1 Ιουν 2021

«Μεγάλος Ἀδελφὸς» τὸ κορωνο-διαβατήριο!

Σοβαρὲς ἀποκαλύψεις αὐστριακῆς ἐφημερίδας γιὰ συστηματικὸ φακέλωμα προσωπικῶν δεδομένων!
Πολὺς λόγος ἔχει γίνει τὸ τελευταῖο διάστημα γιὰ τὸ «πράσινο διαβατήριο», τὸ ἔγγραφο δηλαδὴ ποὺ θὰ ἐπιτρέπει, ὅπως λένε οἱ ἁρμόδιοι, νὰ κινούμαστε -κατ’ ἐπέκταση, καὶ νὰ ταξιδεύουμε- ἐλεύθερα, ἀφοῦ ἔχουμε ἐμβολιαστεῖ κατὰ τοῦ νέου κορονοϊοῦ. Καὶ ἂν οἱ διαβουλεύσεις περισσεύουν τὸν καιρὸ αὐτό, κανεὶς δὲν ἔχει μπεῖ στὸν κόπο νὰ ἐξηγήσει στοὺς πολίτες τὴν νέα ἐπιχείρηση «φακελώματος» τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων, ποὺ βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη.

Ἤδη στὴν Αὐστρία, ποὺ προωθεῖ τὴν πιὸ ἀκραία ἐκδοχὴ αὐτοῦ τοῦ «διαβατηρίου», ὑπάρχουν ἀντιδράσεις γιὰ τὸ θέμα καὶ ἡ ἱστορικὴ ἐφημερίδα...

«Wiener Zeitung» φιλοξενεῖ σχετικὸ ρεπορτὰζ στὴν ἰστοσελίδα της. «Τὸ κορονο-διαβατήριο συνδέεται μὲ τὸ εἰσόδημά σου» ἦταν ὁ τίτλος, ἐνῶ τὸ ρεπορτὰζ σημείωνε ὅτι ἀκτιβιστὲς γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ παραβίαση συνταγματικὰ κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Ὁ λόγος; Τὰ στοιχεῖα τῶν ἐμβολιασθέντων, ἀφοῦ καταγραφοῦν, θὰ περνοῦν ἀκολούθως σὲ μία ἄλλη βάση δεδομένων, στὴν ὁποία θὰ ὑπάρχει διασύνδεση μὲ ἄλλες προσωπικὲς πληροφορίες.

Πληροφορίες ποὺ θὰ σχετίζονται μὲ τὸ ἱστορικό τοῦ ἐργασιακοῦ βίου καθενός, μὲ τὸ εἰσόδημά του, μὲ τὶς περιόδους κατὰ τὶς ὁποῖες ἔμεινε ἄνεργος, μὲ τὸ ἐκπαιδευτικὸ ὑπόβαθρό του κ.ἂ. «Σχεδὸν ὅλοι οἱ τομεῖς τῆς ζωῆς μας θὰ ἐλέγχονται σὲ αὐτὴν τὴν βάση δεδομένων» προειδοποιοῦν οἱ ἀκτιβιστές, οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν ἐπίσης ὅτι τὸ ἐπιχείρημα τῆς ψευδωνυμοποίησης ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ὑπεύθυνοι εἶναι σαθρό. «Ἡ πρακτικὴ αὐτή», λένε, «εἶναι ἐντελῶς ἀναποτελεσματική, καθὼς οἱ ἄνθρωποι καθίστανται σαφῶς ἀναγνωρίσιμοι βάσει τοῦ συνδυασμοῦ τῶν χαρακτηριστικῶν αὐτῆς τῆς βάσης δεδομένων». Παράλληλα, τονίζουν ὅτι πρόσβαση ἀπεριόριστη σὲ ὅλο αὐτὸν τὸν… θησαυρὸ data θὰ ἔχουν καὶ ἄνθρωποι ἢ ὑπηρεσίες στὰ ὁποῖα δὲν μπορεῖ οὐσιαστικὰ νὰ ὑπάρξει ὁποιοσδήποτε ἔλεγχος.

Τὸ πλαίσιο αὐτό, λοιπόν, «δημιουργεῖ τεράστιες δυνατότητες κατάχρησης ἐξουσίας στὴν διαχείριση εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων», τονιζόταν στὸ ρεπορτάζ, μὲ τὶς ὀργανώσεις γιὰ τὴν προστασία τους νὰ λένε ὅτι, ἂν δὲν ὑπάρξει τροποποίηση τοῦ πλαισίου ἀπὸ τὸ αὐστριακὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας, τότε θὰ προσφύγουν στὸ ἀνώτατο δικαστήριο τῆς χώρας, γιὰ νὰ μπεῖ τέλος στὸν νέο ἐφιάλτη ποὺ ἐμφανίζεται μὲ τὴν παρουσία τοῦ «Μεγάλου Ἀδελφοῦ».

dimokratia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.