6 Ιουν 2021

6 Ἰουνίου 1822: Ἡ πυρπόληση τῆς Τουρκικῆς ναυαρχίδας στὴν Χίο

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1822, ἀφοῦ ὁ ἑλληνικὸς στόλος, στὸν ὁποῖο συμμετεῖχε δὲν κατάφερε νὰ σώσει τὴ Χίο ἀπὸ τὶς τρομερὲς τουρκικὲς σφαγές, ὁ Κανάρης ἀνέλαβε νὰ βάλει μπουρλότο στὴν τουρκικὴ ναυαρχίδα τοῦ Καπετὰν Πασᾶ Καρᾶ Ἀλῆ, τὴν ἐπικεφαλῆς τοῦ στόλου ποὺ ἔκαψε τὸ νησί. 
Τὴν ἐπιχείρηση θὰ ἐκτελοῦσαν τὰ πυρπολικὰ τοῦ Κανάρη καὶ τοῦ Πιπίνου.
Στὸ ἐγχείρημα βοήθησαν δύο παράγοντες: ἀφενὸς ὅτι ἡ νύχτα ἦταν πολὺ σκοτεινὴ καθὼς δὲν εἶχε φεγγάρι καὶ ἀφετέρου ὅτι στὸ κατάφωτο κατάστρωμα τῆς ναυαρχίδας οἱ Τοῦρκοι, κάπου δυὸ χιλιάδες, γιόρταζαν τὸ Μπαϊράμι κι ἔτσι τὰ μέτρα φρούρησης ἦταν ἐλλιπῆ.
Ἔτσι τὴν σκοτεινὴ νύχτα τῆς 6ης Ἰουνίου τοῦ 1822, ὁ Κανάρης μαζὶ μὲ τὸν Ὑδραῖο Πιπίνο καὶ μὲ 42 ἀποφασισμένους συντρόφους πλέοντας ἀργὰ κατευθύνθηκαν στὸ λιμάνι τῆς Χίου ὅπου βρισκόταν ὁ τουρκικὸς στόλος ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ ναυάρχου Καρᾶ Ἀλῆ. 
Οἱ Τοῦρκοι ὅπως εἴπαμε γλεντοῦσαν καθὼς γιόρταζαν τὴν...τελευταία ἡμέρα τοῦ ραμαζανιοῦ.
Στὴν ναυαρχίδα «καπιτανάτα» ποὺ ἦταν κατάφωτη, βρίσκονταν ὅλοι οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ στόλου.
Ὁ Κανάρης καὶ οἱ ἄνδρες του μὲ χίλιες προφυλάξεις κατάφεραν νὰ κολλήσουν τὸ πυρπολικό τους στὴν ναυαρχίδα καὶ νὰ βάλουν φωτιά. Σὲ λίγα λεπτὰ ἡ ναυαρχίδα γίνεται παρανάλωμα τοῦ πυρός, τινάζοντας στὸν ἀέρα περισσότερους ἀπὸ 2000 Τούρκους.
Μεταξὺ αὐτῶν ὁ ναύαρχος Καρὰ Ἀλής, οἱ καλύτεροι ἀξιωματικοί του καὶ πολλοὶ ναῦτες. Τὸ πυρπολικὸ τοῦ Πιπίνου προσέγγισε τὴν ὑποναυαρχίδα ἀλλὰ δὲν κατάφερε νὰ τὴν καταστρέψει. Τῆς προκάλεσε ὅμως ἀρκετὲς ζημιές.
Ἡ ἀνατίναξη τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδας ὑπῆρξε ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικότερα γεγονότα τοῦ κατὰ θάλασσαν ἀγώνα, ἔκανε δὲ πολὺ μεγάλη ἐντύπωση στὴν Εὐρώπη. 
Χρησιμοποιώντας σημερινὴ ὁρολογία, θὰ λέγαμε ὅτι βοήθησε ἐπικοινωνιακὰ πολὺ τὴν Ἐπανάσταση. Καὶ μεταξὺ τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων καὶ μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων, ὁ Κανάρης πλέον ἦταν ἥρωας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.