8 Μαΐ 2021

Ὅταν σοῦ ἔρθει πειρασμός…

Ἁγίου Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ*
Ἐκεῖνος ποὺ ἀντιστέκεται στὰ σκυθρωπὰ (λυπηρά, δυσάρεστα) ποὺ φέρνει ἡ ζωή, πολεμᾶ χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζει τὴν διαταγὴ τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος ποὺ τὰ ἀποδέχεται, γνωρίζοντας καλὰ γιατὶ ἔρχονται καὶ ὅτι ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ προέρχονται, αὐτός, κατὰ τὴν Γραφὴ ὑπομένει τὸν Κύριο[1].
Ὅταν σοῦ ἔρθει πειρασμός, θλίψη καὶ συμφορά, μὴ ζητᾶς γιατὶ καὶ μέσῳ τίνος ἦρθε. Ζήτησε νὰ τὸν ὑποφέρεις μ’ εὐχαρίστηση, χωρὶς λύπη καὶ χωρὶς μνησικακία.
Ἂν δὲν μποροῦμε νὰ βροῦμε εὔκολα ἄνθρωπο ποὺ εὐαρέστησε τὸν Θεὸ... χωρὶς πειρασμούς, πρέπει νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ γιὰ ὅ,τι μᾶς συμβαίνει.

Ἂν δὲν ἀποτύγχανε ὁ Πέτρος στὸ νυχτερινὸ ψάρεμα[2], δὲν θὰ πετύχαινε στὸ ψάρεμα τῆς ἡμέρας. Καὶ ἂν δὲν πάθαινε τύφλωση στὰ μάτια ὁ Παῦλος[3], δὲν θὰ ἀνέβλεπε στὸ νοῦ. Καὶ ἂν ὁ Στέφανος δὲν δεχόταν συκοφαντία ὡς βλάσφημος, δὲν θὰ ἄνοιγαν οἱ οὐρανοὶ γιὰ νὰ δεῖ τὸν Θεό[4]. 

* «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν», τόμος Α΄, Τὰ 226 κεφάλαια Περὶ τῶν οἰομένων ἐξ ἔργων δικαιοῦσθαι (περὶ αὐτῶν ποὺ νομίζουν ὅτι δικαιώνονται ἀπὸ τὰ ἔργα τους), 197 (ρϞζ΄), 198 (ρϞη΄), 200 (σ΄) καὶ 201 (σα΄).

_________ 

[1]. Ψαλμ. κς΄ 14.

[2]. Λουκ. ε΄ 5.

[3]. Πράξ. θ΄ 8.

[4]. Πράξ. ς΄ 13 καὶ ζ΄ 56.

pneumatikes-selides

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.