15 Μαΐ 2021

Ἐπιστολὴ μητέρας γιὰ τὸ ἐμβόλιο στὸν Μητροπολίτη Φλωρίνης: «Μπορεῖ αὐτὸς πού ἐπιβάλει ἐπιτίμιο, νὰ ἐπωφελεῖται ἀπὸ τὴν ἔκτρωση πού ἐπιτιμᾶ; Τί ἔγινε ξαφνικὰ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ;»

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ μίας μητέρας πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπῶν & Ἐορδαίας κ.κ. Θεόκλητο, ἀπὸ πνευματικό του τέκνο.
Σεβασμιώτατε πάτερ,
Ὀνομάζομαι Μαρία Λ. καὶ καταφεύγω νὰ σᾶς ἀπευθύνω ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ ἂν καὶ ἀρχικὰ σκέφτηκα νὰ ὑποβάλω τὸ ἐρώτημά μου στὴν Κυριακάτικη Λειτουργία, ὅμως ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας μοῦ διεμήνυσε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀνεπίτρεπτο καὶ μάλιστα γιὰ γυναίκα τὴν ὥρα τῆς Λατρείας.
Εἶμαι 57 χρονῶν καὶ ἔμεινα ἔγκυος πρὶν 20 χρόνια. Στὸν προγεννητικὸ ἔλεγχο ὅταν ὁ γιατρός μοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ γεννοῦσα παιδὶ μὲ ἀναπηρία καὶ νοητικὴ ὑστέρηση ἔχασα τὴν γῆ κάτω ἀπ΄ τὰ πόδια μου. Τόσο ὁ γυναικολόγος ὅσο καὶ ὁ σύζυγός μου ἦταν κατηγορηματικοὶ καὶ προχωρήσαμε σὲ διακοπὴ κύησης. Μέσα μου μὲ... ἔτρωγε καὶ μὲ βάραινε αὐτὴ ἡ ἀπόφαση καὶ ἐνῶ δὲν εἶχα ἰδιαίτερη σχέση μὲ ἐκκλησία, μία φίλη μὲ συμβούλεψε νὰ μιλήσω μὲ μία κυρία τῆς ἐκκλησίας ποὺ ἔκανε κύκλο γραφῆς στὸ χωριό μας. Αὐτὴ μὲ τὴν σειρά της μὲ ἐνθάρρυνε νὰ ἐξομολογηθῶ σὲ ἕναν ἱερέα καὶ μοῦ πρότεινε ἐσᾶς. Ἀκόμα θυμᾶμαι σὰν τώρα ἐκείνη τὴν πρώτη μου ἐξομολόγηση. Μοῦ εἴπατε πὼς ἡ ἐκκλησία δὲν δέχεται τὴν ἄμβλωση στὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία σὲ καμία περίπτωση. Μοῦ εἴπατε πὼς πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία ὅπως τοὺς φυσιολογικοὺς ἀνθρώπους καὶ μὲ προθυμία νὰ σηκώνουμε τὸν Σταυρὸ ποὺ θὰ μᾶς δώσει ὁ Θεός. Μὲ ἐνθαρρύνατε νὰ τολμήσω νέα ἐγκυμοσύνη καὶ ὅ,τι δώσει ὁ Θεὸς (δόξα τῷ Θεῷ ἔχω μία ὑγιέστατη κόρη). Μοῦ εἴπατε ὅμως ὅτι ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη καὶ ὅτι δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ παίρνουμε τέτοιες ἀποφάσεις ἔστω καὶ ἂν τὸ ἐπιτρέπει ὁ νόμος τοῦ κράτους καὶ μοῦ δώσατε ἐπιτίμιο νὰ μὴν κοινωνήσω 2 χρόνια.

Μὲ ἔκπληξή μου παρακολουθῶ τὴν στάση πολλῶν κληρικῶν στὸ θέμα τῶν ἐμβολίων.  Ἀκούω κηρύγματα γιά  ὑπακοὴ στὴν ἐπιστήμη ποὺ εἶναι ἀλάνθαστη. Ἀκούω  γιά κοινωνικὴ συνείδηση, γιὰ ὑπακοὴ στὸν νόμο τοῦ κράτους, γιὰ ἀγάπη καὶ οἰκονομία.

Μαθαίνω ὅτι ἡ χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωμένα ἔμβρυα, στὴν ἀνάπτυξη ἢ ἀξιολόγηση τῶν ἐμβολίων, δὲν δημιουργεῖ ἠθικὸ ζήτημα. Σὲ ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους ἀκούω νὰ γίνεται λόγος γιὰ νόμιμη ἔκτρωση. Θὰ μποροῦσε δηλαδὴ κάποιος νὰ χρησιμοποιήσει καὶ τὸ δικό μου πού ἐκτρώθηκε νόμιμα; Πόσα χρόνια μετὰ τὴν ἔκτρωση ἐπιτρέπεται ἡ ἀξιοποίηση τοῦ ἐμβρύου;  Δεν ἐλέγχονται ὅσοι θὰ χρησιμοποιοῦσαν τὸ δικό μου ἔμβρυο; Βέβαια οἱ ἐμβολιαζόμενοι ἐπωφελοῦνται και  χρησιμοποιοῦν ἕνα ὑγιές, τὸ δικό μου δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς δὲν ἦταν.

Μὲ ὅση εὐκολία μὲ ἐπιτιμήσατε γιατί δὲν σήκωσα τὸν Σταυρὸ πού μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, μὲ τὴν ἴδια φτάσατε ἀπὸ τὸ «Ἠμὶν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα» στὸ «συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀπολέσθαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ» καὶ τῆς ὑγείας σας βεβαίως.

Μαθαίνω ὅτι ἡ κυρία ποὺ ἔκανε τὸν κύκλο στὸ χωριὸ μας ἐμβολιάστηκε καὶ παροτρύνει καὶ ἄλλες. Ἀκούω ὅτι ἐμβολιαστήκατε καὶ σεῖς ἀλλὰ δὲν τὸ πιστεύω γιατί δὲν εἶδα φωτογραφίες σας. Εἶναι ἀλήθεια; Μπορεῖ αὐτὸς πού ἐπιβάλει ἐπιτίμιο νὰ ἐπωφελεῖται ἀπὸ τὴν ἔκτρωση πού ἐπιτιμᾶ;

Τί ἔγινε ξαφνικὰ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ;

Ὁ γιατρὸς πού μοῦ σύστησε τὴν ἔκτρωση δὲν ἦταν ἡ ἐπιστήμη;

Ἡ διακοπὴ κύησης γιὰ ἰατρικοὺς λόγους δὲν ἦταν νόμος τοῦ κράτους;

Τὸ ἐπιτίμιό μου ἦταν λάθος; Καὶ ἂν δὲν ἦταν λάθος ποιὸ εἶναι τὸ δικό σας ἐπιτίμιο καὶ ποιὸς θὰ τὸ ἐπιβάλει;

Περιμένω τὴν ἀπάντησή σας καὶ ἕως τότε δὲν ἀσπάζομαι τὴν δεξιὰ σας (λόγῳ πανδημίας βεβαίως).

Μ.Λ.

ΣΧΟΛΙΟ "ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ":

Τὸ ἀνωτέρω κείμενο τὸ παραθέτουμε ἀκριβῶς ὅπως μᾶς ἐστάλη μὲ ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία. Δὲν ἐπιδιώξαμε νὰ μάθουμε λεπτομέρειες οὔτε νὰ ἔρθουμε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἀποστολέα, ἐφόσον πέρα ἀπὸ τὴν προσωπικὴ διάσταση τὸ θέμα ἀφορᾶ τὸ σύνολο τῶν μελῶν τῆς ἐκκλησίας, καθώς, πολλοὶ πιστοὶ εἶναι σκανδαλισμένοι ἀπὸ τὶς δημόσιες τοποθετήσεις ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν ποὺ φαίνεται νὰ παρακάμπτουν τὸ ζήτημα τῆς χρησιμοποίησης κυττάρων ἀπὸ ἔμβρυα ποὺ θανατώθηκαν μὲ ἔκτρωση. Ἐξάλλου ἂν τὸ ζήτημα δὲν εἶναι καὶ πνευματικὸ ἀλλά μόνο ἐπιστημονικὸ τότε δὲν χρειάζονται οἱ τοποθετήσεις δημοσίων ἀνδρῶν (πολιτικοί, ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες καὶ ἄλλοι) παρὰ μόνο τῶν ἐπιστημῶν.

63 σχόλια:

 1. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος έβαλε στην μητέρα πριν 20 χρόνια 2 χρόνια ακοινωνησία, όταν του εξομολογήθηκε ότι είχε κάνει έκτρωση!
  Ενώ ο ίδιος αλλά και πολλοί Επίσκοποι σήμερα, κάνουν το εμβόλιο του κορωνοϊού, που παράχθηκε σε δοκιμές από εκτρωμένα εμβρυικά κύτταρα!!!

  Επομένως καλά του είπε στην επιστολή της:
  «Μπορεῖ αὐτὸς πού ἐπιβάλει ἐπιτίμιο, νὰ ἐπωφελεῖται ἀπὸ τὴν ἔκτρωση πού ἐπιτιμᾶ; Τί ἔγινε ξαφνικὰ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ;»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τελικά να μας απαντήσουν οι Συνοδικοί και Εκκλησιαστικοί μας ταγοί: Τα συγκεκριμένα εμβόλια για τον κορωνοϊό που κυκλοφορούνται στην χώρα μας, έχουν ή όχι ηθικό δίλημμα και πνευματικές επιπτώσεις; Γιατί οι Συνοδική Επιτροπή Βιοηθικής μας κρύβει την αλήθεια;;;
  Αν έχουν πνευματικές επιπτώσεις, τότε γιατί κάνουν το εμβόλιο; Αν δεν έχουν (όπως λένε), τότε γιατί τόσα χρόνια ονομάζουν φόνο την έκτρωση, και φονείς τους γονείς που την επιτελούν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η αδελφή ψυχή απέδειξε, με την δοκιμασία της και με την υπακοή της, πως αγαπά την Αλήθεια.Για να πάρει απάντηση όμως από την άλλη μεριά η αξιότιμη κυρία, χρειάζονται δυο πράγματα: Ταπείνωση και λεβεντιά! Μακάρι να την δούμε γραμμένη, να την διαβάσουμε και να χαρούμε. Διότι θα είναι μεγάλο το όφελος, όχι μόνο για την ίδια αλλά και για τον πιστό λαό της Αγίας μας Εκκλησίας σ' αυτά τα δύσκολα χρόνια, αν πάρει την απάντηση που ζητά και προφανώς της οφείλεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΘΑ ΤΡΊΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΊΝΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΑΊΡΝΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΕΤΡΕΧΕ ΑΠΟ ΠΙΣΩ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΑΚΟΥΓΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΡΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΞΈΧΑΣΕ???????...ΚΡΙΜΑ ΑΠΟΓΟΉΤΕΥΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην προτρέχει η γλώσσα σου της διανοίας σου 6:02 μ.μ.
   Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος πάντα ήταν αντίθετος με τις εκτρώσεις.

   Διαγραφή
  2. Έκανε το εμβόλιο;

   Διαγραφή
  3. Τι λες βρε ομορφοπαιδο!!!!
   "Ήταν πάντα αντίθετος με τις εκτρώσεις;;; "
   Σωστααααα.
   Μεγάλη αμαρτια να σκοτώνεις έναν ζωντανό οργανισμό. Πσρε το επίτιμο σου για να μάθεις...
   Το να χρησιμοποιείς όμως ένα νεκρό έμβρυο αυτό δεν είναι αμαρτια και δεν προέρχετε από την πράξη της έκτρωση;!!!
   Μαλον η άρτια αυτή σύμφωνα με την άποψη του επισκοπου μετά το επίτιμο έχει διαγραφεί...
   Οπόταν κάνουμε χρήση του αποτελέσματος της πράξης...
   ΖΗΤΏ Η ΤΡΕΛΛΑΑΑΑ.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  4. η επιτροπη ισχυριστηκε οτι ειναι δυο ξεχωριστες πραξεις ο Π. Σαββας απαντησε σε αυτο και ειπε οτι ειναι δυο πραξεις που γινονται ταυτογχρονα οποτε η επιτροπη μας τα λεει λαθος η επεξεργασια των κυτταρων γινεται αμεσα μαζι με την εκτρωση διαφορετικα τα νεκρα κυτταρα ειναι αχρηστα . Πανω σε αυτο συμπληρωσε και ο Καρπαθιου που οτι ειναι σειρες κυτταρων με αλλα λογια πολλες εκτρωσεις μεχρι να επιτευχθει ο στοχος τους

   Διαγραφή
  5. Ομορφόπαιδο 9:15 μ.μ. σου πέρασε από το μυαλό η περίπτωση την τρέλλα μαζί με την άλογη ιεροκατηγορία να την έχεις εσύ;
   Πριν απαντήσεις καλύτερα είναι να βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί πιο σωστά για να μην αερολογείς και έχεις και την εντύπωση ότι γράφεις ...σοφίες...
   Βάλε το μυαλό σου να σκεφτεί πριν κατηγορήσεις ότι ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος μπορεί να μην γνωρίζει κάν τα δημοσιεύματα για την ύπαρξη κυτταρικών σειρών εκτρωθέντων εμβρύων στα εμβόλια!!!
   Αν συμβαίνει αυτό , που μάλλον συμβαίνει, τότε δεν δέχεται ο μητροπολίτης ούτε την χρήση του αποτελέσματος της πράξης της έκτρωσης.
   ΖΗΤΩ Η ΤΡΕΛΛΗ ΙΕΡΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ του 9:15!

   Διαγραφή
  6. Αν βεβαιωθεί ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος ότι το εμβόλιο έχει όπως λέγεται κυτταρικές σειρές εκτρωθέντων εμβρύων, δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι θα το εγκρίνει.

   Διαγραφή
  7. 6 35 κανε καμια μπουρμπουληθρα...

   Διαγραφή
  8. Καλά τα λέει ο 6:35. Εσύ ο ίδιος 4:44 μ.μ. πήγε να την κάνεις αυτήν που πρότεινες στον άλλον.

   Διαγραφή
  9. Όμορφανδρα 6.35..
   Εδώ έχει βουίξει ο τόπος.... τα γκαναλια...το καταγγέλλει ο ίδιος ο βατικανος.... πολλοί εκ των ιερέων-επιστημόνων.... Αναφέρεται στο φυλλάδιο των εμβολίων.... Και μου λες πως ο ιεραρχης δεν γνωρίζει;;;
   Σε λίγο καιρό από τώρα θα δούμε τις δικές σου τρελλες και αερολογιες που δεν θα επιτρέπετε η είσοδος στους ναους σε όσους δεν έχουν κάνει το μπόλι.
   Και επιτέλους ας το καταλάβουμε μια και καλή.
   Η ΔΟΥΛΕΙΆ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΊ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΌΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΡΟΠΑΝΑ.
   Και κάτι ακόμα.
   Που το είδες γραμμένο πως επίσκοποι και Ιερείς είναι στο απυρόβλητο και δεν ελέγχονται από κανέναν;;;
   Τι πάπικες αντιλήψεις είναι αυτές που με κατηγορείς για ιεροκατακριση επειδή ασκώ κριτική σε έναν ιερωμένος ο οποιος προκαλεί πνευματική ζημιά;;;
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  10. Ομορφόπαιδο της πολυτεκνίας 11:47 μ.μ.
   Αν εσύ ξημεροβραδιάζεσαι στα κανάλια και στα μπλογκς και βουΐζουν τα αυτιά σου από τις ειδήσεις και τις πληροφορίες, μην νομίζεις ότι όλοι και μάλιστα επίσκοποι μεγάλης ηλικίας βλέπουν κανάλια και μπλογκς.
   Οι ιεράρχες μεγάλης ηλικίας που ζουν πνευματικά δεν βλέπουν κανάλια, και δεν γνωρίζουν την χρήση του internet.
   Θα επαναλάβω ότι βάλε το κολλημένο στην αερολογία και την κατάκριση μυαλό σου να σκεφτεί πριν κατηγορήσεις ότι ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος μπορεί να μην γνωρίζει κάν τα δημοσιεύματα για την ύπαρξη κυτταρικών σειρών εκτρωθέντων εμβρύων στα εμβόλια!!!
   Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ.
   Τα ζητήματα των κυτταρικών σειρών στα εμβόλια, χρειάζεται χρόνος, μέχρι να εξεταστούν, να γίνουν δεκτά από επιστήμονες με κύρος και φθάσουν στα αυτιά των επισκόπων.
   Οι δικές σου τρέλλες και αερολογίες και οι κατακρίσεις και για τους καλούς επισκόπους δεν έχουν μέτρο.
   Πού είδες εγώ να είπα ότι οι επίσκοποι και οι ιερείς είναι στο απυρόβλητο; Γράμματα γνωρίζεις; Δεν μπορείς να διαβάσεις σωστά τί γράφει ο συνομιλητής σου και θέλεις να κατακρίνεις και τους επισκόπους τόσο ελαφρά;
   Η δική σου κριτική έχει το πρόβλημα της τρελλής και αερόλογης ιεροκατάκρισης, όχι όλες οι κριτικές. Την πνευματική ζημιά την προκαλούν και τύποι σαν εσένα που τα κάνουν όλα μαντάρα και κάνουν τους ξερόλες!

   Διαγραφή
  11. Τα αναφέρω όλα αυτά κουφιοκεφαλε διότι με κατηγορήσες για ΙΕΡΟΚΑΤΑΚΡΙΣΗ.
   Τσίμπησες σαν τον ΠΟΝΤΙΚΑ.
   Και σωστά, και ορθά, και όμορφα αναφέρεις πως η δουλειά του Επισκοπου και του ΙΕΡΈΑ είναι να ποιμενει και νά νουθέτει τον λαό στα πνευματικά.
   ΑΠΟΡΙΑΣ ΤΟ ΕΡΏΤΗΜΑ.
   Διατι και με ποια λογική εκδιωκουν λοιπόν τον πιστό που αρνείτε να φέρει την μάσκα εντός των Ναών;;;;
   Με ποια λογική διαφημίζουν και προτρεπουν τους πιστούς στον εμβολιασμό;;;
   Με ποια λογική δέχονται τρέμοντας έναν ψευδοιο τις προσταγές των ανωμαλιών και κλείνουν τις εκκλησίες;;;
   Θεωρεί κάποιος λογικός πως αυτοί είναι ΕΠΊΣΚΟΠΟΙ εις τυπον και τοπον Χριστού;;;
   Όσο για το ποιοι είναι οι "καλοί επίσκοποι" αυτό άρχισε να φενεται ήδη.
   ΚΥΘΉΡΩΝ... ΑΙΤΩΛΙΑΣ...ΜΟΡΦΟΥ....αλλον δεν βρίσκω.
   ΑΠΛΆ διότι δεν περνούν ξεκάθαρη θέση...
   Καμία ένσταση κουφιοκεφαλε;;;;
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ λοιπόν αναχωρεί από την συζήτηση διότι τα σχόλια θα διακοσαρισουν και πάλι και θα πιάσει πονοκέφαλος τον σεβαστό ιδιοκτήτη του μπλοκ.

   Διαγραφή
  12. Ομορφόπαιδο της πολυτεκνίας σαν τον ΠΟΝΤΙΚΑ τσίμπησες εσύ και φάνηκε η τρελλή ιεροκατηγορία σου. Η απάντηση στις αερολογίες σου είναι αναγκαία, δεν είναι τσίμπημα ποντικού, εκτός και αν θέλεις να μιλάς με τον εαυτό σου χωρίς αντίλογο.
   Ο συγκεκριμένος μητροπολίτης Φλωρίνης πότε και πού διαφήμισε το εμβόλιο; Μην μου πεις για άλλους, για τον ίδιο θέλω να μου πεις.
   Και ακόμα να μου δείξεις από πού φαίνεται ότι γνωρίζει την πληροφορία και τα δημοσιεύματα για την ύπαρξη κυτταρικών σειρών εκτρωθέντων εμβρύων στα εμβόλια. Εγώ πιστεύω το αντίθετο.
   Πότε είπε ο ίδιος ο μητροπολίτης αυτό που έγραψες στο σχόλιο σου 15 Μαΐου 2021 - 9:15 μ.μ. ότι "Το να χρησιμοποιείς όμως ένα νεκρό έμβρυο αυτό δεν είναι αμαρτια και δεν προέρχετε από την πράξη της έκτρωση;!!!". Πότε το είπε αυτό;
   Το πιο λογικό είναι να μην γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά, σαν άνθρωπος πολύ μεγάλης ηλικίας με τόσα πολλά καθήκοντα και χωρίς να παρακολουθεί τηλεοράσεις και Internet.
   Γι΄ αυτό επιμένω να ξεχωρίζουμε την συγκρατημένη κριτική από την παθιασμένη και τρελλή ιεροκατάκριση.
   Κατάλαβες κουφιοκέφαλε και ομορφόπαιδιο της πολυτεκνίας;

   Διαγραφή
  13. Και μιας και αναφέρθηκες στους μητροπολίτες ΚΥΘΗΡΩΝ, ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΥ θα σου απαντήσω ότι αυτοί είναι από τους πιο καλούς μητροπολίτες. Δεν πάει να πεί ότι είναι οι μόνοι καλοί.
   Αλλά και ποτέ δεν άκουσα τους μητροπολίτες ΚΥΘΗΡΩΝ, ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΥ να κατηγορούν άμυαλα και κουφιοκέφαλα όπως κάνεις εσύ, τους καλούς μητροπολίτες σαν τον μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο.
   Δεν είναι οι μόνοι καλοί μητροπολίτες. Υπάρχουν και άλλοι καλοί μητροπολίτες, όπως ο Λεμεσσού, ο Κονίτσης, ο Πατρών, ο Πειραιώς, ο Καλαβρύτων και τόσοι άλλοι.

   Διαγραφή
  14. Ο ΠΑΤΡΏΝ;;;;
   Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ;;;;
   Ο ΚΟΝΙΤΣΗΣ;;;;
   Ε ΡΕ ΓΛΕΝΤΙΑΑΑΑ.

   Διαγραφή
 5. Να ακουστει ο αληθινος λογος του Κυριου μας!!πλανηθηκαν ιερεις και Δεσποταδες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος δεν διευθύνει και δεν ανήκει στην σχετική Συνοδική επιτροπή, στην Συνοδική επιτροπή Βιοηθικής για ν΄ απευθύνει στο ερώτημα της σ΄αυτόν.
  Είναι ένας από τους 80 μητροπολίτες και τίποτα άλλο για παρόμοια προβλήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλ. Κατά την γνώμη σου ή χρήση ή όχι ενός εκτρωμενου εμβρύου είναι θέμα της ΣΥΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΉ περί βιοηθηκης και όχι των πνευματικών κανόνων της Ορθοδοξιας;;;
   Περιμένεις Δηλ. η επιστήμη να πάρει θέση στο θεμα των εκτρωσεων αποτρέποντας τον κόσμο από αυτές και από κάθε τι που σχετίζεται με αυτές;;;
   Το ζήτημα είναι απλό.
   Η έκτρωση είναι αποτρόπαια πράξη και αυτός που την συναινει η συγκατατιθεται η χρησιμοποιεί τους καρπούς αυτής είναι το ίδιο αποτρόπαιος και εγκληματίας.
   ΈΤΣΙ ΑΠΛΆ.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  2. Αδελφέ, 7.32 μ.μ, στο πρόσωπο του επισκόπου αντικατοπτρίζεται πάσα η Αλήθεια! Δεν έχει δικαίωμα υπεκφυγής από αυτήν ούτε ένα "ιώτα"! Ποιμένας και επίσκοπος, δυο ιδιότητες τις οποίες φέρει και επουδενί λόγω ελαφρά τη συνειδήσει. Βλέπει, διδάσκει, ελέγχει, διορθώνει, πρώτα και κυρίως την ακρίβεια της ευσεβείας, απ'όπου και αν προέρχεται. Δεν μπορεί να μην ξέρει. Δεν δικαιούται να μην γνωρίζει. Αλλιώς, πώς θα διαφυλάξει το ποίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Χριστός; Είναι σε απόλυτο βαθμό διοικητικός προϊστάμενος αλλά κυρίως πνευματικός.Άρα, πνευματικώς δεν είναι σε τίποτε αμέτοχος και άνευ βαρύνουσας γνώμης. Η κατάσταση του φωτισμού, στην οποία βρίσκεται Χαρίτου Θεού, τον καθιστά επαρκέστατα ικανό στην διακονία του. Αν δεν ... τότε ... Κύριε ελέησον!

   Διαγραφή
  3. Τότε ὁ πολύς Νικόλαος τῆς ἐπιτροπῆς βιοηθικῆς διατί δέν εἶπε ὁλόκληση τήν ἀλήθεια ὃπως ἐπεσήμανε ὁ π.Καρπαθίου;

   Διαγραφή
  4. 9:26 μ.μ.
   Πριν απαντήσεις καλύτερα είναι να βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί πιο σωστά για να μην αερολογείς και έχεις και την εντύπωση ότι γράφεις ...σοφίες...
   Βάλε το μυαλό σου να σκεφτεί πριν κατηγορήσεις ότι ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος μπορεί να μην γνωρίζει κάν τα δημοσιεύματα για την ύπαρξη κυτταρικών σειρών εκτρωθέντων εμβρύων στα εμβόλια!!!
   ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΞΕΡΟΛΑ.

   Διαγραφή
  5. 12:03 πμ.
   Δεν κακό αδελφέ να σκεφτείς και την πιθανή περίπτωση να μην γνωρίζει ο μητροπολίτης Φλωρίνης τίποτα από τα δημοσιεύματα που μιλάνε την συσχέτιση του εμβολίου με κυτταρικές σειρές εκτρωθέντων εμβρύων! Πριν τον κατηγορήσουμε θα πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί και την πολύ πιθανή περίπτωση αυτή.

   Διαγραφή
  6. Η άγνοια τιμωρειτε εκτός των άλλων και από τον νόμο. Πόσο μάλλον η άγνοια επί θεολογικων θεμάτων.
   Ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ και ο κάθε επίσκοπος και ιερέας οφείλει να διερευνά να ενημερώνεται και να αποτρέπει το ποίμνιο από την αμαρτία και την κακοτοπια.
   ΤΟ ΌΤΙ ΔΕΝ ΓΝΏΡΙΖΕ ΕΊΝΑΙ ΦΘΗΝΉ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΊΑ ΌΠΟΥ ΕΝΏΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΎ ΘΑ ΔΥΣΧΕΡΕΝΕΙ ΤΗΝ ΘΈΣΗ ΟΠΟΊΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΊ.
   Έχει γίνει σεισμός από τις αποκαλύψεις σχετικά με τις ΠΑΡΕΝΈΡΓΕΙΕΣ και τα ΥΛΙΚΆ τα οποία χρισημοποιουνται για την παρασκευή των εμβολίων,
   Οφείλουν λοιπόν οι επίσκοποι να είναι προσεκτικοί και επυφιλακτικοι σε τέτοια ζητήματα διότι φέρουν μεγάλη ευθύνη, από την στιγμή που κάποιος εμπιστεύεται την ψυχική και σωματική τους υγεία.
   Όμως εδώ προκύπτει ένα άλλο σοβαρό ζητημα.
   Αυτη η έπιστημη η οποία εχει βάλει στην άκρη τον Θεο και πορευεται με μόνο γνώμονα την ανθρώπινη έπαρση και εγωισμό κατά την γνώμη μου με τίποτα και για τίποτα δεν θα πρέπει να την εμπισυευομαστε.
   Άλλωστε εμείς σαν ορθόδοξοι έχουμε το μεγαλύτερο ιατρείο και και καθαρτηριο που δεν είναι άλλο από τα μυστήρια και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
   Τα υπόλοιπα είναι του Θεού.
   Απορώ όμως πως κάποιοι με χατακτηριζουν ξερολα και με διαφορά αλλά όταν από τα γραφόμενα τους φενεται μεν πως είναι υπερ ενός επισκοπου αλλά απουσιάζει από τα γραφόμενα τους ή ουσία που δεν είναι άλλη από τον λόγο του Θεού.
   Διακρίνω λοιπόν σοβαρό πρόβλημα.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  7. Ο Φλωρίνης και ο κάθε επίσκοπος δεν είναι υποχρεωμένοι να βλέπουν και διαβάζουν τα επιστημονικά περιοδικά και να γνωρίζουν κάθε επιστήμη.
   ΕΙΝΑΙ ΦΘΗΝΗ Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΕΠΕΙΔΗ ΑΓΝΟΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.
   Οι ιεράρχες μεγάλης ηλικίας που ζουν πνευματικά δεν βλέπουν κανάλια, και δεν γνωρίζουν την χρήση του internet. Δεν μπορούμε όσοι έχουμε πρόσβαση σε αυτά, να τους κατακρίνουμε τόσο σκληρά επειδή άμεσα δεν πληροφορούνται τα πάντα.
   Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ.
   Το ζήτημα με τα εμβόλια συζητείται ακόμα και έχει τις αντιρρήσεις και τις αλληλοσυγκροούμενες γνώμες σχετικά με την ύπαρξη κυτταρικών σειρών από εκτρωθέντα έμβρυα. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από όλους να έχουν την ίδια γνώση, πρέπει να τους κρίνουμε με τα δεδομένα που έχουν τις δυνατότητες της ηλικίας τους.
   Αυτοί που κατακρίνουν με υπερηφάνεια και κάθε βιασύνη τους επισκόπους και τους κληρικούς και τους λαϊκούς που έχουν διαφορετική στάση και οι ίδιοι κάνουν τον ξερόλα για όλα, απουσιάζει από τα γραφόμενα τους η ουσία, ο λόγος του Θεού και γίνονται άδικοι κριτές και έχουν μεγάλη αμαρτία πάνω τους.
   Αν θέλουν να κάνουν κάτι καλό, ας μαζέψουν τις επιστημονικές έρευνες που συνηγορούν υπερ των απόψεων τους και ας τις στείλουν στους επισκόπους που δεν γνωρίζουν.
   Η σκληρόκαρδη κατάκριση των καλών επισκόπων προκαλεί πνευματική ζημιά και δεν την συναντάμε σε φτασμένους ανθρώπους στην χριστιανική πνευματική ζωή, π.χ. φημισμένους Γέροντες, αλλά σε κοινούς ανθρώπους με αμαρτίες.

   Διαγραφή
  8. Φτασμένε άνθρωπε στην πνευματική ζωή...
   Την ευχή σου.
   Ρε έχετε μεγάαααλη πλάκα.....

   Διαγραφή
  9. 11,07μμ
   Μεγάλη πλάκα έχεις εσύ και φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνεις ούτε ανάγνωση για να καταλάβεις τί σου γράφουν!

   Διαγραφή
 7. Μια ερώτηση.

  Όσα προϊόντα ομορφιάς ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία στην παραγωγή τους γιατί τα χρησιμοποιούμε χωρίς την ίδια ευαισθησία για τα νεκρά έμβρυα?

  Μήπως είμαστε όλοι λιγάκι υποκριτές?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χριστιανός αγωνιζόμενος ή μάλλον Χριστιανή, είναι δυνατόν να ασχολείται με προϊόντα ομορφιάς; Ευθύς εξαρχής προσβάλλει την δημιουργική δύναμη και χάρη του Θεού. Δηλαδή, προσπαθεί να κάνει τον εαυτό της ωραιότερο με ανθρώπινες ματαιόδοξες επινοήσεις, απ' όσα της δώρισε ο Θεός; Κρίμα, καθώς έχει γίνει μάστιγα της εποχής και για τους πιστούς και μάλιστα για τις φιλαρεσκες, αλλά και ματαιόδοξες γυναίκες. Άρα ανεδαφική η ερώτησή σου και η κρίση σου, ανώνυμε 11.06 μ.μ.

   Διαγραφή
  2. Σωστή η παρατήρηση σου, αλλά όχι ανεδαφική η ερώτηση...

   Γι αυτά το προϊόντα δεν έχει γίνει μνεία ποτέ για το τι περιέχουν.

   Διαγραφή
  3. ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ότι οι χριστιανοί ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
   δεν χρησιμοποιούμε τέτοια προϊόντα!!!

   Τι δεν καταλαβαίνετε;;;

   Διαγραφή
  4. ΣΑΠΟΥΝΙΑ;;;;;;

   Διαγραφή
  5. Καλά, τι είναι αυτά που λέτε Ανώνυμε 10.24; Δηλαδή οι χριστιανές γυναίκες δεν πρέπει να περιποιούνται τον εαυτό τους; Δεν έχουν άνδρα να φροντίσουν και να κρατήσουν; Τι αφορισμοί είναι αυτοί; Και αν ο άντρας ξενοκοιταξει , ποιος τότε φέρει την ευθύνη;

   Διαγραφή
  6. Για το 6:13 πμ
   Αν και δεν είμαι ο 10:24 θα σου δώσω και εγώ μια απάντηση.
   Οι χριστιανές γυναίκες δεν πρέπει να γίνονται κοσμικές, στους τρόπους και τα φερσίματα και στη συμπεριφορά, αλλά να ξεχωρίζουν από την χριστιανική τους ζωή, την σεμνότητα και την εσωτερική επιμέλεια.
   Οι χριστιανές δεν πρέπει να είναι φιλάρεσκες, όπως δεν πρέπει και να βάφονται όπως έλεγε ο Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Η φιλαρέσκεια είναι αμαρτία.
   Τον άνδρα θα τον κρατήσουν με την ταπείνωση, την αγάπη, την υπομονή, την εσωτερική ομορφιά, χωρίς να απαγορεύεται φυσικά και η εξωτερική περιποίηση μέσα στα χριστιανικά πλαίσια.

   Συνέσιος

   Διαγραφή
  7. Είμαι ο ανώνυμος 10.24. Απαντώ γενικώς. Η περιποίηση του σώματος είναι υποχρέωση της γυναίκας και δεν έχει σχέση με αυτά που γράφω και εννοώ. Υπάρχει το σημαίνον και το σημαινόμενο. Ο καθένας διαθέτει την ανάλογη αντίληψη και προαίρεση, να εννοεί το εννοούμενο. Ποιος μίλησε απλώς για περιποίηση; Εδώ μιλάει η εικόνα της καθημερινότητας. Σε τι διαφέρουν εν πολλοίς οι χριστιανές γυναίκες στην εμφάνιση από τις κοσμικές. Για να μην θέσω το βαρύτερο ερώτημα, σε τι, ελάχιστο έστω, μοιάζουν με τις Αγίες τους στην εμφάνιση, κατ' αναλογία βέβαια και πώς εφαρμόζουν τις εντολές του Αποστόλου Παύλου; Ας είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί στο κατά δύναμη. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει σεμνότητα και τι προκλητικότητα, την οποία προωθεί και προβάλλει η σύμπασα βιομηχανία "φροντίδας" της γυναίκας. Έχω ακούσει παράπονα από μητέρες για την δυσκολία που αντιμετωπίζουν, ώστε να βρουν τα κατάλληλα ρούχα να ντυθούν και να ντύσουν και τα παιδιά τους. Εκτός και αν και αυτό θεωρείται υπερβολή και χρήζει οικονομίας, πράγμα που έγινε κανόνας πλέον και στην επίσημη Εκκλησία.

   Διαγραφή
 8. ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΕΜΒΡΥΟ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΤΜΙΟ ΦΟΝΕΩΣ! ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΠΛΑΝΑΤΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δυστυχώς ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Φλωρίνης δεν κουμαντάρει την Μητρόπολη. Είναι μεγάλης ηλικίας και αποδέχεται ότι του πουν οι τρυγυρω του. Αυτοί φέρουν και την αποκλειστικότητα των όσων έχουν γίνει στη Μητρόπολη. Ίσως θα ήταν καλύτερα να αποσυρθεί και να αναλάβει κάποιος άλλος εκτός Μητροπόλεως, καθώς οι περισσότεροι από δαύτους είναι της ίδιας ιδεολογίας. Έχει εγκατασταθεί ο φόβος μέσα τους και τα Ματια τους έχουν κλείσει. Δυστυχώς το κουμάντο κάνουν δύο τρία παιδιά που αισθάνονται επαγγελματίες και όχι ιερωμένοι.λυπαμαι πολύ που το λέω αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν ξέρω αν έχεις δίκαιο στην επιρροή άλλων πάνω στον σεβασμ. μητροπολίτη Φλωρίνης.
   Σίγουρα έχεις άδικο στο ότι θα πρέπει να αναλάβει κάποις άλλος εκτός Μητρόπολης. Υπάρχουν και καλοί κληρικοί εντός της Μητροπόλεως Φλωρίνης όπως ο π. Σεβαστιανός Τοπάλης, ο π. Ειρηναίος, ο π. Αυγουστίνος Αυξωνίδης.

   Διαγραφή
  2. Δεν γνωρίζεις τί σου γίνεται δυστυχώς!

   Διαγραφή
  3. Άσε να γνωρίζω κάτι παραπάνω, οι παραπάνω που ανέφερες καλοί είναι αλλά για ρωτά πόσοι από αυτούς έτρεξαν να εμβολιαστουν;;;πόσοι από αυτούς κάνανε τουμπεκί στην αναστάσιμη ακολουθία του Μ Σαββάτου,και προέτρεπαν και το κόσμο να μη μιλάει κ να κάνει υπακοή? Ο κάθε ένας από αυτούς που ανέφερες κάτι έκανε από όλα αυτά.

   Διαγραφή
 10. Νά δοῦμε ἐάν ὁ σεβασμιώτατος θά σεβαστεῖ
  τήν ἀλήθειαν καί θά τολμήσει νά ἀπαντήσει
  στήν ἐπιστολήν τῆς μητέρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Δεν είναι σαφές από το κείμενο αν η μητέρα προσπαθεί να αποσείσει την ευθύνη της για τον φόνο ενός εμβρύου ή αν προσπαθεί να φορτώσει τις ίδιες ευθύνες σε ανθρώπους που δεν διέπραξαν φόνο. Η θετική ή αρνητική στάση απέναντι στο εμβόλιο δεν μπορεί εξάλλου να έχει καμία επίδραση στο αποτέλεσμα της έκτρωσης της κυρίας ή και της έκτρωσης του 1970. Σε κάθε περίπτωση είναι εμφανείς οι βλαβερές συνέπειες της έκτρωσης στην ψυχοσύνθεση της μητέρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΜΑΘΕΤΕ ΟΙ ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ16 Μαΐου 2021 στις 5:34 μ.μ.

  Τους καλούς μητροπολίτες όπως είναι ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος δεν πρέπει να παρασυρόμαστε από παθιασμένους ανθρώπους και να τους αντιμετωπίζουμε με σκληρότητα και κατάκριση.
  Μην ξεχνάμε ότι πολλοί από τους καλούς μητροπολίτες είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν πρόσβαση στο internet και στις πληροφορίες του ώστε να γνωρίζουν τί συμβαίνει για το κάθε ζήτημα που προκύπτει.
  Έχει δικαίωμα ένας πιστός βέβαια να υποβάλλει μια ερώτηση , αν βλέπει κάπου μία αντίφαση, όπως η Μ.Λ. της επιστολής. Δεν μπορούμε όμως να τους απορρίπτουμε αν εξ΄αιτίας της μεγάλης ηλικίας τους δεν μπορούν να βρίσκονται μέσα σε όλες τις εκδοχές ενός ζητήματος.
  Θυμίζω ότι για το εμβόλιο υπάρχουν πολλές απόψεις και είναι λογικό ένας μητροπολίτης να εμπιστεύεται την προϊσταμένη του αρχή, την Ι.Σύνοδο, όταν δεν είναι σε θέση να ψάξει σωστά μέσα από το χώρο internet για να καταλάβει τί μπορεί συμβαίνει και να ακούσει και τις άλλες σοβαρές φωνές όπως αυτή του π. Στυλιανού Καρπαθίου.
  Ας μην είμαστε με τον λίθο της κατάκρισης στα χέρια για τους καλούς μητροπολίτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλ. υπάρχουν και κακοί μητροπολίτης;
   Και όταν λες καλός τι εννοείς;

   Διαγραφή
 13. Υποτίθεται ότι αφίενται όλοι αυτοί στο θέλημα του Θεού (όπως και όλοι!), αλλά δεν συγκαταβαίνουν στο εμβόλιο. Άρα; Το ίδιον θέλημα υπεράνω του θείου θελήματος! Άρα, δεν γίνεται του Θεού, αλλά το δικό μας! Αυτό είναι το λυπηρό, ότι το θέλημα του Θεού, κατήντησε πλέον πρόσχημα και περιτύλιγμα του εγωισμού μας! Τουτ' έστιν ο εωσφόρος καλά κρατεί!
  Εύγε στον Μητροπολίτη ο οποίος εμβολιάστηκε και τηρεί όλα τα μέτρα καθ' υπακοήν!
  Συνέλθετε επί τέλους! Πεθαίνει κόσμος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείς να μας δείξεις την είδηση ότι εμβολιάστηκε;

   Διαγραφή
  2. Υπακοή σε ποιόν; Στο Κράτος;στον Κούλη, στην Pfizer, στον Gates;
   Πεθαίνει κόσμος και απο τα εμβόλια. Εμβολιάστηκε για να ζήσει πόσα ακόμα χρόνια;Πού σου, θάνατε, το κέντρον; Πού σου, άδη, το νίκος;
   ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ

   Διαγραφή
 14. Ζηλωτες και λωβοτομημενοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Όταν πεθάνετε ή αρρωστήσετε βαριά από τα εμβολία εντός τριετίας ελάτε να μας βρίσετε πάλι ζηλωτές και λοβοτομημένους. Μέχρι τότε καθήστε στις εκκλησίες αυτών που συνεόρτσαν φέτος το Πάσχα με τος εβραίους, που βάζουν στο σώμα τους κύταρρα νεκρών βρεφών από αμβλώσεις, που παραποιούν το Ιερό Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, που συμπροσέυχονται με αιρετικούς. Είστε ΑΞΙΟΙ της ΜΟΙΡΑΣ σας. Όσο για τον Φλωρίνης τα ίδια είναι με το Σατανιστή Ιερώνυμο τον Αρχιεπίσκοπό του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για Εvangelos Mourelatos17 Μαΐου 2021 - 11:06 π.μ.

   Δεν είδα εδώ να αποκαλεί κάποιος ζηλωτές και λοβοτομημένους τους ανθρώπους που αντιδρούν στα εμβόλια. Αρα περιττό το σχόλιο για το παρόν μπλογκ.
   Είναι όμως εκτός πραγματικότητας ότι ο Ιερώνυμος είναι Σατανιστής και ότι ο Φλωρίνης είναι ίδιος με τον Ιερώνυμο. Τίποτα απο αυτά δεν ισχύει. Ο καθένας από τους δύο έχει την πορεία του, ολότελα διαφορετική. Πριν γράψει κανείς , καλά θα κάνει να προσέχει περισσότερο.

   Διαγραφή
  2. Ευαγγελε μιλας σε κουφους κ απευθυνεσαι σε νεκρους.

   Χριστος Ανεστη.

   Διαγραφή
  3. Ευάγγελε πρόσεχε να μην σε παίρνουν στον λαιμό τους τύποι σαν τον 4,50 μ.μ. με τις κολακείες τους.
   Δεν είναι σωστά αυτά που έγραψες στην τελευταία σου φράση. Πρόσεχε.
   Χριστός Ανέστη!

   Διαγραφή
  4. 8 53 δεν συνηθιζω να κολακευω κανεναν φιλαρακι. Tις κολακειες τις σιχαινομαι κ για τον ιδιο μου τον εαυτο οχι μονο για τους αλλους. Λεγω μονον οτι πιστευω βαθια μεσα μου. Καταλαβες ;

   Διαγραφή
  5. Προς Ανωνυμος 17 Μαΐου 2021 - 8:53 μ.μ.

   Οι σημερινοι αρχιερεις στην πλειονοτητα τους ειναι αξια εκεινα τρισεγγονα των ραββινων που συγκροτησαν το παρανομο ιουδαικο συνεδριο του Σανχεντριν το οποιο ελαβε χωρα στα χωματα της Παλαιστινης το 33 μ.Χ

   Οἱ κληρικοί θά γίνουν οἱ χειρότεροι καί οἱ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων.(Αγ.Κοσμας ο Αιτωλος)

   Χριστος Ανεστη.

   Διαγραφή
  6. Ψηλά γράμματα Κε Ευάγγελε για όλους αυτούς τους αυλοκολακες στους οποίους κολλάνε ταμάμ τα ουαι του Χριστού.

   Διαγραφή
  7. Αν είσαι εσύ φανατικός 8,04πμ, τουλάχιστον μην επιτρέπεις να γίνεται όργιο εξωπραγματικών φαντασιών περι αυλοκολάκων, γιατί τότε επιβεβαιώνεις πόσο μεγάλο φανατισμό έχεις.

   Διαγραφή
 16. Πέστα Χρυσόστομε, 11:06 π.μ.
  Ευάγγελε,πάντα νά φέρνεις καί νά λές...τήν καλή "αγγελία"..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Εάν πιστεύει σήμερα ο κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός πως αυτή είναι η πίστη μας και η Εκκλησία μας και πως μέχρι εδώ φτάνει η δύναμη και η εξουσία της επί παντός κακού, έχει φοβερή άγνοια και, δυστυχώς, θα πλανάται και θα ελπίζει και θα αναζητά βοήθεια ακόμη και από τον ίδιο τον διάβολο. Είμαστε λογικά και όχι άλογα πλάσματα. Έχουμε αποθήκες με "πυρομαχικά" μακράς εμβέλειας και αποτελεσματικά και τις κρατάμε πεντάκλειστες. Έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα "όπλα" της Εκκλησίας, που μας τα παρέδωσαν οι Άγιοι ανά τους αιώνες; Πέρα από τις τακτικές αλλά κολοβωμενες λατρευτικές ακολουθίες, πέρα από τις κατά μόνας προσευχές των πιστών, τι περισσότερο έκαναν οι δεσποτάδες, για να διώξει ο Θεός την κατάρα αυτή; Πού είναι οι Παρακλήσεις, οι δεήσεις, τα Ευχέλαια, οι Αγρυπνίες, οι Λιτανείες και τόσα άλλα ευλογημένα μέσα, που γνωρίζουμε πως ανέκαθεν χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας και έβλεπαν ζωντανά τα θαύματα; Τι λοιπόν, παράκληση μόνο για να περάσει το παιδί μου στο πανεπιστήμιο; Μέχρι εκεί; Αλλά βέβαια, εμείς σήμερα έχουμε την επιστήμη και τον δυνάστη Καίσαρα, που με δαιμονικό τρόπο μας τρομοκρατεί. Όμως ο δικός μας Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας αλλά Θεός ειρήνης. Βάζουμε όρια στην θεία Πρόνοια, κόκκινη γραμμή στην παρέμβαση και δράση της θείας Χάριτος και περιμένουμε, τι κρίμα, με την υπόδειξη και την εντολή των συνεργούντων δεσποτάδων να βρούμε έλεος και χάρη. Και ευκαίρως ακαίρως αλληλοκατηγορούμαστε. Δίχως ποιμένες με θυσιαστκό φρόνημα, το λογικό ποίμνιο του Χριστού, μετά πάσης βεβαιότητας, θα παραμένει διχασμένο και θα περιμένει την επέμβαση του Ουρανού. Η ευλογημένη λύση, με αυτές τις προϋποθέσεις είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει "αποπέσει"καθαρά στα χέρια του Θεού!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Τραγικό το επίπεδο του "διαλόγου" και βέβαια καθόλου χριστιανικό με ύβρεις, ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς και κατάκριση....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τραγική είναι πραγματικά η κατάκριση προς καλούς ιερωμένους και καλούς μητροπολίτες.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.