30 Μαΐ 2021

Μοναχὸς Ἀρσένιος: «Εἰλικρινὰ λυπούμαστε πολὺ γι’ αὐτὸ τὸ ὀλίσθημα τοῦ π. Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου»!

Γράφει ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Ἀρσένιος, 
ἐκ τῆς Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος
«Καὶ ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει ἠμᾶς»
Μὲ πληροφόρησαν μερικοὶ ἐν Χριστῷ φίλοι μου, ποὺ ζοῦν ἔξω στὸν κόσμο, πὼς ἔχει κυκλοφορήσει στὸ διαδίκτυο μία ὁμιλία ἑνὸς ἱερομονάχου, τοῦ π. Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου, ὁ ὁποῖος εἶναι γέροντας πνευματικὸς σὲ γυναικεία Ἱερὰ Μόνη στὴν Χαλκιδική.
Αὐτὸς λοιπόν, ὁ ἐν λόγῳ πατὴρ Χριστόδουλος, εἶναι σφόδρα ὑπὲρ τοῦ σημερινοῦ ἐμβολίου COVID-19. Καὶ δὲν εἶναι μόνον ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου, ἀλλὰ εἶναι καὶ πικρὸς ἐπικριτὴς ὅλων ἠμῶν ποὺ ἐπιλέξαμε νὰ μὴν ἐμβολιαστοῦμε. Ἄλλωστε ὁ κώδικας ἐμβολιασμοῦ μᾶς λέει πὼς εἶναι προαιρετικὸ γιὰ τὸν κάθε πολίτη τῆς χώρας ἂν θὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο ἢ ὄχι. Αὐτὸ ἄραγε τὸ ἔχει λάβει ὑπόψιν του ὁ πατὴρ... Χριστόδουλος; Ὅμως οἱ φίλοι ἐπέμεναν πὼς πρέπει νὰ ἀκούσω ἔστω καὶ ἕνα ἀπόσπασμα, τηλεφωνικά, ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη ὁμιλία τοῦ ἐν λόγῳ ἱερομονάχου. Φυσικὰ μετὰ χαρᾶς δέχτηκα καὶ ἄκουσα τηλεφωνικὰ περίπου 35 λεπτὰ ἀπὸ τὴν ὅλη ὁμιλία, ποὺ ἡ διάρκειά της εἶναι 90 λεπτά. Συγχωρέστε με ἀγαπητοί μου, ἀλλὰ ἀπ' αὐτὰ ποὺ ἄκουσα στὰ 35 λεπτὰ ἔφριξα μέχρι ποὺ ἀναγκάστηκα νὰ πῶ στοὺς φίλους μου πὼς δὲν ἀντέχω νὰ ἀκούσω ἄλλο αὐτὰ τὰ λόγια. Ὁ πατὴρ Χριστόδουλος λοιπὸν εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητας, διότι σὲ ὅλους ἐμᾶς ποὺ ἀρνούμαστε τὸ ἐμβόλιο καὶ κηρύττουμε τὴν ἀλήθεια, αὐτὸς ὁ ἱερομόναχος μᾶς ρίχνει εὐθύνες, λέγοντας πὼς καθυστερεῖ ὁ ἐμβολιασμὸς ἐξαιτίας μας καὶ πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι!!!

Ἔφτασε καὶ στὸ ἔσχατο σημεῖο τοῦ ὀλισθήματός του νὰ κάνει παρατηρήσεις στὸ Ἱερὸ γυναικεῖο Ἡσυχαστήριο «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» τῆς Σουρωτῆς. Ἐκεῖ, ὅπως ὅλοι μας γνωρίζουμε, ἡ σεβαστὴ γερόντισσα Φιλοθέη μὲ τὶς ἐν Χριστῷ ἀδελφές της, ἀξιώθηκαν καὶ εἶχαν καθοδηγητὴ καὶ Γέροντα τὸν πολυαγαπημένο μας Ἅγιο Παΐσιο. Κι ὄχι μόνο τὸν εἶχαν Γέροντά τους,  ἀλλὰ λίγα χρόνια νωρίτερα στὴν μεγάλη ἀρρώστια ποὺ πέρασε ὁ Ἅγιος καὶ χρειάστηκε ἀρκετὲς φιάλες αἷμα, ἡ γερόντισσα Φιλοθέη μὲ τὶς ἀδελφές της πρόσφεραν τὸ αἷμα τους στὸν Ἅγιο καὶ ἀνένηψε ἀπὸ τὴν ἀσθένεια. Κι ὅπως εἶναι φυσικὸ μετὰ ἀπὸ αὐτό, ὁ Ἅγιος ἔκανε δῶρο τὸν ἑαυτό του στὴν Ἱερὰ Μονή, ὅπου στὸ τέλος ἡ γερόντισσα μὲ τὶς ἀδελφὲς τὸν γηροκόμησαν καὶ τὸ ἅγιο λείψανό του βρίσκεται ἐνταφιασμένο στὴν Ἱερὰ Μονὴ ποὺ προαναφέραμε. Μετὰ τὴν Κοίμηση τοῦ Ἁγίου, ἡ γερόντισσα μὲ τὶς ἀδελφὲς ἄρχισαν νὰ ἐκδίδουν λόγους τοῦ Ἁγίου Παισΐου ποὺ ὄντως μᾶς «ξεδιψοῦν» πνευματικὰ καὶ μᾶς καθοδηγοῦν.

Στὸ βιβλίο λοιπὸν «Λόγοι Β' - Πνευματικὴ Ἀφύπνιση» στὸ κεφάλαιο 1 «Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν» στὴν σελίδα 181, ὁ Ἅγιος μᾶς λέει: «Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιὰ τὴν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο ποὺ θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ καί, γιὰ νὰ τὸ κάνει κανείς, θὰ τὸν σφραγίζουν». Λόγια κατεξοχὴν προφητικὰ ποὺ τὰ ζοῦμε στὶς μέρες μας. Αὐτὰ λοιπὸν τὰ προφητικὰ λόγια τοῦ Ἁγίου ἐνόχλησαν σφόδρα τὸν πατέρα Χριστόδουλο καὶ ἀφοῦ τὰ ἐπέκρινε πικρῶς λέγοντας πὼς εἶναι κακογραμμένα καὶ ὅτι οἱ ἀδελφὲς ἴσως νὰ μὴν ἔδειχναν στὸν Ἅγιο τὶς σημειώσεις ποὺ κρατοῦσαν ἀπ' τοὺς λόγους του. Τρόπον τινὰ μᾶς λέει πὼς οἱ ἀδελφὲς δὲν μᾶς ἔχουν μεταφέρει καλῶς ἢ καὶ ἔχουν παρερμηνεύσει τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου. Αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζεται ὁ πατὴρ Χριστόδουλος εἶναι ἐντελῶς λάθος, διότι ἡ γερόντισσα Φιλοθέη συχνὰ ἔλεγε σὲ δικά της ἔμπιστα πρόσωπα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς πὼς ὁ Ἅγιος πάντα ἔριχνε μία ματιὰ στοὺς λόγους του, ποὺ τοὺς γράφανε οἱ ἀδελφὲς ὅταν γινόταν κάποια ὁμιλία. Μάλιστα, ὅταν κάποτε ὁ Ἅγιος διάβασε τὶς σημειώσεις μίας ἀδελφῆς, ἀναπαύθηκε καὶ μὲ ἱκανοποίηση εἶπε: «Πῶ, πῶ, βρὲ παιδί μου, αὐτὴ μαγνητόφωνο εἶναι! Τὰ ἔγραψε ἀκριβῶς ὅπως τὰ εἶπα!».

Πρέπει νὰ ποῦμε πὼς ὁ δεύτερος τόμος «Λόγοι Β' - Πνευματικὴ Ἀφύπνιση» εἶναι ἕνα θαυμάσιο βιβλίο, ἴσως καὶ τὸ ὡραιότερο σὲ πνευματικὰ θέματα ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα βιβλία ποὺ ἔχει ἐκδώσει ἡ Ἱερὰ Μονή. Ἰδιαιτέρως τὸ πρῶτο κεφάλαιο «Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν» ποὺ βρίσκεται στὸ τρίτο μέρος τοῦ βιβλίου ποὺ ἐπιγράφεται «Πνευματικὴ λεβεντιὰ» εἶναι τὸ κεφάλαιο ποὺ περιγράφει τὴν σημερινὴ πραγματικότητα καὶ ὄχι μόνον. Ἀλήθεια, αὐτὸ τὸ θεόλεκτο κεφάλαιο τὸ ἔχει μελετήσει ὁ ἐν λόγῳ ἱερομόναχος; Καὶ ἂν τὸ μελέτησε μὲ τί πνεῦμα τὸ ἔχει μελετήσει; Σ' αὐτὸ δὲν θέλω νὰ ἀπαντήσω ἐγώ, ἀλλὰ ἂς μᾶς ἀπαντήσει ὁ ἴδιος.

Ἐπίσης, λέγει ὁ πατὴρ Χριστόδουλος πὼς ἐπειδὴ ἡ γερόντισσα καὶ οἱ ἀδερφές της δὲν διόρθωσαν τὰ λόγια του Ἁγίου ποὺ ἀναφέρονται στὸ ἐμβόλιο, ἀναγκάστηκε ὁ ἴδιος νὰ τὰ διορθώσει μὲ τὴν ὁμιλία του! Δηλαδὴ νὰ διορθώσει τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Παισΐου!!! Μὲ τὴν δικαιολογία πὼς οἱ ἀδελφὲς τὰ ἔχουν γράψει λάθος. Εἶπε ἐπίσης, πὼς ὁ Ἅγιος μπορεῖ νὰ εἶπε τὰ λόγια αὐτὰ λακωνικά. Δηλαδὴ σὰν κάτι λόγια ἀκαταλαβίστικα καὶ δὲν ἔπρεπε οἱ ἀδελφὲς νὰ τὰ δημοσιεύσουν. Ἀλήθεια, ποιὸς νομίζει ὅτι εἶναι ὁ πατὴρ Χριστόδουλος πού τόλμησε νὰ διορθώσει τὰ λόγια του Ἁγίου Παισΐου; Καὶ ποιὸς τοῦ ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ στείλει ἄνθρωπο στὴν Ἱερὰ Μονὴ ὥστε νὰ κάνει τὶς ἀνάλογες συστάσεις στὴν γερόντισσα γιὰ νὰ διορθωθοῦν τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου; Εἶναι ποτὲ δυνατὸν ὁ λαὸς τοῦ Χριστοῦ νὰ πιστέψει τὸν πατέρα Χριστόδουλο στὸ συγκεκριμένο θέμα καὶ νὰ μὴν ἐμπιστευτεῖ τὴν γερόντισσα μὲ τὶς ἀδελφές της πού ἔχουν δώσει τὸ αἷμα τους γιὰ τὸν Ἅγιο ὅπως προαναφέραμε; Εἰλικρινὰ λυπούμαστε πολὺ γι’ αὐτὸ τὸ ὀλίσθημά του.

Σὲ ἄλλο μέρος τῆς ὁμιλίας του, μᾶς λέει πὼς στὸ Ἅγιον Ὅρος, ἔχουν νοσήσει ἀπὸ τὸν COVID-19, 800 μοναχοὶ καὶ ὑπάρχουν πολλοί  θάνατοι!!! Σ' αὐτὸ κάνει τεράστιο λάθος, διότι ἐγὼ ποὺ ζῶ ἐδῶ καὶ 30 χρόνια στὸ Ἅγιον Ὅρος, οἱ πληροφορίες ποὺ ἔχω εἶναι πὼς οἱ νοσοῦντες ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ δὲν ἔχουν φτάσει τοὺς 100 ἀκόμη καὶ οἱ θάνατοι ἀπ’ ὅτι πληροφορήθηκα εἶναι μόνον τρεῖς (3). Ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας μοναχὸς ἦταν 82 ἐτῶν. Ἂς σταματήσει λοιπὸν τὶς ὑπερβολὲς του ὁ π. Χριστόδουλος ποὺ ἀναφέρεται στὸ Ἅγιον Ὅρος μία καὶ ἔχει πολλὰ χρόνια νὰ τὸ ἐπισκεφτεῖ. Καὶ ἂς κοιτάξει τὶς παρενέργειες ποὺ ὑφίστανται οἱ ἀθῶοι Ἕλληνες πολίτες ποὺ ξεγελιοῦνται καὶ ἐμβολιάζονται. Καὶ οἱ παρενέργειες εἶναι κυρίως θρομβώσεις, θάνατοι, παραλυσίες, ἐγκεφαλικά, περικαρδίτιδες καὶ ἄλλα πολλά. Γι' αὐτὰ γιατί δὲν εἶπε οὔτε λέξη στὴν ὁμιλία του; Ἂς μᾶς δώσει ὁ ἴδιος τὴν ἀπάντηση.

Ἐπίσης, ἀναφέρει στὴν ὁμιλία του πὼς τὸν παίρνουν τηλέφωνο μοναχοί, μοναχές, ἡγούμενοι κλπ. ἀπὸ Ἱερὲς Μονὲς ποὺ βρίσκονται ἔξω στὸν κόσμο καὶ τοῦ περιγράφουν τὴν τραγικότητα ποὺ ζοῦν ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τοῦ COVID-19, δηλαδὴ πὼς πολλοὶ ἀπ' αὐτοὺς βρίσκονται διασωληνωμένοι κλπ. Ὅμως δὲν μᾶς λέει ποιὰ εἶναι αὐτὰ τὰ μοναστήρια ποὺ τὸν παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί δὲν μᾶς ἀναφέρει ποιὲς εἶναι αὐτὲς οἱ Μονές; ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ μοναχοὶ καὶ μοναχὲς πού νοσοῦν, ὥστε κι ἐμεῖς ἀπὸ ἐδῶ νὰ κάνουμε προσευχὴ ὑπὲρ τῆς ὑγείας τους; Γιατί μᾶς ἀποκρύπτει τὴν πραγματικότητα; Δὲν γνωρίζει πώς τὸ κρυφὸ εἶναι πάντα ἀναξιόπιστο;

Τέλος, ἂς γνωρίζει καλὰ ὁ πατὴρ Χριστόδουλος πὼς ἐδῶ οἱ πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὅρους ποὺ ἔχουν σώας τὰς φρένας τους ὑποστηρίζουν πὼς τὸ σημερινὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ COVID-19 εἶναι κατασκευασμένο μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ σὲ καμία περίπτωση δὲν ὠφελεῖ τὴν ἀνθρωπότητα ἀλλὰ κατεργάζεται τὸ κακό. Ἐξ' οὐ καὶ τὸ ὀνομάζουν τὸ ἐμβόλιο τοῦ Ἀντιχρίστου.  Ἔτσι λοιπὸν π. Χριστόδουλε «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου» ἰδιαιτέρως ἐμεῖς ποὺ φοροῦμε τὰ ράσα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Μοναχὸς Ἀρσένιος

Σκήτη Κουτλουμουσίου Ἅγιον Ὅρος

aktines

19 σχόλια:

 1. Νομίζω πώς υπερβάλλει ο θεοσεβούμενος Μοναχός Αρσένιος ότι το εμβόλιο είναι κατασκευασμένο με το πνεύμα του Αντιχρίστου.
  Ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός ζήτησε να εμβολιαστεί η αδελφότητα του. Είναι τόσο πλανεμένος; Δεν νομίζω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να σιγουρευτείς, αδελφέ. Χριστός Ανέστη!

   Διαγραφή
 2. Για το ποιος υπερβάλει ακριβώς δεν ξέρω, αλλά ο γ Εφραίμ έχει πει πως εάν εμβολιαστει η αδελφότητα θα το κάνει με το Ρωσικό εμβόλιο.. Οπότε μην μεταφέρετε ανακρίβειες και δημιουργείται σύγχυσις..
  Απτην άλλη εάν ακούσετε την ομιλία του π. Χριστοδούλου όντως είναι τουλάχιστον τραγική για όλα αυτά που αναφέρει που δεν έχουν σε πολλές περιπτώσεις βάση. Ας κάνουν και λίγο προσευχή οι πατέρες να ξεπεραστεί αυτός ο πειρασμός κι ας αφήσουν στον Θεό τα υπόλοιπα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πιθανώς υπερέβαλε κάπως ο π. Χριστόδουλος σε αυτά που έλεγε για τον τρόπο γραφής του συγκεκριμένου λόγου του π. Παϊσίου από το μοναστήρι της Σουρωτής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε εδώ ένα "ολίσθημα" του πατρός, ούτε ότι έλεγε πράγματα άξια... φρίκης. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το κάθε τι.

  Δεν είναι θρησκευτικό θέμα το εμβόλιο. Είναι ιατρικό. Το αν αυτό το εμβόλιο είναι ασφαλές αυτό είναι άλλο θέμα και βεβαίως να το δούμε. Τα περί "πνεύματος του αντιχρίστου" στο εμβόλιο είναι παράδοξα μόνο και στο άκουσμα. Αν ο γράψας εννοεί ότι ο αντίχριστος αύριο θα χρησιμοποιήσει το θέμα του εμβολιασμού και της υποχρεωτικότητάς του για να επιβάλει στους ανθρώπους το σφράγισμα, όπως αυτό φαίνεται να εννοεί ο π. Παίσιος, αυτό είναι πάλι άλλο θέμα. Φυσικά, όταν μιλούσε ο π. Παίσιος για σφράγισμα αντιχρίστου δεν εννοούσε τον ιατρικό εμβολιασμό. Μπορεί και το σφράγισμα με τσίπ να γίνεται "εμβόλιμα", σαν ένα είδος εμβολιασμού, αλλά αυτό είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από τον ιατρικό εμβολιασμό για την αποφυγή ασθενειών. Επιτέλους, να διακρίνουμε τα πράγματα. Δεν είναι όλα τα ίδια!

  Κι αυτό που ειπώθηκε για την χρήση εμβρύων στην κατασκευή του, όπως διάβασα σε κάποιο ιατρικό άρθρο, δεν ισχύει. Κάποιες σειρές εμβρυικών κυττάρων χρησιμοποιήθηκαν στον ΕΛΕΓΧΟ του εμβολίου, όπως έχει γίνει στο παρελθόν και σε άλλα εμβόλια τα οποία τόσα χρόνια τα κάναμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Όχι ότι πρέπει να γίνεται έτσι, αλλά τουλάχιστον αυτό και πάλι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά και δεν είναι τώρα πρώτης προτεραιότητος.

  Εν ολίγοις, ορισμένοι τα έχουν κάνει στο μυαλό τους "μαντάρα" και νομίζουν ότι όλοι πρέπει να σκεπτόμαστε σαν κι αυτούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εχεις υποψιαστεί καθόλου ότι μπορεί να είναι "μαντάρα" στο δικό σου μυαλό; Οχι ε;

   Διαγραφή
  2. Αδελφέ κάτι δεν έχεις καταλάβει και νομίζεις πως όλα βαίνουν καλώς.
   Κατ' αρχήν ο πολύς π. Χριστόδουλος ας περιοριστεί στα θρησκευτικά και μοναχικά του καθήκοντα και ας ασχοληθεί με τα του οίκου του.
   Χριστιανός και δη μοναχός ο οποίος φοβάται τον θάνατο και καταφεύγει στην λανθάνουσα επιστήμη και σε μεθόδους όπου είναι ύποπτες με ασάφειες και συγκεκριμένες καταγγελίες από άλλους επιστήμονες, αν μη τι άλλο αυτός ο μοναχός είναι εκτός ορθοδόξου πνεύματος.
   Αυτός λοιπόν ό οποίος φοβίζει, πανικοβάλει και παροτρύνει τον κόσμο στον εμβολιασμό δεν έχει παρά να ενημερωθεί πρώτα και μετά να δίνει συμβουλές.
   Και εάν δεν μπορεί να κάνει κάτι από αυτά τότε η σιωπή είναι προτιμότερη.
   Επειδή λοιπόν κσι εσύ μου φαίνεσαι υπέρμαχος των εμβολίων λέγοντας πως κάνουμε τα εμβόλια τόσα χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα να σου γνωστοποιήσω κάτι το οποίο λίγοι γνωρίζουν.
   Σχετικά με το εμβόλιο κατά του ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΤΡΑΧΗΛΟΥ της ΜΗΤΡΑΣ έχει στατιστικά αποδειχθεί πως οι ΑΠΟΒΟΛΕΣ και οι ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ των γυναικών να μείνουν έγκυες έχουν αυξηθεί κατά το ήμισυ τα τελευταία πέντε χρόνια.
   Μου έλεγε λοιπόν γνωστή και μπαρουτοκαπνισμένη παιδίατρος πως αυτό βάση επιστημονικών ερευνών οφείλετε στο συγκεκριμένο εμβόλιο.
   Δυστυχώς η επιστήμη τα τελευταία χρόνια λειτουργεί με ανορθόδοξο και εκ του πονηρού τρόπο.
   Και ένα ερώτημα.
   Ο μοναχός αλλά κυρίως οι επίσκοποι οι οποίοι είτε με έμμεσο τρόπο είτε με άμεσο τρόπο σπρώχνουν τον κόσμο πρός αυτή την ιατρική πράξη ερωτώ τί λόγο θα δώσουν ενώπιον Θεού και ανθρώπων από την στιγμή που αποδεδειγμένα πλέον τα εμβόλια προκαλούν επιπλοκές, αναπηρίες, και θανάτους σε όσους τα κάνουν.
   Διότι όπως πολύ σωστά λές πρέπει να το δούμε, αλλά επειδή ήδη έχουν αρχίσει και μιλούν ανοικτά και επώνυμα πλέον επιστήμονες καταγγέλοντας αυτά για την αποτελεσματικότητα και τις παρενέργειες που προκαλούν ακόμα και για ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ τα οποία περιέχουν τότε θα έπρεπε να τηρούμε σιωπή και στάση αναμονής και όχι να συμβουλεύουμε-καθοδηγούμαι τον κόσμο σε κάτι που δεν γνωρίζουμε.
   Η ιατρική επιστήμη λοιπόν γενικότερα αλλά και ειδικότερα είναι Θρησκευτικό θέμα όπως και τα εμβόλια καθώς και κάθε τι το οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στόν ανθρώπινο οργανισμό.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  3. Αγαπητε ΠΟΛΥΤΕΚΝΕ,
   1. Αν κάποια εμβόλια προκαλούν πρόβλημα, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα εμβόλια είναι σκάρτα και ότι δεν πρέπει να εμβολιαζόμαστε. Πολλές αρρώστιες έχουν εξαφανιστεί από τους ανθρώπους μέσω των εμβολιασμών. Άρα το σωστό είναι να πείτε ότι κάποια εμβόλια θέλουν περισσότερο έλεγχο και αλλαγή ίσως σε κάποια άλλα καλύτερα και χωρίς παρενέργειες.
   2. Για το εμβόλιο του κορωνοϊού έχω και εγώ τις επιφυλάξεις μου για την ασφάλειά του, γιατί πολλοί επιστήμονες το ενοχοποιούν και προσωπικά δεν το έχω κάνει. Αν όμως αποδειχτεί ασφαλές, θα το κάνω, χωρίς ενδοιασμούς.
   3. Τα περί μικροτσίπ στα εμβόλια δεν είναι αποδεδειγμένα, επομένως δεν ασχολούμαι περισσότερο με εικασίες. Όποιος υποστηρίζει το αντίθετο να παρουσιάσει μελέτες και έρευνες περί αυτού και όχι λόγια του αέρα. Ας πάρει ένας Χριστιανός επιστήμονας να τα εξετάσει στην τελική και μετά βεβαίως να τα απορρίψουμε, αν όντως έχουν μικροτσίπ. Και όχι να λέμε ό,τι νάναι και μετά να μας κοροϊδεύει ο κόσμος.
   4. Ο π. Χριστόδουλος και ο κάθε π. Χριστόδουλος, ακόμη και αν έχει διαφορετική γνώμη από σας, μπορεί να εκφράζει την άποψή του, ίσως και πολύ περισσότερο από εσάς, ως αφιερωμένος και περισσότερο γνώστης των πνευματικών θεμάτων, και μάλιστα ως άνθρωπος που ήταν κοντά στον γέροντα Παίσιο. Ευτυχώς που βγήκε και είπε τα όσα είπε, γιατί μερικοί από σας με τις ερμηνείες σας (ως ειδήμονες βέβαια!) στο θέμα των εμβολίων και των εσχατολογικών έχετε κάνει το άχυρο καδρόνι. Ήταν πολύ επιτυχημένα αυτά που είπε για μερικούς πλανεμένους. Δυστυχώς, δεν έχετε βαθειά πνευματική ζωή και δεν κατανοείτε τίποτε από αυτά τα θέματα. Το να γράφουμε σε ένα μπλόγκ χριστιανικό δεν σημαίνει τίποτε για μας. Τουλάχιστον πείτε ότι αυτά που λέτε είναι η γνώμη σας και μην παριστάνετε τις ανώτατες αυθεντίες! Εδώ ο άγιος Παίσιος έλεγε "ο λογισμός μου μου λέει", ως άγιος και ταπεινός άνθρωπος. Αλλά εσείς... τον έχετε ξεπεράσει σε αγιότητα, φαίνεται!
   5. Ο άγιος Πορφύριος και όλοι οι άλλοι άγιοι δεν απέρριπταν την επιστήμη, αλλά αντίθετα προέτρεπαν τους ανθρώπους να καταφεύγουν σε αυτήν. Είναι τεράστιος εγωισμός, αυτός που έχετε μερικοί, να λέτε ότι θα με σώσει ο Θεός και δεν δέχομαι τους γιατρούς. Όχι γιατί οι γιατροί δεν κάνουν λάθη, αλλά γιατί η ιατρική επιστήμη ανεπτύχθη με τον φωτισμό που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο γι' αυτό. Θυμάστε τί έλεγε κάπου ο γέροντας Παίσιος στα βιβλία του (της Σουρωτής): Ο Θεός βοηθάει όπου δεν μπορεί ο άνθρωπος. Μάλιστα είχε αναφέρει σε κάποια περίσταση το παράδειγμα με τον προφήτη Ησαία και τον βασιλιά Ιωσία. Στην βαρειά ασθένεια του Ιωσία, που δεν σωζόταν με την ανθρώπινη ιατρική, έκανε θαύμα ο προφήτης. Σέ άλλο απλό πρόβλημα υγείας όμως που είχε, του έδωσε ως ιατρική "συνταγή" (οι βιβλικοί θεολόγοι υποθέτουν ότι και ο ίδιος ο Ησαίας ήταν γιατρός) να βάλει ξερό σύκο στο σημείο που είχε πρόβλημα (Δεν έχω πρόχειρες τις παραπομπές τώρα να σας τις στείλω).
   6. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν επαναλαμβάνω ότι ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΜΑΝΤΑΡΑ!!!

   Διαγραφή
  4. Αδελφέ, πάλι δεν κατάλαβες.
   1ον) δεν καταφέρθηκα ούτε ΚΑΤΑ της παραδοσιακής ΙΑΤΡΙΚΗΣ όπως την ξέραμε, ΟΎΤΕ κατά ΤΟΥ ΣΥΝΌΛΟΥ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ.
   Έκανα συγκεκριμένη αναφορά στο εμβόλιο κατά του τραχήλου της μήτρας και κατά αυτού του κορωνοϊου όπου έχει βουίξει το σύμπαν.
   Μην περιμένεις να βρεθεί κάτι αποτελεσματικό, απλά περίμενε από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ όπου δυστυχώς θα φύγουν πολλοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και τότε θα καταλάβεις.
   Ηδη άρχισαν και πεθαίνουν οι πρώτοι εμβολιασμένοι
   2ον) τα νέα εμβόλια όπως και αυτό του κωρονοιού είναι αυτά της νέας τεχνολογίας όπου περιέχουν ΤΣΙΠΑΚΙ το οποίο μπορεί να μην είναι σε πρώτη φάση το χάραγμα, είναι όμως η τελική πρόβα η οποία με το πρόσχημα ότι θα μας προστατεύει από ιούς και θα ρυθμίζει την σωστή λειτουργεία του οργανισμού ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ.
   Τα υπόλοιπα ας τα φανταστούμε ....επ αυτού ψάξε λίγο διάφορες αναφορές...
   4ον) εγώ ούτε κάνω, ούτε το παίζω αυθεντία.
   Και βέβαια ο πατήρ Χριστόδουλος μπορεί να εκφράσει την γνώμη του, εάν είναι ταπεινός ή άγιος το γνωρίζει μόνο ο θεός, αλλά αυτός ο ίδιος ξεκίνησε την συζήτηση κατηγορώντας και στιγματίζοντας τους αρνητές των εμβολίων με χαρακτηρισμούς και ανακρίβειες χωρίς να κατονομάζει ή να κάνει λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων.
   Ας λάβουμε σοβαρά υπ' όψιν ότι τα ράπιντ τέστ είναι τελείως αναξιόπιστα, ακόμα και ότι οι ίδιοι οι επιστήμονες οι οποίοι μας ενημερώνουν έχουν παραδεχθεί πως μας έχουν πεί ψέματα ως πρός τον αριθμό κρουσμάτων και θανάτων...δες ΣΥΨΑΣ ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ...
   Ας μας προβληματίσει και ο νόμος περί ακαταδίωκτου που ψηφίστηκε πρόσφατα από την βουλή.
   Σε αυτούς τους αναξιόπιστους ανθρώπους και τα στοιχεία τα οποία μας παρουσιάζουν πατάει ο π. Χριστόδουλος και λέει ότι λέει;;;;
   5ον) αλήθεια ότι το νού και την σκέψη την έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ όμως.
   Ανέφερα κάπου ότι είμαι κατά της ΙΑΤΡΙΚΗΣ;;;
   Αυτό όμως που συμβαίνει στην εποχή μας δεν είναι η σκέψη του Θεού αλλά η διαστροφή του ανθρώπου όπου πλήττει μέσω της ιατρικής ολόκληρη την ύπαρξη της ανθρωπότητας...
   Και το λέω αυτό διότι στην ιατρική έχει εισβάλει ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ η ΓΙΟΓΚΑ ο ΕΜΒΟΛΙΑΜΌΣ με τρόπους και μεθόδους όπου παρεμβαίνει sto DNA του οργανισμού και πολλά ακόμα.
   Καλό θα είναι τέλος να αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς και να περιμένουμε τον χρόνο ο οποίος κάποιους θα δικαιώσει και κάποιους άλλους θα διαψεύσει.
   Μέχρι τότε ας σεβαστούμε την επιλογή ημών που δεν δεχόμαστε τα περί κορωνοιού όπως τα παρουσιάζουν οι γνωστοί άγνωστοι και ας έχουμε τις ελευθερίες που έχει ο υπόλοιπος πληθυσμός και που αυτές είναι και συνταγματικά κατοχυρωμενές.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  5. Αγαπητέ πολύτεκνε, όπως τα θέτεις τώρα τα πράγματα ουσιαστικά συμφωνούμε. Συμμερίζομαι όλες αυτές τις ανησυχίες που λές. Βλέπω και εγώ το πόσο περίεργα είναι κάποια πράγματα σχετικώς με τον κορωνοιό. Κοινή λογική χρειάζεται για να καταλάβει κανείς ότι κάπου το πάνε το θέμα. Κατά την γνώμη μου, θέλουν να κάνουν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για να μας μειώσουν τις ελευθερίες και έτσι να επιβάλουν μετά το σφράγισμα. Αν προκύψει αργότερα πρόβλημα υγείας για τους εμβολιασμένους είναι κάτι που πραγματικά με ανησυχεί, ιδίως για τους νέους ανθρώπους, τους οποίους θέλουν να εμβολιάσουν, ενώ δεν έχουν πρόβλημα. Ας μήν φτάνουμε όμως σε μεγάλες διαμάχες για το θέμα αυτό. Κι όσοι λένε το αντίθετο δεν το λένε από κακό. Προσευχή χρειάζεται τώρα και θα δείξει γρήγορα.

   Διαγραφή
 4. ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ!!!! ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΟΞΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ!!!
  ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΑΣ, ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΣΕΝΙΕ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μια χαρά τα είπε ο πατήρ Αρσένιος. Όσο για τον βατοπαιδινό ηγούμενο έχει διαλέξει πρό πολλού την πλευρά των κακών για αυτό είναι και υπέρ των δηλητηρίων αυτών που τα λέγουν "εμβόλια".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Από την στιγμή που είπε η Ιερά Σύνοδος είναι καθαρό από εκεί και πέρα είμαστε μέσα στην υπακοή, μέσα στην αγκαλιά της εκκλησίας, καλύτερα να πλανομεθα μέσα στην εκκλησία παρά έξω από αυτή.

  Ποτέ δεν θα επέτρεπε ο Θεός να πάρουμε κάτι το πονηρό κρυφά θα φανέρωνε για να τον αρνηθούμε με πλήρης επίγνωση η να τον αρνηθούμε.

  Μήπως είναι εκ του πονηρου να κάνουμε ανυπακοή και να χαθούμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το παράξενο με τον βατοπαιδινό ηγούμενο είναι πως, μια μέρα μετά την μεταφορά του με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας (sic!), βγήκε επίσημη ανακοίνωση από την μονή ότι θα προβούν σε εμβολιασμό. Πολλές συμπτώσεις. Προβληματικές επικοινωνιακά αν το σκεφτεί κανείς προσεκτικότερα... Όσο για το ρώσικο εμβόλιο και την αθωότητά του, καλό θα είναι να κρατάμε μικρό καλάθι. Τέλος, ας ηρεμήσουμε οι χριστιανοί με την λατρεία ιερέων και ιερομονάχων, ας λατρεύουμε τον Τριαδικό Θεό που εξακολουθεί προκλητικά να μας αγαπάει αν και βαθειά αμετανόητοι. Κι ας ανοίξουμε να διαβάσουμε τους Πατέρες της Εκκλησίας μας, ίσως έτσι δεν πέσουμε σε παρερμηνείες και μεταφράσεις τρίτων που, όντως μπερδεμένοι οι ίδιοι, μπερδεύουν κι εμάς πνευματικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Στο βιβλιο Πνευματικη αφυπνιση σελ 181 δεν λεει πουθενα κατι τετοιο ο Αγιος Παισιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε μια έκδοση είναι σε άλλη σελίδα. Τώρα δε θυμάμαι αλλά το έψαχνα κι εγώ...

   Διαγραφή
  2. Το λέει ο Αγιος Παίσιος αυτό για τ εμβόλιο έχω τ βιβλίο του. Δεν ξέρω όμως εάν εννοεί τ εμβόλιο αυτό ή τ εμβολιο λέιζερ 666 που θ έρθει στην συνέχεια

   Διαγραφή
 9. Καθώς μέσα από το διάλογο, τη γόνιμη και κόσμια αντιπαράθεση επιχειρημάτων και την καλοπροαίρετη ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων ωφελούμαστε όλοι, παραθέτω παρακάτω προς χάριν διαλόγου, σύνδεσμο με την απάντηση του π.Χριστοδούλου Αγγελόγλου στην παραπάνω επιστολή του πατήρ Αρσένιου.

  https://vasilinos.wordpress.com/2021/06/09/o-λαλιστατοσ-μοναχοσ-αρσενιοσ-και-η/

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.