15 Μαΐ 2021

«Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ ἐν Καλάναις» - βιβλίο τοῦ π. Παύλου Ντανᾶ

Κυκλοφορεῖται τὸ βιβλίο «Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ ἐν Καλάναις» (ὁ Ἅγιος τῆς ἐρήμου), τοῦ Ἀρχιμανδρίτου πατρὸς Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Βίος καὶ Παρακλητικὸς Κανὼν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα τοῦ Ἐρημίτου, τοῦ ἐν Χαλκιοπούλοις Βάλτου Αἰτωλοακαρνανίας ἀσκήσαντος.
Ἀπολυτίκιον - Ἦχος α΄.
Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τῆς Καλάνης οἰκήτωρ καὶ ἐν σώματι Ἄγγελος, καὶ Χαλκιοπούλου τὸ κλέος, δόξα Βάλτου καὶ καύχημα, ὑπάρχεις ὡς Ἀνδρέα ἀληθῶς, διὸ καὶ εὐφημοῦμεν σὲ πιστῶς• θεραπεύεις γὰρ νοσοῦντας, καὶ πειρασμῶν λυτρούσαι τοὺς βοῶντας σοι• δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σε θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σου πᾶσιν ἰάματα...

Περιεχόμενα:

Πρόλογος 9

1. Ἀπὸ τὸ Μονοδένδρι τῆς Ἠπείρου 15

2. Εἰς γάμου κοινωνίαν 22

3. Ἐραστὴς τῆς μοναχικῆς πολιτείας 25

4. Ἀπὸ πάντων ἐλεύθερος 29

5. Θαυμαστὸ δράμα 33

6. Στὸ ὅρος Καλάνα 36

7. Μάχες μὲ τὸν νοητὸ Ἀμαλὴκ 41

8. Ὑπεράνθρωπες ἀσκήσεις 45

9. Μυστικὲς ἀναβάσεις 51

10. Ποταμοὶ δακρύων 55

11. Ἁγνείας θησαύρισμα 58

12. Μνήμη ἐσχάτων 63

13. Θεοφόρος διδάσκαλος 66

14. Ἄγρυπνος ἡσυχαστὴς 68

15. Χριστόφορος καὶ Θεοφόρος 71

16. Ἡ ἁγία Τελευτὴ του 74

17. Ἡ Ἁγία Θεοδώρα στὸ ἀσκητήριο 80

18. Μαρτυρίες καὶ θαύματα τοῦ Ἁγίου 83

19. Ὁ περιδοξος ναὸς τοῦ Ἁγίου 94

20. Τὸ ἱερὸ σπήλαιο 96

21. Ὁ Ἅγιος στὴν καρδιὰ τῶν χριστιανῶν 103

22. Ὁ Ἅγιος μέσα στὴν Ἄνοιξι 106

23. Ὁ ἀληθινὸς ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων 107

Παρακλητικὸς Κανὼν 111

Βιβλιογραφία 126

 

Ἀρχιμανδρίτης π. Παῦλος Ντανᾶς

Παλικαρίδη 12 - 301 00 Ἀγρίνιο

Τηλ & fax 26410-52186

 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεσθε:

Βιβλιοπωλεῖο «Φῶς Χριστοῦ».

Κ. Νεκτάριο Ζαρκανίτη. Καζαντζὴ 4 - 6.

30100 Ἀγρίνιο. Τηλ & fax 26410-48477

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.