16 Μαρ 2021

Γέρων Παρθένιος: Νὰ ἔχουμε διάκριση. Πολλὲς φορὲς σφάλουμε χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ὅτι εἴμαστε ψηλὰ στὴν ἀρετή. Γι΄ αὐτὸ ὅλοι μας νὰ ἐλέγχουμε τὴν πορεία, τὴν ζωή μας

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὅρους Γέρων Παρθένιος, σὲ ὁμιλία του στὴν Τράπεζα τῆς Μονῆς τὴν Κυριακή τῆς Τυρινῆς 14 Μαρτίου 2021, ἀναφέρθηκε σὲ σημαντικὰ θέματα. Μίλησε πατερικὰ καὶ ἐμπειρικὰ, μὲ δάκρυα στὰ μάτια ἀρκετὲς στιγμές, γιὰ τὸ νόημα καὶ τὸν ἀγώνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἀνέφερε ὁ Γέρων Παρθένιος:

Σήμερα πὼς βρίσκονται οἱ ἀδελφοί μας στὸν κόσμο, σὲ τί στένωμα βρίσκονται, εἶναι ὅλοι κλεισμένοι μέσα στὰ σπίτια τους καὶ φαντάζομαι τί στενοχώρια θὰ ἔχουνε.

Ἐμεῖς μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ ἔχουμε ἐδῶ κάποια ἐλευθερία. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι κλεισμένοι μέσα στὰ σπίτια τους καὶ μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι στεροῦνται καὶ τὴν ἐκκλησία, στεροῦνται τὰ πάντα. Πῶς νὰ αἰσθάνονται οἱ ἄνθρωποι, τί πόνο καὶ τί θλίψη.

Καὶ τί θὰ δοῦνε ἀκόμα τὰ μάτια μας, νά μὰς σκεπάσει ὁ Θεὸς καὶ ἐμᾶς καὶ τὸν κόσμον ὅλον. Εἶναι ὅλα γραμμένα, ὅλα ὅσα θὰ γίνουν.

Νὰ ἔχουμε καὶ διάκριση. Πολλὲς φορὲς σφάλουμε χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ὅτι εἴμαστε ψηλὰ στὴν ἀρετή. Γι΄ αὐτὸ ὅλοι μας νὰ ἐλέγχουμε τὴν πορεία, τὴν ζωή μας.

Πολλὲς φορὲς παραχωρεῖ ὁ Θεὸς νὰ πέσουμε σὲ σφάλματα γιὰ νὰ συνέλθουμε. Ὅ,τι λέω τὸ λέω γιὰ τὸν ἑαυτό μου πρῶτα καὶ μετὰ γιὰ σᾶς. Ὅ,τι σφάλματα ἔχουμε, λάθη, νὰ τά προσέχουμε, νὰ ζητᾶμε συγγνώμη καὶ συγχώρεση.

Πρέπει νὰ προσέχουμε ὅσο μποροῦμε τώρα ποὺ μπαίνουμε στὴν Ἁγία Σαρακοστή. Δόξα τῷ Θεῷ ποὺ ἔχουμε τὴν ἐξομολόγηση καὶ ἔχουμε ἐλπίδα.

Νὰ εἴμαστε φιλακόλουθοι. Λὲς ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ κατέβεις στὴν ἀκολουθία; Ἀπαράδεκτο.

Ἐγὼ ὅταν ἦρθα στὸ Ἅγιον Ὅρος δὲν ὑπῆρχε οὔτε τηλέφωνο. Καὶ τώρα ἔχουμε κινητὴ τηλεφωνία, καὶ μπῆκε μὲ τόσο βίαιο τρόπο ποὺ πολλοὶ θὰ χάσουν τὸ μυαλὸ τους ἀπ΄ αὐτά! Νὰ μὴ χρησιμοποιεῖτε πολὺ τὰ κινητὰ τηλέφωνα, νὰ τὸ ἐλέγχετε!

3 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.