3 Μαρ 2021

Ἐθνομηδενιστὲς τῆς Ἀριστερᾶς ἀπειλοῦν τὸν Εὔρυτο! 200 χρόνια μετὰ καὶ ἀκόμα κάποιοι μένουν πνευματικὰ ραγιάδες...

Ὁλομέτωπη ἐπίθεση στὸν νεαρὸ καλλιτέχνη γκράφιτι, ποὺ ζωγραφίζει τούς ήρωες τοῦ 1821. Τὸν στοχοποιοῦν μὲ ψεύτικες φωτογραφίες.

Ἀλλεργία σὲ ὁτιδήποτε πατριωτικὸ φαίνεται ὅτι ἔχουν κάποιοι στὴ χώρα, καθὼς ὑποκινούμενοι ἀπὸ τὶς ἰδεοληψίες τους ἐπιθυμοῦν νὰ «ἀκυρώσουν» ὁτιδήποτε θυμίζει στοὺς Ἕλληνες τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Αὐτὸ μόνον μπορεῖ νὰ συμπεράνει κάποιος ἀπὸ τὴν ὁλομέτωπη ἐπίθεση ἀπὸ μερίδα τῆς ἄκρας Ἀριστερᾶς στόν νεαρὸ καλλιτέχνη τοῦ γκράφιτι Εὔρυτο, ποὺ διακοσμεῖ μὲ μορφὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοίχους τῆς Ἀθήνας, συμμετέχοντας μὲ...

τὸν τρόπο αὐτὸν στοὺς ἑορτασμούς. Προσπάθεια ποὺ ἀνέδειξε ἡ «δημοκρατία» καὶ ἀκολούθως ἔγινε viral σὲ ὅλα τα ΜΜΕ, ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικά, μὲ τὴ δημοφιλία τοῦ νεαροῦ καλλιτέχνη νὰ χτυπᾶ «κόκκινο». Γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε ἀκόμη καὶ σὲ προσκλήσεις ἀπὸ δημάρχους, ὅπως αὐτὴ τοῦ Γιάννη Κωνσταντάτου τοῦ Ἑλληνικοῦ – Ἀργυρούπολης, στὸν νεαρὸ καλλιτέχνη νὰ ἀποτυπώσει μορφὲς τοῦ ’21 στὴν πόλη του.

Αὐτὴ ὅμως ἡ δημοφιλία τοῦ Εὐρύτου, ποὺ ἀνέδειξε τὰ πατριωτικὰ αἰσθήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἔγινε ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται «ἀκίδα στὸ μάτι» συγκεκριμένων κύκλων ποὺ παθαίνουν ἀναφυλαξία ἀκόμη καὶ στὴν ὄψη τῆς ἑλληνικῆς σημαίας.

Ἄρχισαν λοιπὸν τὰ γνωστὰ περὶ «ἀκροδεξιοῦ», προκειμένου μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν νὰ «ἀκυρώσουν» τὸ ἔργο καὶ τὴν παρουσία του. Φτάνοντας μέχρις σημείου νὰ προσπαθήσουν μέσω ἀθλίων κατασκευασμένων φωτογραφιῶν νὰ δείξουν τὸν Εὔρυτο νὰ ζωγραφίζει «σβάστικες»…

Εὐθεῖες ἀπειλὲς κατὰ τῆς ζωῆς, τῆς σωματικῆς του ἀκεραιότητας ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τῶν… ἔργων του δημοσιεύθηκαν στὰ γνωστὰ «λημέρια» τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου, ἐνῶ κάποιες ἰστοσελίδες, κάποιες ἐκ τῶν ὁποίων πλασάρονται καὶ ὡς «ἀντικειμενικές», ἔσπευσαν νὰ υἱοθετήσουν διαφόρων εἰδῶν κατηγορίες ἐναντίον του.

Μάλιστα, ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς ποὺ κάνουν τὶς σκληρότερες ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ Εὐρύτου βρίσκονται οἱ πλέον φωνακλάδες ὑποστηρικτὲς τῶν δικαιωμάτων τοῦ Κουφοντίνα, οἱ ὁποῖοι δὲν διστάζουν ὅμως νὰ ἀποκαλέσουν πρωτοσέλιδα «ναζὶ» ἕναν νέο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος τὸ μόνο ποὺ κάνει εἶναι νὰ ζωγραφίζει… Χωρὶς φυσικὰ νὰ λάβουν ὑπ’ ὄψιν τους αὐτὸ ποὺ ἔγραψε ὁ ἴδιος: «Ἀναλαμβάνω τὴν εὐθύνη ὅσων ἔργων ἔχω ὑπογράψει τὴ χαρακτηριστική μου ὑπογραφὴ καὶ ἀναρτήσει στὸν προσωπικό μου λογαριασμό. Διαχωρίζω τὴ θέση μου ἀπὸ ὅ,τι ἄλλο κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυο, μακριὰ ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴ καὶ τὴ φιλοσοφία μου, μὲ ἀκραῖες ἢ βίαιες καὶ πολιτικὲς ἀναφορές».

Κάποιοι μάλιστα, ἀκολουθώντας τὶς ὁδηγίες ποὺ τοὺς δόθηκαν, ἔφτασαν μέχρις σημείου νὰ βεβηλώσουν τὰ ἔργα του μὲ πράσινη… μπογιά. Τὰ ρυπαρά τους μυαλὰ ἔφτασαν σὲ τέτοιο σημεῖο ἀπονεύρωσης, ὥστε 200 χρόνια μετὰ τὴ θυσία αὐτῶν ποὺ ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τους ἀπὸ ἕνα δεσποτικὸ καθεστὼς νὰ ρίξουν τὶς μπογιές τους, προκειμένου νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἀπεικόνιση τῶν μορφῶν τους. Ἀκολούθησαν, ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται, τὶς ὁδηγίες ποὺ ἔδινε σὲ ἠλεκτρονικὸ μέσο τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου ὁ χρήστης μὲ τὸ ψευδώνυμο «Νὰ τὸν Βροῦμε» ὁ ὁποῖος ἔγραφε: «Ἀνοιχτὴ πρόταση γιὰ καταστροφὴ τῶν γκράφιτι τοῦ φασίστα Εὐρύτου, μέχρι κάποια στιγμὴ νὰ τὸν ξετρυπώσουμε».

Μάλιστα, θεωρώντας ἐπιτυχημένη τὴν… παρέμβασή τους, αὐτοὶ οἱ ἀρνητὲς καθετὶ ἐθνικοῦ, τὸ ἔκαναν καὶ δεύτερη φορά, βεβηλώνοντας αὐτὴ τὴ φορὰ τὰ ἔργα τοῦ Εὐρύτου στὸν Δῆμο Ἀργυρούπολης – Ἑλληνικοῦ. Ευτυχώς ὅμως στὴ συγκεκριμένη περίπτωση ὁ δήμαρχος κ. Κωνσταντάτος εἶχε… προβλέψει τὶς προθέσεις τους καὶ εἶχε «ἀσφαλίσει» μὲ ὑλικὸ ἀντὶ-γκράφιτι τὶς προσωπογραφίες ποὺ εἶχε κάνει ὁ Εὔρυτος, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ὅποιες «ζημιὲς» πίστεψαν ὅτι ἔκαναν νὰ ἀποκατασταθοῦν ἄμεσα χθὲς τὸ ἀπόγευμα ἀπὸ συνεργεῖα τοῦ δήμου. Μάλιστα, ὁ κ. Κωνσταντάτος δὲν μάσησε οὔτε ἀπὸ τὶς ἀπειλὲς καὶ τὶς προσπάθειες νὰ πληγεῖ πολιτικά, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὶς ἐπιθέσεις στὰ ἔργα τοῦ Εὐρύτου, καὶ χθὲς τὸ ἀπόγευμα σὲ ἀνάρτησή του σημείωσε: «Οἱ προσωπογραφίες τῶν Ἡρώων τοῦ 1821 ἀποκαταστάθηκαν πλήρως. Δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτρέψουμε στὴ μίζερη μειοψηφία τῶν νοσηρῶν βέβηλων νὰ ἀμαυρώνει τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες μας», μὲ συνημμένο ἕνα βίντεο τῶν συνεργείων τοῦ δήμου ποὺ ἀποκαθιστοῦν τὶς προσωπογραφίες.

Ἡ «δημοκρατία» ἐπικοινώνησε μὲ τὸν Εὔρυτο, γιὰ ἀκόμη μία φορά, προκειμένου νὰ δεῖ ἐὰν αὐτὲς οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον του τὸν ἔχουν κάμψει. Στήν ἐρώτηση πῶς ἀντιλαμβάνεται τὴ στοχοποίησή του ἀπὸ τὴν ἄκρα Ἀριστερά, ὁ νέος αὐτὸς ἄνθρωπος ἦταν ξεκάθαρος:

«Ἡ στοχοποίηση, ὅπως φάνηκε ἐκ τοῦ ἀποτελέσματός της, δὲν εἶχε ὡς στόχο ἐμένα ὡς ἄτομο παρὰ τοὺς Ἕλληνες ἥρωες καὶ τὰ αἰσθήματα τοῦ λαοῦ πρὸς αὐτούς».

Τὸν ἔχουν κάνει φότοσοπ μέχρι καὶ νὰ ζωγραφίζει σβάστικες. Τί θὰ ἀπαντοῦσε σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους;

Καὶ πάλι ὁ Εὔρυτος ἦταν καταιγιστικός: «Δὲν μπορεῖς νὰ ἀνοίξεις διάλογο σὲ κανένα ἐπίπεδο μὲ ἐθνομηδενιστικὰ τρὸλς ποὺ ἐξυπηρετοῦν σκοπιμότητες ἀκόμα καὶ σὲ βάρος τῆς ἑλληνικῆς Ἱστορίας καὶ τῆς ἐθνικῆς μνήμης. Δὲν θὰ μπῶ σὲ αὐτὴ τὴ διαδικασία, δὲν θὰ ἀποπροσανατολιστῶ ἀπὸ τὸν στόχο μου».

Σχετικὰ μὲ τὴ βεβήλωση τῶν ἔργων του ἀπὸ ὁμάδες ἴσως καὶ συνομηλίκων του, ὁ Εὔρυτος δήλωσε στὴ «δημοκρατία» πὼς «τὸ μίσος ποὺ διακρίνεται θυμίζει μόνο αὐτὸ τῶν Τούρκων. 200 χρόνια μετὰ καὶ ἀκόμα κάποιοι μένουν πνευματικὰ ραγιάδες».

Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν φοβήθηκε ἀπὸ τὶς ἀπειλὲς καὶ ἀπὸ ὅσα λέγονται ἐναντίον του, ἀπάντησε λέγοντας πὼς δὲν νιώθει κανέναν φόβο. «Ὅσα λέγονται γιὰ μένα δὲν μὲ ἀγγίζουν, συνεπῶς δὲν σκέφτηκα ποτὲ νὰ σταματήσω αὐτὸ ποὺ κάνω. Μία πικρὴ ἀπογοήτευση νιώθω, ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε καὶ νὰ τὸ περιμένω.

Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν αὐτοὶ ποὺ τοῦ ἐπιτέθηκαν πέτυχαν τὸν σκοπό τους, μὲ τὴν ἀκύρωση κάποιας συνεργασίας ποὺ εἶχε προγραμματιστεῖ καὶ ἡ ὁποία ἀκυρώθηκε, ἡ ἀπάντηση ἦταν εὐτυχῶς αὐτὴ ποὺ περιμέναμε: «Κανεὶς δὲν ἀκύρωσε κάτι ποὺ εἴχαμε προγραμματίσει, ἴσα ἴσα φαίνεται πὼς κανένας ἀντικειμενικὸς παρατηρητὴς δὲν πίστεψε τὶς συκοφαντίες. Νομίζω πὼς ἔχει αἴσιο τέλος αὐτὴ ἡ δοκιμασία, ἤδη πολλοὶ ἄνθρωποι καὶ ἰδιαίτερα νέοι ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὴν ἀδικία καὶ ἔχουν ἐκφράσει τὴ στήριξή τους».

Στὸ στόχαστρο τῶν ἐθνομηδενιστῶν ἐπειδὴ καλλιεργεῖ τὴ φιλοπατρία!

Γιατί ὅμως ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος προκειμένου νὰ δείξει ὅτι δὲν διακατέχεται ἀπὸ καμία ὑστεροβουλία κρύβει τὰ χαρακτηριστικά του γίνεται στόχος τέτοιων ἐπιθέσεων; Ἡ ἀπάντηση ἴσως βρίσκεται σὲ αὐτὴ τὴ ζωγραφιὰ ἑνὸς μικροῦ παιδιοῦ. Γίνεται στόχος ἐπίθεσης ἐπειδὴ ἐμπνέει καὶ καλλιεργεῖ στὰ νέα παιδιὰ μέσω τῆς τέχνης τοῦ τή φιλοπατρία καὶ ὄχι κάθε εἴδους ἀνθελληνισμό.

Δημοκρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.