10 Φεβ 2021

Κοροναϊός: Ὑγειονομικὸς «Μεγάλος Ἀδελφὸς» πρὸ τῶν πυλῶν;

Ἐρωτήματα καὶ ἠθικὰ διλήμματα ἀπὸ τὰ ἐν ἐξελίξει σχέδια γιὰ τὰ ὑγειονομικὰ «διαβατήρια» ἐμβολιασμοῦ.
Μπορεῖ τὰ προγράμματα μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ νὰ γίνονται μετ’ ἐμποδίων καὶ ἡ ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων ἔναντι τῶν νέων, πιὸ μεταδοτικῶν στελεχῶν τοῦ κοροναϊοῦ ἀκόμη νὰ ἐρευνᾶται. Ὡστόσο, τὸ θέμα τῶν ὑγειονομικῶν «διαβατηρίων» εἶναι ἐδῶ, ὀρθάνοιχτο.
Ἤδη στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν Εὐρώπη, ὁλοένα καὶ περισσότερες ἑταιρεῖες, ἀεροπορικὲς καὶ μή, συντάσσονται μὲ τό The Commons Project: μία μὴ κερδοσκοπικὴ πρωτοβουλία, ποὺ ἑδρεύει στὴ Γενεύη, χρηματοδοτήθηκε πρὸ διετίας ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ καὶ τώρα στοχεύει στὴ δημιουργία... ἑνὸς κοινοῦ, παγκόσμιου πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ, μέσω ἐφαρμογῆς γιὰ κινητὰ (app).

Στὸ ἐπίκεντρο εἶναι τὸ σύστημα CommonPass. Σὲ πιλοτικὴ ἀκόμη φάση, λειτουργεῖ μὲ τὴ στήριξη τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ. Ἔχει ἤδη δοκιμαστεῖ σὲ ὁρισμένα ἀεροδρόμια. Ζητούμενο, εἶναι νὰ καθιερωθεῖ σὲ ὅλα. Καὶ ἴσως ὄχι μόνον ἐκεῖ…

Μὲ τὴ συναίνεση τοῦ χρήστη, ἡ ἐφαρμογὴ συγκεντρώνει ἰατρικὰ δεδομένα (ἐν προκειμένω τὰ ἀποτελέσματα μοριακῶν τέστ καὶ ἡμερομηνίες ἐμβολιασμοῦ). Τὰ ἀναλύει. Κι ἐφόσον δὲν ὑφίσταται ὑγειονομικὸς κίνδυνος, δημιουργεῖ ἕναν μοναδικὸ κωδικὸ QR.

Μὲ αὐτὸν ὡς ὑγειονομικὴ πιστοποίηση θὰ μπορεῖ κάποιος νὰ ταξιδέψει ἐλεύθερα, χωρὶς περιορισμούς. Ἄλλωστε ὁ σχεδιασμὸς προβλέπει ὁ κωδικὸς νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ σὲ ἀεροδρόμια, καὶ σὲ μεθοριακὰ φυλάκια.

Κάπως ἔτσι, λοιπόν, εὐελπιστοῦν τὰ κράτη νὰ ξανανοίξουν σταδιακὰ τὰ σύνορα καὶ νὰ σώσουν ὅ,τι σώζεται ἀπὸ ἐπιχειρήσεις καὶ ἐθνικὲς οἰκονομίες. «Δὲν θὰ εἶναι παρὰ μόνον ἡ ἀρχὴ γιὰ τὴν προώθηση τοῦ ψηφιακοῦ πιστοποιητικοῦ γιὰ τὸν Covid-19», γράφουν οἱ New York Times, «ποὺ σύντομα θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ ἐργοδότες ἕως σχολεῖα, καλοκαιρινὲς κατασκηνώσεις καὶ χώρους διασκέδασης»…

Ἔντονοι προβληματισμοὶ

Σὲ πρόσφατη μελέτη του, τὸ βρετανικὸ πανεπιστήμιο τοῦ Ἔξετερ (καὶ ὄχι μόνον) ἐπισημαίνει τοὺς κινδύνους παραβίασης τῶν προσωπικῶν δεδομένων καὶ περιστολῆς τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν. «Ἀνάλογα μέτρα», παρατηρεῖ, «μπορεῖ μὲν νὰ προστατεύσουν τὴν ἐλευθερία ὅσων δὲν ἔχουν μολυνθεῖ ἀπὸ τὴν ἀσθένεια ἢ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ». Δὲν θὰ συμβεῖ ὅμως τὸ ἴδιο μὲ ἐκείνους «ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ ἐμβόλια καὶ τέστ».

Ἀναλυτὲς προειδοποιοῦν γιὰ ἕνα παρεμβατικὸ σύστημα κοινωνικοῦ ἐλέγχου. Μέχρι καὶ ἡ ἔγκριτη ἰατρικὴ ἐπιθεώρηση The Lancet δημοσίευσε ἔκθεση γιά τοὺς κινδύνους δημιουργίας ἑνὸς ὀργουελικοῦ σκηνικοῦ.

«Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε σήμερα εἶναι ἕνα ἅλμα πρὸς τὴ δημιουργία θυλάκων ἀσφαλείας, ἀφήνοντας κατὰ μέρος τὶς εὐρύτερες ἠθικὲς ἀνησυχίες ποὺ αὐτὸ δημιουργεῖ», λέει στοὺς NYT ὁ Ζὰκ Κοέν, γενικὸς διευθυντὴς τῆς καναδικῆς ἑταιρείας ἐπαλήθευσης ταυτότητας Trulioo.  Προτοῦ ἀρχίσουμε νὰ ὠθοῦμε τὴ χρήση apps ὡς ὑγειονομικῶν  «διαβατηρίων», τονίζει, θὰ πρέπει νὰ ἐπενδύσουμε στὴ δίκαιη διανομὴ τῶν ἐμβολίων κατὰ τοῦ κοροναϊοῦ.

Ἀπὸ τὴν Ἰανουάριο ἐν τῷ μεταξύ, μὲ φόντο τὴ χαοτικὴ κατάσταση στὴν προμήθεια ἐμβολίων στὴν Εὐρώπη, ἡ Κοσιμιὸν διαβεβαιώνει ὅτι ἐργάζεται πάνω σὲ ἕνα εὐρωπαϊκὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ ποὺ θὰ εἶναι «σὲ πλήρη συμμόρφωση μὲ τὴ κοινοτικὴ νομοθεσία γιὰ τὴν προστασία δεδομένων».

Πατώντας πάντως «γκάζι», χῶρες ὅπως ἡ Δανία, ἡ Σουηδία καὶ ἡ Ἐσθονία προχωροῦν ἤδη τὸν σχεδιασμὸ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο. Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (ΠΟΥ) στὴν Εὐρώπη, Χὰνς Κλοῦγκε, ἦταν παρ’ ὅλα αὐτὰ σαφής. «Εἶναι ξεκάθαρα κάτι ποὺ δὲν προσυπογράφουμε», τόνισε μιλώντας στὸ πρακτορεῖο AFP, «διότι θὰ αὐξήσει τὶς ἀνισότητες καὶ θὰ δημιουργήσει πολλὰ ἐρωτήματα».

in.gr

id-ont

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.