6 Ιαν 2021

Δὲν ἦταν «ἀντάρτικο», ἦταν ὅμως προειδοποιητικὴ «βολὴ» ἐνάντια στοὺς Θεομπαῖχτες

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Μήπως ἔφτασε ἐπιτέλους ἡ ὥρα καὶ ἡ στιγμὴ τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ ὀρθώσει τὸ ἀνάστημά της ἀπέναντι στὴν παράνοια ἑνὸς τυφλοῦ ἀπολυταρχισμοῦ; 
Φτάνει πιά ἡ κοροϊδία καὶ ἡ περιφρονητικὴ στάση τῆς κυβέρνησης πρὸς τοὺς χριστιανούς. Κάπου πρέπει νὰ μπεῖ ἕνα τέλος σὲ αὐτὸ τὸ αἶσχος. 
Νὰ προχωροῦν σὲ συμφωνίες μὲ τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας, νὰ δημοσιεύουν ΦΕΚ καὶ μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες νὰ... ἀλλάζουν ἀποφάσεις μέσα σὲ μία νύχτα, ἀνέντιμα, χωρὶς νὰ ἐνημερώνουν κανέναν, λὲς καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕρμαιο τοῦ… Καισαροπάπα τοῦ Μαξίμου!
Μετὰ ἀπό τέτοια ὑποκρισία, μετὰ ἀπὸ τέτοια πολιτικάντικη στάση ἐκ μέρους τῆς κυβέρνησης, ἡ ΔΙΣ ἔκανε τὸ αὐτονόητο: εἶπε ΟΧΙ στὸν φασισμὸ τοῦ «ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν»!

Ἀντέδρασε στό νὰ καταπατηθοῦν (ξανὰ) οἱ -συνταγματικὰ κατοχυρωμένες- θρησκευτικὲς ἐλευθερίες τῶν χριστιανῶν, ἀπαγορεύοντας τὸν ἐκκλησιασμὸ σὲ μία ἀκόμα μεγάλη θρησκευτικὴ ἑορτή, γιὰ νὰ παίξει… «ἄμυνα» ἡ παρέα τοῦ κυρίου Πέτσα, μήπως καὶ ἀνοίξουν τὰ σχολεῖα (τὰ ὁποῖα ἔκλεισαν μὲ δική τους εὐθύνη)!

Ἀντέδρασε στήν περεταίρω ἀποθράσυνση τῆς πολιτείας καὶ στὴν ἀνήθικη ἐκμετάλλευση τῆς τεράστιας συγκαταβατικότητας ποὺ ἡ Ἐκκλησία εἶχε δείξει γιὰ ὁλόκληρο τὸ 2020!

Ἀντέδρασε στή λογικὴ τῶν δύο μέτρων καὶ δύο σταθμῶν ποὺ ἐπανειλημμένως ἀκολούθησε ἡ κυβέρνηση, δίνοντας πανδημικά… προνόμια στὰ κέντρα τοῦ καταναλωτισμοῦ καὶ τοῦ καλλωπισμοῦ καὶ θεωρώντας τὸν ἐκκλησιασμὸ ὡς… πράξη δευτερεύουσας σημασίας κάποιων… ἐνοχλητικῶν ἀνθρώπων!

Ἡ ἀντιδραση τῆς ΔΙΣ ἦταν μία εἴδηση ποὺ οἱ χριστιανοὶ δέχθηκαν μὲ ἐνθουσιασμό, μετὰ ἀπὸ ἕναν ὁλόκληρο χρόνο καταπιεσμένης ἀγανάκτησης! Ἀσχέτως ἂν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴ συνέχεια ἐπέλεξε νὰ ρίξει τοὺς τόνους, ἦταν σίγουρα ἕνα θετικὸ πρῶτο βῆμα, ἕνα σημάδι πρώτης ἀντίδρασης ποὺ εὐελπιστοῦμε πὼς θὰ καρποφορήσει στὸ μέλλον μὲ πιὸ δυναμικὲς ἀπαντήσεις.

Ἡ κυβερνητικὴ ἀσυδοσία ἀποδεικνύεται περίτρανα καὶ ἀπὸ τοὺς λόγους τῆς κ. Λινοῦ, ἡ ὁποία δήλωσε καὶ πάλι ἔκπληκτη πώς: «ἡ προηγούμενη ἀπόφαση ποὺ εἶχε πάρει ἡ Πολιτεία γιὰ τὶς Ἐκκλησίες ἦταν μετὰ ἀπὸ τὴν πλειοψηφικὴ ἀπόφαση τῶν εἰδικῶν», προσθέτοντας παράλληλα πὼς αὐτὴ τὴ φορὰ ὅμως «οἱ εἰδικοὶ δὲν ἐνημερώθηκαν καν γιὰ αὐτὴ τὴν ἀλλαγή»!

Καθαρὰ πολιτικὴ ἀπόφαση καὶ αὐτὴ λοιπόν! Σφράγισμα ἐκκλησιῶν, χωρὶς τὴ γνώμη εἰδικῶν, χωρὶς παράθεση στοιχείων, χωρὶς πειστικὰ ἐπιχειρήματα καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα καταπατώντας μὲ ἀνήθικο τρόπο, τὴ προϋπάρχουσα συμφωνία Ἐκκλησίας-Κράτους!

Καὶ μάλιστα, μετὰ τὴν λογικότατη ἀντίδραση τῆς ΔΙΣ πρὸς τὰ ἀδιανόητα «ἤξεις ἀφήξεις» τῆς Ἀριστείας, ἡ κυβέρνηση νὰ δείχνει τέτοιο πολιτικὸ θράσος  ἀπαντώντας πώς: «Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος μὲ τὴν ἀπόφασή της δὲν συναινεῖ στὰ νέα μέτρα ποὺ ἀφοροῦν τὶς λειτουργίες. Ὅμως ὁ νόμος δὲν μπορεῖ νὰ ἐφαρμόζεται κατὰ τὸ δοκοῦν ὥστε νὰ τὸν ἀγνοεῖ  ὅποιος διαφωνεῖ».

Αὐτοὶ οἱ Θεομπαῖχτες καρεκλοκένταυροι πού διαχρονικὰ ἐκμεταλλεύονται τὴ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ κερδίσουν ψηφαλάκια, ὅπως ἐκμεταλλεύτηκαν καὶ τὸ Μακεδονικὸ γιὰ νὰ κερδίσουν τὶς ἐκλογές, ἀλλάζουν τὴν μία ΚΥΑ μετὰ τὴν ἄλλη σὰν τὰ πουκάμισα καὶ μετὰ μιλοῦν γιὰ σεβασμὸ ἀπέναντι σὲ νόμους καὶ συμφωνίες ποὺ σήμερα εἶναι… αὔριο δὲν εἶναι. Νόμοι καὶ περιοριστικὰ μέτρα ποὺ ἀλλάζουν μέσα σὲ ἕνα βράδυ, καὶ ὑποτίθεται ἀφοροῦν τὴν καταπολέμηση τῆς πανδημίας, χωρὶς νὰ ἔχει ρωτηθεῖ ἡ γνώμη κανενὸς ἐπιστήμονα!

Χρειάζονται τήν Ἐκκλησία γιὰ ψηφοθηρικό… ντεκὸρ στοὺς ἀνούσιους ἀνασχηματισμούς τους καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη σφραγίζουν τοὺς Ναοὺς μὲ ἕνα tweet τοῦ κ. Μητσοτάκη ἢ μὲ πέντε ψυχρὲς λέξεις τοῦ κ. Πέτσα καὶ μετὰ ἔχουν τὸ θράσος νὰ μιλοῦν γιὰ τὴν «κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη καὶ τὴν εὐθύνη» ποὺ καλεῖται νὰ δείξει ἡ Ἐκκλησία τὴν μέρα τῶν Φώτων!

Πόσο πιό χαμηλὰ θὰ τοὺς φτάσει ὁ πολιτικός τους κατήφορος;

Τί δικαιώματα ἒδωσε ἡ Ἐκκλησία γιὰ νὰ ἐπικαλοῦνται τώρα κίνδυνο διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ, τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων; Γιατί δὲν ἀκοῦνε τὴν εἰσήγηση τῶν εἰδικῶν καὶ προχωροῦν σὲ ἀνοιχτὴ σύγκρουση μὲ τὴν Ἐκκλησία;

Φαίνεται πώς πλέον δυσκολεύονται πάρα πολὺ στὸ νὰ κρύψουν τὸ ἀληθινὸ πρόσωπό τους!

Κύριοι τῆς κυβέρνησης, δὲν ἔχετε τὸ παραμικρὸ δικαίωμα νὰ καθορίζετε τὰ θέματα τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὸν μόνο καὶ τὸν ἀπόλυτο λόγο γιὰ τὰ λατρευτικά μας καθήκοντα. Ἡ μοναδικὴ αἰτία ποὺ ἔχετε παρέμβει τόσο πολὺ ἕως τώρα στὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη, εἶναι διότι ἡ Ἐκκλησία τὸ ἐπέτρεψε κατὰ παραχώρηση, γιὰ νὰ συμβάλλει (ὅπως κάνει πάντοτε σὲ ἐθνικὲς προκλήσεις) στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας.

Ὄμως ἡ συγκαταβατικότητα ἔχει καὶ αὐτὴ κάποια ὅρια. Τὰ ὅρια σταματοῦν ἐκεῖ ποὺ ξεκινάει ἡ ἀσυδοσία, ἡ ψηφοθηρικὴ ἐκμετάλλευση,  ἡ ὑπεροπτικὴ στάση τῆς κυβέρνησης πρὸς τοὺς χριστιανοὺς καὶ ὁ ἄτυπος διωγμὸς τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτά τά ὅρια τὰ ἔχετε ὑπερβεῖ πρὸ πολλοῦ.

Ἀσχοληθείτε μέ τοὺς ἀνασχηματισμούς τοῦ… Μανωλιοῦ (καὶ τῶν ρούχων του) καὶ τὰ θέματα ποὺ ἐπαφίενται στὶς ἁρμοδιότητές σας. Ἔχετε πολλὰ λάθη νὰ διορθώσετε. Ἔχετε πολλὴ δουλειὰ νὰ κάνετε.

Τὸ νά σφραγίζετε τὶς ἐκκλησίες στὰ Φῶτα, δὲν εἶναι μία ἀπὸ αὐτές.

sportime

12 σχόλια:

 1. η ΔΙΣ και η στάση της είναι η "προβολή" της δικής μας πνευματικής κατάστασης . ασθενείς εμείς ,ασθενεί και η ΔΙΣ ..ο εγκλεισμός και η "στέρηση" της διασκέδασης μας κάνει καλό ,κάθαρση ,ξελαμπικάρει η "ψυχή " μας ,δυναμώνουμε και προβάλλεται από την στάση της ΔΙΣ η δύναμη του ποιμνίου ,δεν υπάρχει ΤΥΧΗ ,είμαστε ΕΝΑ όλοι ένα σώμα οι "βαπτισμένοι " θα δείτε και άλλα ,όσο καθαριζόμαστε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιά τους ανθρώπους τού Θεού,

   ότι και να συμβεί,
   ο Θεός φρονίζει,
   ή να προστατευτούν
   ή να γυρίσει σε καλό.

   Για τους χλιαρούς,
   αυτό δεν συμβαίνει.

   Ζώντας χλιαρά λοιπόν,
   πιστεύουμε πως με άλλους

   -με κοσμικούς δηλαδή τρόπους-

   θα λύσουμε τα προβλήματά μας...
   κάτι που δεν θα συμβεί ποτέ!

   Οτι και κάποιες δ ρ ά σ ε ι ς
   την κατάλληλη στιγμή είναι
   α π α ρ α ί τ η τ ε ς

   φυσικά και εννοείται
   αφού έτσι θα ευλογηθούν και
   τα ανθρώπινα μεγέθη

   όμως... το Ν ο ύ μας
   εν αρχή ... ήν

   και πάντοτε είναι

   ο Λ ό γ ο ς

   αλλοιώς καταντάει ένας ακόμη....
   ...διαφορετικός...ακτιβισμός
   (Μιά απ'τα ίδια στο τέλος)...

   Διαγραφή
 2. Και φυσικά σχεδόν όλα τα κόμματα μαζί με την κυβέρνηση εναντίον της εκκλησίας και φτάσαν στο σημείο να κατηγορούν την εκκλησία ότι δεν τηρήθηκαν του Αγίου Δημητρίου τα μέτρα και έγινε η διασπορά στην Θεσσαλονίκη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σας πάω ρε καλόπαιδα του Ρωμαίικου!!!
  Ευφραίνεται η καρδιά μας με το τσαγανό σας!
  Λίγες σελίδες μείνανε ακηδεμόνευτες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο λαός είναι συνένοχος, στο μεγαλύτερο μέρος του, με όσα αντίθεα γίνονται.
  Η δικαιοσύνη του Θεού, ΗΔΗ ενεργεί και θα ενεργήσει ακόμα περισσότερο μελλοντικά, όχι μόνο προς τον "απλό" λαό, αλλά και προς τους αμετανόητους πλανεμένους Θεομάχους που διαφθείρουν συστηματικά τον λαό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. αυτο που εγινε σημερα σε πολλες περιοχες οχι μονο στο αιγιο και θεσ/κη ηταν μια ΓΡΟΘΙΑ στα μουτρα ολου του ερπετοπολιτικου συφερτου .

  ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΒΡΩΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δίκαιος καυστικός λόγος !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ζεί Κύριος ο ΘΕΟΣ,ο πολυέλαιος, ο πολυεύσπλαχνος,ο τούς δικαίους Αγαπών,ο Παντοδύναμος,ο Οικτήρμων,
  Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ,ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ,όπου εύχομαι στήν Ουράνια καί Αιώνια Βασιλεία του νά μετέχουμε όλοι μας δικαιωμένοι καί λυτρωμένοι
  από τίς δοκιμασίες καί τούς πολυποίκηλους πειρασμούς τού διαβόλου καί τής αγέλης αυτού.ΑΜΗΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αμήν αδελφέ μου. Ευλογημένα τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ.

   Διαγραφή
 8. Η εκκλησία δεν μολύνει. Η εκκλησία σώζει. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. - Αγιος Παισιος «Τώρα έχουμε πόλεμο, πνευματικό πόλεμο. Πρέπει να είμαι στην πρώτη γραμμή».

  - «Κοιτάξτε να ανδρωθείτε. Σφιχτείτε λιγάκι. Βλέπω τι μας περιμένει, γι’αυτό πονάω. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρό».

  ~ «Είναι μεγάλη αχαριστία αυτό το χαλαρό πνεύμα που υπάρχει στην Ελλάδα».

  ~ Έχει χάσει πια τον έλεγχο ο κόσμος. Έχει φύγει το φιλότιμο, η θυσία από τους ανθρώπους».

  ~ Δε θα πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Θα πάρει σκούπα ο Θεός!»

  ~ Το να ενδιαφέρεται κανείς τώρα και να ανησυχεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έθνος μας είναι ομολογία, γιατί η πολιτεία τα βάζει με το θείο νόμο. Ψηφίζει νόμους ενάντιους στο νόμο του Θεού».

  ~ «Για να κάνει κανείς προκοπή, πρέπει να έχει παλαβή φλέβα, με την καλή έννοια. Ανάλογα πως θα αξιοποιήσει την παλαβή φλέβα, θα γίνει ή άγιος ή ήρωας».

  ~ «Στην εποχή μας σπανίζουν τα παλικάρια. Οι άνθρωποι είναι νερόβραστοι. Γι’αυτό, Θεός φυλάξοι, αν γίνει ένας πόλεμος, άλλοι από φόβο θα πεθάνουν, άλλοι θα μείνουν στον δρόμο από μια μικρή ταλαιπωρία, γιατί συνήθισαν στην καλοπέραση. Παλιά τι παλικαριά είχαν!».

  *Την ευχή του και τις μεσιτείες του στον Θεό να έχουμε και να είναι δίπλα στην πατρίδα μας, την οποία αγαπούσε τόσο πολύ όσο λίγοι.

  (ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Τόσο ο κ. Ιερώνυμος γνώριζε ότι η κ. Σακελ. δεν θέλει να φιλήσει το Σταυρό, ήταν προσυμφωνημένο, γι' αυτό και δεν της τον πρότεινε, δεν τον κρατούσε καν (μέχρι αυτή να φύγει!).

  Όσο για την "προειδοποιητική βολή" της διοικούσας εκκλησίας με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανείων, μάλλον για εξαπάτηση των πιστών τη βλέπω, διότι η ανακοίνωση του κ. Αθηναγόρα παρακάτω (παράγρ. 3) θεωρεί δεδομένο τον εμβολιασμό των πιστών στις εκκλησίες (!).

  Συμπεραίνω, λοιπόν, ότι και τα δύο περιστατικά υποκρύπτουν μια δυσάρεστη συνεργασία του χριστομάχου κράτους με τους νυν διοικούντες το Σώμα Του Χριστού επί γης. Κρίμα...
  Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.