13 Ιαν 2021

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ἡ ἄσκησις, παιδί μου, θέλει στερήσεις. Τά καλά δέν τά βρίσκεις εἰς τά λουτρά καί τήν καλοπέρασιν. Θέλει ἀγῶνα καί κόπον πολύν.
Θέλει νά φωνάζῃς ἡμέραν καί νύκτα πρός τόν Χριστόν. Θέλει ὑπομονήν εἰς ὅλους τούς πειρασμούς καί τάς θλίψεις. Θέλει νά πνίξῃς θυμόν καί ἐπιθυμίαν.
Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.