3 Δεκ 2020

Νέα λίστα Πέτσα, part 3 ! 3.000.000 € σὲ φιλικὰ μέσα

Ἀπίστευτο κι ὅμως ἀληθινό! Μοιράζουν πάλι «ζεστὸ» χρῆμα μὲ δικαιολογία τὴν ψῆφο τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ (δυόμισι χρόνια πρὶν ἀπὸ τὶς κάλπες)
Ἡ καθολικὴ κατακραυγὴ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Μαξίμου νὰ μοιράσει «ζεστὸ» χρῆμα σέ ΜΜΕ τῆς ἀρεσκείας του, προκειμένου νὰ ἀποσιωπηθοῦν οἱ κυβερνητικὲς ἀνεπάρκειες στὴ διαχείριση τῆς πανδημίας στὴ χώρα, δὲν φαίνεται νὰ πτοεῖ την κυβέρνηση.
Ὅπως ἀποκαλύφθηκε χθές, μία νέα λιστα Πετσα, ὕψους μόλις… 3.000.000 εὐρὼ αὐτὴ τὴ φορά, βρίσκεται ἤδη στὰ σκαριὰ πρὸς διανομὴ ἕως τὰ τέλη τοῦ 2020, μὲ στόχο νά… πείσει τοὺς Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ ὅτι δικαιοῦνται νὰ ψηφίσουν στὶς προσεχεῖς ἐκλογές, τὴ στιγμὴ ποὺ πληθαίνουν στὴ χώρα οἱ φωνὲς ὅσων δὲν βλέπουν μὲ καλὸ μάτι τὴ γαλαντομία τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης. 

Μὲ βάση ὅσα ἔγιναν γνωστὰ ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις στὴν ἰστοσελίδα Δι@ύγεια, τὸ πρόγραμμα ἐπικοινωνιακῆς προβολῆς τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ἀφορᾶ: α) τὸν ἐπικοινωνιακὸ σχεδιασμὸ – παραγωγὴ ἐπικοινωνιακοῦ καὶ ἔντυπου ὑλικοῦ τῆς ἐκστρατείας ἐνημέρωσης τῶν ἐκλογέων ποὺ βρίσκονται ἐκτός τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας γιὰ τὴ δυνατότητα ἄσκησης τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους πλησίον τοῦ τόπου κατοικίας τους, ποσοῦ ὕψους 300.000 €, καὶ β) τὶς δράσεις καὶ ὑπηρεσίες τῆς καμπάνιας ἐνημέρωσης τῶν ἐκλογέων ποὺ βρίσκονται ἐκτός τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας γιὰ τὴ δυνατότητα ἄσκησης τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους πλησίον τοῦ τόπου κατοικίας, ποσοῦ ὕψους 2.700.000 € γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τοῦ ἔτους 2020, συνολικοῦ ποσοῦ ὕψους 3.000.000 €. Τὰ μέσα στὰ ὁποῖα θὰ διανεμηθεῖ τὸ ποσὸ δὲν ἔχουν γίνει ἀκόμα γνωστά, ἐνῶ, ὅπως εἶναι φυσικό, ἡ κίνηση αὐτὴ γεννᾶ εὔλογες ἀπορίες καὶ ἐρωτήματα ὡς πρὸς τὶς προθέσεις τοῦ Μαξίμου σχετικὰ μὲ τὸν χρόνο τῶν ἐκλογῶν. 

Μὲ βάση τὸν νόμο ποὺ ψηφίστηκε τὸ 2019, αὐξάνονται ἀπὸ 12 σὲ 15 οἱ βουλευτὲς Ἐπικρατείας. Ἡ ψηφοφορία θὰ διεξάγεται μὲ αὐτοπρόσωπη παρουσία τοῦ ἐκλογέα σὲ ἐκλογικὰ τμήματα ποὺ θὰ συσταθοῦν σὲ πρεσβεῖες, προξενεῖα, χώρους ὀργανώσεων ἀποδήμων ἢ ἄλλους κατάλληλους χώρους. Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς γιὰ νὰ συγκροτηθεῖ ἐκλογικὸ τμῆμα εἶναι οἱ 40 ἐκλογεῖς. Ἡ ψῆφος τῶν ἐκλογέων ποὺ ἀσκοῦν τὸ ἐκλογικὸ δικαίωμά τους στὰ ἀνωτέρω ἐκλογικὰ τμήματα θὰ μετρᾶ ἰσότιμα στὸ συνολικὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα καί, ἑπομένως, γιὰ τὴ συνολικὴ κατανομὴ τῶν ἑδρῶν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.