16 Νοε 2020

Πῶς σχεδιάζει ἡ Tisckemaster νὰ ἐλέγχει τὴν Ἐμβολιαστική σου κατάσταση γιὰ νὰ ξαναγίνουν συναυλίες

Σχόλιο ΙD-ont:
Ὁ ἀπόλυτος Ἠλεκτρονικὸς Ἔλεγχος! Διαβάστε πὼς ἡ ἐταιρία Tickemaster ἑτοιμάζεται νὰ «ὑποδεχθεῖ» καὶ νὰ «ἀξιοποιήσει» τὸ ἐμβόλιο στὴ διοργάνωση Συναυλιῶν. Βάλτε τὴ φαντασία σας νὰ δουλέψει, κοιτάζοντας τὸν περίγυρό σας καὶ ἀνακαλύψτε ποὺ ἀλλοῦ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπεκταθεῖ αὐτὴ ἡ τεχνολογία: π.χ. εἴσοδος στὸ λεωφορεῖο, στὸ πλοῖο, στὸ ταξί, στὸ ἰατρεῖο, στὸ σχολεῖο, στὴν ἐργασία, στὸ super market, στὴν τράπεζα, στὴν Ἐκκλησία, στὸ …σπίτι σου !!! Ξεκινᾶ μὲ τὸ ἐμβόλιο, μετὰ μπορεῖ νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ γιὰ τὶς ὑποχρεώσεις μας στὴν ἐφορία, ἀργότερα γιὰ τὶς ἐπιδόσεις μᾶς ὅσον ἀφορᾶ τὸ «περιβαλλοντικό μας ἀποτύπωμα» κλπ κλπ., δεκάδες ἐφαρμογές! Στὸ τέλος - ποιὸς μπορεῖ νὰ τὸ ἀποκλείσει; ἡ ἱστορία δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνεται ὡς φάρσα - καὶ γιὰ τὶς ἀπόψεις μας, τὰ πιστεύω μας !!! 
Σίγουρα χρειάζονται μέτρα προφύλαξης, ὅμως ἐδῶ ἐμφανίζεται ἕνας τεράστιος κίνδυνος. Ἔτσι ὅπως ἔχει διαμορφωθεῖ ἡ κατάσταση δίνεται τεράστια ὤθηση καὶ ἀποδοχή, στὶς τεχνολογίες... διαρκοῦς παρακολούθησης τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου; Ποιὸς καὶ πῶς μπορεῖ νὰ σταματήσει τὸν ἐφιάλτη ποῦ ἔρχεται;;; Γιατί ὁ κορονοϊὸς σήμερα ἔρχεται καὶ αὔριο φεύγει, ἀλλὰ οἱ τεχνολογίες μένουν καὶ μποροῦν νὰ «ἀξιοποιηθοῦν» καὶ σὲ ἄλλες πτυχὲς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὄχι μόνο σὲ θέματα ὑγείας… 
________________ 


Τὰ νέα της Δευτέρας ὅτι τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα τῆς φαρμακευτικῆς ἑταιρείας Pfizer σὲ ἕνα νέο ἐμβόλιο COVID-19 ἔδειξαν ποσοστὸ ἀποτελεσματικότητας 90% σὲ μία ἀρχικὴ κλινικὴ δοκιμή, ἔδωσαν στοὺς ἐπαγγελματίες τῶν συναυλιῶν τὴν ἐλπίδα ὅτι ὁ κλάδος θὰ μπορέσει νὰ ξεκινήσει τὴ δραστηριότητά του πάλι ἀπὸ τὸ 2021. Ὡς μέρος αὐτῆς τῆς προετοιμασίας, ἡ Ticketmaster ἐργάζεται γιὰ τὴν ἀσφάλεια, μετὰ τὴν πανδημία, τῶν ὀπαδῶν τῶν συγκροτημάτων μουσικῆς (fan) οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν χρήση τῶν ἔξυπνων τηλεφώνων (smart phones) θὰ ἐπαληθεύουν τὴν κατάστασή τους : ἐὰν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ ἢ ἐὰν ἔχουν ἀρνητικὸ test γιὰ τὸν κοροναϊὸ ἐντὸς ἑνὸς περιθωρίου ἀπὸ 24 ἕως 72 ὧρες πρὶν τὴν συναυλία. 

Πολλὲς λεπτομέρειες γιὰ τὸ σχέδιο, τὸ ὁποῖο βρίσκεται ἀκόμη σὲ φάση ἀνάπτυξης, θὰ βασιστοῦν σὲ τρία ξεχωριστὰ στοιχεῖα – ἃ )στὴν ἐφαρμογὴ ψηφιακῶν εἰσιτηρίων τῆς Ticketmaster, β) στὶς ἐφαρμογὲς Ἑταιρειῶν Πληροφοριῶν Ὑγείας ὅπως τὸ CLEAR Health Pass ἢ τὸ Digital Health Pass τῆς IBM καὶ γ) στοὺς παρόχους δοκιμῶν καὶ διανομῆς ἐμβολίων ὅπως τὸ Labcorp καὶ τὸ CVS Minute Clinic. 

Δεῖτε πῶς θὰ λειτουργοῦσε, ἐὰν ἐγκριθεῖ: Μετὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ εἰσιτηρίου γιὰ μία συναυλία, οἱ συμμετέχοντες (θαυμαστὲς-fans) θὰ πρέπει νὰ ἐπαληθεύσουν ὅτι ἔχουν ἤδη ἐμβολιαστεῖ (τὸ ὁποῖο θὰ παρέχει περίπου ἕνα χρόνο προστασίας ἀπὸ τὸν COVID-19) ἢ ὅτι ἔχουν ἀρνητικὸ τέστ γιὰ κοροναϊὸ περίπου 24 ἕως 72 ὧρες πρὶν ἀπὸ τὴ συναυλία. Ἡ διάρκεια κάλυψης ποὺ θὰ παρέχει ἕνα τέστ θὰ διέπεται ἀπὸ τὶς περιφερειακὲς ὑγειονομικὲς ἀρχὲς – ἐὰν σὲ μία συναυλία τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς οἱ συμμετέχοντες ἔπρεπε νὰ ἔχουν ἀρνητικὸ 48 ὧρες νωρίτερα, οἱ πιὸ πολλοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν test μία ἡμέρα πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση. Ἐὰν πρέπει νὰ προσκομίσουν 24ωρο test, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι πιθανότατα θὰ ἔπρεπε νὰ ἐξεταστοῦν τὴν ἴδια ἡμέρα τῆς ἐκδήλωσης σὲ ἕνα ἐργαστήριο ἢ μία κλινικὴ ὑγείας. 

Μόλις ὁλοκληρωθεῖ τὸ τέστ, ὁ θαυμαστῆς θὰ δώσει ἐντολὴ στὸ ἐργαστήριο νὰ παραδώσει τὰ ἀποτελέσματα στὴν Ἑταιρεία Ὑγείας του, ὅπως τὸ CLEAR ἢ τὸ IBM. Ἐὰν τὰ τέστ ἦταν ἀρνητικὰ ἢ εἶναι ἐμβολιασμένος, ἡ Ἑταιρεία Ὑγείας θὰ ἐπαληθεύσει τὴν κατάσταση COVID-19 τοῦ συμμετέχοντα στὸν Ticketmaster, ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια θὰ ἐκδώσει στὸν συμμετέχοντα τὰ διαπιστευτήρια ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν πρόσβαση στὴν ἐκδήλωση. Ἐὰν ὁ θαυμαστῆς εἶναι θετικὸς ἢ δὲν ἔκανε τὸ test γιὰ νὰ ἐπαληθεύσει τὴν κατάστασή του, δὲν θὰ τοῦ ἐπιτρέπεται ἡ πρόσβαση στὴν ἐκδήλωση (συναυλία). Ὑπάρχουν ἀκόμα πολλὲς λεπτομέρειες ποὺ πρέπει νὰ ἐπιλυθοῦν, ἀλλὰ ὁ στόχος τοῦ προγράμματος εἶναι οἱ ὀπαδοὶ νὰ φροντίζουν τὰ ἐμβόλια καὶ test νὰ γίνονται πρὶν ἀπὸ τὴ συναυλία καὶ νὰ μὴν ἐμφανίζονται στὴν συναυλία ἐλπίζοντας νὰ δοκιμαστοῦν ἐπιτόπου. 

Η Ticketmaster δὲν θὰ ἀποθηκεύει οὔτε θὰ ἔχει πρόσβαση στὰ ἰατρικὰ ἀρχεῖα τῶν συμμετεχόντων, θὰ λαμβάνει μόνο τὴν ἐπαλήθευση γιὰ τὸ ἐὰν ἕνας θαυμαστῆς εἶναι «καθαρὸς» γιὰ νὰ παρακολουθήσει μία ἐκδήλωση σὲ μία δεδομένη ἡμερομηνία. Διαφορετικὲς πολιτεῖες θὰ ἔχουν διαφορετικὲς ἀπαιτήσεις. Ὁ κύριος ρόλος τῶν ἑταιρειῶν, ὅπως οἱ Ἑταιρεῖες Ὑγείας, θὰ εἶναι νὰ συλλέγουν τὰ δεδομένα ἀπὸ τοὺς Φορεῖς Παροχῆς Ὑγείας (Ἑταιρεῖες ποὺ κάνουν test καὶ ἀπὸ Νοσοκομεῖα, Ἰατροὺς) καὶ νὰ παρέχουν τὴν ἐνημέρωση τῆς κατάστασης ὑγείας σὲ συνεργαζόμενες ἑταιρεῖες μὲ ἀσφαλῆ, κρυπτογραφημένο τρόπο ποὺ συμμορφώνεται μὲ τὸν Νόμο Φορητότητας καὶ Λογοδοσίας γιὰ τὴν Ἀσφάλιση Ὑγείας (Health Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA). 

Μέχρι σήμερα, ἡ Ὑπηρεσία Τροφίμων καὶ Φαρμάκων (Food and Drug Administration – FDA) δὲν ἔχει ἐγκρίνει σὲ Ἑταιρεῖες τὴν παροχὴ τῆς σύνθετης τεχνολογίας ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν παροχὴ τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ ἐμβολιασμοῦ σὲ πραγματικὸ χρόνο, ἀλλὰ ὁ πρόεδρος τῆς Ticketmaster Mark Yovich ἀναμένει ὅτι τὴ ζήτηση γιὰ ὑπηρεσίες ψηφιακοῦ ἐλέγχου - ποὺ θὰ χρειαστοῦν γιὰ νὰ ταξιδέψει κανεὶς μὲ ἀεροπλάνο, γιὰ τὴν εἴσοδο στὴν ἐργασία μὲ τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν ἐργαζομένων, τὴν εἴσοδο σὲ θεματικὰ πάρκα - θὰ προσελκύσει ἕνα νέο κύμα ἐπενδυτῶν καὶ ἐπιχειρηματιῶν γιὰ νὰ τροφοδοτήσουν τὴν ἀνάπτυξη ἑνὸς νέου τομέα τεχνολογίας COVID-19. 

"Βλέπουμε ἤδη πολλοὺς τρίτους Παρόχους Ὑγειονομικῆς Περίθαλψης νὰ προετοιμάζονται νὰ χειριστοῦν τὸν ἔλεγχο - εἴτε πρόκειται γιὰ ἐμβόλιο, ἢ γιὰ test ἢ γιὰ ἄλλες μεθόδους ἐλέγχου καὶ ἔγκρισης - ποὺ θὰ μποροῦσαν στὴ συνέχεια νὰ συνδεθοῦν μὲ τὸ ψηφιακὸ εἰσιτήριο, ἔτσι ὥστε ὅλοι ὅσοι εἰσέρχονται σὲ μία ἐκδήλωση νὰ ἐπαληθεύονται", λέει ὁ Yovich στὸν Billboard. "Ὁ στόχος τοῦ Ticketmaster εἶναι νὰ παρέχει ἀρκετὴ εὐελιξία καὶ ἐπιλογὲς ἔτσι ὥστε καὶ οἱ χῶροι ἐκδηλώσεων ἀλλὰ καὶ οἱ θαυμαστὲς νὰ ἔχουν πολλὲς ἐπιλογὲς γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὶς ἐκδηλώσεις καὶ τὶς συναυλίες. Ἔτσι ἐργαζόμαστε γιὰ τὴ δημιουργία ἐνοποιήσεων στὸ API τῆς Ἑταιρείας μας, χρησιμοποιώντας τὴν καλύτερη τεχνολογία ἠλεκτρονικῶν/ψηφιακῶν εἰσιτηρίων, καθὼς θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀξιοποιήσουμε τὶς κορυφαῖες λύσεις μὲ βάση ὅτι ἐγκριθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀξιωματούχους καὶ ἐπιθυμοῦν οἱ πελάτες μας." 

Τὴν Ticketmaster θὰ τὴν διευκόλυναν ἐὰν ἀναπτυχθοῦν δύο νέες τεχνολογίες στὶς ἑταιρεῖες ποὺ θὰ βοηθήσουν τοὺς πελάτες της νὰ ἀξιοποιήσουν αὐτὸ τὸ πρόγραμμα. Πρῶτον εἶναι τὸ ψηφιακὸ εἰσιτήριο νὰ διασυνδεθεῖ μὲ τὴν ταυτότητα ἑνὸς θαυμαστοῦ, ἐξαλείφοντας τὰ χάρτινα εἰσιτήρια καὶ περιορίζοντας ταυτόχρονα τὴ δυνατότητα τῆς μεταπώλησής του σὲ ἄλλον θαυμαστή. Η Ticketmaster σχεδιάζει ἐπίσης νὰ ἀναπτύξει τὸ νέο της σύστημα τὸ SmartEvent, τὸ ὁποῖο βοηθᾶ τοὺς διοργανωτὲς καὶ τοὺς θαυμαστὲς νὰ διαχειρίζονται τὶς κοινωνικές τους ἀποστάσεις, καθυστερημένη εἴσοδο στὴν ἐκδήλωση καὶ νὰ παρέχουν πιθανὲς εὐκαιρίες γιὰ ἐντοπισμὸ ἐπαφῶν. Πολλὲς ἀπὸ τὶς παραμέτρους ἀσφάλειας θὰ καθοριστοῦν ἀπὸ περιφερειακοὺς ὑπαλλήλους ὑγείας καὶ διοργανωτὲς ἐκδηλώσεων. Οἱ διοργανωτὲς ἐκδηλώσεων ἔχουν ἐπίσης τὴ δυνατότητα νὰ ὁρίσουν τὰ δικά τους πρωτόκολλα πρόληψης, ὅπως διαδικασία συλλογῆς ἀπορριμμάτων, συμμόρφωση μὲ τὶς μάσκες καὶ κοινωνικὲς ἀποστάσεις. 

Ἐπειδὴ τὰ εἰσιτήρια τῆς Ticketmaster χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν εἴσοδο στὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀθλητικῶν πρωταθλημάτων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καθὼς καὶ στοὺς χώρους συναυλιῶν καὶ στοὺς χώρους ἰδιοκτησίας τοῦ Live Nation, ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου COVID-19 θὰ εἶναι ἕνα σημαντικὸ ὁρόσημο γιὰ τὴ βιομηχανία ζωντανῆς ψυχαγωγίας. 

«Γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν οἱ ζωντανὲς ἐκδηλώσεις, ἡ τεχνολογία καὶ ἡ ἐπιστήμη θὰ παίξουν τεράστιο ρόλο στὴ δημιουργία ὁλοκληρωμένων πρωτοκόλλων ἔτσι ὥστε οἱ θαυμαστές, οἱ καλλιτέχνες καὶ οἱ ὑπάλληλοι νὰ αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς νὰ ἐπιστρέψουν στοὺς χώρους», λέει ἡ Marianne Herman, Συνιδρυτὴς καὶ Διευθυντὴς τῆς ἐταρείας reBUILD20 (https://www.rebuild20.com/) ἡ ὁποία ἐπικεντρώνεται στὴν παροχὴ βοήθειας σὲ ἑταιρεῖες ψυχαγωγίας καὶ ζωντανοῦ θεάματος γιὰ νὰ ἀναπτύξουν νὰ ἀναπτύξουν στρατηγικὲς COVID-19. "Ἡ ἐνσωμάτωση πλατφορμῶν ἔκδοσης εἰσιτηρίων μὲ ἐπαληθευμένα ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες ἀποτελέσματα τῶν test τοὺς, εἶναι ἕνας βασικὸς τρόπος γιὰ νὰ φανταστοῦμε ξανὰ πῶς πρόκειται νὰ ἐπαναφέρουμε τὸν κόσμο στὶς ζωντανὲς ἐκδηλώσεις. Ἡ ἐμπειρία παρακολούθησης ζωντανῶν ἐκδηλώσεων θὰ φαίνεται τελείως διαφορετική, ἀλλὰ ἡ καινοτομία ποὺ εἶναι παντρεμένη μὲ συνεπῆ ὑλοποίηση θὰ παρέχει ἕνα πλαίσιο γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν οἱ ἀθλητικὲς ἐκδηλώσεις καὶ ἡ βιομηχανία ἐκδηλώσεων."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.