12 Νοε 2020

Δέν στέκεται ἡ Ἀλήθεια μέ ψέμα, πλάνη, προδοσία καί αἵρεση

Σχόλιό τό ὁποῖο ἀναφέρεται στήν ἐκκλησιαστική κατάσταση τῆς Κύπρου, περί διακοπῆς συλλειτούργου ἀπό τούς 4 Μητροπολίτες μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί περί σχίσματος λεγόμενα. 
«Ὅσο "ἀθώα" προβάλλει ἡ κατάσταση, ὅσο ἤρεμη κι ἄν φαίνεται νά κυλάει ἡ καθημερινότητα, τόσο φοβερή θά ξεσπάσει στούς κόλπους ὅλης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ὄχι μόνο τῆς Κύπρου. Ἐδῶ δέν λειτουργοῦν ἁπλῶς οἱ φυσικοί νόμοι, οἱ νόμοι τῆς λογικῆς ἀλλά οἱ νόμοι οἱ πνευματικοί. Καί θά καταπλαγοῦν τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης μέ τίς ἁλυσιδωτές "πυρηνικές" ἀντιδράσεις. Τό ψέμα, ἡ πλάνη, ἡ προδοσία, ἡ αἵρεση, δέν μποροῦν νά σταθοῦν, νά συνυπάρχουν μέ τήν... Ἀλήθεια. Ἄν ἡ Ἀλήθεια περιέχει ἔστω καί μία σταγόνα πλάνης, τότε θά ὁδηγήσει στήν πλάνη καί συνεπῶς καί κατ΄ οὐσίαν, εἶναι ὅλη καθαρή πλάνη! Καί αὐτό συμβαίνει σήμερα! Γι΄ αὐτό θά ξεκαθαρίσουν τά πράγματα. Εἶναι ἀδύνατον νά παραμείνει ἔτσι ἡ κατάσταση, γιά χάρη τῶν ἁγίων ψυχῶν, πού προσεύχονται καί παρακαλοῦν καί ζητοῦν ἀπό τόν Χριστό τήν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης ἐν τῇ Ἀληθείᾳ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.