17 Οκτ 2020

Ἡ Ἀλήθεια γιὰ τὰ Data Centers τῆς Microsoft

Τοῦ Γιάννη Νικολόπουλου, νομικοῦ καὶ δημοσιογράφου 
Ἡ ἐπιλογὴ δημιουργίας datacenters τῆς Microsoft στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι τυχαία καὶ δὲν προσφέρεται γιὰ πανηγυρισμοὺς στὴν ἐποχὴ τοῦ κατασκοπευτικοῦ καπιταλισμοῦ. 
Στὶς 26 Μαρτίου 2010, μία δημοσιογραφικὴ ἐπιτυχία καὶ ἀποκάλυψη προκάλεσε πανικὸ στη Microsoft. Σὲ αὐτήν, δημοσιευόταν τὸ μακροπρόθεσμο πλάνο της εταιρείας-κολοσσού στην ἀγορὰ λογισμικοῦ καὶ ψηφιακῶν παροχῶν καὶ ὑπηρεσιῶν τὸ ὁποῖο ἀφοροῦσε τὴν ἵδρυση νέων “βασικῶν καὶ υποστηρικτικών” datacenters σε ὁλόκληρη... τὴν ὑφήλιο. 

Σύμφωνα μὲ τοὺς ἐλάχιστους ἐξειδικευμένους στὸ ρεπορτὰζ τοῦ ψηφιακοῦ κόσμου δημοσιογράφους ποὺ εἶχαν πρόσβαση στὸν φάκελο καὶ τὶς φωτογραφίες, τὰ σλάιντς καὶ τὰ ἐσωτερικὰ σημειώματα τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου της εταιρείας, “τὸ σχέδιο εἶναι νὰ κατασκευαστούν datacenters με τὴ μορφὴ ‘δίδυμων ἐγκαταστάσεων’ γιὰ κάθε γεωγραφικὴ περιοχή, μὲ τὸ πρῶτο, τὸ βασικὸ κέντρο νὰ ἀποτελεῖ τὸν κύριο συλλέκτη δεδομένων καὶ τὸ δεύτερο, τὸ βοηθητικό, νὰ ὑποστηρίζει, σὲ περίπτωση ἀνάγκης ἢ καταστροφῆς καὶ προσπάθειας ἀνάκτησης δεδομένων, τὶς λειτουργίες τοῦ πρώτου”. Τὸ ἀποκαλυπτικὸ ρεπορτὰζ , μάλιστα, παρουσίαζε καὶ τὰ “δίδυμα” των datacenters ανὰ τὸν κόσμο, ποὺ θὰ διαμορφώνονταν “μέσα στὴν ἑπόμενη δεκαετία καὶ ἀνάλογα μὲ τὶς ἐξελίξεις σὲ κάθε περιοχή”, μία ἀνοιχτὴ ἑρμηνειῶν διατύπωση. Στὴ Λατινικὴ Ἀμερική, γιὰ παράδειγμα, τὸ διοικητικὸ συμβούλιο της Microsoft αναρωτιόταν ἂν τὸ βασικὸ κέντρο θὰ ἔπρεπε νὰ ἱδρυθεῖ στὴ Βραζιλία ἢ τὴ Χιλή, πού, ἂς σημειωθεῖ ὅτι τότε βρίσκονταν πάνω στὸ κύμα τῶν ἀριστερῶν κυβερνήσεων τοῦ Νότιου Κώνου, μὲ τὸ βοηθητικὸ νὰ τοποθετεῖται στὴν Κολομβία. 

Γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, τὰ πράγματα φαίνονταν πιὸ ξεκάθαρα στὴν ἑταιρεία καὶ τοὺς ἰθύνοντές της. Στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη, τὸ βασικὸ κέντρο θὰ ἱδρυόταν στὴν Τσεχία καὶ τὸ βοηθητικό, στὴν Οὐγγαρία. Στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, οἱ ὑποψήφιες χῶρες ἦταν ἡ Πολωνία καὶ ἡ Ρουμανία, χωρὶς νὰ διευκρινίζεται ποῦ θὰ ἱδρυόταν τὸ βασικὸ καὶ ποῦ τὸ βοηθητικό. Στὴν Κεντρικὴ Ἀμερική, ἠ Microsoft θα ἀναβάθμιζε το datacenter στο Μεξικὸ καὶ θὰ τὸ ὑποστήριζε μὲ ἕνα ἀκόμη στὸ Πουέρτο Ρίκο. Στὴν Ἀσία, καὶ δίπλα στὸ πρωταρχικό της Ἰαπωνίας, θὰ ἰδρύονταν datacenters στη Νότια Κορέα, τὴν Ταϊβᾶν καὶ τὸ Χὸνγκ Κόνγκ. 

Καὶ στὴ Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ὁ κλῆρος ἔπεφτε στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ἵδρυση ἑνὸς βοηθητικοῦ κέντρου – μὲ μία ὄχι καὶ τόσο ἀπροσδόκητη ἐπιλογὴ γιὰ τὸ κράτος ποὺ θὰ ἀποτελοῦσε τὸ “δίδυμο” στὴν ἐγκατάσταση τῶν ἀλληλοσυμπληρούμενων datacenters. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶχαν φτάσει στὰ χέρια τῶν δημοσιογράφων, ἦταν τὸ Ἰσραήλ. 

Μόλις ὁ ἐξειδικευμένος στὰ ρεπορτὰζ γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸν ψηφιακό, ἑταιρικὸ κόσμο, Τύπος ἐμφάνισε τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶχαν διαρρεύσει, ὁ τότε γενικὸς διευθυντὴς της Microsoft για ἐπιχειρησιακὰ ζητήματα των datacenters, Κέβιν Τίμμονς, ἐξερράγη καὶ ἔσπευσε νὰ διαψεύσει, ἀνεπιτυχῶς, τὶς διαρροὲς καὶ τὰ δημοσιεύματα. Σὲ ἀνακοίνωσή του, ὑπογράμμιζε τὰ ἑξῆς: “Οἱ φωτογραφίες, τὸ σλάιντ καὶ τὰ σημειώματα ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας δὲν ἀντικατοπτρίζουν τὸν παρόντα ἢ μελλοντικὸ σχεδιασμὸ τῆς ἑταιρείας μᾶς σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάπτυξη των datacenters. Τα datacenters εῖναι μία μακροπρόθεσμη ἐπιχειρηματικὴ ἐπιλογὴ ποὺ πρέπει νὰ λαμβάνει ὑπόψιν τὶς ἐξελίξεις στὰ ὑπολογιστικὰ νέφη (cloud computing, ἢ ἁπλῶς, cloud) καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν πελατῶν μας. Θὰ πρέπει νὰ συνυπολογιστοῦν πολλαπλὲς προτάσεις καὶ ἐπιλογὲς γιὰ νὰ διαφυλάξουμε τὴν προοπτικὴ πὼς κάνουμε σοβαρὲς καὶ στοχευμένες ἐπενδύσεις ποὺ συντονίζονται μὲ τὶς μελλοντικὲς ἀπαιτήσεις καὶ τὴ μακροπρόθεσμη, ἐπιχειρηματικὴ προσέγγιση τῆς ἐταιρείας”. Κάπως, ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε – ἡ ἀπάντηση δὲν ἀναιροῦσε, σὲ καμία περίπτωση, τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ ρεπορτάζ, εἰδικὰ στὰ ζητήματα τῆς γεωγραφικῆς χωροθέτησης καὶ τῶν “ἐξελίξεων σὲ κάθε περιοχή”. 

Καὶ ἔτσι καὶ ὅπως φαίνεται, σχεδὸν ἕντεκα χρόνια μετά, οἱ τότε διαρροὲς ἐπιβεβαιώνονται πλήρως σήμερα, μὲ τὴν πανηγυρικὴ ἀνακοίνωση ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς ΝΔ ὅτι ἡ Ἑλλάδα καὶ συγκεκριμένα ἡ Ἀττικὴ ἔχουν ἐπιλεγεῖ ἀπὸ την Microsoft για τὴν ἵδρυση ἐνός datacenter της ἑταιρείας. Καὶ πάντα στὸ πλαίσιο τῶν εὐρύτερων, πολὺ “στενών”, γιὰ νὰ μὴν γράψουμε ἀσφυκτικῶν, σχέσεων ποὺ ἔχει διαμορφώσει πλέον τὸ γεωστρατηγικὸ ἐνδιαφέρον τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ ἡ σφυρηλάτηση τῆς τετραμεροῦς συμμαχίας ἀνάμεσα στὴν Ἀθήνα, τὸ Τὲλ Ἀβίβ, τὴ Λευκωσία καὶ τὸ Κάιρο. Τελικά, ΑΟΖ φαίνεται ὅτι ὑπάρχουν καὶ στὸν ψηφιακὸ χωροχρόνο, τουλάχιστον ἀνάμεσα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἰσραήλ. Καὶ ἔτσι ἀπαντᾶται καταφατικὰ τὸ ἐρώτημα τοῦ 2010 ἂν το datacenter της Microsoft στην Ἑλλάδα θὰ λειτουργεῖ σὲ “δίδυμους” ρυθμοὺς μὲ τὸ ἀντίστοιχο στὸ Ἰσραήλ, στὸ πλαίσιο τῶν εὐρύτερων συμμαχιῶν καὶ συνεργασιῶν, γεωπολιτικοῦ χαρακτήρα καὶ περιεχομένου, ποὺ ἔχει κατασκευάσει ἡ Οὐάσιγκτον, γιὰ τὶς “δίδυμες πρωτεύουσες”, τὴν Ἀθήνα καὶ τὸ Τὲλ Ἀβίβ, τοῦ ψηφιακοῦ κόσμου. 

Ὁ κολοσσὸς τοῦ διαδικτύου ἀνακοίνωσε τὴν ἵδρυση τοῦ βασικού datacenter στην Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, στὶς 22 Ἰανουαρίου 2020. “Η Microsoft ανακοινώνει τὴν ἵδρυση τοῦ πρώτου κέντρου (σ.σ. ἑπομένως θὰ ἀκολουθήσει τουλάχιστον ἕνα ἀκόμη) ὑπολογιστικοῦ νέφους στὸ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ μεταφέρει τὶς ‘ἔξυπνες’ καὶ ἀξιόπιστες ὑπηρεσίες ὑπολογιστικοῦ νέφους τῆς ἑταιρείας σὲ ἕνα τοπικό datacenter. Αὐτὴ ἡ ἐπένδυση μεγαλώνει τὸ παγκόσμιο ὑπολογιστικὸ νέφος τῆς ἑταιρείας μας σὲ 56 διαφορετικὲς περιοχὲς ὑπολογιστικοῦ νέφους καὶ σὲ 21 διαφορετικές, γεωγραφικὲς περιοχές, μὲ τὴ νέα περιοχὴ ὑπολογιστικοῦ νέφους τοῦ Ἰσραὴλ νὰ τίθεται σὲ ἐκκίνηση μὲ το Microsoft Azure μέσα στὸ 2021 γιὰ νὰ ἀκολουθήσει το Microsoft 365 ἀμέσως μετά. Καὶ τὸ Ἰσραὴλ πλέον θὰ γίνει τμῆμα μίας ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἐγκαταστάσεις ὑπολογιστικοῦ νέφους στὸν κόσμο, ποὺ ἤδη ἐξυπηρετεῖ περισσότερους ἀπὸ ἕνα δισεκατομμύριο πελάτες καὶ περισσότερες ἀπὸ 20 ἑκατομμύρια ἐπιχειρήσεις”. 

Οἱ λέξεις ἔχουν τὴ σημασία τους: τὸ Ἰσραὴλ (καὶ κατ’ ἐπέκταση, ἡ Ἑλλάδα) γίνεται “τμήμα” τοῦ ὑπολογιστικοῦ νέφους. Τὰ κράτη καὶ οἱ ἐθνικὲς κυβερνήσεις “προσαρτώνται” στὴν ψηφιακὴ ἐπικράτεια της Microsoft. Τὰ ὑπολογιστικὰ νέφη “σκεπάζουν” μὲ βαριὰ σύννεφα ἐπιχειρηματικῆς ἐξάρτησης τὴν ὑφήλιο – ὑπάρχουν 56 διαφορετικὲς περιοχὲς ὑπολογιστικοῦ νέφους μόνο της Microsoft, χωρὶς δηλαδὴ νὰ ὑπολογίζουμε τὶς ἀντίστοιχες της Google ὴ της Facebook, ποὺ περικλείουν καὶ καταλαμβάνουν 21 διαφορετικές, γεωγραφικὲς περιοχές. Ὁ ψηφιακὸς κόσμος “ἐποικίζει” τὸν γεωγραφικό. Η Microsoft “ανακαλύπτει” τὸ Ἰσραὴλ ἢ τὴν Ἑλλάδα, καὶ γιὰ τὴν ἀκρίβεια καὶ σὲ πρώτη φάση, τὴν ψηφιακὴ προσαρμογὴ τῶν κρατικῶν μηχανισμῶν τους, καὶ τὰ καθιστὰ “τμήμα” της, ὅπως ὁ Κολόμβος ἀνακάλυπτε τὸν Νέο Κόσμο καὶ τὸν κατακτοῦσε στὸ ὄνομα τοῦ βασιλικοῦ στέμματος τῆς Ἱσπανίας. 

Ὄσο και αν σὲ ὁρισμένους φαίνεται ὑπερβολικὴ ἡ ἱστορικὴ ἀναλογία, δὲν εἶναι: ὅλα τὰ προηγούμενα χρόνια, μιλούσαμε γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τοῦ καπιταλισμοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὶς τράπεζες καὶ τὰ δύσμορφα καὶ δυσνόητα παραπροϊόντα τους, γιὰ νὰ ἐποικίσει καὶ νὰ καταδυναστεύσει ὁλόκληρη τὴν ὑφήλιο, μὲ τὴ λιτότητα καὶ τὴ δημοσιονομικὴ προσαρμογὴ τῶν κρατικῶν προϋπολογισμῶν καὶ τὴ διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους. Ἡ ψηφιακὴ οἰκονομία τοῦ ἐξορυκτισμοῦ καὶ τῆς ἐπεξεργασίας τῶν προσωπικῶν, ἑταιρικῶν καὶ κρατικῶν δεδομένων κάνει κάτι παραπλήσιο – ἐμφανιζόμενη ὡς “εὐκαιρία” στὴν οἰκονομικὴ κρίση, ὡς “ἀναπόφευκτη ἐξέλιξη” στὸν κατακερματισμὸ καὶ τὸν ἀνασχεδιασμὸ τῆς προσωπικῆς ζωῆς, στὴν ἐργασία καὶ τὸν ἐλεύθερο χρόνο, πρῶτα ἐποίκισε τὸ φαντασιακὸ τῶν ἀνθρώπων (καὶ “χρηστών”) μὲ τὸν “γενναῖο, νέο” ψηφιακὸ κόσμο της. Μετά, ἀναπροσάρμοσε, δηλαδή, ἀλλοτρίωσε, τὴ συμπεριφορά τους. Καὶ σήμερα, κατακτάει καὶ ἀναδιαμορφώνει τὴν πολιτικὴ ἀνοικτῶν θυρῶν γιὰ “ἐπενδύσεις” στὰ κράτη ἢ τὶς ἐπιχειρήσεις – νέα καὶ παλαιὰ μέλη, τῆς αὐτοκρατορίας τῆς ἐπιτήρησης καὶ της Microsoft. Δυστοπία, τὸ δίχως ἄλλο. 

Ἑπομένως, ἡ ἵδρυση ἐνός datacenter της Microsoft (καὶ) στὴν Ἑλλάδα δὲν προσφέρεται γιὰ πανηγυρισμοὺς – μόνο γιὰ ἔντονο προβληματισμό. Ἡ ἑταιρεία κάνει “τμήμα” της (καὶ) τὴν Ἑλλάδα, ὅπως νωρίτερα ἔκανε “τμήμα” της, τὴ Βραζιλία, τὸ Μεξικό, τὴν Ὀλλανδία ἢ τὸ Ἰσραήλ. Τὸ στέμμα της Microsoft κατακτὰ τὴ γεωγραφικὴ περιοχὴ τῆς ἑλλαδικῆς ἐπικράτειας καὶ γιὰ τὴν ἀκρίβεια καὶ σὲ πρώτη φάση, τὶς τρεῖς διαφορετικές, ψηφιακὲς καὶ ὑπολογιστικές, περιοχὲς νέφους ποὺ ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἔχει ἤδη προαναγγείλει ὅτι θὰ ἀναπτύξει στὸν δημόσιο τομέα, τὸ κράτος, τὰ ὑπουργεῖα καὶ τοὺς ἐποπτευόμενους φορεῖς τους. 

Ἐκεῖ, ἠ Microsoft θα κατέχει τὸ ἀπόλυτο μονοπώλιο ἐξόρυξης καὶ ἀνάλυσης δεδομένων καὶ συμπεριφορικοὺ πλεονάσματος ἀπὸ τὴ διαδικτυακὴ ἐργασία, κίνηση καὶ καταγραφὴ τῶν στοιχείων ποὺ οἱ τομεῖς τοῦ δημοσίου καὶ τοῦ κράτους θὰ διακινοῦν καθημερινὰ στὴν ψηφιακὴ προσαρμογὴ καὶ μετάβασή τους – ἤ, ἀλλιῶς στὴν ἐποχὴ τῆς ψηφιακῆς και on line κατασκόπευσης τῶν ἐργαζομένων καὶ τῶν φορέων τοῦ δημόσιου καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἄδεια καὶ τὴ συνενοχὴ τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

Τὸ 2017, στὸ ἐτήσιο συνέδριο τῶν προγραμματιστῶν τῆς ἑταιρείας, ὁ διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα ἔκανε ἕναν ἀπολογισμὸ τῶν, κατὰ τὴν ἔκφρασή του, “στρατευμάτων τῆς ἐταιρείας” ποὺ θὰ βρίσκονται σὲ μία “ἐκστρατεία” ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου “ἀπὸ σήμερα καὶ γιὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια” μὲ στόχο τὴν πρωτοκαθεδρία στὴν κερδοφορία: Τουλάχιστον πεντακόσια ἑκατομμύρια συσκευὲς χρησιμοποιοῦσαν ἐκείνη τὴ στιγμή, Windows 10. Ἑκατόν δεκα ἑκατομμύρια ἦταν οἱ χρῆστες τοῦ λογισμικού Office τον μήνα Φεβρουάριο ἐκείνου τοῦ ἔτους. Ἑκατὸν σαράντα ἑκατομμύρια ἦταν οἱ συνδρομητὲς στην Cortana, τὴν ψηφιακὴ βοηθὸ εἰκονικοῦ καὶ πραγματικοῦ περιβάλλοντος. Τουλάχιστον 12 ἑκατομμύρια ἦταν τὰ νομικὰ πρόσωπα, οἱ ἐπιχειρήσεις, οἱ ἑταιρεῖες, οἱ κρατικοὶ ὀργανισμοὶ καὶ οἱ δημόσιοι φορεῖς, οἱ χῶρες ποὺ εἶχαν ἐγγραφεῖ στὶς ὑπηρεσίες ὑπολογιστικοῦ νέφους της Microsoft, φέρνοντας μαζί τους, περίπου τὸ 1,2 δισεκατομμύριο τοῦ πληθυσμοῦ τῆς ὑφηλίου. Ὁ Ναντέλα δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφέρει ὅτι ἀνάμεσα στὶς ἑταιρεῖες ποὺ ἐπέλεξαν νά… πετάξουν στὰ ὑπολογιστικὰ καὶ ψηφιακά, κατασκοπευτικὰ σύννεφα της Microsoft ήταν “τὸ 90% ὅσων συμπεριλαμβάνονται στὴ λίστα Fortune 500”. 

Ὁ ἐν λόγω διευθύνων σύμβουλος ὑπῆρξε ὁ ἄνθρωπος ποὺ μεταμόρφωσε τη Microsoft, στρέφοντας τὴν ὁλοκληρωτικά, στὴν κατασκόπευση τῶν πελατῶν της καὶ τὴ διαμόρφωση μίας ἐσωτερικῆς “οἰκονομίας κλίμακας”, ὅπου τα data καταγράφονται, ἀποθηκεύονται, ἀρχειοθετοῦνται καὶ ἀποτελοῦν ἀντικείμενο πρὸς πώληση καὶ ἀγορά. Ὡς πρῶτος ἀντιπρόεδρος τῆς ἑταιρείας καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴ μηχανὴ ἀναζήτησης Bing, ἦταν δυσαρεστημένος, τὸ 2013, ἐπειδή, “ἠ Google μας ἔχει προσπεράσει στὶς πληρωμένες καὶ στοχευμένες, προσωποποιημένες καταχωρίσεις διαφήμισης καὶ στὰ κέρδη ποὺ μία τέτοια ἐπιλογὴ φέρνει”. Ὅταν ἀνέλαβε διευθύνων σύμβουλος στη Microsoft, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2014, ἀνέθεσε στὴν ἑταιρεία ἐξειδικευμένων συμβούλων ἀγοράς IDC να ἐξετάσει ποιὲς ἦταν οἱ δυνητικές, οἰκονομικὲς εὐκαιρίες ποὺ ἀνοίγονταν στη Microsoft, ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν προσωπικῶν, ἑταιρικῶν καὶ κρατικῶν δεδομένων ποὺ συλλέγονταν καὶ ἀποθηκεύονταν. Ἡ ἀπάντηση της IDC ήταν κατακλυσμική, πολυσέλιδη καὶ κατέληγε ὡς ἑξῆς: “Τὰ δυνητικὰ ἔσοδα τῶν ἑταιρειῶν ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὰ διαθέσιμα δεδομένα τοὺς εἶναι κατὰ 1,6 τρισεκατομμύριο δολάρια περισσότερα ἀπὸ ἐκεῖνα τῶν ἑταιρειῶν ποὺ τὰ ἀφήνουν ἀνεκμετάλλευτα”. Μὲ τὴν μελέτη αὐτὴ ἀνὰ χείρας, ὁ Ναντέλα ἄλλαξε τὸν ροῦ τῆς ἱστορίας της Microsoft – καὶ φιλοδοξεῖ νὰ ἀλλάξει καὶ τὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. 

Ἂς τονιστεῖ ὅτι τὴ χρονιὰ τοῦ συνεδρίου στὸ ὁποῖο ἀναφερόμαστε (2017), ἠ Microsoft ανακοίνωσε ἔσοδα τῆς τάξης τῶν 22,1 δίσ. δολαρίων, ἐκ τῶν ὁποίων, τὰ 6,8 δίσ. προέρχονταν ἀπὸ τὶς υπηρεσίες cloud computing της ἑταιρείας, ποὺ παρέχονταν σὲ ἐπιχειρήσεις, κράτη καὶ ἄτομα. Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2019, τὰ ἀντίστοιχα ἔσοδα εἶχαν διαμορφωθεῖ στὰ 36,8 δίσ, καὶ 11,3 δίσ. δολάρια, προερχόμενα κυρίως ἀπὸ τὴν ειδική cloud υπηρεσία Azure που ἀποτελεῖ αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὸ ψηφιακὸ “δόρυ” τῆς ἑταιρείας. Ἂς ἐπιστρέψουμε ὅμως στὸν Ναντέλα στὸ ἐτήσιο συνέδριο προγραμματιστῶν τοῦ 2017 – ἔχει ἐνδιαφέρον. 

Ὁ Ναντέλα ἦταν ἀσυγκράτητος. Ἀσυγκράτητος καὶ ἀποκαλυπτικός, χρησιμοποιώντας διόλου τυχαία, δανεικὴ γλώσσα ἀπὸ τὰ “γεράκια” τοῦ Πενταγώνου στὴν Οὐάσιγκτον. Ἀπευθυνόμενος στοὺς προγραμματιστὲς ποὺ τὸν κοιτοῦσαν ἐκστασιασμένοι, τόνισε καταλήγοντας στὴν ὁμιλία του: “Εἶναι ἐκπληκτικὸ νὰ βλέπεις τὴν πρόοδο σὲ ὅλο τὸ εὖρος καὶ τὸ βάθος τῆς κοινωνίας καὶ τῆς οἰκονομίας μας, τὸ πόσο διάχυτη καὶ παντοῦ εἶναι ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία. Καὶ ἐμεῖς, εἴμαστε στὴν πρωτοπορία αὐτῆς τῆς ἐκστρατείας. Τὸ ζήτημα γιὰ ἐμᾶς στη Microsoft εῖναι νὰ κάνεις μὲ αὐτὴν τὴν τεχνολογία ὁτιδήποτε θὰ ἔχει εὐρὺ ἀντίκτυπο. Καὶ ἐγὼ σᾶς λέω – κάντε τὰ πάντα! Ἀλλάξτε τὸν κόσμο! Δῶστε σὸκ καὶ δέος!”. Οἱ προγραμματιστὲς χειροκροτοῦσαν ὄρθιοι, ἀποθεώνοντας τὸν “ἀρχιστράτηγο” τῶν ψηφιακῶν “πολέμων” ποὺ ὑποσχόταν σὸκ καὶ δέος στὴν “ἐκστρατεία” – ἐναντίον ποιοῦ “ἐχθρού”; 

Μά, φυσικὰ ἐναντίον τοῦ “ἄνω του ἑνὸς δισεκατομμυρίου ἀνθρώπων καὶ τῶν πάνω ἀπὸ 20 ἑκατομμυρίων ἐπιχειρήσεων” ποὺ ἔΚαὶ εἶναι πολλά, πάρα πολλά, ἀσύλληπτα πολλά, αὐτὰ τὰ δεδομένα, ποὺ ἐξορύσσονται καὶ συλλέγονται, κάθε μέρα, ἀπὸ τὴν ψηφιακή μας παρουσία καὶ μποροῦν νὰ ἔχουν οἰκονομικὴ ἀποτίμηση ἑνὸς καὶ πλέον τρίσ. δολαρίων σύμφωνα μὲ την IDC – τὸ 1992, ἡ διακίνηση δεδομένων στὸ διαδίκτυο ἀνερχόταν στὰ μόλις 100 gigabyte ανά ἡμέρα. Σήμερα, καὶ ἀνὰ δευτερόλεπτο ἡμέρας, ἀντιστοιχοῦν δεδομένα 17,5 ἑκατομμύρια φορὲς περισσότερα ἀπὸ τὸν “πρωτογονο” ὄγκο τῶν 100 gigabyte ανά εἰκοσιτετράωρο. Ἕνα καὶ μόνο αὐτόνομο καὶ “ψηφιακὸ” αὐτοκίνητό της ἐποχῆς μᾶς παράγει 100 gigabyte δεδομένων ἀνὰ δευτερόλεπτο. Ἂς τονιστεῖ ὅτι ὅλα αὐτὰ προκύπτουν καὶ ἀπὸ τὴν ἐντυπωσιακὴ πιὰ δυσαναλογία ἀνάμεσα στὸν πραγματικὸ πληθυσμὸ του homo sapiens καὶ τὶς “ἔξυπνες” συσκευὲς ποὺ “περικυκλώνουν” καὶ ἀναδιαμορφώνουν τὸ περιβάλλον ζωῆς τους: 7,5 δισεκατομμύρια ἀνθρώπων κατοικοῦν τὸν πλανήτη ποὺ διαθέτει πιά, 26 δισεκατομμύρια ‘’ἔξυπνων’’ συσκευῶν καὶ ἐγκαταστάσεων. Τὸ ἕνα τρίτο αὐτῶν τῶν συσκευῶν, ἔχουν κάποιας διάστασης καὶ ἔκτασης, ψηφιακὴ σχέση μὲ τὴν “ἐκστρατεία” ποὺ εἶχε κηρύξει τὸ 2017, ὁ διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα. 

χουν ἐγγραφεῖ καὶ οὐσιαστικὰ παραδοθεῖ στὸ ὑπολογιστικὸ νέφος της Microsoft. Τα datacenters εῖναι οἱ χῶροι καταγραφῆς, ἀπομνημόνευσης, ἀποθήκευσης, ἐπεξεργασίας καὶ καταχώρισης στὸν πραγματικὸ κόσμο ὅλων τῶν δεδομένων ποὺ ἡ ἑταιρεία “σημειώνει”, παρακρατεῖ καὶ ἐμπορεύεται κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ψηφιακῆς παρουσίας (ἐργάσιμης καὶ ἐλεύθερου χρόνου) ἀτόμων, ἐπιχειρήσεων, κρατῶν καὶ φορέων. Ἐκεῖ, στα datacenters, εἶναι ὁ τόπος ὅπου οἱ ψηφιακὲς ὑπηρεσίες καὶ τὰ ἐργαλεῖα της Microsoft στον ψηφιακὸ κόσμο διασταυρώνονται μὲ τὴν ἀνάγκη ὁ κατασκοπευτικὸς καπιταλισμὸς Ἑπομένως, ἡ ἵδρυση νέων, κύριων ἢ βοηθητικῶν, datacenters ανά τὴν ὑφήλιο καθίσταται ἐπιτακτικὴ γιὰ ἕναν ἁπλούστατο λόγο: ἠ Microsoft χρειάζεται “χθες” τὶς ἐγκαταστάσεις ἐκεῖνες ὅπου συλλέγονται (datacenters-collectors) τὰ δισεκατομμύρια τῶν δεδομένων ποὺ κάθε δευτερόλεπτο καὶ κάθε μέρα, παράγονται ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς, τὰ φυσικὰ καὶ τὰ νομικὰ πρόσωπα, καὶ ἐξορύσσονται ἀπὸ τὴν ψηφιακή, διαδικτυακὴ καὶ ἠλεκτρονική, ἐργασία, κατανάλωση, ἐμφάνιση, παρουσία καὶ σοσιαλμιντιακὴ “κοινωνικοποίηση” τῶν χρηστῶν καὶ ἐπισκεπτῶν τοῦ διαδικτύου καὶ τῶν ψηφιακῶν ὑπηρεσιῶν τῆς ἑταιρείας. 

Ἀκόμη καὶ ὁ σχεδιασμὸς καὶ ὁ προγραμματισμὸς τῆς ἑταιρείας, ποὺ εἶχε διαρρεύσει στὸν Τύπο τὸ 2010, μοιάζει κάπως “παρωχημένος”. Εἶναι τόσα πολλὰ τὰ δεδομένα ποὺ “συλλέγει” ἠ Microsoft στο διαδίκτυο ποὺ χρειάζεται νέα καὶ περισσότερα datacenters, ἄμεσα. Πάντως, ἡ πρακτική της ἑταιρείας νὰ συλλέγει καὶ νὰ ἐξορύσσει συμπεριφορικὰ δεδομένα πελατῶν καὶ χρηστῶν της, στὸ διαδίκτυο καὶ ἐν πολλοῖς, ἐρήμην τους καὶ ἐν ἀγνοία τους, δὲν ἔχει μείνει ἀναπάντητη, τουλάχιστον στὶς ΗΠΑ καὶ σὲ ἐπίπεδο συλλογικῶν ἀγωγῶν καὶ ἀναζήτησης δικαστικῆς προστασίας καὶ τιμωρίας (ἐδῶ, ἕνα δεῖγμα τῶν ἀγωγῶν ποὺ ἀντιμετωπίζει ἠ Microsoft στην Ἀμερική, καὶ κατατέθηκε στὶς 17 Ἰουλίου 2020, στὸ δικαστήριο τῆς Βόρειας Περιφέρειας τῆς Καλιφόρνια). 

Κατὰ τὰ ἄλλα, τὸ ρεπορτὰζ καὶ οἱ ἀποκαλύψεις τῆς 26ης Μαρτίου 2010, ἐπιβεβαιώνονται πλήρως μὲ καθυστέρηση 11 περίπου ἐτῶν. Εἰδικά, στὸ ζήτημα τῆς ἴδρυσης datacenters στην Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἡ ἐπιβεβαίωση εἶναι ὁλοκληρωτικὴ καὶ κυοφορήθηκε μὲ διαφορὰ ἐννιὰ μηνῶν: ἠ Microsoft έδωσε τὰ χέρια μὲ τὴν κυβέρνηση Νετανιάχου, φέτος τὸν Γενάρη καὶ μὲ τὴν κυβέρνηση Μητσοτάκη, μόλις πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες, Ὀκτώβρη μήνα. 

Οἱ “δίδυμες” κυβερνήσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἰσραὴλ ἄνοιξαν τὸν δρόμο γιὰ τὰ “δίδυμα” datacenters της Microsoft στην πολὺ εὐαίσθητη πιὰ περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Πῶς τὸ εἶπε, νὰ δεῖς, κατὰ σύμπτωση καὶ πολὺ πρόσφατα, ὁ Ἰσραηλινὸς ἱστορικὸς καὶ ἀνθρωπολόγος, Νόα Γιούβαλ Χαράρι, ἐπισκεπτόμενος τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀτενίζοντας τὴν Ἀκρόπολη, παρέα μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό; “Οι πόλεμοι τοῦ μέλλοντος θὰ γίνονται στὸ πεδίο των data”. 

Γιὰ την Microsoft, ὁ “πόλεμος” αὐτὸς ἔχει ἤδη ξεσπάσει, ἐδῶ καὶ τουλάχιστον τρία χρόνια. Τὸν κήρυξε ὁ Ναντέλα. Καὶ εἶναι ἕνας “πόλεμος” μονομερής, ἀόρατος καὶ μέχρι στιγμῆς, νικηφόρος γιὰ τὴν ἑταιρεία καὶ τουλάχιστον γιὰ ὅσο διάστημα, πελάτες καὶ χρῆστες τῶν προϊόντων της δὲν καταφεύγουν μαζικὰ καὶ συντονισμένα ἔστω καὶ στὴν ἐλάχιστη, δικαστικὴ καὶ πολιτική, προστασία ἀπὸ τὶς πρακτικὲς της Microsoft. Γιὰ ἕναν ἁπλούστατο λόγο δὲ συμβαίνει αὐτό: ἐπειδὴ ὅταν γράφεται ἡ ἀλήθεια γιὰ τα datacenters της Microsoft καὶ ὄχι μόνο αὐτῆς (ἀντίστοιχες ἐγκαταστάσεις καὶ ἀντιστοιχα clouds έχουν καὶ ἠ Google καὶ ἠ Facebook) οἱ πολίτες τῶν σύγχρονων δημοκρατιῶν συμπεριφέρονται μέχρι στιγμῆς, περισσότερο ὡς ἀποχαυνωμένοι “χρήστες” καὶ ἐλάχιστα, ὡς σκεπτόμενοι ἄνθρωποι. Μπορεῖ νὰ μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώσει καὶ ἡ ἐξωτερικὴ καὶ διασυνδεδεμένη, “ἔξυπνη” συσκευὴ του homo sapiens που προσπαθεῖ νὰ ἀντικαταστήσει τὴ νοημοσύνη καὶ τὴν ἐνσυναίσθηση, ποὺ διαθέτουμε μέσα μας.τῆς ἐποχῆς μας νὰ ἔχει “ὑπαρκτὴ” καὶ πολὺ “ὑλικὴ” ὑπόσταση χώρου καὶ μεθόδων ἀποθήκευσης καὶ καταχώρισης αὐτῶν τῶν δεδομένων: κτήρια, ἐγκαταστάσεις, servers, προσωπικὸ ἐλέγχου καὶ ἀσφαλείας στὴ λειτουργία των centers.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.