30 Οκτ 2020

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐκτίθεται περισσότερο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος μέ τήν ἐπιστολή του πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ἡ ὁποία δημοσιοποιήθηκε τήν Πέμπτη, 29 Ὀκτωβρίου 2020, ἐκτίθεται περισσότερο στούς Ὀρθoδόξους χριστιανούς γιά τό Οὐκρανικό ζήτημα.

Πρώτον ΟΥΔΕΝΑ λόγον ἀναφέρει πού νά δικαιολογεῖ τήν πράξη του, νά ἀναγνωρίσει τόν σχισματικό ἐπικεφαλῆς τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας στήν Οὐκρανία κ. Ἐπιφάνιο. Γράφει γιά τό τί ἔγινε τόν 3ο αιώνα μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καί τό Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας, γράφει ὅτι τό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας χειροτόνησε...

δύο Μητροπολίτες στήν Εὐρώπη, γράφει ὅτι ἀπαγορεύεται στή Ρωσική Ἐκκλησία νά παρεμβαίνει σέ ἄλλες Ἐκκλησίες, ἀλλά γιά τήν «ταμπακέρα» οὐδεμία ἐξήγηση.

Δεύτερον δέν ἐξηγεῖ τούς λόγους γιά  τούς ὁποίους ἀθέτησε τόν λόγο του καί ὅσα διαβεβαίωσε τόν Πατριάρχη Μόσχας τό 2018. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔδωσε στή δημοσιότητα τήν ἐπιστολή πού εἶχε ἀποστείλει στίς 26 Ἰουλίου 2018 στόν κ. Κύριλλο, στήν ὁποία ἔγραψε: «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου οὐδέποτε θά ἀποστεῖ ἀπό τῆς θέσεως τήν ὁποία πολλάκις Σᾶς ἔχουμε ἐκθέσει, ὅτι δηλαδή θά στηρίξει μέ ὅλες της τίς δυνάμεις τή θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ὡς πρός τό λεγόμενο ζήτημα τῆς Αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανία. Θεωρεῖ τή θέση αὐτή δίκαιη καί κατά πάντα δικαιολογημένη. Ἐκεῖ βρίσκονται οἱ πνευματικές Σας ρίζες καί δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποχωριστεῖτε ἀπό αὐτές».

Τρίτον στήν ἐπιστολή του πρός τόν κ. Βαρθολομαῖο τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου 2020 γράφει ὄτι  ἀναγνώρισε τόν σχισματικό Οὐκρανό Ἐπιφάνιο «συμφώνως πρός τήν ἐκφρασθεῖσα ἐπιθυμία» Του.  Αυτό καί ἐχθρός του νά τό ἔγραφε θά ἔπρεπε νά τό διαψεύσει. Εἶναι ἀπαράδεκτο ἀπό κάθε πλευρά τό ἐπιχείρημα τῆς ἀναγνώρισης τοῦ Ἐπιφανίου μέ βάση τήν ἐπιθυμία τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου. Ὁ Κύπρου αὐτοκαταργεῖται καί καταργεῖ ντέ φάκτο τό Αὐτοκέφαλό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, γιά τό ὁποῖο αὐτοκέφαλο ὑπερηφανεύεται στήν ἴδια ἐπιστολή γράφοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου τό ἔχει ἀπό τήν Γ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (431). Μποροῦσε νά γράψει ἄλλα ἐπιχειρήματα, ὅπως αὐτό πού Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑποστηρίζουν, ὄτι  οι Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι ζήλωσαν καί μιμοῦνται τίς ἐξουσίες τοῦ Πάπα καί ἑπομένως μποροῦν ἀπό μόνοι τους νά ἀποφασίζουν χωρίς τή γνώμη τῆς Συνόδου τους.

Τέταρτον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐξετέθη ἀνεπανόρθωτα ἀναθέτοντας τό γράψιμο τῆς ἐπιστολῆς πρός τόν Οἰκ. Πατριάρχη ἐπί σοβαρότατου ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, τό ὁποῖο ἅπτεται καί τοῦ ἐθνικοῦ προβλήματος τῆς Κύπρου, σέ συνεργάτη του πού δέν γνωρίζει τήν Ἐκκλησιαστική καί Ἐθνική Ἱστορία. Σφάλμα του ἐπίσης ὅτι δέν ἤλεγξε τά ὅσα ἔγραψε αὐτός καί ἀφέθηκε νά τόν παρασύρει σέ νέο σοβαρό ἀτόπημα. Διότι πέραν τῆς ἐλλείψεως ἐπιχειρημάτων καί ἀναγραφῆς ἀσχέτων μέ τήν ὑπόθεση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας θεμάτων ἀντιφάσκει στήν ἴδια τήν ἐπιστολή.

Γράφει: «Ἐάν ἐτήρησα στάσιν οὐδετερότητος περι τό Οὐκρανικόν, τοῦτο ἔπραξα ἐπιθυμῶν νά ἐμφυσήσω τό αὐτό φρόνημα εἰς ὅλους τούς Προκαθημένους καί ἀγαπητούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς..».  Σέ ὅλη τήν ὑπόλοιπη ἐπιστολή ἐπιχειρεῖ – ἀνεπιτυχῶς – νά ἐξηγήσει γιατί πραγματοποίησε τήν ἐπιθυμία τοῦ κ. Βαρθολομαίου... 

Ἀπό κύκλους τοῦ Φαναρίου διοχετεύεται ἡ ἀνακριβής πληροφορία ὅτι σύντομα θά ἀναγνωρίσουν τόν Ἐπιφάνιο καί ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί ἔτσι ὁ Κύπρου, ὁ Ἀθηνῶν καί ὁ Ἀλεξανδρείας δέν θά αἰσθάνονται πλέον ἄσχημα. Ἄν αὐτό δέν εἶναι παραπληροφόρηση καί ἄν δέν λέγεται γιά νά παρηγορηθεῖ ὁ Κύπρου, καί ἄν ἀκόμη ὁ κ. Βαρθολομαῖος δέν σκέπτεται μόνο τά συμφέροντα τοῦ Φαναρίου καί σκέφτεται καί αὐτά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, γιατί δέν περίμενε νά ἀναγνωρίσουν πρῶτα οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες τόν Ἐπιφάνιο καί στή συνέχεια «νά ἐκφράσει τήν ἐπιθυμία του» στόν κ. Χρυσόστομο;... Εἶναι λυπηρό πού ὁ κ. Χρυσόστομος γιά νά δικαιολογήσει τό πρῶτο σοβαρό σφάλμα του, νά ἀναγνωρίσει τόν Ἐπιφάνιο, ὑπέπεσε σέ δεύτερο, χειρότερο, σφάλμα, ἐπιχειρώντας νά δικαιολογήσει τά ἀδικαιολόγητα.-      

1 σχόλιο:

  1. Το ''Ελέω Θεού'' το εκλαμβάνουν ότι μπορούν να μιλούν εξ ονόματος Του και να αποφασίζουν μόνοι τους, όχι εκ Θεού, εν Θεό, προς τον Θεό. Δεν εναποθέτουν το πρόβλημα τους στον Κύριο να τους φωτίσει πριν κάνουν κάτι τόσο σοβαρό. Ακατανόητο πως έγιναν ιερείς, θεραπευτές ψυχών.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.