11 Οκτ 2020

Τά σημερινά σχολικά βιβλία οὔτε γιά φυσέκια δέν ἀξίζουν…

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός
30 Ἰουνίου 1999. Στήν Νέα Ὑόρκη συναντιέται ὁ ΓΑΠ μέ τόν Τοῦρκο ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Ἰσμαήλ Τζέμ. Πρωθυπουργός ὁ σπιθαμιαῖος Σημίτης. Ὁ ΓΑΠ δηλώνει ὅτι ἡ μωαμεθανική μειονότητα τῆς Θράκης ἔχει τό δικαίωμα νά αὐτοαποκαλεῖται τουρκική. Ὁ τύπος τῆς Τουρκίας πανηγυρίζει καί μέ πηχυαίους τίτλους, τόν ἐγκωμιάζει. «Bravo Giorgos». 12 Ἰουνίου 2018, στίς Πρέσπες, ὑπογράφεται ἡ προδοσία τῆς Μακεδονίας, ἀπό τόν Κοτζιά καί ὑπό τό εὐφρόσυνο μειδίαμα τοῦ ἀγραβάτωτου προϊσταμένου του. Τήν ἐπαύριον ὁ σκοπιανός τύπος ἐπιδίδεται σέ οὐρανομήκεις ζητωκραυγές. «Bravo Alexis». Προσφάτως ὁ Ζάεφ, κατά τήν ἐπίσκεψή του στήν Ἑλλάδα, ἔπλεξε τό ἐγκώμιο καί δήλωσε «πολύ εὐχαριστημένος» μέ τόν Μητσοτάκη, διότι «ἔδωσε μάχες γιά τήν Βόρεια Μακεδονία». «Bravo Kyriakos». 
Δηλαδή, μέσα σέ 10 χρόνια, τρεῖς Ἕλληνες πρωθυπουργοί, εἰσέπραξαν ἐπαίνους ἀπό ὅμορες χῶρες, πού ἀπροκάλυπτα ἀμφισβητοῦν τήν Ἱστορία καί τήν... Γεωγραφία μας. Τί μᾶς παρέδωσε ὁ μεγαλοφυής νοῦς τῶν ἀρχαίων προγόνων μας; «Ἐπαινούμενος γάρ ὑπό τῶν ἐναντίων ἀγωνιῶ μή τι κακόν εἴργασμαι». «Ὅταν μέ ἐξυμνοῦν οἱ ἐχθροί, πρέπει νά ἀγωνιῶ μήπως διαπράττω κάτι κακό». Καί τό «κακό» ἔχει ὄνομα στήν ἐξωτερική πολιτική. Λέγεται προδοσία. 

Πάντοτε τά «μπράβο» ἐπαναλαμβάνονται καί στίς εὐρωπαϊκές αὐλές. Μπράβο γιά τά ἐθνοκτόνα μνημόνια, μπράβο γιά τήν «φιλοξενία» παράνομων μεταναστῶν, γιά τά Σκόπια, γιά τίς διαπραγματεύσεις μέ τά ἁρπακτικά τῆς Ἄγκυρας. Εἶναι οἱ ἀνύστακτοι φρουροί καί Προστάτες τῆς ὑποτελοῦς νομιμοφροσύνης μας, «οἱ φίλοι μας», οἱ Εὐρωπαῖοι. 

Γυρίζω πίσω. Στό ἀθάνατο Εἰκοσιένα. Τό ἔχω ξαναγράψει. Τώρα πού μᾶς πνίγουν οἱ ἀναθυμιάσεις καί πιάνουμε τήν μύτη ἀπό τά ὅσα παρανοϊκά συμβαίνουν, ἀνασασμό καί παρηγοριά βρίσκουμε στίς λεβέντικες «ἀποκοτιές» τῶν προγόνων μας. «Αὔτη ἡ ἡμέρα ἤν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῆ», ἡ ἡμέρα τῆς Παλιγγενεσίας. Ἀγαλλίαση καί ἐλπίδα τούτη τήν ἐποχή τῆς ἀχαλίνωτης τιποτολογίας, θά βροῦμε στά ἅγια δισκοπότηρα τῆς Ἐκκλησίας μας καί στά ἀντρειωμένα ἅρματα τοῦ ’21. 
Κάποτε ὁ ἀρχηγός τοῦ στρατοῦ τῆς γαλλικῆς κατοχῆς, στρατηγός Μαϊζόν, μετά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, πρότεινε κάποτε στόν Καποδίστρια νά τοῦ δώσει στρατιῶτες γιά προσωπική του φρουρά, νά τόν προστατέψουν σέ ὥρα ἀνάγκης. Ὁ Κυβερνήτης εὐχαρίστησε καί εἶπε: 
-Ὡς Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος πρέπει νά φρουροῦμαι ἀπό τούς Ἕλληνες. Ἄν φθάσω στό σημεῖο νά χρειάζομαι ξενική φρουρά, θά παραιτηθῶ ἀμέσως ἀπό τό ἀξίωμά μου». (Περιοδικό «Γνώσεις», σελ. 47, 1958). 

Λαμπρό μάθημα ἀπό τόν μεγάλο, ἀκενόδοξο ἡγέτη. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά φρουρεῖται ἀπό τούς Ἕλληνες. Νά τήν ὑπερασπίζονται χέρια ἑλληνικά. Διότι «ὁ φιλήκοος τῶν ξένων εἶναι προδότης». Γι’ αὐτό καί ὅταν δολοφονήθηκε πανηγύριζαν οἱ Φράγκοι καί φραγκοέλληνες τύπου Κοραῆ. 
Μετέχουμε καί εἴμαστε μέλη τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς τάχα καί Ἕνωσης. Ποῦ εἴδαμε τό καλό τους, τήν ὑποστήριξη; Πουθενά. Μᾶς θυμοῦνται ὅταν χρειάζονται τήν συμμετοχή μας σέ «εἰρηνευτικές ἀποστολές», Κορέα, Ἰράκ, Περσικός κόλπος καί ὅπου ἀλλοῦ σπέρνουν ἐρείπια. 

1805. Αὔγουστος. Οἱ Ρῶσοι προτείνουν στόν Θοδωρή Κολοκοτρώνη, νά μπεῖ στήν «δούλευσή τους γιά νά χτυπήσουν τόν Ναπολέοντα». Ἀποκρίνεται ὁ ἀπαράμιλλος Γέρος τοῦ Μοριά καί τῆς πατρίδας ὅλης: «Ὅσον διά τό μέρος μου δέν ἐμβαίνω εἰς τήν δούλευσιν. Τί ἔχω νά κάμω μέ τόν Ναπολέοντα; Ἄν θέλετε ὅμως στρατιῶτες διά νά ἐλευθερώσουμε τήν πατρίδα μας, σᾶς ὑπόσχομαι καί πέντε καί δέκα χιλιάδες στρατιῶτες. Μία φορά ἐβαπτίσθημεν μέ τό λάδι, βαπτιζόμεθα καί μίαν φορά μέ τό αἷμα διά τήν ἐλευθερίαν τῆς πατρίδος μας». («Κολοκοτρώνης», ἔκδ. Πάπυρος, σελ. 34). Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κολοκοτρώνη ἀποστομώνει καί ὅσους ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση εἶναι «ἀποπαίδι» τῆς γαλλικῆς ἤ τῆς ἀμερικανικῆς, ὅπως πρόσφατα ἀκούστηκε ἀπό τόν πρωθυπουργό, προφανῶς γιά νά κολακέψει τόν φιλοξενούμενό του ὑπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν. Αὐτά παθαίνεις καί ἀσυλλόγιστα λές, ἄν ἀγνοεῖς τήν ἱστορία μας καί τά χρόνια τῆς σπουδῆς σου «ἔβοσκες» στά πανεπιστήμια τῆς ἀλλοδαπῆς ἤ κοιμόσουν μέ τό «Κεφάλαιο» στό μαξιλάρι σου. Ἀμφιβάλλω «σφοδρῶς», ἄν οἱ πρωθυπουργοί τοῦ «μπράβο» ἔχουν διαβάσει ἔστω καί μία ἀράδα ἀπό τά ἀπομνημονεύματα τοῦ Κολοκοτρώνη ἤ τοῦ Μακρυγιάννη. Ἀπελέκητοι καί ἀμόρφωτοι προσέρχονται στά διαβούλια μέ τά πτυχία τοῦ Χάρβαρντ ἤ τοῦ Στάνφορντ, τά ὁποία ἐπιδοτοῦν τά «ἱδρύματα» πού μᾶς κληροδότησαν οἱ πατεράδες καί οἱ θεῖοι τους, μήπως καί μείνει κάποιο πορφυρογέννητο «παιδί» μετεξεταστέο. 

Ὁ Ἐρντογᾶν πού ψευτοσπούδασε σέ ἱερατικές σχολές «τούς χορεύει ὅλους στό ταψί», γιατί ξέρει τήν τουρκική ἱστορία, τό ρατσιστικό καί φιλοπόλεμο αὐτό κήρυγμα τῶν ἰμάμηδων μέ τό ὁποῖο τόν δασκάλευαν στά μαθητικά του χρόνια. Τό πόσο πετυχημένος εἶναι γιά τούς Τούρκους, τό συμπεραίνουμε καί ἀπό τήν ἀντιμετώπισή του ἀπό τόν ἔντυπο ἤ ἠλεκτρονικό τύπο ὅλης τῆς Εὐρώπης, τελευταία καί τῆς πατρίδας μας. Δέν ἐπαινεῖται ὑπό τῶν ἐναντίων, ἀντιθέτως λοιδορεῖται, διότι ἐργάζεται μόνο γιά τήν χώρα του. Τρελό τόν κατεβάζουν, φασίστα καί σουλτάνο τόν ἀνεβάζουν, γιά τούς ὑπηκόους του εἶναι ὅμως μέγας καί τρανός. Καί νά ὑπενθυμίσω ὅτι στά τουρκικά σχολικά βιβλία τό Ἰσλάμ παρουσιάζεται ὡς ὁ σημαντικότερος παράγοντας τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, ἐκθειάζεται ὑπερβαλλόντως ὁ ἡρωισμός τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν θύματα περίπου γενοκτονίας ἀπό τούς Ἕλληνες καί τούς Ἀρμένιους. Ὅταν δέ ἀνοίγει τό βιβλίο του ὁ μικρός μαθητής συναντᾶ τήν ρήση τοῦ Κεμάλ «ἡ εὐτυχία νά εἶσαι Τοῦρκος» καί τόν ἐθνικό του ὕμνο. 

Ἐμεῖς τί διδάσκουμε; Συνταγές μαγειρικῆς, ὁδηγίες χρήσης καφετιέρας, τόν ἡρωισμό τῆς «Σόνιας τῆς γάτας», τό ὅτι κρυφτήκαμε στά ὑπόγεια τῶν σπιτιῶν ὅταν κηρύχτηκε ὁ πόλεμος τοῦ ’40, συγκρίνουμε τόν Μέγα Ἀλέξανδρο μέ τήν Κοκκινοσκουφίτσα, ἀφαιροῦμε τόν σταυρό ἀπό ὅσες εἰκόνες παρουσιάζουν ναούς, διακωμωδοῦμε τό ’21 μέ ἄθλια κείμενα τοῦ τύπου δίνουμε παράσταση γιά τήν ἐπέτειο καί κάποιος μαθητής πού ὑποδυόταν τόν Κολοκοτρώνη «φαινόταν τό βρακί του» καί οἱ ὑπόλοιποι χαχάνιζαν, ἐπαινεῖται ὁ δεσμός τοῦ 25χρονου Σάκη μέ δεκαπεντάχρονη μαθήτρια (κείμενο στήν Γλώσσα τῆς Α’ γυμνασίου) καί ἄλλα πολλά ἀνάξια λόγου σκουπιδογραφήματα. (Στό προηγούμενο ἄρθρο μου μίλησα γιά «Φροντιστήρια Ἑλληνισμοῦ». Πῶς θά γίνουν; Ὅπως κάποιος ἀνοίγει φροντιστήριο ξένων γλωσσῶν, θά μποροῦσαν ὁμάδες δασκάλων, μέ ἰθαγένεια ἑλληνική καί ὄχι νεοταξική, νά ἱδρύσουν τέτοια φροντιστήρια. Νά σωθεῖ μαγιά Ἑλλήνων…). 

Πίσω γιά ἀνάσες. «Ἐπῆγε κάποτε ὁ Κολοκοτρώνης πρός χαιρετισμόν τοῦ ἀξιοτίμου διδασκάλου Νικολάου Καλύβα καί ἀκροάζετο τήν διδασκαλίαν. 
-Τί εἶναι τοῦτα, λέγει μεμιᾶς, πού διδάσκεις τά παιδιά τώρα; Τοῦτο νά τούς φωτίσεις. Καί ἐχύθη μέ γελούμενο πρόσωπο νά σχίση ἕνα Βόλφιον, in folio, μεγάλο βιβλίο, για νά δείξει πῶς φτιάνουν τά φυσέκια». Ὁ διδάσκαλος ἔπεσε καί ἀγκάλιασε τό βιβλίο γιά νά τό γλιτώσει ἀπό τά χέρια τοῦ καπετάνιου. Τά παιδιά γελοῦσαν βλέποντάς τους… («Οἱ λόγιοι καί ὁ ἀγώνας», Α. Ἀγγέλλου, σελ. 15). Τά σημερινά σχολικά βιβλία οὔτε γιά φυσέκια δέν ἀξίζουν… 

Δημήτρης Νατσιός 
δάσκαλος-Κιλκίς

3 σχόλια:

 1. Ανθρωποι δόλιοι και πανούργοι.Άνθρωποι ανεπάγγελτοι οι οποίοι τρύπωσαν στην πολιτική και απέκτησαν αξία και κύρος.
  Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν σε γενικές γραμμές την ιστορία του Ελληνισμού και της Ρωμιοσύνης όμως ειναι τόσο Ανθέλληνες που προσπαθούν να ξεριζώσουν τόσο τον Ελληνισμό όσο και την Ορθοδοξία.
  Άνθρωποι οι οποίοι δέν έχουν βάλει ποτέ στην ζωή τους την λέξη ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΗΘΙΚΗ αλλά λειτουργούν με κίνητρο μιά χούφτα νομίσματα.
  Άνθρωποι οι οποίοι με την δολιότητα και την πονηριά τους έχουν παρασύρει στα σκοτεινά σχέδια τους πολλούς Έλληνες αδελφούς.
  Και επειδή πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο μηδεν απο εδώ και στο εξής όποιος εν γνώση του και επιλογή του εξακολουθεί να τους στηρίζει είναι υπόλογος απέναντι στην ιστορία και μετά σε όλους όσους αγωνίζονται εναντίον αυτής της υποδούλωσης.
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ολα σωστά δάσκαλε,

  αλλά, μόνο το κρυφό
  σχολειό του Μόρφου

  μπορεί να μας ξυπνήσει από τον λήθαργο

  ...

  και όλα τ'αλλα...καλά
  κι απαραιτητα γύρω γυρω!

  ...

  ...πώς είχε φτιάξει
  ένας παπάς...
  παιδική χαρά έξω από το
  ναό... και τα παιδάκια...
  κάνανε κούνια και τσουλήθρα...
  ακούγοντας την ψαλμωδία,
  που δεν έλειπε καμμία
  ημέρα
  (και μάλιστα πλήρες πρόγραμμα ακολουθιών)
  από το φιλακόλουθο
  ταπεινό εκκλησάκι...

  (που ούτε ηλεκτρική
  καμπάνα -να σου παίρνει τ'αυτιά με τον σκληρό της
  ήχο-... δεν διέθετε...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. «ΜΑΘΗΜΑ» ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΜΕ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ» ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ» , ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ – ΤΣΙΠΑΚΙ.
  ΤΟΥΣ ΤΟ ΔΙΝΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΠΙΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΜΑ ΤΟ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ...!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.