12 Οκτ 2020

Ὅταν τό ὠμοφόριο γίνεται «θηλιά» γιά τούς ποιμαινόμενους...

Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Ὁμ. Πολυχρονιάδης 
Δρ. pd. Θεολογίας ΑΠΘ 
Βρισκόμαστε σέ μία περασμένη ἐποχή... 
Κρατοῦσε ἐδῶ καί ἑπτά μῆνες ἕνας ὕπουλος διωγμός κατά τῶν Χριστιανῶν... 
Ἒπιασαν ἕναν ἐπίσκοπο... 
Κοινωνοῦσε Χριστιανούς... 
Τόν ὁδήγησαν στή γαλάζια αἴθουσα τοῦ δικαστηρίου... 
Τοῦ ἔκανε ἐντύπωση τό χρῶμα... 
Σκέπτεται... 
Οἱ προηγούμενοι κρατοῦντες δήλωναν ἄθεοι... 
Οἱ τωρινοί, δῆθεν θεοσεβούμενοι, κρύβονταν καί φέρονταν ὕπουλα, ἐνάντια... στούς Χριστιανούς... 
Ἦταν ἀντίΧριστοι... 
Βέβαια, τίποτα ἀπό ὅλα αὐτά δέν θά συνέβαινε, ἄν πολλοί ἐκ τῶν συνεπισκόπων του τηροῦσαν τήν κατά Θεόν στάση ἔναντι τῆς ἐξουσίας... 
Ἄν μιμοῦνταν, ἔστω καί κατ’ ἐλάχιστο, τόν Παῦλο... 
Ὅμως ἡ ἐξουσία μεθάει καί ὁ Χριστός ξεχνιέται... 
Ἐξαιτίας τῆς συμπεριφορᾶς τους ὁδηγήθηκε ὁ ἐπίσκοπος ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν τοῦ κόσμου τούτου... 
Ναί, ἐξαιτίας τους... 
Τί ἁμαρτία, ἡ Ὀδύσσεια αὐτή...! 
Ἡ διαδικασία ἀρχίζει.. 
Ὁ ἐπίσκοπος ὁμολογεῖ... 
Σκεπτόμενος ἐκεῖνο πού λέγει τό Εὐαγγέλιο, καί πολλοί ἐκ τῶν συνεπισκόπων του ξέχασαν, κλείνοντας τό στόμα τους μέ ἕνα «μαντήλι»: «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις». 
Μάλιστα, ὁ ἐπί γῆς φόβος αὐτῶν, ἔγινε αἰτία ἀναβολῆς καί τῆς καθιερωμένης σύναξής τους... 
Θαρρεῖς καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι κενό γράμμα... 
Στίς ἐρωτήσεις τοῦ δικαστηρίου, ἐντός τῆς γαλάζιας αἴθουσας, γιά τήν κατηγορία πού τοῦ ἀποδίδονταν, ἐκείνης τῆς διασπορᾶς ἀσθενειῶν ἀπό τή μετάδοση Σώματος καί Αἵματος Χριστοῦ στούς πιστούς, ὁ ἐπίσκοπος συνεχῶς ὁμολογοῦσε: 
«Εἶμαι Χριστιανός»... 
«Εἶμαι Χριστιανός»... 

............. 

Δέν ἔμαθα ποτέ τήν ἀπόφαση... 
Ἕνα εἶναι σίγουρο, ὅτι οἱ διωγμοί τῆς Πίστεως δέν τελειώνουν ποτέ... 
Τό πρόβλημα ὅμως δέν βρίσκεται στούς διῶκτες... 
Ἐκείνους τούς γνωρίζεις... 
Ξέρεις ποιοί εἶναι... 
Τό πρόβλημα εἶναι μέ τούς ταγούς τῶν διωκομένων... 
Ὅταν ἐκεῖνοι συσχηματίζονται... 
Φοβούμενοι νά μιλήσουν... 
Κάνοντας ὑποχωρήσεις, γιά νά μήν χάσουν τίς «θέσεις»... 
Ξεχνώντας ἀπόλυτα τόν προορισμό τους... 
Παραδίδοντας τά κλειδιά τῆς Ἐκκλησίας στούς κρατοῦντες... 
Πιστεύοντας ἀπατηλά ὅτι θά ζήσουν, ἐπί γῆς, αἰωνίως... 
«Ἀκυρώνοντας» τόν Παῦλο... Κάνοντας τό ὠμοφόριό τους «θηλιά» γιά τούς ποιμαινόμενους...

7 σχόλια:

 1. Στους διωγμούς εναντίον της Εκκλησίας, που θα συνεχιστούν οπωσδήποτε και τα επόμενα χρόνια, θα ξεχωρίσουν ξεκάθαρα οι συμβιβασμένοι Χριστιανοί από τους γνησιότερους (μη συμβιβασμένους) Χριστιανούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «Πολλοί ἐννοοῦν τήν πτώση σήμερα ὡς ἠθική πτώση, ἐνῶ ὅταν μιλάη ὁ Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος γιά πτώση δέν ἐννοεῖ ἠθική πτώση, διότι δέν ἔχει ἠθική ὁ Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος.

  Ὁ Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος εἶναι ἀσκητής. Διδάσκει ἀσκητική κι ὄχι ἠθική καί σκέφτεται ἀσκητικά καί ὄχι ἠθικά. Ἐννοεῖ ὅτι ἔχουν γίνει τώρα Ἐπίσκοποι ἄνθρωποι πού δέν ἔχουν νοερά προσευχή. Αὐτό ἐννοεῖ...

  Γι’ αὐτό εἶναι σάν τούς παλαιοτέρους λαϊκούς, πού δέν εἶχαν ἀκόμα νοερά προσευχή, πού ἦσαν νεοφώτιστοι, ἀλλά ὄχι φωτισμένοι ἀκόμα».

  Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ὁμιλεῖ γιά θέωση καί ὄχι γιά μιά ἠθική.

  «Ὁ Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, λέει, γιά νά γίνη κανείς Δεσπότης, ἔπρεπε τήν θεολογία νά τήν κάνη βίωμα. Τώρα τό διαβάζουμε αὐτό καί νομίζουμε ὅτι θέλει νά πῆ ὅτι κάνοντας βίωμα τήν θεολογία, σημαίνει ὅτι γινόμαστε καλά παιδιά. Ὅσοι τά βλέπουν σήμερα αὐτά ταυτίζουν τό βίωμα τῆς θεολογίας μέ τήν ἠθική. Ναί, ἀλλά τό βίωμα δέν εἶναι ἠθική. Τό βίωμα τῆς θεολογίας εἶναι ἡ νοερά προσευχή καί ἡ θέωση, ὄχι ἡ ἠθική».

  «Ἐπίσης, ὅταν κάνη λόγο ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος γιά τό ὅτι οἱ Κληρικοί ἔχουν ἐκπέσει, δέν ἐννοεῖ ἁπλῶς τά ἠθικά παραπτώματα, ἀλλά ὅτι ἔχασαν αἰσθητῶς τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Δέν ἐννοεῖ ὁ Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ὅτι οἱ παπάδες καί οἱ δεσποτάδες ἔχουν γίνει ἀνήθικοι, παλιάνθρωποι μουντζουρωμένοι κ.ο.κ.»...

  Ἡ ἠθική, "Εμπειρική Δογματική'' ~ π. Ιωάννου Ρωμανίδη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι ακριβώς αδελφέ.
   Οι ιερείς και οι Επίσκοποι έχουν πλέον υοθετήσει ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΑ πρότυπα τα οποία έχουν προκαλέσει την ''απώλεια'' της Θείας χάριτος.
   Στα ίδια και χειρότερα βρισκόμαστε και εμείς οι πιστοί....
   Και αντί για βιωματική και εμπειρική θεολογία εμείς ταλαντευόμαστε ανάμεσα σε αγαπολογίες,ευχολόγια και μία ιδιοτέλεια ξένη προς την ορθόδοξη παράδοση μας....Και βέβαια η ΗΘΙΚΗ ΠΤΩΣΗ είναι απόρροια της πνευματικής νέκρωσης που μας έχει πλέον καταβάλει.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
 3. Συμφωνώ με το κείμενο.
  Ηρθε η ώρα τής αποτειχισης από την κρατούσα Αρχιεπισκοπή Αθηνών και του Πατριαρχείου Κων/πόλεως,που προδίδουν την πατερική ορθόδοξη Θεολογία των Αγίων Πατέρων των οικουμενικών συνόδων,και υποτάσσονται στους κοσμικούς θεσμούς των ανθρώπων,πού επιβάλλει η Ν.Τ.Π, τής ηθικής αθεΐας και της Πανθρησκειας του Σατανά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αποτείχιση στην παρούσα κατάσταση είναι προαιρετική και μόνον προαιρετική!!!

   Η πλάνη της καταναγκαστικής αποτείχισης δεν περνάει!!!

   Διαγραφή
  2. Επί εποχής κούλη ΟΛΑ "περνάνε", ακόμα καί τρένα...!!!

   Διαγραφή
 4. Οταν λέμε οτι ...
  δεν έχει ηθική...
  εννοούμε με την

  (φιλοσοφική)
  έννοια
  της ηθικής διδασκαλίας, που
  καταλήγει να

  ματαιοπονεί

  χωρίς την ασκητική ...

  απέναντι στά
  πάθη...

  (...γιατί συχνά
  κάποιες έννοιες, από πολλούς...
  παρεξηγιούνται..)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.