21 Οκτ 2020

Δὲν εἶναι σωφροσύνη. Εἶναι δειλία.

Γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς πόση ζημιὰ ἔχει προκαλέσει ἡ ἐγκληματικὴ ἀνικανότητα τῆς κυβέρνησης νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ τὰ νόμιμα δικαιώματα τῆς χώρας στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Ἀν Μεσόγειο, δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἀκούσει προσεκτικὰ τὶς ἀνακοινώσεις τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου ἐνέργειας. Σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες ἡ Τουρκία θὰ μελετήσει τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν τοῦ Oruc Reis καὶ θὰ ἀποφασίζει ἂν θὰ στείλει καὶ γεωτρύπανο στὴν περιοχὴ τῆς τουρκικῆς NAVTEX.
Ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωση εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ Τουρκία ἔκανε σεισμικὲς ἔρευνες στὴν περιοχή της, σύμφωνα μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο, ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας, γεγονὸς ποὺ ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὴν.... πολὺ χαμηλὴ ταχύτητα τοῦ σεισμολογικοῦ Reis. 

Ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἄτολμη καὶ φοβικὴ πολιτικὴ τῆς κυβέρνησης ἔχει βρεθεῖ στὴν ἑξῆς de facto θέση: Καλεῖται ἀπὸ τὴν φιλοτουρκη Γερμανία σὲ ἂπ εὐθείας συνομιλίες μὲ τὴν Τουρκία καὶ παρακαλάει καὶ ἡ ἴδια γιὰ συνομιλίες (!), γιὰ τὸν καθορισμὸ θαλασσίων ζωνῶν! 

Γιὰ ποιὲς ζῶνες θὰ συζητήσει ἡ Τουρκία τὴ στιγμὴ ποὺ κάνει ἀνενόχλητη σεισμικὲς ἔρευνες στὴν ὑφαλοκρηπίδα καὶ τὴν ΑΟΖ, ποῦ σύμφωνα μὲ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο ἀνήκουν στὴν Ἑλλάδα, λόγω τοῦ Καστελόριζου; Τὸ ὁποῖο, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, σύμφωνα μὲ τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν ΕΕ ἐπισήμως, ἔχει ὅση ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ ἔχουν οἱ στεριὲς καὶ ὅλα τὰ κατοικημένα νησιά; 

Οἱ ἀνεγκέφαλοι σύμβουλοι τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης καὶ ὁ ἄτολμος πρωθυπουργὸς δὲν βλέπουν ὅτι ἡ Τουρκία δημιουργεῖ τετελεσμένα στὴν περιοχὴ ἀδιαφορώντας ἂν αὐτὰ εἶναι νόμιμα ἢ παράνομα, ἀκριβῶς ὅπως δημιούργησε στὴν Κύπρο, παρὰ τὶς ἐπανειλημένες ἀποφάσεις κοτζὰμ Συμβουλίου Ἀσφαλείας; 

Δὲν βλέπουν οἱ τρεμάμενοι συμβουλάτορες τῆς κυβέρνησης ὅτι μὲ τὶς κινήσεις της ἡ Τουρκία ἀκολουθεῖ τὴν πάγια ἐδῶ καὶ 1000 χρόνια πολιτικὴ τῆς βαρβαρότητας καὶ τῆς ἁρπαγῆς πάνω ἀπὸ νόμους καὶ ἠθική, παίζοντας τὸ ἀρχαῖο ἀλάνθαστο παιχνίδι “μακάριοι οἱ κατέχοντες;” 

Σὲ ποιὸ διάλογο θὰ καθίσουν οἱ Ἕλληνες ἐκπρόσωποι γιὰ τὴν ὑφαλοκρηπίδα καὶ τὴν ΑΟΖ ὅπου ἐρευνᾶ τὸ Oruc Reis, τὴ στιγμὴ ποῦ ἡ Τουρκία θὰ ἐπικαλεῖται ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν ἀμφισβήτησε ποτὲ ἐμπράκτως τὶς τουρκικὲς ἔρευνες; 

Καὶ θὰ χλευάζει ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόσωπος μὲ τὸ δίκιο τοῦ τοὺς Ἕλληνες φραγκολεβαντίνους στὸ τραπέζι, λέγοντας ὅτι ἂν ἡ Ἑλλάδα ὄντως εἶχε νόμιμα δικαιώματα ἐπὶ τῆς περιοχῆς, ἀσφαλῶς θὰ τὰ εἶχε ὑπερασπιστεῖ, ὅπως κάνει ἡ Τουρκία, ἀλλὰ καὶ ἡ Κίνα, οἱ ΗΠΑ, ἡ Ἰαπωνία, τὸ Βιετνὰμ (γιὰ νὰ ἀπαριθμήσω μερικὰ ἀπὸ τὰ κράτη ποὺ ὑπερασπίζονται ὄχι μόνο ὅσα νόμιμα κατέχουν, ἀλλὰ καὶ ὅσα θεωροῦν ὅτι δικαιοῦνται σύμφωνα μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο). 

Ἐπιπλέον, ἰδοὺ ἡ ἑλληνικὴ ἀφασία μπροστὰ στὴν τουρκικὴ εἰσβολή: Τρέχει ἡ χώρα νὰ τὴ σώσουν ἄλλοι! Ἄλλοι, ποὺ ἔχουν γαλουχηθεῖ ἀπὸ τὰ γενοφάσκια τους μὲ τὴ νοοτροπία νὰ ὑπερασπίζονται ΣΘΕΝΑΡΑ ὅσα θεωροῦν ὅτι τοὺς ἀνήκουν. Μ αὐτὴ τὴ νοοτροπία περιφρονοῦν ὅσους δὲν τὸ κάνουν. Τοὺς Ἕλληνες. 

Ὅταν παρακαλάει ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς τοὺς ξένους συναδέρφους του νὰ συμμαζέψουν τὸν Ἔρντοαν προκαλεῖ μόνο οἶκτο, ἴσως καὶ ἀηδία. Ὅπως προκαλεῖ καὶ σὲ κάθε Ἕλληνα ποὺ ἔχει στοιχειώδη ἀξιοπρέπεια. 

Καὶ ὅταν ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς καὶ πρωθυπουργὸς ἐπιχειρηματολογοῦν μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο μέσα στὸ μεγάλα σφαγεῖα ξένων καὶ ἀδύναμων, ποὺ λέγονται ΕΕ καὶ ΗΠΑ, προκαλοῦν εἴτε τὴ χλεύη εἴτε τὴν περιφρόνηση. Ὅπως καὶ σὲ κάθε Ἕλληνα ποὺ ἔχει ἀξιοπρέπεια. Ὡς ἄσχετοι μὲ τὴ διεθνῆ πραγματικότητα. Σὰν νὰ μιλᾶνε 5χρονα σὲ ἐνήλικες. Ἀκριβῶς ἔτσι. 

Ἂν ἦρθαν οἱ Αὐστριακοὶ νὰ βοηθήσουν στὸν Ἔβρο, τὸ ἔκαναν γιατί εἶδαν πρῶτα τους Ἕλληνες νὰ ὑπερασπίζονται τὸν τόπο τους. Ὄχι μόνο γιὰ νὰ μὴν εἰσπράξουν μετανάστες. Ἂν ἦρθαν οἱ Ἀγγλογάλλοι καὶ οἱ Ρῶσοι στὸ Ναυαρίνο, ἦρθαν γιατί πρῶτα οἱ Ἕλληνες ματῶναν γιὰ μία πατρίδα. 

Ὅσοι κρύβουν τὸ φόβο τοὺς πίσω ἀπὸ ἐπιχειρήματα ὅτι τάχα ἡ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ πειράξει τὴν Τουρκία γιατί δὲν ἔχει ἐπεκτείνει τὴν κυριαρχία στὰ 12 μίλια καὶ δὲν ἔχει ἀνακηρύξει ΑΟΖ, ἑπομένως ἡ Τουρκία δρᾶ σὲ διεθνῆ ὕδατα, ἀγνοοῦν ἢ θέλουν νὰ ἀγνοοῦν ὅτι οἱ τουρκικὲς κινήσεις εἶναι δυνητικὰ ἐπιθετικὲς ἐναντίον τῆς χώρας καὶ ἡ Ἑλλάδα ἔχει χρέος νὰ ἀντιδράσει ἀνάλογα. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι ἡ Βρετανία δὲν περιμένει πότε ὁ Νορβηγὸς θὰ περάσει στὰ θαλάσσια ὅριά της γιὰ νὰ τὸν σταματήσει. Ἂν θεωρεῖ ὅτι ἡ κίνησή του εἶναι ἐπιθετικὴ τὸν σταματάει πολλὰ μίλια πρίν. Ὅπως κάνουν ὅλες οἱ χῶρες τοῦ κόσμου. 

Μία φιλοκυβερνητικὴ ἐφημερίδα εἶχε χτὲς τίτλο “Ἡ Τουρκία ἔφτασε στὸ Καστελόριζο καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν κάνουν τίποτε”. Μιλᾶμε γιὰ τίτλο ντροπῆς. Γιὰ νοοτροπία ντροπῆς. Γιὰ βαθὺ ραγιαδισμό. Γιὰ ἀναξιοπρέπεια στὸ ἔπακρο. 

Τὸ τρομερὸ εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ νοοτροπία κυριαρχεῖ καὶ στὰ κυβερνητικὰ σαλόνια. Μά, τί θέλετε νὰ κάνουμε, ψελίζουν. Πόλεμο; Ναί. Νὰ κάνετε πόλεμο. Ἂν ἡ ἀπάντηση τῆς Τουρκίας στὸ φρενάρισμα τοῦ Oruc Reis γιὰ νηοψία καὶ στὴν ἐπέκταση στὰ 12 μίλια (ποὺ εἶναι νόμιμα δικαιώματα τῆς Ἑλλάδας) εἶναι πόλεμος, νὰ κάνετε πόλεμο! 

Γιατί δὲν ἐπιτρέπει ὁ ΟΗΕ οὔτε καν τὴν ἀπειλὴ πολέμου σὲ ἄσκηση νόμιμου δικαιώματος. Ἀφοῦ θέλετε νὰ πάτε μὲ τὸ Δίκαιο. 

Καὶ νὰ πεῖτε στὴ Γερμανία ΣΑΣ, ὅτι ἀφοῦ θέλει τόσο πολὺ τὸ διάλογο γιὰ τὶς θαλάσσιες ζῶνες, σημαίνει πὼς τὶς ἀναγνωρίζει ὡς διεκδικήσιμες ἀπὸ τὶς δύο χῶρες. Ἂν τὶς θεωρεῖ ὡς τέτοιες σημαίνει ὅτι καὶ ἡ Ἑλλάδα τὶς διεκδικεῖ. Ἀφοῦ τὶς διεκδικεῖ νομίμως ἡ Ἑλλάδα, ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὶς ὑπερασπιστεῖ κι ὄλας ὅταν ὁ ἄλλος τὶς καταπατᾶ σὰν νὰ εἶναι δικές του. Γιατί ὅταν τὶς καταπατᾶ στερεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὸ δικαίωμα νὰ τὶς διεκδικεῖ. Τόσο ἁπλά. 

Ἡ Ἑλλάδα, λοιπόν, ἀφοῦ ἔχει τὰ νόμιμα δικαιώματα, δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἐπεκτείνει τὰ χωρικὰ ὕδατα στὰ 12 μίλια καὶ νὰ εἰδοποιήσει τὶς ξένες κυβερνήσεις ὅτι ἂν ἡ Τουρκία κουνηθεῖ μέσα ἀπὸ τὰ 12 μίλια ἢ μέσα ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ὑφαλοκρηπίδας καὶ ΑΟΖ ποὺ διεκδικοῦν καὶ οἱ δύο χῶρες, θὰ τὸ θεωρήσει ἐχθρικὴ πράξη, σύμφωνα μὲ τὰ ἄρθρα τοῦ καταστατικοῦ χάρτη τοῦ ΟΗΕ καὶ θὰ χτυπήσει, ὑπερασπιζόμενη τὰ δικαιώματά της. 

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἐκπέμψει τελεσίγραφο: Μαζέψτε τὸν ἀλλιῶς θὰ χτυπήσουμε καὶ δὲν θὰ φταῖμε. Κι ὄχι νὰ περιμένει τὸ Δεκέμβρη ἢ ὅποτε γουστάρουν τὰ συμφέροντα τῶν ἀφεντικῶν τῆς Τουρκίας. 

Κι ὅποιος νομίζει ὅτι Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικανοὶ θὰ κάτσουν νὰ κοιτᾶνε τὸν Τοῦρκο, ἀπατῶνται πλάνην οἰκτρᾶν. Ἔγινε τὸ ΄87, τὸ εἴδαμε πῶς τρέχαν νὰ τὸν μαζέψουν. Δὲν ἔγινε τὸ ΄96 καὶ εἴδαμε τὰ ἀποτελέσματα. Σήμερα, μὲ τὴ δειλία της ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θὰ χάσει ἑλληνικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τεράστιας κλίμακας σὲ ἐπίπεδα ὑφαλοκρηπίδας, ΑΟΖ καὶ χωρικῶν ὑδάτων. Ἐπειδὴ καμιὰ χώρα στὸν πλανήτη δὲν περιμένει ἀπὸ ἕνα ἀπρόσωπο διεθνὲς δικαστήριο σὰν τῆς Χάγης νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὴν κυριαρχία της. 

Ἐπειδή, ὑπάρχουν ἑκατοντάδες ἀποφάσεις γιὰ τὴν κυριαρχία τῆς Κύπρου ποὺ ἡ Τουρκία σκουπίζει μ αὐτὲς τὸν πισινό της. Ὅταν γειτονεύεις μὲ ἀλήτη καὶ δὲν ὑπάρχει ἀστυνομία, δὲν πᾶς μὲ τὸ κοστουμάκι νὰ βρεῖς τὸ δίκιο σου. Ὅταν συνορεύεις μὲ ἀλήτη, μαθαίνεις νὰ ὑπερασπίζεσαι ἀναλόγως τὸ σπίτι σου. Ἀλλιῶς, τὸ΄χασές. 

Ὁ δειλὸς στὸ τέλος πάντα χάνει. Σήμερα τὴ δειλία τὴν ἔχουμε ἐντάξει στὴ σωφροσύνη. Γιὰ νὰ τὴν πουλᾶμε εὐκολότερα. 

Αὐτά, γιὰ τοὺς τρεμάμενούς της κυβέρνησης καὶ τῶν συμβούλων της καὶ τοὺς ὑπερασπιστές τους, ποὺ ἐπικαλοῦνται τὸ δίκαιο γιὰ νὰ μείνει ἀδρανὴς ἡ Ἑλλάδα στοὺς τραμπουκισμοὺς τοῦ Τούρκου φασίστα. Ἡ συμφορὰ δὲν εἶναι μακρυὰ μὲ τέτοια μυαλά. Καὶ Ἐλευθέριος Βενιζέλος δὲν φαίνεται στὸν ὁρίζοντα. Μόνο κάτι Δηλιγιάννηδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.