16 Οκτ 2020

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ὅπως ὁ Θεὸς σὲ ὑπομένει, σὲ ἀνέχεται, νὰ ὑπομένεις καὶ σὺ τὸ παιδί σου. Ἔχεις καθῆκον νὰ τὸ συμβουλεύεις, ὄχι ὅμως μὲ ταραχὴ καὶ θυμό, ἀλλὰ μὲ τρόπο ἤρεμο καὶ γαλήνιο. Ἐὰν δὲν σὲ ἀκούει, ἐκεῖνο ἔχει ὅλη τὴν εὐθύνη. Σὺ τότε νὰ παρακαλεῖς τὸν Θεὸ νὰ τὸ φωτίσει καὶ ὁδηγήσει στὴν ὁδὸ τῶν ἐντολῶν Του.
Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.