10 Οκτ 2020

Ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη ἐγκαινιάζει Ἰσλαμικό τέμενος τόν Νοέμβριο, λίγο πρίν τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων τοῦ 1821!

Τήν ὥρα πού ἡ Τουρκία μετατρέπει τήν ἁγία Σοφία σέ τζαμί, μέ ὅλες τίς μουσουλμανικές χῶρες νά ἐπικροτοῦν τήν κίνηση αὐτή, καί χιλιάδες φανατικούς μουσουλμάνους νά συρρέουν στήν Πόλη γιά τίς 24 Ἰουλίου, ἡ κυβέρνηση κάνει… «ἀγώνα δρόμου» γιά τήν στέγαση τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς καί τήν πρόσληψη προσωπικοῦ γιά τό τζαμί στόν Βοτανικό! 
Μίσθωση γραφείων ἐπιφάνειας περίπου 300 τ.μ.. γιά τή στέγαση τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς «Ἰσλαμικοῦ Τεμένους Ἀθηνῶν» (sic), μέ ἀνώτατο μηνιαῖο μίσθωμα πού δέν θά ξεπερνᾶ τό ποσό τῶν 2.000 εὐρώ μηνιαίως καί πρόσληψη ἐργαζομένων μέ σύμβαση ἐργασίας ὁρισμένου χρόνου, μέ βασικές γνώσεις Κορανίου καί Θεολογίας τοῦ Ἰσλάμ καί γνώση ὡς ἐπιθυμητό προσόν, ἀραβικῆς γλώσσας ἤ οὐρντοῦ εἶναι οἱ ἐνέργειες πού προωθεῖ, τό ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἀπό τίς... ἀρχές Ἰουλίου, προκειμένου τό τζαμί νά λειτουργήσει τόν Σεπτέμβριο! 

Τό ὑπουργεῖο Παιδείας καί ἡ Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων προκήρυξε Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό γιά τή μίσθωση ἀκινήτου γιά τή στέγαση τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς Ἰσλαμικοῦ Τεμένους Ἀθηνῶν καί πρόσκληση ὑποβολῆς προσφορῶν γιά τήν ἀνάθεση ὑπηρεσιῶν φορολογικῆς καί λογιστικῆς ὑποστήριξης σέ ἐργατικά καί ἀσφαλιστικά θέματα τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς τοῦ τζαμιοῦ 
Ἡ μίσθωση χώρου γραφείων ἀφορᾶ ὠφέλιμης συνολικῆς ἐπιφάνειας περίπου 279,5 τ.μ. μέ δυνατότητα ἀπόκλισης ± 20%, γιά τή στέγαση τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς «Ἰσλαμικοῦ Τεμένους Ἀθηνῶν». Τό ἀνώτατο μηνιαῖο μίσθωμα δέν δύναται νά ξεπερνᾶ τό ποσό τῶν 2.000 εὐρώ μηνιαίως. 

Ἡ τρίτη πρόσκληση ἀφορᾶ στήν Προμήθεια Η/Υ καί συναφοῦς ἐξοπλισμοῦ ἐνῶ ἡ τέταρτη στήν Πρόσκληση ὑποβολῆς αἴτησης σύναψης σύμβασης ἐργασίας ὁρισμένου χρόνου Ἰδιωτικοῦ Δικαίου διάρκειας 8 μηνῶν. 
Μάλιστα τό ὑπουργεῖο Παιδείας ἀναζητᾶ βασικές γνώσεις Κορανίου καί Θεολογίας τοῦ Ἰσλάμ (γιά τίς τέσσερεις ἐκ τῶν πέντε θέσεων). Στά ἐπιθυμητά προσόντα εἶναι ἡ γνώση ἀραβικῆς γλώσσας ἤ οὐρντοῦ ἤ γνώση ἄλλης γλώσσας (μητρική ἤ πιστοποιημένη). 
Τό κήρυγμα στό τζαμί θά γίνεται στήν ἑλληνική γλῶσσα ἐνῶ σέ εἰδικές περιπτώσεις θά μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται καί ἡ ἀγγλική. Ἡ προσευχή θά γίνεται στήν ἀραβική. 

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν ἐσωτερικό χῶρο, τό μιχράμπ (σ.σ.: ἱερή κόγχη πρός τή Μέκκα) κατασκευάστηκε ἀπό Αἰγύπτιο μουσουλμάνο τεχνίτη πού ἔχει εἰδικές γνώσεις καί κατοικεῖ μόνιμα στήν Ἑλλάδα, ἐνῶ τό χαλί προσευχῆς, λόγω τῶν εἰδικῶν προδιαγραφῶν πού πρέπει νά ἔχει, κατασκευάστηκε στό Ἰρᾶν.

Ἀνοίγει τό τέμενος στόν Βοτανικό ἕως τά μέσα Νοεμβρίου! - Τί μπορεῖ νά τό καθυστερήσει ἐκ νέου...
Στά μέσα Νοεμβρίου ἀναμένεται νά ἔχει παραδοθεῖ τό ἰσλαμικό τέμενος τῆς Ἀθήνας, βάζοντας τέλος σέ ἕνα σίριαλ 14 ἐτῶν. Ποιός θά εἶναι ὁ παράγοντας πού θά κρίνει τήν ἀκριβῆ ἡμερομηνία. 
Σέ πλήρη ἑτοιμότητα γιά λειτουργία ἐκτιμᾶται ὅτι θά βρεθεῖ τό ἰσλαμικό τέμενος στήν Ἀθήνα κατά τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Νοεμβρίου. Αὐτό ἀναφέρει στό Sputnik κυβερνητικός ἀξιωματούχος πού ἀσχολεῖται μέ τήν ὑπόθεση. Ὡστόσο, οἱ ἴδιες πηγές ἐκτιμοῦν ὅτι τήν ἀπάντηση γιά τήν ἀκριβῆ ἡμερομηνία θά δώσει ἡ ἐξάπλωση τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ: 
«Ἄν ἡ πανδημία παραμείνει στά τρέχοντα ἐπίπεδα καί δέν ληφθοῦν ἐπιπλέον μέτρα γιά τούς χώρους λατρείας τότε ὁ προγραμματισμός θά προχωρήσει κανονικά. Σέ ἀντίθετη περίπτωση ἡ ἔναρξη λειτουργίας θά μετατεθεῖ γιά ἀργότερα». 

Δεδομένου ὅτι τό κτίριο τοῦ τεμένους στήν περιοχή τοῦ Βοτανικού ἀνέρχεται στά 850 τ.μ. καί ἡ χωρητικότητά του ὑπολογίζεται στά 360 ἄτομα, θά λειτουργήσει με 1 ἄτομο ἀνά 5 τ.μ., ὅπως προβλέπουν τά μέτρα γιά τούς χώρους λατρείας, κατά συνέπεια μέ 170 ἄτομα περίπου. 
Ἡ λειτουργία τοῦ τζαμιοῦ τοῦ Βοτανικοῦ ἐγκλωβίζεται σέ ἕνα γαϊτανάκι 14 ἐτῶν πού περιλαμβάνει δικαστικές διαμάχες, ἀναθεωρήσεις νόμων καί ἀπουσία πολιτικῆς βούλησης, καθιστώντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος τήν Ἀθήνα ὡς τήν μοναδική εὐρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς ἐπίσημο μουσουλμανικό τέμενος. 
Ὅλα ἔδειχναν ὅτι θά ξεκινοῦσε τή λειτουργία του τον Μάιο τοῦ 2019. 

Ὡστόσο, οἱ πρόωρες ἐθνικές ἐκλογές μετέθεσαν τήν ἔναρξη τῆς λειτουργίας, παγώνοντας τίς διαδικασίες ἐπίλυσης τῶν ἐκκρεμοτήτων πού ἀφοροῦσαν πράξεις τοῦ δημοσίου. 
Στή συνέχεια, στό ἑπτάμηνο πού μεσολάβησε μέχρι ἡ καραντίνα να σταματήσει ἐκ νέου τίς διαδικασίες, ἐπιχειρήθηκε μία προσπάθεια ἐπίλυσης τεχνικῶν καί γραφειοκρατικῶν ἐκκρεμοτήτων πού ἀφοροῦσαν τήν περιοχή πού χτίστηκε τό τέμενος. 

Στή φάση τῆς ὁλοκλήρωσης βρίσκονται καί οἱ διαδικασίες προσλήψεων τοῦ προσωπικοῦ. Οἱ ἀρχές ἀνανέωσαν τή θητεία τῆς διοικοῦσας ἐπιτροπῆς πού «ἔτρεξε» τή διαδικασία καί μόλις τό τέμενος δοθεῖ σέ λειτουργία ἀναμένεται νά προσληφθεῖ ὀ Μοχάμεντ Ζάκι ως ὁ πρῶτος ἰμάμης. Πρόκειται γιά Ἕλληνα πολίτη μέ καταγωγή ἀπό τό Μαρόκο, ὁ ὁποῖος μιλάει τρεῖς γλῶσσες: Ἑλληνικά, ἀραβικά καί γαλλικά. Εἶναι κάτοχος πτυχίου Φυσικομαθηματικῶν ἀλλά καί Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν. 
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό Sputnik εἶχε ἀσχοληθεί ἀναλυτικά μέ τίς καθυστερήσεις καί τούς διαξιφισμούς γύρω ἀπό τό τέμενος. 
Λάμπρος Ζαχαρής

9 σχόλια:

 1. Και καλα κσνει αφου απο τα 10 εκατομ.ελληνων χριστιανων αρπαξε το 17% με 20% περιπου και οι υπολοιποι80% περιπου του δωσαν 157 βοληφτες καλα να παθουν τα ποιο καλα ερχωντε καλο μουραγιο ελληνες και νεοδημοκρατες σε ανωτερα και σε ανωτερα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. το συνολικό κόστος λειτουργίας αγγίζει το 1 εκ ευρώ το χρόνο και όποιος θέλει ας το ψάξει καλύτερα. Τα περισσότερα έξοδα είναι πραγματικά περιττά αλλά όπως είπε ο Γαβρόγλου ¨...ο ελληνικός λαός θέλει να τα πληρώνει...¨ . Ο ελληνικός λαός δεν έχει ιδέα τι γίνεται πραγματικά γιατί θα ξεσηκωνόταν με το φαγοπότι που γίνεται εις βάρος του. Αυτά τα λίγα να μη σας φέρνω σε δύσκολη θέση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έτσι για να μην ξεχνάμε!!!
  Πόσο ποσοστό είπαμε πως πήρε η θεούσα Νου Δου;;;
  Ποιοί είπαμε πως κάθονταν στα πρώτα στασίδια προεκλογικά στους Ιερούς ναούς;;;
  Από ποιούς και με ποίων ευλογίες είπαμε έλαβαν την εντολή διακυβέρνησης οι ΄΄ΘΕΟΥΣΟΙ΄΄ της Νου Δου;;;
  Ποιοί πήγαν να υποδεχθούν τους ΄΄ΕΓΧΡΩΜΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ΄΄ σε ακριτικό νησί δηλώνοντας συμπαράσταση και κατανόηση στο δράμα τους;;;
  Και τελικά καταλήγεις στο συμπέρασμα...
  Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΟΥΤΕ ΤΖΑΜΙ ΟΥΤΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ.
  ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ.....
  Μήπως τελικά για όλα τα δεινά του δύσμοιρου τούτου τόπου ευθυνόμαστε οι ίδιοι με την βλακεία μας την κοντοφθαλμία μας και τις επιλογές μας;;;
  Λέω μήπως;;;
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μα καλά πότε η ΝΔ παρίστανε τη θεούσα; Γιατί εγώ πάντα έβλεπα να συναγωνίζεται με το Σύριζα στην "προοδευτικότητα" και να στέλνει αντιπροσώπους στα gay pride
   Η ΝΔ είναι υπερήφανη που είναι φιλελεύθερη, άρα είναι αδύνατον να είναι ή να παριστάνει τη θεούσα, διότι το ένα(=φιλελευθερισμός) αποκλείει το άλλο(=θεούσα)

   Διαγραφή
  2. Πότε;;;
   Μα ανέκαθεν σε όλες τις προεκλογικές περιόδους.
   Από πολλά κόμματα αλλά ειδικά η Νου Δου πολλοί βουλευτές είχαν κάνει προτεκτοράτο την Εκκλησία μας και κάνοντας δημόσιες σχέσεις με ιερείς και Επισκόπους μετέτρεπαν τους ναούς σε εκλογικά κέντρα πρός ιδίον όφελος.
   Ειδικά στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση η παρουσία των βουλευτών της Νου Δου υπήρξε άκρως προκλητική και ζημιογόνα.
   Όσοι γνώριζαν το προηγούμενο πολλών εκ των βουλευτών μπορούσαν να καταλάβουν πολλά,αλλά οι πιο πολλοί έπεσαν δυστυχως στην παγίδα...
   Και τίθετε το ερώτημα...ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΑΙΖΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΕΟΥΣΟΙ-ΕΣ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΑΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ ΞΕΝΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ;;;
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  3. Κάνετε το εξής λάθος: ταυτίζετε τις "δημόσιες σχέσεις με τους ιερείς" με την "ευσέβεια του πιστού". Ενώ πρόκειται για δυο εντελώς διαφορετικά πράγματα
   Δημόσιες σχέσεις προεκλογικά πρέπει να έχουν όλα τα κόμματα, διότι οι ψηφοφόροι τους είναι χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας.
   Αν η ΝΔ ήταν θεούσα τότε θα είχε υιοθετήσει, προεκλογικά, τον χριστιανικό λόγο και θα κατακεραύνωνε με πύρινους λόγους τους αμαρτωλούς και αντίχριστους αντιπάλους της που απομακρύνουν την κοινωνία από το Θεό. Δηλαδή θα έκανε περίπου αυτά που κάνει και η συμπαθέστατη Ελένη Λουκά

   Αλλά οι πιστοί είναι αφελείς και δεν το καταλαβαίνουν αυτό, διότι έχουν μηδενική πολιτική παιδεία. Έτσι κάνουν το λάθος να ταυτίζουν την επίσκεψη ενός πολιτικού στους ναούς με τη χριστιανικότητα του.
   Οι πολιτικοί πάνε οπουδήποτε για να μαζέψουν ψήφους. Και η παρουσία ενός πολιτικού σε έναν ναό δεν σημαίνει ότι παριστάνει τον ευσεβή χριστιανό και τον θεούσο. Αυτή είναι δική μας ερμηνεία. Απλώς δίνει το παρόν για να μην ξεχαστεί. Και αν οι στατιστικές του λένε ότι π.χ οι πιστοί είναι δυσαρεστημένοι από το αντίπαλο κόμμα τότε προφανώς θα προσπαθήσει να αναπτύξει δημόσιες σχέσεις μαζί τους.

   Επίσης είναι τραγικά αφελές να περιμένουμε να καταλάβουμε τι πιστεύει κάθε πολιτικός και κάθε κόμμα προεκλογικά. Το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει. Δηλαδή τις πραγματικές θέσεις των κομμάτων τις βλέπουμε σε περιόδους που απέχουν πολύ από τις εκλογές, διότι τότε είναι που εκδηλώνονται περισσότερο. Και η ΝΔ σε αυτές τις εποχές δεν έκρυβε τις αντιλήψεις της

   Διαγραφή
  4. Διότι έχουν πλέον
   απλώσει τα πλοκάμια
   τους

   σε ολους τους χώρους!

   Διαγραφή
  5. Αδελφέ διαφωνώ!!!
   Καταρχήν πως και με ποιο δικαίωμα οι ναοί σφετερίζονται από τον κάθε τυχοδιώκτη απατεώνα προκείμενου να πετύχει προσωπικά οφέλη.
   Σε έναν ναό μπορεί να προσέλθει ο οιοσδήποτε όχι όμως με την ιδιότητα την κοσμική που κατέχει αλλά με την ιδιότητα του χριστιανού Ορθόδοξου όπου και αναζητά την σωτηρία του.ΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΤΩ ΚΑΙΣΑΡΙ...
   ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
   Άλλωστε η δημόσια σχέση είναι ίδιον της πολιτικής-ου...
   Το κάθε πολιτικό σκιάχτρο λοιπόν προκειμένου να καρπωθεί προσωπικά οφέλη πιέζεται και φορά το προσωπείο του καλού χριστιανού προκειμένου να προσεγγίσει τον πιστό.Δεν θα διστάσει να σταθεί όρθιος σε όλες τις ακολουθίες προκειμένου να αυτό+δειχτεί να παραστεί σε πανηγύρεις και να ακολουθήσει λιτανείες,να παραβρεθεί σε ομιλίες και θεολογικά συμπόσια,να βαφτίσει πλήθος παιδιών και πολλά ακόμα.
   Για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει τον πρότερο και σκοτεινό βίο του εύκολα παγιδεύεται και ακολουθεί.Και εδώ μπαίνει η ευθύνη του κλήρου ο οποίος οφείλει να διαφυλάξει το ποίμνιο του.
   Ας κάνω αναφορά στον ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και στην συνεργασία του με γνωστό επιχειρηματία και το κανάλι του ο οποίος και έχει απασχολήσει για σοβαρά θέματα την δικαιοσύνη.
   Και βέβαια η ελαφρότητα και η αγνωσία που διακατέχει μεγάλο μέρος των πιστών είναι αδικαιολόγητη και μας καθιστά υπεύθυνους.
   Και αυτή η έλλειψη πολιτικής παιδείας όπως την αναφέρεις έχει τις ρίζες της στην θεολογική αγνωσία μια και όποιος ανοίξει την ΑΓ.ΓΡΑΦΗ βρίσκει απαντήσεις σε κάθε ερώτημα που προκύπτει ακόμα και αυτό της πολιτικής.
   ΟΠΟΤΕ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΚΟΣΜΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΟΥ....ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕ ΟΛΕΘΡΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ.
   Τα θέλουμε όμως,διότι στις τελευταίες εκλογές πάρα πολλοί εντός Εκκλησίας οικιοποιήθηκαν την μακρόχρονη παρουσία τους εντός των ναών και κατέβηκαν υποψήφιοι δίπλα σε όλο αυτό του πολιτικό σκουπιδαριό ζητώντας την ψήφο των πιστών.
   Όσο για το αν θα έπρεπε να μαντέψουμε τι πιστεύει ο κάθε πολιτικός και πολιτική αυτό προϋποθέτει πολιτική ωριμότητα και διάκριση.
   Επειδή όμως ο λαός εύκολα ξεχνά και αυτό το έχει αποδείξει η ιστορία δυστυχώς βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο πάντα και γευόμαστε τις ίδιες καταστάσεις και χειρότερες..
   Η Ν.Δ δεκαετίες πριν όπως και πολλοί υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ προσέγγιζαν φιλικά την Εκκλησία είτε μέσω τηλεοπτικών εμφανίσεων είτε παρόντες εντός των ναών....
   Και η παρουσία του κάθε πολιτικού ανθρώπου εντός Εκκλησίας θα συνοδεύεται με ένα προσωπείο το οποίο θα εκπέμπει ευσεβισμό - πίστη και αφοσίωση στον χώρο που βρίσκεται διότι διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει.
   Γενικότερα είμαι υπέρμαχος της άποψης πως η ΙΕΡΑΡΧΙΑ και ο ΚΛΗΡΟΣ θα πρέπει να δείξει τα δόντια του στην πολιτική και να αναδείξει ξεκάθαρα τον ρόλο της ορθοδοξίας - εκκλησίας στην κοινωνία μας.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
 4. Ο κ. Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
  - Με εντολή του οι βουλευτές απέσυραν την υπογραφή τους για το "Τάμα του Έθνους".
  - κοινή στάση στο θέμα ανοικοδόμησης μουσουλμανικού τεμένους ΤΣΙΠΡΑ- ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ επι ΣΥΡΙΖΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.