30 Σεπ 2020

Eνσωμάτωση τῆς ἱστορίας τῆς μή κανονικῆς «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ουκρανίας» στά σχολικά ἐγχειρίδια στήν Ουκρανία

Ἡ σχολικὴ ἐκπαίδευση στὴν Οὐκρανία κατέληξε «ὅπλο τοῦ πολιτικοῦ ἀγώνα» καὶ «ἐργαλεῖο ἀποβλακώσεως» τῶν μαθητῶν, δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Συνοδικοῦ Τμήματος σὲ θέματα σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν κοινωνία καὶ τὰ ΜΜΕ, Βλαδίμηρος Λεγκοΐντα, σχολιάζοντας την ἐνσωμάτωση τῆς ἱστορίας τῆς δημιουργίας της μὴ κανονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας στὰ ἐγχειρίδια τῶν μαθητῶν τῆς Β΄ τάξεως Λυκείου. 
Στὸ τέλος τοῦ 2018, μὲ πρωτοβουλία τῶν οὐκρανῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, δημιουργήθηκε ἡ λεγόμενη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας (ΟΕΟ), ἡ ὁποία συγκροτήθηκε μέσω τῆς συγχώνευσης δύο σχισματικῶν δομῶν. Κατόπιν τούτων, ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διέκοψε τὴν εὐχαριστιακὴ... κοινωνία μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ πατριαρχεῖο. Τὸ 2019 οἱ οὐκρανοὶ σχισματικοὶ ἀναγνωρίσθηκαν ἀπὸ τοὺς ἐπικεφαλῆς τῶν Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καὶ Ἀλεξανδρείας. 

"Οἱ οὐκρανοὶ μαθητὲς τῶν τελευταίων τάξεων πρόκειται πλέον νὰ μελετήσουν τὴν ἱστορία τοῦ ἀγώνα τοῦ κράτους «γιὰ τὸ οὐκρανικὸ αὐτοκέφαλο». Ἡ σχετικὴ παράγραφος, ἡ ὁποία διηγεῖται τὸ γεγονός, ἐνσωματώθηκε στὸ κείμενο τοῦ ἐκδοθέντος τὸ 2019 σχολικοῦ ἐγχειριδίου ἱστορίας Β΄ τάξεως Λυκείου, τὸ ὁποῖο μάλιστα προτείνεται ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Ἐπιστήμης», ἔγραψε τὴν Παρασκευὴ στὸ Telegram λογαριασμὸ τοῦ ὁ Λεγκοΐντα. 

Κατὰ τὸν ἴδιο, τὸ κείμενο τονίζει ἰδιαιτέρως ὅτι ἡ δημιουργία τῆς ΟΕΟ καὶ ἡ λήψη τοῦ «τόμου» ἀπὸ τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο, «συσπείρωσε καὶ ἑνοποίησε τὶς πατριωτικὲς δυνάμεις» τῆς χώρας. Ἀκόμη, σύμφωνα μὲ τοὺς συντάκτες τοῦ ἐγχειριδίου, ἡ κορυφαία «νίκη» μπορεῖ νὰ θεωρεῖται ἡ «ἐκμηδένιση τῆς ἐπιρροῆς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ ἐσωτερικὸ βίο» τῶν οὐκρανῶν. 

Ἀξιοσημείωτο εἶναι, κατὰ τὸν Λεγκοΐντα, ὅτι γιὰ τὴν ἐμπέδωση τοῦ μαθησιακοῦ ὑλικοῦ, ὁ διδάσκαλος θὰ πρέπει νὰ προτείνει στοὺς μαθητὲς νὰ ἀπαντήσουν στὰ ἑξῆς ἐρωτήματα: "γιατί ἡ κανονικὴ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔθετε ἐμπόδια στὴ λήψη τοῦ τόμου αὐτοκεφαλίας τῆς ΟΕΟ; Ποιὰ ἦταν αὐτά; Ποιὰ ἰδεολογήματα χρησιμοποίησαν οἱ ἀντίπαλοι, προκειμένου νὰ τεκμηριώσουν τὴ θέση τους;" 

"Μποροῦμε μόνον νὰ ἐκφράσουμε τὴ θλίψη μας γιὰ τὸ ὅτι παρόμοια ἱστορικὰ πλαστογραφήματα, τὰ ὁποῖα χαλκεύθηκαν πρὸς ὄφελος τῆς πολιτικῆς συγκυρίας, κατέστησαν τὴ σχολικὴ ἐκπαίδευση στὴν Οὐκρανία ὅπλο τοῦ πολιτικοῦ ἀγώνα καὶ ἐργαλεῖο ἀποβλακώσεως τῶν νέων γενιῶν τῶν οὐκρανῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι, φυσικά, δὲν τὰ ἀξίζουν αὐτά», εἶπε ὁλοκληρώνοντας ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.