10 Σεπ 2020

Τί συμβαίνει μὲ τὰ ἐμβόλια;

Μόλις δημοσιεύτηκε τὸ Δ' Μέρος τῆς σειρᾶς
«Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν κορωνοϊὸ» ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο νέο κανάλι,
μὲ θέμα: "Τί συμβαίνει μὲ τὰ ἐμβόλια;"

Τὸ ἑπόμενο βῆμα ποὺ μᾶς προτείνουν μὲ σκοπὸ τὴν «κανονικότητα» εἶναι τὸ ἐμβόλιο καί... ΓΡΗΓΟΡΑ! 
Τί συνέβει μὲ τὰ ἐμβόλια; 
Τί συμβαίνει μὲ τὰ ἐμβόλια; καί... 
Τί μπορεῖ νὰ συμβεῖ μὲ ἐμβόλια; 


Μὲ τὸ τέταρτο μέρος τῆς σειρᾶς «Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν κορωνοϊό», γίνεται μία ἰατρικὴ παρουσίαση τῶν ἐμβολίων καὶ ταυτόχρονα ψηλαφᾶται ἡ ἱστορία τους μὲ σκοπὸ ὁ καθένας μας νὰ μπορέσει νὰ διακρίνει τί διαδραματίζεται μὲ τὰ ἐμβόλια καὶ νὰ ἔχει ἐπίγνωση τῆς ἐπιλογῆς του. Μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε καὶ νὰ τὸ διαδώσετε!


Ἀπὸ τὴν ὁμάδα: «Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν κορωνοϊὸ» 
(Γιὰ περισσότερα κάνετε ἐγγραφὴ στὸ κανάλι)

Δεῖτε παρακάτω τὸ βίντεο...Ἐὰν ἀνακύψει ὁποιοδήποτε πρόβλημα στὴν παρακολούθηση τοῦ βίντεο στὸ YouTube, 

μπορεῖτε νὰ τὸ παρακολουθήσετε καὶ στὴν πλατφόρμα Brighteon παρακάτωΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.