8 Σεπ 2020

Οἱ Τοῦρκοι θέλουν νὰ χαρακτηριστεῖ παράνομη ἑλληνικὴ ἄσκηση στὶς ἀκτὲς τῆς Λήμνου!

Τίποτα δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήσσει μὲ τοὺς Τούρκους! Ἀκόμη καὶ ἡ «αντι-navtex» ποὺ ἐξέδωσαν καὶ σύμφωνα μέ τὴν ὁποία ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ κάνει ἀσκήσεις ...στὰ παράλια τῆς Λήμνου! Ἡ ἐμμονὴ μὲ τὸ νησὶ εἶναι γνωστὴ ἐδῶ καὶ χρόνια.


Ἡ Ἄγκυρα ἐπικαλεῖται ξανὰ τὰ γνωστά ,περὶ αποστρατιωτικοποίησης ἑλληνικῶν νησιῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνει καὶ τὴ Λῆμνο.

Ἡ ἑλληνικὴ NAVTEX καὶ οἱ ἀστειότητες τῶν Τούρκων...
TURNHOS N/W : 1119/20
AEGEAN SEA
1.NAVWARN 1254/2020 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LIMNOS ISLAND IN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.
2. CANCEL THIS MESSAGE 101100Z SEP 20.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.