9 Σεπ 2020

Ἡ Τουρκία ἐνημερώνει διεθνῶς ὅτι ἡ περιοχὴ Ρόδου-Καστελόριζου εἶναι τουρκικὴ ἐπικράτειαΜὲ μιὰ ἐξόχως παράνομη καὶ προκλητικὴ ἄσκηση, ἡ Τουρκία δηλώνει στὴν πράξη ὅτι δὲν σκοπεύει νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν περιοχὴ Ρόδου/ Καστελόριζου τὴν ὁποία ἀποκαλεῖ τουρκικὴ ἐπικράτεια, μὲ τὴν Ἀθήνα ἁπλῶς νὰ κοιτᾶ.

Ἀναλυτικότερα:

H Τουρκία ἐξέδωσε τὴ NOTAM Ἅ 4301/20 γιὰ ἄσκηση μὲ πραγματικὰ πυρὰ μεταξὺ Ρόδου -Καστελόριζου μὲ ὕψος μέχρι τὰ 51000 πόδια ἀπὸ 16-22 Σεπτεμβρίου.

Ἡ Τουρκία μὲ τὴ ΝΟΤΑΜ αὐτὴ ἐνημέρωσε τὴ διεθνῆ κοινότητα ὅτι ἡ περιοχὴ μεταξὺ Ρόδου/Καστελόριζου, ἡ ὁποία ἐκτείνεται 36νμ νοτίως ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀκτὲς ἐντὸς τοῦ FIR Ἀθηνῶν καὶ διεθνοῦς θάλασσας ἀποτελεῖ τουρκικὴ ἐπικράτεια καὶ κυριαρχία.

Μὲ τὴν ἐνέργεια αὐτὴ ἡ Τουρκία μετατρέπει τὴ...
διεθνῆ θάλασσα μεταξὺ Ρόδου - Μεγίστης σὲ τουρκικὴ ἐπικράτεια μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μπαίνει σφῆνα μεταξὺ τῶν δυὸ ἑλληνικῶν νησιῶν καὶ νὰ ἐξαφανίζει τὴν ΑΟΖ τους.

Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἐνέργεια, ποὺ ἔχει ξεκινήσει πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο, ἀποτέλεσε τὴ βάση δημιουργίας τῆς τουρκο/λιβυκῆς ΑΟΖ χωρὶς οὐσιαστικὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ ἑλληνικὴ ἀντίδραση γιὰ τὴν προάσπιση τῶν ἑλληνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων.

Γιὰ τὴν περιοχὴ τῆς τουρκικῆς ἄσκησης ποὺ φαίνεται στὸ χάρτη σημειώνονται τὰ ἀκόλουθα καὶ πάντοτε σύμφωνα μέ τὶς θέσεις τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης.

Ἡ Τουρκία στὴν περιοχὴ Ρόδου - Μεγίστης καταργεῖ στὴν πράξη τὸ FIR Ἀθηνῶν/Κων-λης καὶ τοῦτο διότι εἰσέρχεται 30νμ ἐντὸς τοῦ FIR Ἀθηνῶν, μετατρέποντας τὴν διεθνῆ θάλασσα σὲ τουρκικὴ κυριαρχία/ἐπικράτεια.
Ἡ Ἑλλάδα ἀντέδρασε, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ περιοχὴ τῆς τουρκικῆς ἄσκησης εἰσέρχεται στὸ FIR Ἀθηνῶν καὶ προσπάθησε νὰ ἀκυρώσει τὴν τουρκικὴ ἄσκηση. Ἡ τουρκικὴ ἀντίδραση ἦταν ἀστραπιαία μὲ ἔκδοση ἀγγελίας στὴν ὁποία δηλώνει διεθνῶς ὅτι ἡ περιοχὴ εἶναι τουρκικὴ ἐπικράτεια , ἡ ἄσκηση θὰ γίνει κανονικότατα καὶ δὲν πρόκειται νὰ ξανασχοληθεί μὲ ὅποιες μελλοντικὲς αἰτιάσεις ἑλληνικῆς κυβέρνησης.
Ἡ τουρκικὴ ἄσκηση ἀποκόπτει ὁποιαδήποτε προσπέλαση Ρόδου/Καστελόριζου ἀκόμα καὶ γιὰ μεταφορὰ ἀσθενῶν μὲ πλοῖο, ἑλικόπτερο, ἀεροπλάνο, δεδομένου ὅτι θὰ ἐκτελεῖται ἡ ἄσκηση μὲ πυρά, ἀπὸ τὰ 0 πόδια μέχρι 51000 πόδια.
Ἡ σχεδίαση τῆς τουρκικῆς ἄσκησης πέραν τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ Τουρκία παρανόμως αὐξάνει τὴν κυριαρχία τῆς κατὰ 36νμ σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδας, δίνει μεγάλα οἰκονομικὰ ὀφέλη στὴν Ἄγκυρα. Καὶ τοῦτο διότι «κατεβάζει ρολὰ» στὴν περιοχὴ αὐτὴ καὶ ἀπαγορεύει ὁποιαδήποτε ἐμπορικὴ ἢ ἀεροπορικὴ ἢ ναυτικὴ κίνηση, ἀφοῦ ἀποκόπτει ὅλους τους αεροδιαδρόμους ἀπὸ Εὐρώπη πρὸς Ἀνατολὴ καὶ ἀντιστρόφως, καθόσον ἀπὸ τὴ περιοχὴ αὐτὴ διέρχονται οἱ αεροδιάδρομοι R-19 G-18 L-609. H σχεδίαση αὐτὴ τῆς τουρκικῆς περιοχῆς ἀσκήσεων ἀναγκάζει τὶς ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες νὰ χρησιμοποιοῦν αεροδιαδρόμους τοῦ FIR Κων/λης μὲ ἀποτέλεσμα πολλὰ ἑκατ. εὐρὼ ἀπὸ τὰ τέλη υπέρπτησης, ποὺ θὰ ἔπαιρνε ἡ Ἑλλάδα, νὰ πηγαίνουν στὸν Ερντογάν.
Οἱ τουρκικὲς ἐνέργειες γιὰ τὴν ἄσκηση στὴν ἐν λόγῳ περιοχῇ παραβιάζουν τὸ σύνολο τῆς Σύμβασης Σικάγο ICAO καὶ τὸ Καταστατικὸ ΟΗΕ. Παρόλα αὐτὰ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση μὲ τὴν μέχρι τώρα ἀναιμικὴ ἀντίδραση τῆς μπροστὰ στὴν μετατροπὴ τῆς διεθνοῦς θάλασσας σὲ τουρκικὴ ἐπικράτεια, δίνει χῶρο στὴν Τουρκία νὰ ἐκτελεῖ ἔρευνες τὸ Ροῦς Ρέϊς νοτίως Καστελόριζου/Ρόδου- καὶ ἀνατολικὰ τοῦ 28ου μεσημβρινοῦ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.