19 Σεπ 2020

Μὲ ἁπλὰ μαθηματικά…

Μὲ μία μικρὴ ἔρευνα στὸ διαδίκτυο, διαπιστώνει κανεὶς ὅτι ἡ μέση τιμὴ κατασκευῆς μίας καλὰ ἐξοπλισμένης κλίνης ΜΕΘ κοστίζει περίπου 35000€. Τὸ συνολικὸ κόστος γιὰ τὶς ἄχρηστες μάσκες ποὺ παρεῖχε τὸ ὑπουργεῖο στοὺς μαθητὲς ἀνῆλθε στὰ 6,2 ἐκ. €, σύμφωνα μὲ tweet τοῦ ὑπουργοῦ ἐσωτερικῶν κ. Θεοδωρικάκου. Μὲ μία ἁπλὴ διαίρεση βλέπουμε πὼς αὐτὰ τὰ 6,2 ἐκ. € ἀντιστοιχοῦν περίπου σὲ 177 κλίνες ΜΕΘ. Κάνοντας ἄλλη μία μικρὴ ἀναζήτηση στὸ διαδύκτιο, παρατηροῦμε ὅτι τὸ κόστος κατασκευῆς τοῦ μεγάλου περιπάτου τῆς Ἀθήνας ἀνῆλθε περίπου στὰ 2 ἐκ €. Μὲ μία ἁπλὴ διαίρεση πάλι βλέπουμε ὅτι αὐτὰ τὰ 2 ἐκ € ἀντιστοιχοῦν περίπου σὲ 57 κλίνες. Ἀνερχόμαστε περίπου στὶς 234 κλίνες μέχρι στιγμῆς. Ἂς κάνουμε καὶ μία τελευταία διαίρεση. Τὰ ΜΜΕ μοιράστηκαν τὸ ποσὸ τῶν 20 ἐκ. € γιὰ μία τόσο «σημαντικὴ» καμπάνια ποὺ διεξήγαγαν, ποσὸ ποὺ ἀνέρχεται σὲ περίπου 571 κλίνες ΜΕΘ. Ἂν προσθέσουμε καὶ τὶς 234 ποὺ ἀφήσαμε λίγο παραπάνω, ἔχουμε τὸ συνολικὸ ἄθροισμα 805. Καὶ ὅλα αὐτά, ἐνῶ ἔχει γίνει τόσος λόγος γιὰ αὐτὲς τὶς πολυπόθητες ΜΕΘ, ποὺ στὸ ἑλληνικὸ σύστημα ὑγείας ὑπολείπονται. Περιορίζοντας τρία, ἴσως ὄχι... καὶ τόσο σημαντικὰ ἔξοδα, θὰ μποροῦσαν μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ νὰ εἶχαν ἐξοπλιστεῖ τὰ νοσοκομεῖα μὲ τουλάχιστον μερικὲς ἑκατοντάδες κλίνες. Ποιὸ ἄραγε νὰ εἶναι τελικὰ τὸ πρόβλημα...;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.