7 Σεπ 2020

Μὲ τὴν συμβολὴ τοῦ ΝΑΤΟ τὰ Σεπτεμβριανά τοῦ 1955

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἤδη ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2000 εἶχε ἀποκαλυφτεῖ γιὰ πρώτη φορὰ χωρὶς νὰ κατονομάζεται ἡ Ἐργκενεκόν, ὅτι τὰ Σεπτεμβριανά του 1955  εἶχαν ὀργανωθεῖ ἀπὸ τὶς τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ τὸ Βαθὺ Κράτος μὲ τὴν στήριξη τῆς CIA καὶ τῆς Gladyo, παρακλάδι τοῦ ΝΑΤΟ. Σύμφωνα μὲ τὶς ἀποκαλύψεις τῆς τουρκικῆς ἐπιθεώρησης Ἀϊντινλίκ, ἕνας φοιτητὴς τότε στὴν Νομικὴ Σχολὴ τὴ Ἄγκυρας, ὁ Ὀκτάϊ Ἐνγκὶν ἀπὸ τὴν Δυτικὴ Θράκη, μέλος τῆς  Ἐργκενεκόν, εἶχε πάρει ἐντολὴ νὰ ἐκτελέσει τὴν προβοκάτσια καὶ νὰ ρίξει τὴν  βόμβα στὸ σπίτι τοῦ Κεμὰλ στὴν Θεσσαλονίκη. Συνεργάτες του στὴν ἐπιχείρηση, ὁ τότε Τοῦρκος πρόξενος Θεσσαλονίκης, Μεχμὲτ Ἀλὶ Μπαλὶν καὶ ὁ κλητήρας τοῦ προξενείου,  Χασᾶν Οὐτσάρ. Τὸ νέο ἔκανε ἀμέσως γνωστὸ στὴν Τουρκία, ὁ τότε βουλευτὴς τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος καὶ στέλεχος τῆς ΜΑΗ, (ΜΙΤ), Μιτχὰτ Περίν, ποὺ φρόντισε νὰ ἐρεθιστεῖ κατάλληλα ὁ τουρκικὸς ὄχλος.
Γιὰ τὰ ἴδια γεγονότα ὁ τότε νέος Τοῦρκος ἀξιωματικός, Σαμπρὶ Γιρμίμπεσογλου καὶ μετέπειτα γενικὸς γραμματέας τοῦ τουρκικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου, ἀποκάλυψε στὸν δημοσιογράφο Φατὶχ Γκιουλάπογλου πώς, «Τὰ Σεπτεμβριανὰ ἦταν μιὰ ὀργανωμένη ἐπιχείρηση τῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων». Συγκεκριμένα ὁ μετέπειτα ἀντιστράτηγος Γιρμίμπεσογλου, εἶχε ἀποκαλύψει πώς....
«Ἦταν μιὰ ἐπιτυχημένη ὀργανωμένη ἐπιχείρηση εἰδικοῦ πολέμου». Ὑπεύθυνος γιὰ τὴν διοργάνωση τῶν Σεπτεμβριανῶν ποὺ ἀκολούθησαν τὴν προβοκάτσια, ἦταν ὁ συνταγματάρχης τῶν «Δυνάμεων Ἐκτάκτου Ἀνάγκης», Τζεμὰλ Ἀκμπαϊ, ὁ ὁποῖος συνεργάστηκε μὲ τὸν τότε ἀρχηγὸ τῆς CIA, Ἄλεν Ντάλες, ὁ ὁποῖος… τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες βρίσκονταν στὴν Κωνσταντινούπολη. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς στὴν μετέπειτα δίκη ποὺ ἔγινε,  ὁ τότε ἡγέτης τοῦ πραξικοπήματος τοῦ 1960, συνταγματάρχης Ἁρπασλᾶν Τουρκὲς καὶ μετέπειτα ἀρχηγὸς τῶν Γκρίζων Λύκων, ἐπειδὴ γνώριζε τὰ γεγονότα καὶ τὸ παρασκήνιο εἶχε πιέσει στὸ νὰ σταματήσουν νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ Σεπτεμβριανά, ὅπως ἀποκαλύπτει τὸ Ἀϊντινλίκ. Ὁ Τουρκές, εἶχε τονίσει  πώς, «ὅτι ἔγινε, ἔγινε γιὰ τὸ συμφέροντα τῆς Τουρκίας καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ μιλᾶμε πολὺ γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 1955». Ὅπως εἶναι γνωστό, γιὰ τὰ γεγονότα ἐκείνων τῶν ἡμερῶν κατηγορήθηκε ὁ τότε πρωθυπουργὸς Ἀντνᾶν Μεντερές, ποὺ ἀνατράπηκε ἀπὸ τὸ πραξικόπημα τοῦ 1960, στὸ ὁποῖο ὁ Τουρκὲς ἦταν ἡγετικὴ μορφή. Τὸ φταίξιμο ὅμως ἀποδόθηκε ἀπὸ τὸ ἐπίσημο τουρκικὸ κράτος στοὺς κομουνιστὲς καὶ εἶχαν συλληφθεῖ τότε οἱ γνωστοὶ Τοῦρκοι ἀριστεροί, Ἀζὶζ Νεσίν, Κεμὰλ Ταχίρ,  Χασᾶν Ἰζετὶν Ντιναμὸ καὶ ἄλλα 44 στελέχη ἀριστερῶν ὀργανώσεων, ἀλλὰ οἱ ἀνακρίσεις σὲ βάρος τους δὲν μπόρεσαν νὰ στοιχειοθετήσουν κάποια κατηγορία. 
Ἡ ὀργάνωση ποὺ ὀργάνωσε τὸ πογκρόμ, ὅπως ἀποκάλυψε τὸ Ἀϊντινλὶκ σὲ νέα ἔρευνα τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2001, ἦταν ἡ «superNATO» καὶ ἦταν παρακλάδι τῆς γνωστῆς νατοϊκῆς ὀργάνωσης Gladio, ποὺ ὅπως ἀποδείχτηκε ἦταν ἡ μητρικὴ ὀργάνωση τῆς Ἐργκενεκόν.  Η Gladio  δημιουργήθηκε στὴν Τουρκία ὅπως καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τοῦ ΝΑΤΟ, μετὰ τὴν εἴσοδο τῆς Τουρκίας στὸ ΝΑΤΟ στὶς 27 Σεπτεμβρίου 1952. Τὰ περισσότερα στελέχη τῆς μυστικῆς αὐτῆς ὀργάνωσης, ἐκπαιδεύονταν στὶς ΗΠΑ καὶ εἰδικεύονταν στὶς ἐπιχειρήσεις ἀνορθόδοξου πολέμου, τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, ἐπιχειρήσεις ἀποσταθεροποίησης, καθὼς καὶ εἰδικὲς προβοκάτσιες. Πολλὰ στελέχη τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν μετεῖχαν στὴν ὀργάνωση αὐτή, ὅπως  ἀποκαλύπτετε τώρα. Μετὰ τὸ 1991, μὲ τὴν ἵδρυση τῆς Εἰδικῆς Σχολῆς Πόλεμου τῆς Τουρκίας, πῆρε τὸ ὄνομα «Διοίκηση Εἰδικῶν Δυνάμεων», καὶ ἦταν ἡ κύρια δύναμη ποὺ πολεμοῦσε μὲ ἀνορθόδοξο τρόπο τὸ κουρδικὸ ΡΚΚ, στὶς δεκαετίες ὀγδόντα καὶ ἐνενήντα.  Ἕνα παρακλάδι αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης ἦταν καὶ ἡ «superNATO», (Ergenekon), ἡ ὁποία τότε διευθύνονταν κατ' εὐθεία ἀπὸ τὸ ἀρχηγεῖο τοῦ ΝΑΤΟ στὶς Βρυξέλες. Τὴν περίοδο ἐκείνη οἱ ΗΠΑ ἐπιθυμοῦσαν νὰ εἰσχωρήσουν στὸν τουρκικὸ στρατό, ὅπου εἶχαν παρατηρηθεῖ ἐπικίνδυνα φαινόμενα ἐμφάνισης ἀριστερῶν ἀξιωματικῶν. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἐκπαίδευαν ὁμάδες Τούρκων ἀξιωματικῶν, στὸ νὰ εἶναι πιστοὶ στὰ νατοϊκὰ ἰδεώδη καὶ στὴν νατοϊκὴ συμμαχία. Ἀνάμεσα στοὺς πρώτους 16 Τούρκους ἀξιωματικοὺς ποὺ εἶχαν σταλεῖ στὶς ΗΠΑ γιὰ τὶς ἀνάγκες αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης, ἦταν καὶ ὁ Ἁρπασλᾶν Τουρκές, ὅπως τὸ περιγράφει στὸ βιβλίο του ὁ Τοῦρκος συγγραφέας, Χουσουσὶ Τουργκουτ, μὲ τίτλο «Ἐνθύμιο  Τουρκές». Ὁ Τουρκές, ἀφοῦ ἐπέστρεψε στὴ Τουρκία ἔχει ὀργανώσει ἕνα «Κέντρο Ἐκπαίδευσης», στὴν πόλη Τσανκιρί, κοντὰ στὴν Ἄγκυρα. Ἀναφορὰ στὴν ὀργάνωση  αὐτὴ ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὰ Σεπτεμβριανά, ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν στρατιωτικὴ ἐπέμβαση τοῦ 1971, ἐνῶ τὰ ἑπόμενα χρόνια ἡ ὀργάνωση εἶχε ἀναλάβει ἀρκετὲς προβοκατόρικες ἐπιχειρήσεις, προετοιμάζοντας τὸ ἔδαφος γιὰ τὸ πραξικόπημα τοῦ 1980. Σύμφωνα μὲ τὸ τουρκικὸ περιοδικό, ἡ ἴδια αὐτὴ ὀργάνωση εὐθύνεται γιὰ τὶς δολοφονία τοῦ Ἀντλὶ Ἰπεκτσὶ καὶ τὴν σφαγὴ τοῦ Καραμάν Μαράς τὸ 1978, ὅπου βρῆκαν φρικτὸ θάνατο ἑκατοντάδες Ἀλεβίτες ἀπὸ τοὺς Γκρίζους Λύκους. Μετὰ τὸ πραξικόπημα τοῦ 1980 ἡ δράση τῆς ὀργάνωσης εἰδικεύτηκε σὲ συγκεκριμένους στόχους καὶ σὲ αὐτὴ ἀποδίδεται ἡ δολοφονία τῶν Τούρκων δημοσιογράφων Οὐγοὺρ Μουμτζοῦ καὶ Ἀχμὲτ Τανὲρ Κισλαλί, ποὺ συγκλόνισαν τὴν Τουρκία. Καὶ οἱ  δυὸ αὐτὲς δολοφονίες κατὰ γενικὴ ὁμολογία ἔγιναν ἀπὸ ἐπαγγελματίες στρατιωτικούς, ἐνῶ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδὴ οἱ ἐκρηκτικὲς ὕλες,  βρίσκονταν μόνο σὲ νατοϊκὰ στρατόπεδα, κάτι ποὺ τὸ παραδέχτηκε σύσσωμος ὁ τουρκικὸς τύπος καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶχε δημιουργήσει πολλὰ ἀναπάντητα ἐρωτηματικά. 
Γιὰ   Σεπτεμβριανὰ ἔγραψε καὶ  ἡ τουρκικὴ ἐπιθεώρηση «Ἀκσιὸν» στὶς  8/9/2003. Συγκεκριμένα σὲ ἕνα ἐκτενὲς δημοσίευμα της ἀποκάλυψε πὼς ἐνῶ ἡ «Ἰσταμποὺλ Ἐξπρές», (ἡ ἐφημερίδα ποὺ ἔκανε γνωστὴ στὴν Τουρκία τὴν προβοκάτσια τῆς βόμβας στὸ σπίτι τοῦ Κεμὰλ στὴν Θεσσαλονίκης)  εἶχε καθημερινὸ τιρὰζ 30.000 φύλα, τὴν ἡμέρα τῆς ἐκδήλωσης τῆς τουρκικῆς προβοκάτσιας οἱ διευθυντὲς τῆς εἶχαν ἐπιστρατεύσει προσωπικὸ καὶ μηχανήματα γιὰ νὰ βγάλουν…. 300.000 φύλα, λίγες  μόλις ὧρες μετὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς βομβιστικῆς ἐπίθεσης κατὰ τοῦ πατρικοῦ το Κεμὰλ στὴν Θεσσαλονίκη . Ἡ «Ἀκσιὸν» φιλοξένησε μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη τοῦ Ὀκτάϊ Ἐνγκίν,  ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἀπέρριψε τὴν κατηγορία  ὅτι  ἦταν αὐτὸς ὁ ἔνοχός τς βομβιστικῆς ἐπίθεσης, ὑποστήριξε μὲ ἰδιαίτερα ἀφελῆ τρόπο ὅτι τὴν βόμβα τοποθέτησαν… Ἕλληνες πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία ποὺ  ἔμεναν στὴν ἴδια γειτονία μὲ τὸ προξενεῖο. Συγκεκριμένα ὁ Ἐνγκὶν  ἰσχυρίζεται   πὼς γύρω ἀπὸ τὸ προξενεῖο μένουν πολλοὶ Ἕλληνες ποῦ  εἶχαν ἔρθει πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ ἔτρεφαν μεγάλο μίσος γιὰ τὴν Τουρκία. Αὐτοί, σύμφωνα μὲ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Ἐνγκίν,   ἔριξαν μιὰ βόμβα κατὰ τοῦ προξενείου ποὺ σημειώτεον, πάλι σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἐνγκίν, δὲν ἐξερράγη στὴν αὐλὴ ἀλλὰ στὸ δρομάκι ἀδιέξοδο ποὺ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸ προξενεῖο. Σημειωτέων ὅτι ὁ Ἐνγκὶν ἀφοῦ ἀφέθηκε ἐλεύθερος ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς ἀρχές,  μόλις ἐγκαταστάθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη προσελήφθη στὴν τουρκικὴ Ἀσφάλεια. Ἐκεῖ πολὺ  γρήγορα ἀνέβηκε ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἱεραρχίας καὶ τοποθετήθηκε στὴν θέση τοῦ Διευθυντῆ. Τὸ 1991 διορίστηκε νομάρχης τοῦ Νὲβ Σεχὴρ ἀπὸ ὅπου καὶ συνταξιοδοτήθηκε καὶ  στὴ συνέχεια ζοῦσε πλουσιοπάροχα στὴν Ἄγκυρα. Ἔτσι πληρώθηκε γιὰ τὶς ὑπηρεσίες του ποὺ ὁδήγησαν στὸν ἀφανισμὸ τῆς ἑλληνικῆς ὁμογένειας τῆς Κωνσταντινούπολης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.