8 Αυγ 2020

Ἡ πλασματικὴ ἑλληνο/αἰγυπτιακὴ συμφωνία ὁδηγεῖ σὲ συρρίκνωση τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο στὴν καταστροφὴ

Ἡ Συμφωνία Ἑλλάδας/Αἰγύπτου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΟΖ» μεταξὺ τῶν δύο κρατῶν, ὅπως δηλώνει καὶ ὁ ἐπίσημος τίτλος τοῦ ἐγγράφου, δὲν συνιστᾶ συμφωνημένη, πλήρη ὁριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξὺ τῶν δύο κρατῶν. Ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕνα ἔγγραφο ΠΡΟΘΕΣΗΣ τῶν δύο πλευρῶν γιὰ νὰ ὁριοθετήσουν μελλοντικὰ τὴν μεταξύ τους ΑΟΖ, σιγουρεύοντας μονον « τὴ μερικὴ θαλάσσια ὀριοθετικὴ γραμμὴ μεταξὺ τῶν Μερῶν..». 

Ὡς ἐκ τούτου, ἐμφανὴς πλέον στόχος τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη δὲν ἦταν νὰ «ὁριοθετήσει πλήρως τὴν ΑΟΖ καὶ νὰ κλείσει τὴν ἐκκρεμμότητα μὲ τὴν Αἴγυπτο, ἀλλὰ νὰ σιγουρέψει τὸ ..μέτωπο μὲ τὴν Τουρκία, παραχωρώντας στὴν Ἄγκυρα- μέσω τῆς συμφωνίας μὲ τὴν Αἴγυπτο- τὴν ὑφαλοκρηπίδα καὶ τὴν ΑΟΖ ἀπὸ τὸν 28ο μεσημβρινό καὶ ἀνατολικά. Σημειώνεται ἀκόμα...
ὅτι οἱ συντεταγμένες ποὺ ἀναφέρονται στὸ ἑλληνο/αἰγυπτιακὸ ἔγγραφο δὲν ἀκουμποῦν καν τὸν 28ο μεσημβρινό, ἀλλὰ …φρενάρουν στὸν 27ο μεσημβρινό, ( 027-59-02.00Ε καὶ 027-30-42.47 Ε εἶναι οἱ συντεταγμένες), ἀφήνοντας ἔτσι καί..ἀκάλυπτο χῶρο πολυκατοικίας μεχρι τὸ 28ο μεσημβρινό, ποὺ ὁρίζει ἡ Τουρκία γιὰ τὴν ΥΦ/ΑΟΖ της καὶ ἀνατολικά. 

Ἔτσι, σύμφωνα μὲ τὴν Πρόθεση Συμφωνίας ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ τῆς ΑΟΖ, ἡ Ἑλλάδα 
 • Ἀποδίδει στὴν Τουρκία ὅλη τὴν ΥΦ/ΑΟΖ στὴν Ἂν Μεσόγειο ἀνατολικά του 28ου μεσημβρινού.
 • Καταργεῖ τὴν ΑΟΖ τοῦ Καστελόριζου καὶ τῶν ἀνατολικῶν ἀκτῶν τῆς Ρόδου 
 • Παραδίδει τὴν Κύπρο στὴν Τουρκία διότι, ἀφήνοντας ἐλεύθερο τὸν χῶρο ἀπὸ τὸν 28ο μεσημβρινό καὶ ἀνατολικά, ὑποχρεώνεται ἡ Λευκωσία νὰ διαπραγματευθεῖ μόνη της μὲ τὴν Τουρκία τὴν μεταξύ τους ΑΟΖ, ἡ ὁποία θὰ κατασπαραχθεῖ ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα 
 • Ἀποδίδει στὴν Κρήτη ΑΟΖ μόνον 80νμ έναντι τῶν 200νμ τῆς πλήρους ΑΟΖ, ἤτοι ἡ Κρήτη ἔχει ΑΟΖ μόνον 40% Αὐτὸ ἰσοδυναμεῖ μὲ παραχώρηση κυριαρχίας ἐπὶ τῆς ΑΟΖ 120νμ στὴν Τουρκία 
 • * Ἀποδίδει στὴν Κάρπαθο ΑΟΖ μόνον 40νμ ἔναντι τῶν 200νμ τῆς πλήρους ΑΟΖ ἤτοι ἡ Κάρπαθος ἔχει ΑΟΖ μόνον 20% 
Ἀναλυτικότερα 
Ἡ ἀπόσταση τῶν ἀνατολικῶν ἀκτῶν τῆς Κρήτης μέχρι τὸν 28ο μεσημβρινό, ποὺ εἶναι πλασματικὰ τὸ ἀνατολικὸ ἄκρο τῆς ἑλληνο/αἰγυπτιακῆς ΑΟΖ, εἶναι μόνον 80νμ, ἐνῶ ἡ πλήρης ΑΟΖ τῆς Κρήτης εἶναι 200νμ. Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἀποδέχεται ὡς ΑΟΖ τῆς Κρήτης μόνον κάτι λιγότερο ἀπὸ τὸ 40%, (τὰ 80νμ τῆς συμφωνηθείσας ἑλληνικῆς ΑΟΖ ἀποτελοῦν τὸ 40% τῆς πλήρους ΑΟΖ τῶν 200νμ σύμφωνα μὲ τὸ Δίκαιό της Θάλασσας.) 
 • Οἱ ἀνατολικὲς ἀκτὲς τῆς Καρπάθου ἀπέχουν ἀπὸ τὸν 28ο μεσημβρινό μόνον 40νμ ἐνῶ ἡ πλήρης ΑΟΖ τῆς Καρπάθου εἶναι 200νμ ὅπως ὁρίζει τὸ Δίκαιό της Θάλασσας. Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη δέχθηκε στὴν Κάρπαθο ΑΟΖ κάτι λιγότερο ἀπὸ τὸ 20% 
 • Ο ἀνατολικὲς ἀκτὲς τῆς Ρόδου καὶ ὁλόκληρο τὸ Καστελόριζο ἔχουν ΑΟΖ 0% διότι ὁ 28ος μεσημβρινός-πλασματικὸ ἀνατολικὸ ὅριο τῆς Συμφωνίας ΑΟΖ Ἑλλάδας/Αἰγύπτου- περνᾶ 15 νμ ἀνατολικὰ πάνω ἀπὸ τὴ Ρόδο, ἑπομένως τὸ σύμπλεγμα τῶν νήσων Καστελόριζου ἔχουν ΑΟΖ Ο%. 

Τὰ στοιχεῖα αὐτά, μὲ βάση τὶς ἐπίσημες συντεταγμένες τῆς διμεροῦς Συμφωνίας, τεκμαίρουν ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀπεμπόλησε χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν τὰ ἑλληνικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα ἐπὶ τῆς ΑΟΖ ,ὑπὲρ της Τουρκίας καὶ τοῦτο διότι ἡ τουρκικὴ δηλωμένη ΑΟΖ στὸν ΟΗΕ είναι ὁ 28ος μεσημβρινός καὶ ἀνατολικά. 

Μὲ τὴν ἐκκωφαντικὴ ἑλληνικὴ παραχώρηση στὴν Τουρκία τῆς ΥΦ/ΑΟΖ ἀνατολικά του 28ου μεσημβρινού, ἡ Ἀθήνα ὑποχρεώνει πλέον τὴν Κύπρο νὰ ὁριοθετήσει μόνη της τὴν ΥΦ/ΑΟΖ μὲ τὴν Τουρκία. Δηλαδὴ νὰ κατασπαραχθεῖ ἡ Κύπρος ἀπὸ τὸν Ἐρντογᾶν καὶ ἡ δίκαιη λύση τὸ Κυπριακοῦ νὰ μπεῖ σὲ φέρετρο. 

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια , ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη εἶχε ἤδη ἐνημερώσει ἐμμέσως τὴ Λευκωσία γα τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ μέσω τοῦ Ἂλ Διακόπουλου, Συμβούλου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ πρωθυπουργοῦ , ὃ ὁποῖος διαχώρισε πλήρως τὶς τουρκικὲς προκλήσεις ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο, ἡ ὁποία , ὅπως εἶπε, εἶναι ἄλλο ἀνεξάρτητο κράτος καὶ δὲν ἀντιμετωπίζει τουρκικὲς προκλήσεις γιὰ πρώτη φορά… 
 • Τὸ ἐπίσημο ἔγγραφό της Συμφωνίας Ἑλλάδας/ Αἰγύπτου ΔΕΝ εἶναι ἐπισημη Συμφωνία Ὀριοθέτησης της μεταξύ τους ΑΟΖ, ἀλλὰ διμερὴς συμφωνία ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ τῆς ΑΟΖ . 
Αὐτὸ τεκμαίρεται ἀπὸ το κείμενο τῆς Συμφωνίας που ἀναφέρεται μόνον σὲ «μερικὴ θαλάσσια ὀριοθετικὴ γραμμὴ μεταξὺ τῶν δύο Μερῶν « , καὶ ὄχι στὸ σύνολο τῆς ὁριοθετημένης ΑΟΖ μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν, γεγονὸς ποὺ ἀπαιτεῖ κατάθεση πλήρων συντεταγμένων. 

Ὅμως τὸ Δίκαιό της Θάλασσας δὲν προβλέπει τμηματικὴ ὁριοθέτηση ΑΟΖ καὶ ὡς ἐκ τοῦτο ὁ ΟΗΕ εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ μὴν καταχωρήσει στὸν πίνακα ὁριοθετήσεων τῶν ΑΟΖ τὴν ἐπιμέρους ἡμιτελῆ συμφωνία Ἑλλάδας –Αἰγύπτου, ἀλλὰ νὰ τὴν λάβει ἁπλῶς ὑπόψη τοῦ ὡς ΝΟΙ ( NOTICE of Intention), δηλαδὴ ὡς ἐνημέρωση τῆς πρόθεσης Ἑλλάδας Αἰγύπτου γιὰ νὰ ὁριοθετήσουν τὴν μεταξύ τους ΑΟΖ. 

Σὲ μία τέτοια περιπτωση η τμηματικὴ ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδειχθεῖ ἕνα πελώριο φιάσκο- ἐνδεχομένως καὶ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ Ἐρντογᾶν- ὁ ὁποῖος ὅμως ἔχει κατοχυρώσει μὲ ἑλληνικὴ ἄδεια τὴν τουρκικὴ ὑφαλοκρηπίδα ἀνατολικά του 28ου μεσημβρινού. Μὲ ἀμφίβολο ἀντάλλαγμα, νὰ δώσει στὴν κυβέρνηση Μητσοτάκη τὸν πολύτιμο χρόνο ποὺ ἔχει ἀναγκη για νὰ μὴν ἀντιμετωπίσει τώρα τὶς ἐπώδυνες λύσεις ποὺ ἀπεργάζεται ἡ Ἄγκυρα.

1 σχόλιο:

 1. Οι πατέρες μας πολέμησαν για να σώσουν τα γυναικόπαιδα από τη σφαγή. Όχι για τα πετρέλαια! Προσοχή γιατί κάποιες δυνάμεις ωθούν την Ελλάδα σε πόλεμο για να επωφεληθούν οι ίδιες από τα έσοδα! Γι' αυτό έχουν χρεώσει την Ελλάδα! Μην παίξουμε το παιχνίδι τους! Όχι στον πόλεμο, ναι στη προσευχή!

  Γεωργία Κ.!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.