22 Αυγ 2020

Ὑποχρεωτικὴ χρήση μάσκας: μέτρο ποὺ προστατεύει ἢ ὑπονομεύει τὴν δημόσια ὑγεία;

Μοναχὸς Παῦλος ἁγιορείτης
Βιολόγος, MD Μοριακῆς Βιολογίας καὶ Βιοϊατρικῆς
Βουλευτήρια Ἁγίου Ὅρους.
Δὲν ἦταν ἰδιαίτερα δύσκολο ἐγχείρημα, στὴν ἐγωλατρικὴ κοινωνία μας, ἕνας ἀπρόσμενος ἐπισκέπτης, σὰν τὸ ἰὸ SARS-CoV-2, νὰ δαιμονοποιηθεῖ καὶ νὰ προσδιοριστεῖ ὡς ἀόρατος φονικὸς ἐχθρός. Ὁ πολιτισμὸς μᾶς βέβαια, ἀποφεύγει νὰ παραδεχτεῖ πόσο ἐχθρικὸς γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ σύγχρονος “παχύσαρκος”, ἀλλὰ ἀτροφικὸς πνευματικά, τρόπος ζωῆς. Κάτι, ποὺ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴν ἔξαρση τῶν ἐκφυλιστικῶν νοσημάτων (καρκίνος, αὐτοάνοσα, καρδιοπάθειες, διαβήτης κτλ), ποὺ διαμορφώνουν τὸ ὑπόβαθρο (συνοσηρότητες) γιὰ νὰ δώσει ἡ ἴωση COVID-19 σοβαρὰ κλινικὰ συμπτώματα.
Εἶναι δηλαδὴ ὁ κορωνοϊὸς ἕνας πραγματικὸς φίλος, ποὺ μᾶς δείχνει τὰ ἐλαττώματά μας καὶ μᾶς καλεῖ σὲ ἀλλαγὴ τρόπου ζωῆς καὶ διόρθωση καθημερινῶν συνηθειῶν, ποὺ ἐπιβαρύνουν τὴν ὑγεία μας καὶ καθιστοῦν τὸ σῶμα μᾶς εὐάλωτο σὲ ἀσθένειες. Αὐτὸ γίνεται πιὸ ἔκδηλο ἂν ἀναλογιστεῖ κανεὶς ὅτι ὁ θάνατος ἀπὸ COVID-19 προέρχεται κυρίως ἀπὸ μία ἄστοχη καὶ ὑπερβολικὴ φλεγμονώδη ἀντίδραση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος ἔναντί του ἰοῦ [1].
Δυστυχῶς ἡ κυρίαρχη πολιτικὴ τῆς ὑγείας γιὰ τὴν πανδημία δὲν προβάλλει εὐρύματα, οὔτε συστήνει ὁδηγίες ποὺ βελτιώνουν καὶ ἐνισχύουν τὴν φυσιολογικὴ λειτουργία...
τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος (ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸν ρόλο τῆς βιταμίνης D στὴν πρόληψη καὶ ἀντιμετώπιση τῆς ἴωσης COVID-19 [2]). Ἀντίθετα ἐπέβαλε μέτρα (ἐγκλεισμό, κλείσιμο ἐκκλησιῶν, ἀπαγόρευση μετακίνησης σὲ δάση καὶ παραλίες) ποὺ ἦταν “γροθιὰ στὸ στομάχι” γιὰ τὴν ψυχολογία τῶν ἀνθρώπων, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει ἄμεσα τὴν ἄμυνα τοῦ...
ὀργανισμοῦ (ἀντικείμενο τῆς Ψυχονευροανοσολογίας [3]). Τὰ παραπάνω, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ κλίμα διαρκοῦς ἐκφοβισμοῦ ποὺ συντηροῦν ἐπὶ μῆνες τὰ ΜΜΕ, δημιουργοῦν στοὺς πολίτες ἀρνητικότητα, ἀντικοινωνικότητα καὶ χρόνιο stress, καταστάσεις στὶς ὁποῖες ἔχει βρεθεῖ ἀφενὸς νὰ ἐνεργοποιοῦνται γονίδια ποὺ αὐξάνουν τὴν φλεγμονώδη ἀντίδραση καὶ ἀφετέρου νὰ καταστέλλονται ἐκεῖνα ποὺ ἐμπλέκονται στὴν ἀντὶ-ἰικὴ ἄμυνα [4]. Σὲ συνθῆκες stress, τὰ αὐξημένα ἐπίπεδα κορτιζόλης προκαλοῦν μεταβολικὲς ἀλλαγὲς στὸ σῶμα, ἐξοικονομώντας ἔτσι ἐνέργεια γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση (μάχη, φυγὴ κτλ) τῆς ἀπειλῆς ποὺ ὑφίσταται. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ καταστολὴ τοῦ μεταβολικὰ ἐνεργοβόρου ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος [5].

Ἑπομένως, ἐνῶ ἡ ἴωση COVID-19 ἔχει ξεκάθαρη στόχευση, πλήττοντας κυρίως εὐπαθεῖς καὶ ἡλικιωμένους, ἡ πολιτεία ἐπέβαλε μία ἀδιάκριτη καραντίνα γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς διάδοσης τῆς ἐπιδημίας, ἡ ὁποία πιθανότατά μας ἔκανε ὅλους πιὸ εὐάλωτους νὰ ἀρρωστήσουμε, ὄχι μόνο ἀπὸ κορωνοϊό, ἀλλὰ ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀσθένεια θὰ μᾶς προφύλασσε ἕνα ὑγιὲς καὶ ἰσχυρὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα [6].

Ἡ πρωτοφανὴς καὶ ἀπαράδεκτη μετάλλαξη τῶν ἰατρικῶν συστάσεων σὲ ἕνα ὁδοστρωτήρα ἀπαγορεύσεων καὶ περιορισμῶν στηρίχθηκε στὴν εὐλογοφανῆ πρόφαση νὰ μὴ γίνουμε Ἰταλία καὶ κολλήσουμε ὅλοι μαζί, κάτι ποὺ θὰ ὁδηγοῦσε σὲ ὑπερπλήρωση τῶν ΜΕΘ καὶ κατάρρευση τοῦ συστήματος ὑγείας. Βάσει αὐτοῦ του ἰσχυρισμοῦ, οἱ λοιμωξιολόγοι-ἐπιδημιολόγοι κατάφεραν νὰ γίνουν οἱ ἀπόλυτοι μονοκράτορες στὴν χάραξη τῆς πολιτικῆς διαχείρισης τῆς πανδημίας, ἐκτοπίζοντας ἄλλους εἰδήμονες (ψυχολόγους, οἰκονομολόγους, νομικούς), ἡ συμβολὴ τῶν ὁποίων εἶναι ἀναγκαία καὶ ἐπιτακτικὴ γιὰ τὴν λήψη μέτρων κοινωνικοῦ χαρακτήρα. Δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερη νοημοσύνη γιὰ νὰ συνειδητοποιήσει κανεὶς ὅτι μία τέτοια μονοδιάστατη ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης εἶναι καταδικασμένη μακροπρόθεσμα νὰ ἀποτύχει κατὰ τὸ λεγόμενο “ἡ ἐγχείρηση πέτυχε, ὁ ἀσθενὴς ἀπέθανε”. Ἤδη μετρᾶ διεθνῶς πολλὲς παράπλευρες ἀπώλειες ἀσθενῶν (καρκινοπαθῶν, καρδιοπαθῶν), ποὺ ἐξαιτίας τῶν lock down ἔχασαν κρίσιμες διαγνωστικὲς ἐξετάσεις καὶ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις [7].

Καὶ ἐνῶ τοὺς μῆνες Ἰούνιο καὶ Ἰούλιο ἡ λοιμωξιολογικὴ μονολιθικότητα εἶχε ἐν μέρει ἀτονήσει, γιὰ νὰ μετριαστεῖ κάπως τὸ “τσουνάμι” τῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς ποὺ προκάλεσε καὶ ἐγγίζει, μία ἐμφανιζόμενη “ραγδαία” αὔξηση τῶν κρουσμάτων τὸν Αὔγουστο ἐπανέφερε στὸ προσκήνιο τοὺς γνωστοὺς “εἰδικούς” τῆς ἀνοιξιάτικης καραντίνας. Ἡ ἐπάνοδος αὐτὴ δὲν θὰ μποροῦσε παρὰ νὰ συνδυαστεῖ μὲ νέα, καθημερινῶς αὐξανόμενα, ὑποχρεωτικὰ μέτρα γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς ἐξάπλωσης τῆς πανδημίας.

Παρατηροῦμε ἀπὸ τὸ διάγραμμα 5 (ὕψος κάθετης γκρὶ μπάρας) τῶν ἡμερησίων ἐκθέσων τοῦ ΕΟΔΥ [8], ὅτι τέλη Ἰουλίου, ἀρχὲς Αὐγούστου, ὅταν τὰ ΜΜΕ ἄρχισαν νὰ μᾶς ὀνειδίζουν γιὰ τὸ πόσο ἀνεύθυνοι καὶ χαλαροὶ ἔχουμε γίνει, τὰ τέστ ἀπότομα αὐξήθηκαν, σχεδὸν διπλασιάστηκαν. Μήπως αὐτὸ ἔγινε γιὰ νὰ “ἀλιευτούν” περισσότεροι θετικοὶ φορεῖς ἀπὸ τὸν πληθυσμό; Ἀπὸ αὐτὰ περαιτέρω ἰχνηλάτηση ἐκείνων, ποὺ συνδέονται μὲ συνωστισμὸ (γλέντια, ἐργασιακὸ περιβάλλον), ὁδηγεῖ πολὺ γρήγορα σὲ πολὺ περισσότερους νέους φορεῖς. Ἔτσι δημιουργεῖται μία πλασματικὴ ἐντύπωση ὅτι αὐξάνεται ραγδαία ἡ διασπορὰ τῆς νόσου, ἀλλὰ στὴν οὐσία ἡ διασπορὰ ἔχει ἤδη γίνει σταδιακὰ τὸν Ἰούλιο μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης νὰ ἀνοίξει τὰ σύνορα, ἁπλὰ ἐπιλέγεται νὰ παρουσιαστεῖ ἀρχὲς Αὐγούστου. Γιατί συνέβη αὐτό;

Ἂς ἀναλογιστοῦμε ὅτι, ἂν δὲν γινόντουσαν τὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες τέστ, ἡ ἀνεπαίσθητη αὔξηση τῶν ἀσθενῶν σὲ ΜΕΘ δὲν θὰ προκαλοῦσε κανένα συναγερμό. Κατὰ συνέπεια ὁ κορωνοϊὸς δὲν εἶναι καὶ τόσο “φονικός”, πραγματικότητα ποὺ ἔχουν ἀντιληφθεῖ οἱ περισσότεροι σκεπτόμενοι ἄνθρωποι, ὅταν καθημερινὰ ἀκούουν νὰ καταλήγουν ἀπὸ (ἢ μέ…) ἴσως καὶ χωρὶς (;) COVID-19 κυρίως ἡλικιωμένοι μὲ πολλὰ ὑποκείμενα νοσήματα.

Ὁ κ. Τσιόδρας εἶχε δηλώσει ὅτι κάποια στιγμὴ ὅλοι θὰ ἐκτεθοῦμε στὸν κορωνοϊὸ [9]. Χωρὶς ἀμφιβολία αὐτὴ εἶναι ἡ φυσικὴ καὶ ἀναπόφευκτη πορεία τῆς ἐπιδημίας. Ὅμως εὔλογα διερωτᾶται κανεὶς ἂν διαχειριστικὰ συμφέρει νὰ λαμβάνονται μέτρα ποὺ τὴν περιορίζουν τὸν Αὔγουστο, μὲ λιγότερους ἀπὸ 30 ἀσθενεῖς σὲ ΜΕΘ ἔχοντας δυνατότητα γιὰ 800, μετατοπίζοντας ἔτσι χρονικὰ τὴν κορύφωση τῶν σοβαρὰ ἀσθενούντων ἀπὸ κορωνοϊὸ πρὸς τὸ φθινόπωρο καὶ μετά, ὅταν τὸ σύστημα ὑγείας θὰ δέχεται ἐπιπλέον πίεση ἀπὸ ἄλλα γνωστὰ ἐποχιακὰ νοσήματα (γρίπη, βακτηριακὲς ἀναπνευστικὲς λοιμώξεις κτλ). Ἐπιπλέον, περισσότερη εὐεξία ἔχουν οἱ ἄνθρωποι τὸ καλοκαίρι, ἄρα καὶ μὲ λιγότερες ἐπιπλοκὲς θὰ περάσουν τὴν ἴωση COVID-19, παρὰ τὸ φθινόπωρο καὶ τὸ χειμώνα, κάτι ποὺ φαίνεται νὰ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὰ σχετικὰ σταθερὰ ἐπίπεδα τῶν ἀσθενῶν σὲ ΜΕΘ, παρὰ τὰ ἑκατοντάδες νέα κρούσματα ποὺ ἀνακοινώνονται καθημερινά. Μήπως τελικὰ τέτοιες κοντόφθαλμες παρεμβάσεις, ποῦ εὔκολα ἐπιβάλλονται ὑπὸ τὸ κράτος φόβου ποῦ δημιουργοῦν τὰ ΜΜΕ, ἐπιφέρουν χειρότερα ἀποτελέσματα ἀπὸ ὅτι ἡ φυσικὴ ἐξέλιξη τῆς ἐπιδημίας;

Μὲ τὴν “ἀνησυχητικὴ” αὔξηση τῶν κρουσμάτων ἦρθαν καὶ νέα μέτρα, ὅπως ἡ ὑποχρεωτικὴ χρήση μάσκας σὲ κλειστοὺς χώρους. Ὅμως, ὁ κ. Τσιόδρας στὶς δηλώσεις τοῦ τὴν ἄνοιξη ξεκάθαρα δὲν ἦταν ὑπέρμαχος τῆς χρήσης μάσκας ἀπὸ τὸ γενικὸ πληθυσμὸ [10] καὶ δικαίως, γιατί ἡ καθημερινότητα ἀποδεικνύει στὴν πράξη ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων τὴν χρησιμοποιεῖ μὲ λάθος τρόπο, ποὺ ὄχι μόνο δὲν προστατεύει, ἀλλὰ τὴν καθιστὰ ἐπικίνδυνη γιὰ νὰ προκαλέσει μόλυνση. Ὁ ἁπλὸς πολίτης (πολλῶ δὲ μᾶλλον ἕνα παιδί), οὔτε γιατρός, οὔτε νοσηλευτὴς εἶναι, νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸν μικροβιακὸ ἀντίκτυπο ποὺ ἔχουν οἱ κινήσεις του, οὔτε ἔχει τὴν οἰκονομικὴ εὐχέρια νὰ ἀλλάζει μάσκες στὴ συχνότητα ποὺ χρειάζεται. Ἡ μάσκα, ἐκτός του πρωτοκόλλου καὶ τῶν ἄλλων μέτρων ἀτομικῆς προστασίας ποὺ χρησιμοποιοῦνται στοὺς ὑγειονομικοὺς χώρους [11] (γάντια, γυαλιά, σχολαστικὴ καθαριότητα) εἶναι ἕνα ἀναποτελεσματικὸ καὶ ἐπικίνδυνο ἡμίμετρο.

Προτοῦ στοιχειοθετήσουμε περεταίρω τὸν παραπάνω ἰσχυρισμό, ἀξίζει νὰ ἀναφερθοῦμε στὸ παράδειγμα τῆς Τσεχίας [12]. Ἡ Τσεχία μὲ πληθυσμὸ ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ἦταν ἡ μόνη χώρα ποὺ ἐξασφάλισε ἐπάρκεια μασκῶν καὶ ἦταν σὲ θέση νὰ ἐπιβάλλει, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς καραντίνας, τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση μάσκας παντοῦ, ἐκτὸς σπιτιοῦ, σὲ ἐσωτερικοὺς καὶ σὲ ἐξωτερικοὺς χώρους. Μέτρο μὲ τὸ ὁποῖο συμμορφώθηκαν ἀπόλυτα οἱ Τσέχοι πολίτες. Δυστυχῶς γιὰ τοὺς ὑπέρμαχους τῆς μάσκας στὴν Ἑλλάδα, ἡ Τσεχία μετρᾶ σχεδὸν διπλάσιους θανάτους ἀπὸ COVID-19 καὶ τριπλάσια ἐπιβεβαιωμένα κρούσματα ἀπὸ ὅ,τι ἡ Ἑλλάδα [13, 14], ποὺ μόλις τελευταία ἐφάρμοσε (πέντε μῆνες ἀργότερα) τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση μάσκας μόνο σὲ κλειστοὺς χώρους.

Στὸν ἀντίποδα, ἡ Σουηδία, ἡ Νορβηγία καὶ ἡ Ὀλλανδία ἀρνήθηκαν νὰ ἐφαρμόσουν τὴν ἐπιστημονικὰ ἀθεμελίωτη ὁδηγία του ΠΟΥ γιὰ γενικευμένη χρήση τῆς μάσκας, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ ὑγιῆ μέλη μίας κοινότητας, ἡ ὁποία στὰ πλεονεκτήματα (5 συνολικὰ) αὐτοῦ του μέτρου ἐπικαλεῖται συναισθηματικοὺς καὶ κερδοσκοπικοὺς λόγους χωρὶς ἰατρικὴ σημασία [15]. Ἀντίθετα, ἰατρικὴ σημασία ἔχει ἡ πλειοψηφία τῶν μειονεκτημάτων (11 συνολικὰ) ποὺ ἀναφέρει ἡ ἔκθεση, ὅπως αὐξημένος κίνδυνος αὐτὸ-μόλυνσης ἀπὸ λάθος ἢ παρατεταμένη χρήση, πιθανὲς ἀναπνευστικὲς δυσκολίες, δερματοπάθειες, πονοκέφαλοι, γενικὴ δυσφορία κ.α.

Ὁ ἴδιος ὁ ΠΟΥ παραδέχεται ὅτι, ἐκτὸς κάποιων ἔμμεσων ἐνδείξεων ἀπὸ παρατηρησιακὲς μελέτες, ποὺ εἶναι ἐπιρρεπεῖς σὲ ὑποκειμενικότητα, δὲν ὑπάρχουν εὐρύματα ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν ἄμεσα ὅτι ἡ καθολικὴ χρήση μάσκας ἀπὸ τὸν ὑγιῆ πληθυσμὸ ἐμποδίζει τὴν διασπορὰ ἰογενῶν ἀναπνευστικῶν λοιμώξεων, ὅπως ἡ COVID-19. Αὐτὸ ποὺ δὲν διευκρινίζει ἐπαρκῶς ἡ ἔκθεσή του ΠΟΥ εἶναι ὅτι ὑπάρχουν πολλὲς τυχαιοποιημένες ἐλεγχόμενες μελέτες (ὑπερέχουν σὲ ἀντικειμενικότητα), ποὺ ἔγιναν πρὸ-κορωνοϊοὺ (ὅταν ἡ ἐπιστήμη ἦταν πιὸ ἀμερόληπτη) καὶ ὑποστηρίζουν τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο, ὅτι ἡ μάσκα δὲν ἐμποδίζει τὴν διασπορὰ ἐργαστηριακὰ ἐπιβεβαιωμένων ἀναπνευστικῶν ἰώσεων. Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ κάποιες ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐργασίες καὶ νὰ μεταφράσουμε ὁρισμένα πορίσματά τους:

Jacobs, J. L. et al. (2009). “Η χρήση μάσκας ἀπὸ τὸ ὑγειονομικὸ προσωπικὸ δὲν φάνηκε νὰ προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα ὡς πρὸς τὴν ἀποτροπὴ νὰ κολλήσει κάποιος κρυολόγημα.” [16]. (Σ.Σ. τὸ κρυολόγημα προκαλεῖται ἀπὸ κορωνοϊοὺς σὰν τὸν SARS-CoV-2.)

Cowling, B. et al. (2010). “Στην ἐπισκόπηση αὐτή, καμία ἀπὸ τὶς μελέτες ποὺ ἐξετάστηκαν δὲν ἔδειξε ἡ χρήση μάσκας ἀπὸ τὸ ὑγειονομικὸ προσωπικὸ ἢ ἀπὸ μέλη τῆς κοινότητας στὰ σπίτια τους νὰ ἐμποδίζει τὴν μετάδοση τοῦ ἰοῦ τῆς γρίπης.” [15]

bin–Reza et al. (2012) “Ἀπὸ τὶς 17 μελέτες ποὺ ἐξετάστηκαν, καμία δὲν μπόρεσε νὰ ἑδραιώσει κάποια συσχέτιση μεταξύ της χρήσης μάσκας καὶ προστασίας ἀπέναντι στὴν μόλυνση ἀπὸ γρίπη” [16]

Offeddu, V. et al. (2017) “Δὲν ὑπάρχουν στατιστικὰ σημαντικὰ εὐρήματα ποὺ νὰ θεμελιώνουν προστατευτικὴ δράση τῆς μάσκας καὶ τῶν ἀναπνευστήρων ἀπέναντι σὲ ἐργαστηριακὰ ἐπιβεβαιωμένη μόλυνση.” [17]

Xiao, J et al. (2020) «Οἱ ἀναλώσιμες ἰατρικὲς μάσκες (ἢ χειρουργικὲς μάσκες) εἶναι

χαλαρὰ προσαρμοσμένες διατάξεις, ποὺ σχεδιάστηκαν νὰ φοριοῦνται ἀπὸ τὸ ἰατρικὸ προσωπικό, γιὰ νὰ προστατεύονται οἱ ἀνοιχτὲς πληγὲς τοῦ ἀσθενῆ ἀπὸ πιθανὴ μόλυνση καὶ γιὰ νὰ προστατεύεται τὸ προσωπικὸ ἀπὸ ἐκκρίσεις καὶ σταγονίδια τοῦ ἀσθενοῦς. Ὑπάρχουν περιορισμένα εὐρήματα γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητά της στὸν περιορισμὸ τῆς μετάδοσης τῆς γρίπης, τόσο ὅταν χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸ προσβεβλημένο ἄτομο (ἔλεγχος τῆς πηγῆς τῆς μόλυνσης), ὅσο καὶ ἀπὸ τὰ ὑγιῆ ἄτομα γιὰ νὰ μειωθεῖ ἡ ἔκθεση. Ἀπὸ τὴν παροῦσα συστηματικὴ ἐπισκόπηση δὲν βρέθηκε κάποια ἐπίδραση τῆς μάσκας στὴν μετάδοση ἐργαστηριακὰ ἐπιβεβαιωμένης γρίπης.» [20]

Ὁ λόγος προφανής: Οἱ ἰοὶ εἶναι πολὺ μικρότεροι σὲ μέγεθος ἀπὸ ἄλλα παθογόνα μικρόβια (πχ βακτήρια) καὶ δὲν περιορίζονται μόνο στὰ μεγάλα ὑδροσταγονίδια ποὺ δεσμεύει ἡ μάσκα, ἀλλὰ ἀκολουθοῦν τὴν ροὴ τοῦ ἐκπνεόμενου ἀέρα. Ἕνα εὔληπτο παράδειγμα εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ καπνοῦ. Ὅταν καπνίζει ἕνας ἄνθρωπος καὶ μάσκα νὰ φοράει, θὰ δοῦμε νὰ ἐξέρχεται καπνὸς μέσα καὶ κυρίως πλευρικὰ ἀπὸ τὴ μάσκα, τὸν ὁποῖο μπορεῖ νὰ εἰσπνεύσει (μυρίσει) κάποιος ἄλλος ποὺ εἶναι κοντὰ καὶ ἐπίσης φοράει μάσκα. Κάτι ἀντίστοιχο συμβαίνει μὲ τὰ ἀερολυμένα σωματίδια ἑνὸς ἰοῦ, ποὺ ἡ χειρουργικὴ μάσκα δὲν μπορεῖ νὰ κατακρατήσει ἀποτελεσματικὰ [21], ἐνῶ τελείως ἀκατάλληλη φαίνεται νὰ εἶναι ἡ ὑφασμάτινη [22].

Σὲ κάθε περίπτωση, ὅποιος αἰσθάνεται περισσότερη ἀσφάλεια μὲ τὴν μάσκα ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ τὴν φοράει. Ὅμως ἐπίσης, δικαίωμα ἔχει ἕνας ὑγιὴς ἄνθρωπος νὰ ζεῖ φυσιολογικὰ καὶ νὰ μὴν ἐκθέτει σὲ κίνδυνο τὸν ἑαυτὸ τοῦ ἔχοντας στὸ πρόσωπό του ἕνα πανί, ποὺ ἐπηρεάζει τὴν ζωτικῆς σημασίας ἀναπνοή του. Ἡ μάσκα ἐμποδίζει τὴν εἰσπνοὴ προκαλώντας ἐλλειπῆ ὀξυγόνωση [23] μὲ ὅ, τί συνεπάγεται αὐτὸ [γρήγορη κόπωση, πονοκέφαλοι, ναυτία, ἐλλειπῆ ἀντίληψη, μειωμένη ἄμυνα, αὔξηση κινδύνου σχηματισμοῦ θρόμβων σὲ ἄτομα μὲ θρομβοφιλία [24] κ.α.). Ἐπίσης ἡ μάσκα μολύνει τὸν χρήστη μὲ μικρόβια ἀπὸ ἀπρόσεχτη καὶ παρατεταμένη χρήση, μὲ ἐπικίνδυνη αὔξηση τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα [25!], μὲ αὔξηση τῶν ἀναερόβιων βακτηρίων στὸ στόμα ποὺ προκαλοῦν στοματικὲς παθήσεις, μὲ ἴνες πολυπροπυλενίου (ἂν πρόκειται γιὰ συνθετικὴ) ποὺ εἶναι ἄσθμα-διεγερτικὸς παράγοντας [26], κ.α.

Ἀναρωτιέμαι, ἔχει μελετήσει ἡ ἐπιτροπὴ ἐμπειρογνωμόνων τὶς ἐπιπτώσεις τῆς μακροχρόνιας χρήσης μάσκας ἐπὶ ὀκταώρου βάσεως καθημερινά, ποὺ ὑποχρεωτικὰ φοράει τὸ ὑπαλληλικὸ προσωπικό, ἀνεξαρτήτως ἂν κάποιοι ἔχουν ἀναπνευστικὲς δυσκολίες (π.χ. ἄσθμα, στενὸ διάφραγμα, ἀλλεργικὴ ρινίτιδα κτλ); Ἡ πολιτεία θὰ ἔχει τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ προβλήματα ὑγείας ποὺ θὰ ἐμφανίσουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι!

Εὔχομαι ὁ παραλογισμὸς τῆς καθολικῆς χρήσης μάσκας σύντομα νὰ σταματήσει καὶ νὰ ἐγκαταληφθεῖ κάθε «σκέψη» νὰ ἐφαρμοστεῖ στοὺς μαθητὲς στὰ σχολεῖα, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ ποσοστὸ θνητότητας σὲ ἡλικίες κάτω τῶν 18 ἐτῶν εἶναι ἀνύπαρκτο. Ὁ παραλογισμὸς γεννᾶ παραλογισμὸ καὶ δὲν ὑπάρχει πιὸ δικαιολογημένη ἀντίδραση καὶ πιὸ ἱερὰ ἀγανάκτηση ἀπὸ αὐτὴ τοῦ γονέα, ποὺ ὑπερασπίζεται τὴν ὑγεία καὶ ἀκεραιότητα τῶν παιδιῶν του. Γιὰ τὴν οἰκογένεια (καὶ κατ’ ἐπέκταση τὴν κοινωνία) προέχει ἡ περιφρούρηση τῶν ἀπογόνων της ποὺ εἶναι καὶ τὸ μέλλον της.

Ἀναμφίβολα τὸ μέτρο τῆς ὑποχρεωτικῆς καὶ γενικευμένης χρήσης μάσκας εἶναι ὁ τέλειος πρόδρομος τοῦ ὑποχρεωτικοῦ μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Καὶ στὸν ἐπιστημονικὸ ἀνορθολογισμὸ καὶ τὴν κυβερνητικὴ αὐθαιρεσία συνηθίζει, καὶ τὴν ὑποχρεωτικότητα ἑδραιώνει καὶ τὴν ζήτησή του προεξοφλεῖ, ὅταν ἀργότερα τεθεῖ τὸ δίλημμα ἐμβόλιο ἢ μάσκα. Δυστυχῶς, ὅμως, ὁ νομικὸς κόσμος σὲ ἐθνικὸ καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ ἀκόμα ὅτι κάτι δὲν πάει καλά.

Ἕνας νέος ὁλοκληρωτισμὸς ἑδραιώνεται μὲ ἐπιστημονικοφανῆ θωράκιση, ποὺ ἀκόμα ἡ δικαιοσύνη δὲν ἔχει τὰ ἀντανακλαστικά, μέσω μίας ἀνεξάρτητης ἐπιστημονικῆς ἀρχῆς, νὰ προσβάλλει καὶ νὰ ἐλέγξει, οὔτε καν στὸ ἐπίπεδό της διερεύνησης τῶν πραγματικῶν θυμάτων ἀπὸ COVID-19 . Μία ἐπιστημονικὴ λογοκρισία ἐπιβάλλεται διεθνῶς, γιὰ νὰ φιμώσει τὶς ὁλοένα αὐξανόμενες φωνὲς διαμαρτυρίας ἀπὸ ἔγκριτους ἐπιστήμονες, ποὺ κατηγοροῦν τὴν κυρίαρχη πολιτικὴ διαχείρισης τῆς πανδημίας γιὰ μονομέρεια καὶ σκοπιμότητες [27]. Νόμοι ποὺ περιορίζουν τὶς διαδηλώσεις, τὴν ἰδιωτικότητα καὶ τὶς ἀτομικὲς ἐλευθερίες θεσπίζονται, μὲ ἀφορμὴ μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἤπιες πανδημίες ποὺ γνώρισε ἡ ἀνθρωπότητα. Ἕνας ἀπυρόβλητος ἰθύνων νοῦς γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία ἐπιβάλλεται, ποὺ ἀποφασίζει καὶ διατάζει γιὰ τὸν λαὸ χωρὶς τὸν λαό. Μία παγκόσμια Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀλιγαρχία σὰν πανδημία ἐξαπλώνεται, ἐκτοπίζοντας τὶς ἐθνικὲς συνταγματικὲς δημοκρατίες. Ἰδοὺ λοιπὸν ὁ πραγματικὸς ἐχθρὸς ποὺ ἀποκαλύφθηκε καὶ χρησιμοποιεῖ τὸν κορωνοϊὸ γιὰ νὰ ἐπικρατήσει.

Ὅμως, ὁ μόνος παντέλειος Νοῦς, ἱκανὸς καὶ ἁρμόδιος νὰ ρυθμίζει τὰ τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ὁ πανάγαθος, παντοδύναμος, πάνσοφος καὶ παντεπόπτης οὐράνιος Πατέρας μας. Μακροθυμεῖ ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ἀποκαλυφθοῦν οἱ προθέσεις καὶ οἱ ἐπιδιώξεις πάντων. Ἂς τὸ ἔχουν καλὰ ὑπόψη τοὺς αὐτό, ὅσοι θέλουν νὰ τὸν ἀντικαταστήσουν, ἀναλαμβάνοντας ἐτσιθελικὰ τὸν ρόλο τοῦ “σωτήρα” καὶ “φιλάνθρωπου”. Ἡ ἱστορία ἔχει ἤδη ὑπογράψει τὴν ταπείνωσή τους.

Ἡ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν συνέβαλε στὴν λύση καὶ οὐδέποτε στὴ δημιουργία καὶ ἐπιδείνωση ὑγειονομικῶν κρίσεων. Τὸ τελευταῖο, παρὰ τὶς ἀντίθετες λοιμωξιολογικὲς ἐκτιμήσεις, ἐπιβεβαιώθηκε τὴν ἄνοιξη, ὅταν μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἐκκλησιῶν, χωρὶς ὑποχρεωτικὴ χρήση μάσκας, καὶ παρὰ τὸ ὅτι κοινώνησαν χιλιάδες κόσμου, τὰ κρούσματα καὶ οἱ θάνατοι ἐλαττώθηκαν. Παρέμβαση τῆς πολιτείας στὸ συνταγματικὰ κατοχυρωμένο Νοσοκομεῖο ψυχῶν καὶ σωμάτων, ποὺ λέγεται Ἐκκλησία, σὲ συνδυασμὸ μὲ ὅλα τὰ ὑποχρεωτικὰ μέτρα ποὺ ἐπέβαλε, ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ νὰ θέλει ἕναν λαὸ ἄρρωστο, ἀνάπηρο ψυχοσωματικά, ἀπελπισμένο, ἐξαθλιωμένο, τέλειο ὑποχείριό του φόβου. ΖΗ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ, ὅμως! Πολὺ σύντομα, θὰ λειτουργήσουν οἱ πνευματικοὶ νόμοι, μὲ ὅ,τι συνεπάγεται τοῦτο, γιὰ ὅλους τους ὑπαίτιους καὶ ὅσους συνευθύνονται!…

Παραπομπές:

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/

[2α] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034120305311

[2β]https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=COVID19&term=vitamin+D&cntry=&state=&city=&dist=

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Psychoneuroimmunology

[4] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17854483/

[5] https://www.medicalnewstoday.com/articles/305921

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5876785/

[7] https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1931

[8] https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/08/covid-gr-daily-report-20200810.pdf

[9] https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/6222523

[10] https://www.iefimerida.gr/ygeia/sotiris-tsiodras-lathos-maska-genikos-plithysmos

[11] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372

[12] https://www.euronews.com/2020/03/24/coronavirus-czechs-facing-up-to-covid-19-crisis-by-making-masks-mandatory

[13] https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/

[14] https://www.worldometers.info/coronavirus/country/greece/

[15] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[16] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

[17] https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/face-masks-to-prevent-transmission-of-influenza-virus-a-systematic-review/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05

[18] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x

[19] https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747

[20] https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

[21] https://arxiv.org/abs/2005.10720

[22] https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577

[23] http://scielo.isciii.es/pdf/neuro/v19n2/3.pdf

[24] https://ashpublications.org/blood/article/132/4/452/103891/Hypoxia-downregulates-protein-S-expression

[25] https://www.bitchute.com/video/pICQnZVzhmQq/

[26] https://www.saswh.ca/files/SASWH%20Resources/Latex/All_About_Asthma_Triggers_singlesFinal2A.pdf

[27]http://www.renegadetribune.com/we-have-a-lot-of-evidence-that-its-a-fake-story-all-over-the-world-german-doctors-on-covid-19/

5 σχόλια:

 1. Εγώ λέω να αφήσεις αδελφέ τον "μοναχισμό " και να ξανά γυρίσεις στα εργαστήρια ,γιατί αντί να ψάχνεις "γιατί επέτρεψε ο Θεός να εμφανιστεί αυτός ο ιός ; και ότι είναι κατα παραχώρηση ενέργεια της Θείας πρόνοιας ,λυπάμαι που ένας μοναχός , που θα έπρεπε να "θεωρεί " τον Θεό συνεχώς και πίσω από κάθε τι που γίνεται ,να βλέπει ,την πρόνοια του Θεού ,πέφτει σε ατέρμονες αναλύσεις ,για να αποδείξει τι ; ότι υπάρχει "πλάνη " υπάρχει εκφοβισμός και αν αυτό θέλει ο Θεός ... να εκφοβίσει τους ασταθής στην πίστη αλλά καλοπροαίρετους και να επιστρέψουν "αναίμακτα " από την αποστασία τους , τι προτιμάς να επιτρέψει έναν "πόλεμο " ή έναν καταστροφικό σεισμό για να μας παιδαγωγήσει , εγώ προτιμώ να βάλει στο μυαλό των κυβερνώντων την "υπερβολή " να μας φοβίσουν και να τρέξουμε πίσω στον Χριστό σαν τα μικρά παιδιά ,ο κορώνα ός είναι ο άκακος μπαμπούλας που σκοτώνει αυτούς που έτσι και αλλιώς θα φεύγαν ... λυπάμαι και πάλι που ένας "πνευματικός " άνθρωπος κοντά στον Θεό ,έχει ακόμα μέσα του γεμάτη την διάνοια του την παλιά άχρηστη αυθεντία και όχι "φώτιση " και πνεύμα Θεού ,αν διαφωνείς συζήτησε το με τον "πνευματικό " σου ,να δεις τι θα σου πει και αν έχω λάθος συχώρα με ,αλλά εγώ προτιμώ να βλέπω την πρόνοια του Θεού παντού και όχι συνωμοσίες , γίνεται ότι επιτρέπει ο Θεός πάντα; Θεία οικονομία που καταλήγει σε καλό πάντα ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γρηγόρη φαίνεσαι μπερδεμένος.
   Ο αρθρογράφος δεν αρνήθηκε την πρόνοια του Θεού.

   Στ.

   Διαγραφή
  2. Αμάν βρέ Γρηγόρη...

   Μήπως να ξανακυτάξεις
   το κείμενο;

   Διαγραφή
 2. Επειδή όλοι κάνουν αθώα σαρδάμ και εγώ έχω την κακή συνήθεια να κρέμομαι από τα χείλη των αξιοσέβαστων ηγετών μας όταν απευθύνονται στον λαό, ακούστε και δέστε (συγνώμη δες τε ήθελα να πω) τον πρωθυπουργό μας στο πρώτο ιστορικό διάγγελμα αφού πήραμε το πρώτο μας μάθημα (ή μέλημα;). Ακούστε το πάλι μετά το 6¨20 (εστιάστε στο σαρδάμ),αν φυσικά δεν έχετε χρόνο να το ακούσετε όλο για να αισθανθείτε -πάλι- το πνεύμα προστασίας που αποπνέει και γεμάτοι ευγνωμοσύνη αναφωνήστε ομοθυμαδόν: " Άβε καίσαρ...¨" https://www.youtube.com/watch?v=iIHF4R0MFzw

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.