3 Αυγ 2020

Ὁ κίνδυνος ἀπὸ τὴ μάσκα στὰ παιδιὰ

Γράφει ὁ Παιδίατρος – Ἐντατικολόγος, Διευθυντὴς ΜΕΘ παιδιῶν τοῦ Παιδιατρικὸ Κέντρο Ἀθηνῶν, Δρ Ἀναστάσιος Δ. Χατζὴς

«Γίνεται συνεχῶς συζήτηση ἂν τὰ παιδιὰ θὰ πρέπει ἢ ὄχι νὰ φοροῦν μάσκα, ἐννοεῖται ὅταν βγοῦν ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ πᾶνε πχ στὸ σχολεῖο. Κατ’ ἀρχὰς νὰ διευκρινίσουμε ὅτι ὅταν μιλᾶμε γιὰ παιδιὰ θὰ πρέπει νὰ ἐξηγοῦμε σὲ ποιὲς ἡλικίες ἀναφερόμαστε. Γιατί ἄλλο τὸ βρέφος καὶ τὸ νήπιο, ἄλλου τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου καὶ ἄλλο τὰ παιδιὰ τοῦ Λυκείου.
Καὶ τοῦτο γιατί τόσο ἡ σωματικὴ διάπλαση ὅσο καὶ ἡ ὡρίμανση διαφέρουν στὶς παραπάνω ἡλικίες, καθ’ ὅσον τὴν ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ ἀκολουθεῖ καὶ μία ἀντίστοιχη ψυχοκινητικὴ καὶ νοητικὴ ἐξέλιξη.
Ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἂν θὰ πρέπει τὰ παιδιὰ νὰ φοροῦν ἢ ὄχι μάσκα, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες καὶ κυρίως ἀπὸ τὴ διασπορὰ τοῦ ἰοῦ στὴν κοινότητα καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἔκθεση στὸν κίνδυνο μετάδοσης τοῦ ἰοῦ ἀπὸ τὸ παιδὶ στοὺς ἐνήλικες πχ στοὺς καθηγητὲς καὶ τοὺς δασκάλους, χωρὶς νὰ ἀγνοοῦμε ὅτι...
καὶ τὸ ἴδιο τὸ παιδὶ θὰ πρέπει νὰ προστατεύεται. 

Ὅμως θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε ἕνα σοβαρὸ κίνδυνο ποὺ ἔχουν τὰ παιδιὰ ὅταν φοροῦν τὴ μάσκα, γιατί γιὰ νὰ προστατεύει ἡ μάσκα θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμόζει καλὰ γύρω ἀπὸ τὸ στόμα καὶ τὴ μύτη καλύπτοντας καὶ τὸ πηγούνι. Ὅμως μία τέτοια ἐφαρμογὴ ἀναπόφευκτα δυσκολεύει τὴν ἀναπνοή. 

Ἕνας ἐνήλικας, ἂν δὲν ἔχει χρόνιο ἀναπνευστικὸ ἢ καρδιακὸ πρόβλημα, μπορεῖ νὰ προσαρμοστεῖ καὶ νὰ ρυθμίσει ἀνάλογα τὴν ἀναπνοή του. Ἕνα μικρὸ παιδὶ αὐτὸ δὲ μπορεῖ νὰ τὸ κάνει. Πολὺ περισσότερο ἂν τρέξει, παίξει, γελάσει ἢ φωνάξει! 

Σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἡ ἀναπνοὴ τοῦ γίνεται πιὸ γρήγορη, πιὸ ἀπότομη καὶ πιὸ βαθιά. Ἂν λοιπὸν τὸ παιδὶ προσπαθήσει νὰ πάρει μία ἀπότομη καὶ βαθιὰ ἀναπνοὴ μέσα ἀπὸ τὴ μάσκα, εἶναι σὰν κάποιος νὰ τοῦ ἔχει κλείσει τὸ στόμα καὶ τὴ μύτη μὲ τὴν παλάμη του. 

Σχετικὰ 
Λαζανᾶς: Πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε μὲ τὶς μάσκες 
Λαζανᾶς: Πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε μὲ τὶς μάσκες 
Ἡ προσπάθεια ἀναπνοῆς μὲ φραγμένο τὸ στόμα καὶ τὴ μύτη δὲν προκαλεῖ εἴσοδο τοῦ ἀέρα, ὅπως γίνεται στὴν κανονικὴ ἀναπνοή. 
Αὐτὸ ἔχει δύο συνέπειες: Πρῶτον, ἀπότομη πτώση τοῦ ὀξυγόνου στὸ αἷμα τοῦ παιδιοῦ. Δεύτερον, μεγάλη αὔξηση τῆς (ἀρνητικῆς) ἐνδοθωρακικῆς πίεσης. Καὶ τὰ δύο μαζὶ δυσκολεύουν τὴν καρδιακὴ λειτουργία μὲ κίνδυνο ἢ τὴν καρδιακὴ ἀνακοπὴ ἢ τὴν ἐμφάνιση ὀξέος πνευμονικοῦ οἰδήματος. Καὶ τὰ δύο μποροῦν ἂν ὁδηγήσουν σὲ αἰφνίδιο θάνατο. Ἤδη περιγράφονται δύο θάνατοι παιδιῶν στὴν Κίνα. Ἄρα, πέρα ἀπὸ τὸ ἂν πρέπει ἢ δὲν πρέπει τὰ παιδιὰ νὰ φοροῦν μάσκα, σημασία ἔχει νὰ γνωρίζουμε τοὺς κινδύνους καὶ νὰ λαμβάνουμε τὰ κατάλληλα προληπτικὰ μέτρα. 

Ἔτσι στὰ μεγάλα παιδιά, γυμνασίου καὶ λυκείου, ἐξηγοῦμε κυρίως τί δὲν πρέπει νὰ κάνουν, ὅπως πχ τρέξιμο φορώντας τὴ μάσκα. Στὰ μικρότερα παιδιὰ (τοῦ δημοτικοῦ) καὶ τοὺς ἐξηγοῦμε τί δὲν πρέπει νὰ κάνουν, ὅπως στὰ μεγάλα παιδιά, ἀλλὰ κυρίως τὰ παρακολουθοῦμε ἀπὸ κοντὰ καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια ποὺ φοροῦν τὴ μάσκα. Τὰ ἀκόμη μικρότερα παιδιά, τὰ νήπια καὶ τὰ βρέφη, μᾶλλον προέχει νὰ μείνουν στὸ σπίτι, ὅπου ἡ μάσκα προφανῶς δὲν τοὺς χρειάζεται. Τελευταῖο ἀλλὰ ἐξ ἴσου σημαντικό: Ὑπάρχουν στρογγυλὲς μάσκες μὲ σκληρὸ περίβλημα, ποὺ ἐφαρμόζουν πάρα πολὺ στεγανὰ καὶ δὲν ἀφήνουν καθόλου τὸν ἀέρα νὰ διαφεύγει ἀπὸ τὶς παρυφές τους. Αὐτὲς εἶναι τελείως ἀκατάλληλες γιὰ τὰ παιδιά».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.