26 Αυγ 2020

Παιδεία: κυβερνητικὸς σχεδιασμὸς ἐπιπέδου... παγουρίνο!


Τρομερὰ πράγματα ἀκούστηκαν ἀπὸ τὴν ἐνημέρωση τῆς κυρίας Κεραμέως ἀλλὰ καὶ τὶς τοποθετήσεις τοῦ κυρίου Πέτσα.

Ζητούσαμε ἐπαρκῆ καὶ ἐμπεριστατωμένη ἐνημέρωση γιὰ τὸν σχεδιασμὸ τοῦ ἀνοίγματος τῶν σχολείων καὶ τελικὰ οἱ κατευθύνσεις ποὺ ἔλαβαν οἱ ἀνήσυχοι γονεῖς ξεπέρασαν κάθε προσδοκία,προσδοκίᾳ!

Ἔχουμε καὶ λέμε:

Ἡ κυρία Κεραμέως δήλωσε πὼς «δὲν ἀραιώνουμε τὶς τάξεις γιὰ νὰ μειωθεῖ ὁ ἀριθμὸς μαθητῶν ἀνὰ τάξη, διότι ὁ ἤδη ὑπάρχων μέσος μαθητῶν ἀνὰ τάξη εἶναι 17 μαθητές»!

Δηλαδὴ, παίρνουμε ἕνα δεῖγμα ἀπὸ μία τάξη...
σχολείου αραιοκατοικημένης ἐπαρχίας μὲ 5-6 μαθητές, τὸ προσθέτουμε σὲ μία τάξη τοῦ Περιστερίου μὲ 30 μαθητὲς καὶ μᾶς προκύπτει μέσος 17 μαθητὲς ἀνὰ τάξη! Μὲ τέτοιους ἰδιοφυεῖς ὑπολογισμοὺς χαράσσεται ἡ στρατηγικὴ γιὰ τὴ λειτουργία τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς!

Εἶναι σὰν νὰ λέμε πὼς ἡ ἐθνικὴ ὁμάδα ποδοσφαίρου τῆς Ἑλλάδας (μὲ κανένα μουντιάλ), μὲ τὴν ἐθνικὴ ὁμάδα τῆς Ἰταλίας (μὲ 4 μουντιάλ), ἔχουν κατακτήσει κατὰ μέσο ὅρο... 2 μουντιάλ!

Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ διαδήλωσαν σήμερα αἰτούμενοι νὰ μειωθεῖ ὁ ἀριθμὸς μαθητῶν ἀνὰ τάξη, ζήτησαν συνάντηση μέ την - τόσο ἀκριβοθώρητη πλέον - κυρία Κεραμέως, ἀλλὰ φυσικὰ δὲν ὑπῆρξε καμία ἀνταπόκριση.

Ἀπαιτοῦν μέτρα στήριξης ποὺ εἶναι ἀπολύτως λογικά. Ζητοῦν αὔξηση χρηματοδότησης στὰ σχολεῖα, περισσότερα τέστ γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς μετάδοσης, προσλήψεις μόνιμου προσωπικοῦ καθαριότητας καὶ ἀσφαλῶς κατάργηση κάθε νομοθετικῆς διάταξης ποὺ ἐπιτρέπει κάμερα μέσα στὶς τάξεις. Κάμερες ποὺ θὰ μετατρέψουν τὰ σχολεῖα μας σὲ ἐκπαιδευτικὰ φυτώρια τοῦ «big brother».

Καμία ἀπάντηση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο. Καμία διάθεση γιὰ ἐποικοδομητικὴ συνεργασία. Σὰν νὰ πιστεύουν πὼς κάθε πρόβλημα στὰ σχολεῖα θὰ λυθεῖ μόνο καὶ μόνο ἀπὸ τὴν καθολικὴ χρήση μασκῶν...

Μιὰ ἱστορία ποὺ μᾶς θυμίζει τὴν πρόσφατη περιπέτεια ἑνὸς ἄλλου ταλαιπωρημένου κλάδου. Αὐτοῦ τῶν ἐργαζομένων τῆς δημόσιας ὑγείας κατὰ τὴν περίοδο τοῦ lockdown.

Γιὰ ὅσο καιρὸ οἱ ἐργαζόμενοι ἔβγαζαν τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρῦπα καὶ δούλευαν διπλοβάρδιες γιὰ νὰ καλύψουν τὰ κενὰ ποὺ εἶχαν ἀφήσει στὸ σακατεμένο σύστημα ὑγείας ὅλες οἱ μνημονιακὲς κυβερνήσεις, ἀντιμετωπίζονταν ἀπὸ τὴν παροῦσα κυβέρνηση μὲ μηνύματα συμπαράστασης καὶ χειροκροτητὲς μπαλκονιῶν. Μόλις τόλμησαν οἱ ἐργαζόμενοι νὰ ψελλίσουν αἰτήματα γιὰ βελτίωση τῶν ἐργασιακῶν τους συνθηκῶν καὶ ἐνίσχυση τῶν ὑποδομῶν - ὡς δια μαγείας - οἱ χειροκροτητὲς «μεταμορφώθηκαν» σὲ μαινόμενους ἀστυνομικοὺς μὲ γκλόμπ καὶ τὰ μηνύματα συμπαράστασης ἀπέκτησαν μυρωδιὰ δακρυγόνου.

Ἥρωες γιὰ ὅσο διάστημα ἔμενε ἐπάνω τους στραμμένος ὁ προβολέας τῆς κυβερνητικῆς προπαγάνδας, γιατί ἔτσι βόλευε τὸ τότε κυρίαρχο ἀφήγημα. Μετὰ ἔγιναν ἀνεπιθύμητοι, μέχρι νὰ χρειαστοῦν καὶ πάλι οἱ ὑπηρεσίες τους σὲ εὐρεῖα κλίμακα, ὁπότε θὰ πάρουν καὶ πάλι φωτιὰ τὰ μπαλκόνια.

Ἀλλὰ ἔχουμε κι ἄλλα.

Ποιὸς πολίτης ἄκουσε γιὰ τὴν δωρεὰν προσφορὰ παγουριού σὲ κάθε μαθητὴ καὶ δὲν ἔνιωσε ἐθνικὰ ὑπερήφανος γιὰ αὐτὸν τὸν τόσο πετυχημένο στρατηγικὸ σχεδιασμὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας;

Τί καταπληκτικὴ σύλληψη ἦταν αὐτή; Τί ρουά - ματ στὸν Κορονοϊό ἦταν αὐτό;

Ὁ κόσμος ἀπορεῖ πραγματικά, πῶς δὲν τὸ σκεφτήκαμε αὐτὸ τὸ μέτρο τόσους μῆνες! Πῶς δὲν τὸ ἐφαρμόσαμε καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς!

Ὅταν ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε πρὸς τὰ ἔξω μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια: «ἐλᾶτε στὴν Ἑλλάδα, ἡ χώρα εἶναι πλέον ἀνοιχτὴ» καὶ ἄνοιγε διάπλατα τὰ σύνορα γιὰ κορονοτουρισμό, ἔπρεπε νὰ φροντίσει ἀπὸ τότε νὰ δώσει ἕνα δωρεὰν παγουρίνο σὲ κάθε τουρίστα!

Μπορεῖ ἔτσι νὰ ἀποφεύγαμε καὶ αὐτὴν τὴν διαφαινόμενη ἔκρηξη κρουσμάτων, γιὰ τὴν ὁποία ὁ κύριος Χαρδαλιάς ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι λόγῳ «ἐγχώριας μεταδοτικότητας» καὶ δὲν παίζουν κανένα σημαντικὸ ρόλο τὰ δυόμιση ἑκατομμύρια τουριστῶν ποὺ ἔχουν περάσει τὰ ἑλληνικὰ σύνορα...

Καὶ σὲ τί θὰ βοηθήσει τὸ παγούρι στὰ σχολεῖα; Μὰ εἶναι ἁπλό! Στὸ νὰ μὴν ὑπάρχουν συνωστισμοὶ στὶς βρῦσες. Ἰδιοφυές!

Καὶ ἀπὸ ποῦ θὰ γεμίζουν τὰ παγούρια τους τὰ παιδάκια ὅταν ἀδειάζουν; Ἀπὸ τὸ αὐτόματο πότισμα; Ἢ θὰ περιμένουν νὰ βρέξει;

Εἶναι νὰ γελάει κανεὶς ἢ νὰ κλαίει μὲ αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε;

Ἄς πᾶμε ὅμως καὶ στὶς δηλώσεις τοῦ κυρίου Πέτσα:

«...δὲν πρέπει νὰ τιμωρεῖται τὸ παιδὶ γιὰ τὴν ἀνευθυνότητα ἑνὸς γονέα... τὸ βασικὸ ζήτημα εἶναι νὰ πειστοῦν οἱ γονεῖς καὶ οἱ μαθητές, ἰδίως μεγαλύτερης ἡλικίας, ὅτι εἶναι γιὰ τὴν ὑγεία τους ἡ χρήση τῆς μάσκας... ἂν δὲν φορᾶ κάποιος μάσκα, δὲν μπορεῖ νὰ θέτει σὲ κίνδυνο τοὺς ὑπόλοιπους συμμαθητές του στὴν τάξη. Τὸ πλέγμα τῶν μέτρων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων -ποὺ φυσικὰ θὰ ὑπάρχει- θὰ ἀνακοινωθεῖ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες».

Ἀπὸ τὴν μία ὁ κύριος Πέτσας μᾶς λέει φόρα - παρτίδα πὼς δὲν πρέπει νὰ τιμωρεῖται τὸ παιδί, ἀλλὰ ὁ γονέας του. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μᾶς λέει πὼς ἑτοιμάζεται πλέγμα (!) μέτρων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση περιπτώσεων μαθητῶν ποὺ δὲν φοροῦν μάσκα.

Πρῶτα ὁρίζουν εἰσαγγελικὲς παρεμβάσεις γιὰ τὶς διαδικτυακὲς ὁμάδες ὅσων γονέων ἀγωνιοῦν βυθισμένοι μέσα στήν προχειρότητα καὶ τὸ μπάχαλο ποὺ ἔχει δημιουργήσει ἡ κυβερνητικὴ πολιτική. Μετὰ ἐπιστρατεύουν μιὰ ἐνημέρωση γονέων ποὺ κινεῖται σὲ ἐπίπεδα ποιότητας «παγουρίνο». Ἀδιαφοροῦν ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν σύσταση τοῦ ΠΟΥ, νὰ μὴν χρησιμοποιοῦνται μάσκες ἀπὸ παιδιὰ κάτω τῶν 12 ἐτῶν.

Τί ἀκριβῶς μέτρα ἑτοιμάζει ὁ κύριος Πέτσας καὶ ἡ παρέα του; Τί κυρώσεις θὰ ἔχουν οἱ γονεῖς, τοὺς ὁποίους ὁ κυβερνητικὸς σχεδιασμός τούς ἔχει ἀφήσει ἐντελῶς ξεκρέμαστους; Βαριὰ πρόστιμα; Δικογραφίες; Ἔχουν σκεφτεῖ σοβαρὰ τί σημαίνει αὐτό; Ἔχουν καταλάβει τί πᾶνε νὰ κάνουν;

Θέλουν νὰ μετατρέψουν τὰ σχολεῖα σὲ «στρατόπεδα» ἀπολυταρχισμοῦ;

Μὲ τί «πλέγμα μέτρων» σκοπεύει ὁ κύριος Πέτσας καὶ ἡ παρέα του νὰ περιζώσει τὴ μαθητιώσα νεολαία;

Ἀφοῦ φαίνεται πὼς τρέφουν μιὰ κάποια συμπάθεια γιά... παλαιὰς κοπῆς νόμους, μήπως θὰ «ἐπινοήσουν» καὶ καμιὰ παραλλαγὴ τοῦ νόμου 4000 περὶ τεντιμποϊσμού;

«Εἴμεθα τεντυ - μπόυς διότι δὲν φορούσαμε τὴν μάσκα μας;»

Αὐτὰ ἔχει νὰ παρουσιάσει ἡ κυβέρνηση τῆς «Ἀριστείας»; Σὲ ὅλα αὐτὰ μᾶς ὁδηγεῖ ὁ «νέος Μωυσῆς» Κυριάκος Μητσοτάκης; Αὐτὴ εἶναι ἡ «γῆ τῆς ἐπαγγελίας» του;

Ἄν εἶναι ὄντως αὐτή, τύφλα νὰ ‘χει ὁ Φαραώ...

2 σχόλια:

 1. Πρός τι οι ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ και οι ΑΠΟΡΙΕΣ παρακαλώ;;;
  'Οπως στρώσαμε ας πλαγιάσουμε...μόνο μην μας πάρει ο ύπνος και τότε...
  Άρτι αφιχθείς από τα καταγάλανα νερά του ΙΟΝΙΟΥ στην πρώτη μου επίσκεψη σε Σ/Μ έπαθα και τα πρώτα εγκεφαλικά...είδα παιδάκια να φορούν ΜΑΣΚΕΣ ΣΠΑΙΝΤΕΡΜΑΝ ΦΡΟΟΖΕΝ ΜΙΚΥ και τους γονείς θέλοντας να επιβραβεύσουν την ΥΠΑΚΟΗ - υΠΟΤΑΓΗ των τέκνων τους έσπευδαν να τους αγοράσουν κοκά και γλυφιτζούρια....
  ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΓΡΟΝΘΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ;;;ΟΧΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ...ΓΡΟΝΘΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΥΜΩΝ και ΥΜΩΝ...ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΑΝΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ...
  Υ.Γ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΑ ΚΑΚΑΛΑ ΑΣ ΕΛΘΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩς ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ ΔΙΝΩ.
  ΡΕ ΑΛΗΤΕΣ ΞΕΦΤΙΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΚΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ.ΔΙΑΛΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ...ΦΟΡΤΩΝΕΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΛΕΨΙΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΠΛΟ ΕΛΛΗΝΑ...ΚΑΝΑΤΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ...ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΟΙ ΣΑΣ.
  ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ...
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. θέλω να αναδείξω ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μάλλον έχει διαφύγει της κυρίας Υπουργού απαιδείας και απιστίας το πρόβλημα με τον συνωστισμό στις τουαλέτες. Τι θα γίνει εκεί; Μήπως πρέπει να μοιράσει στους μαθητές και πάπιες για να κάνουν την ανάγκη τους στην τάξη;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.