6 Ιουλ 2020

Μητροπολίτης Κερκύρας: Mε τὴν παγκοσμιοποίηση θὰ δεσπόζει ἡ πανθρησκεία ἡ ὁποία θὰ στηρίζεται σὲ ἕναν παγκόσμιο ἄρχοντα καὶ θὰ ἐπιβάλλει ἕναν κόσμο βίας καὶ ἀνελευθερίας. Γι' αὐτὸ χρειάζεται ἀντίσταση!

Στοὺς Παξοὺς μετέβη καὶ λειτούργησε τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 29 Ἰουνίου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, καθὼς καὶ τοῦ ἀποστόλου Γαΐου, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν χριστιανισμὸ στοὺς Παξοὺς Ὁ ἅγιος Γάϊος ἦταν μαθητὴς τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Η θεία λειτουργία τελέστηκε στὸν ἱστορικὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, στὸν περίβολο τοῦ ὁποίου κατὰ παράδοση βρισκόταν ὁ τάφος τοῦ ἁγίου Γαΐου.

Ὁ κ. Νεκτάριος, ἀπευθυνόμενος στοὺς πιστοὺς τόνισε ὅτι...οἱ ἀπόστολοι μᾶς παιδαγώγησαν εἰς Χριστόν. Οἱ ἀπόστολοι ἦταν οἱ φορεῖς τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ χαρακτῆρας τους μεταμορφώθηκε, διότι πίστεψαν στὸν Χριστό.

Ὁ Χριστὸς ἦταν πάντοτε γιὰ τὸν κόσμο σημεῖον ἀντιλεγόμενον. Οἱ ἀπόστολοι, ἀκολουθῶντας Τον, ἦρθαν σὲ ρήξη μὲ τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζονταν ἀπὸ τὴν απανθρωπιά, ἀπὸ τὴν υπερεκτίμηση τοῦ χρήματος καὶ τῆς ἐξουσίας, ἀπὸ τὴν ἀπουσία τοῦ σεβασμοῦ στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο. Οἱ ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος ἔδειξαν στὸν κόσμο ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι εἰκόνες Θεοῦ. Ἔτσι ἔδειξαν καὶ δημιούργησαν ἕναν νέον πολιτισμό, τὸν πολιτισμὸ τῆς πίστης στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον.

Αὐτὸς ὁ πολιτισμὸς σήμερα καὶ πάλι ἀλλάζει. Ἡ παγκοσμιοποίηση ἀφήνει τὸν Χριστὸ στὸ περιθώριο καὶ προσπαθεῖ νὰ ἐγκαθιδρύσει ἕναν τρόπο ζωῆς στὸν ὁποῖο θὰ δεσπόζει ἡ πανθρησκεία, μία νέα εἰδωλολατρία ἡ ὁποία θὰ στηρίζεται σὲ ἕναν παγκόσμιο ἄρχοντα ποὺ θὰ εἶναι ὁ ἀντίθετος τοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ ἐπιβάλλει ἕναν κόσμο βίας καὶ ἀνελευθερίας. Γι' αὐτὸ χρειάζεται ἀντίσταση!

Ἔχουμε ἀνάγκη νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ ἀποστολικὸ παράδειγμα. Νὰ μείνουμε πιστοὶ στὸν Θεό. Νὰ κρατήσουμε ζωντανὴ τὴν ἱστορία καὶ τὴν ταυτότητα τῆς πατρίδας καὶ τῆς παράδοσής μας. Νὰ μὴ φοβηθοῦμε νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Χριστὸ ὡς σημεῖον ἀντιλεγόμενον καὶ νὰ ἐπικαλούμαστε τὴν χάρη καὶ τὶς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων Ἀποστόλων!

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.