17 Ιουλ 2020

Καὶ πάλι «ἐσὺ» θὰ φταῖς ἂν ὁδηγηθοῦμε σὲ δεύτερο lockdown!

Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ φάνηκε πὼς ἡ κυβέρνηση ἔκανε βεβιασμένες καὶ ἀπερίσκεπτες κινήσεις σχετικὰ μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ἀνοίγματος τῶν συνόρων καὶ τὸν σχεδιασμὸ τῆς στρατηγικῆς ποὺ θὰ ἀκολουθήσει στὴ φετινὴ τουριστικὴ σεζόν.

Πάτησε ἐπάνω στὸν φαινομενικὰ ἐπιτυχημένο τρόπο διαχείρισης τοῦ λεγόμενου «πρώτου κύματος» τοῦ ἰοῦ, διαφήμισε τὴ χώρα μας ὡς μιὰ ἀπὸ τὶς ἀσφαλέστερες τῆς Εὐρώπης, ἔφτιαξε πρόχειρους «μεγάλους περιπάτους», μοίρασε μερικὰ ἐπιδόματα γιὰ νὰ καμφθοῦν οἱ ἀντιστάσεις, προετοίμασε ψυχολογικὰ τὰ «γκαρσόνια τῆς Εὐρώπης» (δηλαδὴ ἐμᾶς) καὶ διακήρυξε μὲ περισσὴ βιασύνη το «ἀνοίξαμε καὶ σᾶς περιμένουμε».

Γιατί εἴπαμε, ἡ Ἑλλάδα χωρὶς τὸν τουρισμὸ καὶ τὶς ἐπενδύσεις, εἶναι...ἕνα τίποτα. Ἔτσι τὴν ἔχουν καταντήσει.

Μόνο ποὺ δὲν περιμέναμε μόνο ἐμεῖς. Περίμεναν καὶ οἱ ἐν δυνάμει τουρίστες. Ὑγιεῖς καὶ νοσοῦντες. Συμπτωματικοὶ καὶ ἀσυμπτωματικοί. Ἀνιχνεύσιμα κρούσματα καὶ μὴ ἀνιχνεύσιμα στὸ ἀρχικὸ στάδιο τῆς ἐπώασης τοῦ ἰοῦ. Εἶναι φυσικῶς ἀδύνατο νὰ ἀνιχνεύσεις ὅλα τὰ εἰσερχόμενα κρούσματα ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό.

Φυσικὰ αὐτὸ τὸ δεδομένο τὸ γνώριζε καλὰ ἡ κυβέρνηση μὲ τὸ ἐπιστημονικὸ ἐπιτελεῖο της. Ἄρα τὸ ὅτι τὸ ἐπίτρεψε, σημαίνει πὼς ἠθελημένα ἀποφάσισε νὰ ἐφαρμόσει μιὰ ἄτυπη καὶ μερικῶς ἐλεγχόμενη «ἀνοσία τῆς ἀγέλης».

Γιὰ ποιὸ λόγο; Μὰ φυσικὰ γιὰ ἔσοδα.

Ὅμως τὸ ἐλεγχόμενο φαίνεται πὼς γίνεται σιγὰ σιγά... ἀνεξέλεγκτο.

Κατὰ τὰ ἄλλα, στὴ πρώτη φάση τῆς εἰσβολῆς τῆς πανδημίας στὴν Ἑλλάδα κάπου στὰ τέλη Φεβρουαρίου, κάποιοι προσκυνητὲς στοὺς Ἅγιους Τόπους δέχτηκαν μιντιακό καὶ διαδικτυακὸ λιντσάρισμα ἐπειδὴ «αὐτοὶ ἔφεραν τὸν κορονοϊό στὴν Ἑλλάδα...».

Καὶ οἱ ἁπανταχοῦ χριστιανοὶ τῆς χώρας δέχτηκαν καὶ αὐτοὶ δημοσιογραφικὸ «ξέσκισμα» διότι «αὐτοὶ ἐξαπλώνουν τὸν κορονοϊό στὴν Ἑλλάδα...».

Ὅμως ὅταν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ κρατικὰ ἔσοδα καὶ γέμισμα ταμείων, ξαφνικὰ ὁ ἰὸς γίνεται πιὸ ἀκίνδυνος, πιὸ ἐλεγχόμενος, πιὸ ἤπιος. Ἀλλὰ θυμόμαστε πὼς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας ἦταν πιὸ ἐπικίνδυνος, πιὸ φονικός, πιὸ ἀνεξέλεγκτος...

Οἱ χριστιανοὶ ἦταν τότε ἐπικίνδυνοι καὶ ἐνοχλητικοί, ὅμως οἱ τουρίστες ἀντιμετωπίστηκαν ἐξ' ἀρχῆς ἀπὸ τὴν κυβέρνηση σὰν μικροὶ ἀσυμπτωματικοὶ θεοὶ ποὺ πέφτουν ἀπὸ τὸν καταγάλανο ἑλληνικὸ οὐρανὸ μαζὶ μὲ ἕνα «τοῦβλο» 500ευρα...

Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἕλληνες ποὺ πηγαινοέρχονται γιὰ ψώνια στὰ Βαλκάνια καὶ στὴν Τουρκία, δὲν ἀποτελοῦν κίνδυνο δημόσιας ὑγείας; Εἶναι ἐλεγχόμενο καὶ αὐτὸ τὸ φαινόμενο;

Πέρα τοῦ ὅτι εἶναι ἀπολύτως ντροπιαστικό γιὰ ἕναν Ἕλληνα νὰ ἐπιλέγει νὰ συνεισφέρει (εἰδικὰ σὲ αὐτὴν τὴν χρονικὴ περίοδο) στὰ ἔσοδα τῆς Τουρκίας, εἶναι σαφῶς ἐπικίνδυνο καὶ ἀνεύθυνο καὶ γιὰ ὑγειονομικοὺς λόγους.

Ἐπιλεκτικὲς «εὐαισθησίες» λοιπόν.

Τώρα τελευταῖα, ἀφοῦ τὰ κρούσματα φαίνεται πὼς ἀνεβαίνουν καὶ πάλι, θυμήθηκαν πὼς εἶναι ἐπικίνδυνα καὶ τά... πανηγύρια...

Ἐνῶ ἀποφασίστηκε νὰ ἐπανέλθει καὶ ἡ τηλεοπτικὴ ἐνημέρωση σὲ ἑβδομαδιαία βάση ἀπὸ τὸν σκληρὸ τοῦ Μαϊάμι... Νίκο Χαρδαλιά, γιὰ ἐπιχειρησιακὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν διαχείριση τῆς πανδημίας.

Ποὺ θὰ καταλήξει ὅλο αὐτό; Στὴ γνωστὴ καραμέλα τους , δηλαδὴ τὴν «ἀτομικὴ εὐθύνη». Μόνο ἔτσι θὰ μπορεῖ νὰ «δικαιολογηθεῖ» μιὰ νέα πρακτικὴ πανδημικής καταστολῆς.

Καὶ ἀσφαλῶς δὲν θὰ φταίει ἡ στρατηγικὴ τῆς κυβέρνησης ποὺ κινήθηκε στὰ ἐπίπεδα τοῦ «μπᾶτε σκύλοι ἀλέστε» γιὰ νὰ εἰσπράξει ἔσοδα, ἀλλὰ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ θὰ φταῖς ἐσὺ πολίτη ποὺ πῆγες στὸ πανηγύρι, ἐσὺ ποὺ δὲν φόραγες μάσκα στὸ λεωφορεῖο, ἐσὺ ποὺ συνωστίστηκες στὴν παραλία καὶ στὸ πάρκο, ἐσὺ ποὺ περίμενες στὴν οὐρὰ τῆς τράπεζας καὶ δὲν χρησιμοποιεῖς τὴν κάρτα σου, ἐσὺ ποὺ στριμώχτηκες στὴν ἐκκλησία καὶ κοινώνησες, ἐσὺ ποὺ κατέβηκες στὸν δρόμο νὰ διαμαρτυρηθεῖς καὶ ἀσφαλῶς ἐσὺ ποὺ διατηρεῖς ἀκόμα ἀμφιβολίες γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν χειρισμῶν τῆς κυβέρνησης...

Οἱ κυβερνῶντες καὶ οἱ τουρίστες δὲν φταῖνε ποτέ. Δὲν εὐθύνονται γιὰ τίποτε. Ἔχουν πάντα δίκιο. Ὁ ἀνεύθυνος πολίτης εἶναι αὐτὸς ποὺ φταίει πάντα. Ὄχι ὁ εἰσαγόμενος ἀνεύθυνος πολίτης. Μόνο ὁ ἐγχώριος...

Καὶ ἀφοῦ θὰ φταίει ὁ πολίτης, θὰ εἶναι ξανὰ δικαιολογημένο νὰ τοῦ στερήσουν τὶς ἀτομικές του ἐλευθερίες...

Πρὸς τὸ παρὸν ὑπερισχύουν οἱ φωνὲς τῆς κυβέρνησης ποὺ καθησυχάζουν τὸν κόσμο λέγοντας πὼς δὲν θὰ ὑπάρξει δεύτερο lockdown. Οἱ βίαιες διαδηλώσεις καὶ τὰ ἐπεισόδια ποὺ ἔγιναν στὴ Σερβία μᾶς δείχνουν πὼς οἱ λαοὶ εἶναι ἤδη ἐξαγριωμένοι μὲ τὴ λογική τοῦ «ἄνοιξε - κλεῖσε» καὶ εἰδικὰ ὅταν οἱ κυβερνήσεις τούς φέρονται ἀνεύθυνα καὶ δὲν ἀκολουθοῦν κανένα σοβαρὸ σχέδιο ἀντιμετώπισης τῆς κατάστασης.

Οἱ λαοὶ φαίνεται πὼς εἶναι ἐξουθενωμένοι καὶ ἀγανακτισμένοι ἀπὸ ὅλη αὐτὴν τὴν παγκόσμια ὑγειονομικὴ τρομοκρατία.

Ἔρχεται Δεκαπενταύγουστος. Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τὸ λεγόμενο καὶ «Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ» τῶν Χριστιανῶν.

Γιὰ νὰ δοῦμε, θὰ παρατηρηθοῦν τὰ ἴδια φαινόμενα μὲ αὐτὰ ποὺ ἔλαβαν χώρα κατὰ τὸ κανονικὸ Πάσχα; Θά... θυμηθοῦν - ὅλως τυχαίως πάλι - τότε τὴν ἐπικινδυνότητα τοῦ ἰοῦ; Θὰ ἀντιμετωπιστοῦν ξανὰ μὲ ἄλλα μέτρα οἱ Χριστιανοὶ καὶ μὲ ἄλλα σταθμὰ οἱ τουρίστες καὶ οἱ... σιντριβανολάτρες;

Καὶ ἂν ὃ μὴ γένοιτο γίνει ἕνα δεύτερο lockdown, ἔχουμε τὴν ἐντύπωση πὼς θὰ ξεκινήσει νὰ χειροκροτεῖ ὁ κόσμος καὶ πάλι ἀπὸ τὰ μπαλκόνια; Θὰ μᾶς καθησυχάσουν καὶ πάλι οἱ περιφερόμενες συναυλίες;

Θὰ εὐδοκιμήσουν καὶ πάλι οἱ χρυσοπληρωμένες καμπάνιες τοῦ «μένουμε σπίτι»;

Θὰ ἀρκεστοῦν οἱ πολῖτες στὸ νὰ πλένουν τὰ χέρια τους «πολὺ σχολαστικά;».

2 σχόλια:

 1. Μπράβο παιδιά.Μια αθλητική εφημερίδα έγινε η φωνή των χριστιανών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κοροϊδοϊός!

  Το απόλυτο εργαλείο...
  της υπόγειας...
  βοθρολυματικής "ελίτ",

  εφόσον...

  ...υπόσχεται, πώς μπορεί να ξεφουσκώσει,
  την π α γ κ ό σ μ ι α
  οικονομική φούσκα,
  -χωρίς κραχ- οπότε, όλες οι κυβερνήσεις θέλνοτας και μή, είναι μέσα...

  "χτυπάει" μόνο αυτούς που
  επιλέγουν οι κρατούντες,
  και μόνον... όταν το επιλέγουν(!)οι κρατούντες (...)

  εξομοιώνει τους ορθοδόξους, στα μάτια όλων, με τους... άλλους
  "χριστιανούς", αφού δείχνουμε ουσιαστικά εξίσου φοβισμένοι με τις άλλες "ομολογίες"...

  και πολλά άλλα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.