4 Ιουλ 2020

Πρόεδρος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Χ. Ροζάκης: "Δέν εἶναι συνέχεια τοῦ νησιωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ τό Καστελλόριζο"

Ἐκπληκτικές δηλώσεις Ροζάκη στήν «Νέα Κρήτη» στόν Γ. Σαχίνη

ΕΙΝΑΙ Πρόεδρος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Διετέλεσε ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν. Ἐπί Σημίτη, ἀλλά διετέλεσε. Εἶναι καθηγητής πολιτικῆς ἐπιστήμης. Ὑπῆρξε ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ἀναφερόμεθα στόν Χρῆστο Ροζάκη
Θά περίμενε κανείς ὅτι αὐτός ὁ ἄνθρωπος ἔπρεπε νά εὑρίσκεται στήν πρώτη γραμμή γιά τήν προάσπιση τῶν ἐθνικῶν δικαίων. Δυστυχῶς τόν γνωρίζουμε. Καί ἐπειδή τόν γνωρίζει καί ἡ Πολιτεία, διερωτώμεθα γιατί παραμένει ἀκόμη στό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τοῦ ΥΠΕΞ. Τί διδάσκει ἄραγε στούς φοιτητές του στό Πανεπιστήμιο; Ὑποχωρητικότητα. Παροχή ἐπιχειρημάτων στόν ἀντίπαλο. Οὔτε καί αὐτό τό κάνει καλά, διότι τά ἐπιχειρήματα πού προτείνει εἶναι ἕωλα.
Ἀλλά γιά νά μήν νομίζει κανείς πώς ὑπερβάλλουμε, θά παραθέσουμε τόν διάλογό του μέ τόν δημοσιογράφο Γ. Σαχίνη στό τηλεοπτικό κανάλι «Νέα Κρήτη». Θά διαπιστώσει κανείς ὅτι...
ἀντί ἐπιχειρημάτων, ἐπαναλάμβανε σάν χαλασμένο γραμμόφωνο τήν ἰδεοληψία του γιά τό μῆκος τῶν τουρκικῶν ἀκτῶν, προκειμένου νά αἰτιολογήσει τό γιατί πρέπει νά ὑποχωρήσουμε.

Ὑποστηρίζει λοιπόν γιά τό Καστελλόριζο: «Αὐτή τή στιγμή ἔχουμε ἀναπτύξει μιά μαξιμαλιστική θέση ἤ μιά σειρά μαξιμαλιστικῶν θέσεων πού βέβαια κάποια στιγμή εἶναι διαπραγματευτικές θέσεις αὐτές, ἕνα κράτος ξεκινάει μιά διαπραγμάτευση μέ μαξιμαλισμούς, καί ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ὑποχωρεῖ σέ δεύτερες θέσεις. Νομίζω ὅτι τό διεθνές δίκαιο σαφῶς μᾶς προστατεύει, καί εἶναι ἡ μόνη μας ἀσπίδα ἀπέναντι στήν τουρκική προκλητικότητα. Ἀλλά δέν μᾶς προστατεύει πάντα. Τό Καστελλόριζο εἶναι μακριά ἀπό τή Ρόδο, ἀλλά εἶναι κοντά στίς ἀκτές τῆς Τουρκίας».

Παρακάτω ὁ διάλογος:

Γ. Σαχίνης: Ἐν τάξει ἡ γεωγραφία τό ἔβαλε κοντά στίς ἀκτές, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν ἀνήκει στή συστάδα τῆς Δωδεκανήσου καί δέν περιγράφεται στίς περίφημες συνθῆκες, ἔτσι δέν εἶναι;

Χρ. Ροζάκης: Ὄχι δέν εἶναι ἔτσι. Εἶναι ἀπομονωμένο τό Καστελλόριζο.

Γ. Σαχίνης: Δέν εἶναι δηλαδή συνέχεια τοῦ ἑλλαδικοῦ νησιωτικοῦ χώρου κατ’ ἐσᾶς;

Χρ. Ροζάκης: Εἶναι συνέχεια, ἀλλά τί σημαίνει συνέχεια.

Γ. Σαχίνης: Ὁπότε πῶς εἶναι ἀπομονωμένο; Ἀπομονωμένο σημαίνει, καί ἄν κάνω λάθος θέλω νά μᾶς τό ἐξηγήσετε ἀπόψε, γιατί προξενεῖ αἴσθηση καί εἶναι καί εἴδηση, ἄν θέλετε. Θέλω νά μᾶς τό ἐξηγήσετε γιατί τό Καστελλόριζο τό περιγράφουμε ὡς μεμονωμένο ἐπειδή εἶναι κοντά στίς τουρκικές ἀκτές, ὅταν κοντά στίς τουρκικές ἀκτές εἶναι Χίος, Σάμος, Μυτιλήνη, Ρόδος, Κῶς, τόσα μικρά καί μεγάλα νησιά σέ μιά συνέχεια. Αὐτή εἶναι ἡ πατρίδα μας. Γιατί ντέ καί καλά τό Καστελλόριζο τό ξεκόβουμε ἐμεῖς ὡς Ἕλληνες καί λέμε εἶναι ἀπομονωμένο καί σέ ἀπόσταση. Γιατί εἶναι σέ ἀπόσταση; Δέν εἶναι σέ συνέχεια;

Χρ. Ροζάκης: Δέν εἶναι συνέχεια, κύριε. Δέν εἶναι σέ συνέχεια. Εἶναι σέ ἀπόσταση.

Γ. Σαχίνης: Μέ τήν ἴδια λογική εἶναι σέ ἀπόσταση καί ἡ Γαῦδος ἀπό τήν Κρήτη, ξέρετε. Εἶναι καί αὐτή ἀμφισβητήσιμη;

Χρ. Ροζάκης: Σέ μιά περίπτωση ὁριοθέτησης μέ τήν Λιβύη;

Γ. Σαχίνης: Ναί.

Χρ. Ροζάκης: Ἡ Λιβύη δέν δέχεται ὅτι ἡ Γαῦδος ἔχει ὑφαλοκρηπῖδα καί…

Γ. Σαχίνης: Μέ βάση τό διεθνές δίκαιο ἔχει;

Χρ. Ροζάκης: Βεβαίως. Τό μῆκος τῶν ἀκτῶν τῆς Τουρκίας ἀπέναντι στό μῆκος τῶν ἀκτῶν τῆς Κύπρου εἶναι πολύ μεγαλύτερο. Ὡς ἐκ τούτου ἡ Τουρκία τράβηξε μιά ὁριοθετική γραμμή ἡ ὁποία εἶναι πιό κοντά στίς ἀκτές τῆς Κύπρου παρά στίς δικές της, δηλαδή πῆρε περισσότερη ὑφαλοκρηπῖδα ἤ ΑΟΖ.

Γ. Σαχίνης: Παρά ταῦτα ὁριοθέτησε ὑφαλοκρηπῖδα μέ τό ψευδοκράτος πού στά δικά μας νησιά δέν ἀναγνωρίζει καί τό διεθνές δίκαιο τῆς θαλάσσης δέν μιλάει γιά μικρό, μεγάλο ἤ μεσαῖο νησί κάνει συγκεκριμένους διαχωρισμούς. Πρῶτα-πρῶτα λέει νά εἶναι κατοικημένα. Ἔ, λοιπόν, τό Καστελλόριζο εἶναι.

Χρ. Ροζάκης: Ἔχετε μείνει στό Καστελλόριζο, φοβᾶμαι. Τό ζήτημα εἶναι ὅτι τό Καστελλόριζο βρίσκεται πολύ κοντά στίς ἀκτές τῆς Τουρκίας.

Γ. Σαχίνης: Εἶναι ἑλληνική ἐπικράτεια ὅμως, κ. Ροζάκη.

Χρ. Ροζάκης: Φυσικά καί εἶναι. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα τό μῆκος τῶν ἀκτῶν πού βρίσκονται ἀντικείμενα πρός τίς ἀκτές τοῦ Καστελλορίζου εἶναι πολύ μεγαλύτερες.

Γ. Σαχίνης: Ἐπικαλεῖσθε τό μῆκος τῶν ἀκτῶν, θέλω νά μᾶς τό διευκρινίσετε, ἡ Ἑλλάδα ἔχει πολύ μεγαλύτερο μῆκος ἀκτῶν, λοιπόν.

Χρ. Ροζάκης: Συνολικά,

Γ. Σαχίνης: Συνολικά. Γιατί ἡ ὁριοθέτηση θά γίνει κατά κομμάτι; Σαλάμι-σαλάμι;

Νά συμπληρώσουμε μέ τό σχόλιο τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΝ ναυάρχου ἐ.ἀ. Κοσμᾶ Χρηστίδη, ὁ ὁποῖος ἐπέμεινε ὅτι ὅποια χώρα πῆγε νά ἀναζητήσει τό δίκιο της σέ διεθνῆ δικαστήρια ὅπως τῆς Χάγης καί τοῦ Ἁμβούργου, προέβαλε τό μέγιστο τῶν ἀπαιτήσεών της (πῆγε μαξιμαλιστικά δηλαδή.) Καί χαρακτήρισε «ἡττοπάθεια» κάθε ἄλλη στάση συμπληρώνοντας εὔγλωττα ὅτι δέν θά ἤθελε νά χρησιμοποιήσει ἄλλον χαρακτηρισμό…

4 σχόλια:

  1. Αντί σχολίου...

    https://youtu.be/4roKy-z7T9I

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Χρ. Ροζάκης: "Δέν εἶναι συνέχεια τοῦ νησιωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ τό Καστελλόριζο"
    Και εγώ αναρρωτιέμαι, που είναι αυτή η περίφημη πατριωτική δέκα επτά Νοέμβρη να τιμωρήσει μερικούς Ιούδες; Τουλάχιστον μπορεί αυτός ο Ιούδας να μας εξηγήσει αφού ξέρει τόσο καλά και από γεωγραφία πως γίνεται η Δομινικανή Δημοκρατία να είναι συνεχεία του νησιώτικου {Γαλλισμού}, η όπως αλλιώς θέλει να το πει, και όχι μόνο η συγκεκριμένη Δημοκρατία, αλλά πολλά αλλά νησάκια διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο που ανήκουν στην Γαλλία;;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.