8 Ιουλ 2020

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Νὰ μὴ λέγης ὅτι, ἂν καὶ προσευχήθηκες πολὺν καιρό, δὲν κατώρθωσες τίποτε, διότι ἤδη κάτι σπουδαῖο κατώρθωσες. Τί, ἀλήθεια, ὑπάρχει ἀνώτερο ἀπὸ τὴν προσκόλληση στὸν Κύριον καὶ ἀπὸ τὴν συνεχῆ παραμονὴ σ'αὐτὴν τὴν ἕνωση;
Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.