20 Ιουλ 2020

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Οἱ ἀγωνιστὲς δοκιμάζονται, γιὰ νὰ αὐξήσουν τὸν πνευματικό τους πλοῦτο.
Οἱ χλιαροί, γιὰ νὰ ἀναγκαστοῦν νὰ προφυλάξουν τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ τοὺς βλάπτουν.
Οἱ κοιμισμένοι, γιὰ νὰ ξυπνήσουν.
Οἱ ἀπομακρυσμένοι, γιὰ νὰ ξαναπλησιάσουν τὸν Θεό.
Καὶ οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ μποῦν μὲ παρρησία στὸν Παράδεισο, ἀφοῦ θὰ ἔχουν τόσα ὑπομείνει γιὰ τὸν Θεό.
Ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος

4 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.