5 Ιουλ 2020

Θεὸς καὶ Οἰκογένεια στὸ ρωσικὸ Σύνταγμα - «Ναὶ» εἶπαν 8 στοὺς 10

Μὲ τὸ συντριπτικὸ ποσοστὸ τοῦ 77,92% οἱ Ρῶσοι εἶπαν «ναὶ» στὶς συνταγματικὲς ἀλλαγὲς ποὺ προωθεῖ ἡ κυβέρνηση τοῦ Βλαντιμὶρ Πούτιν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ ἀναφορὰ στὸν Θεὸ στὸ νέο Σύνταγμα τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ὁ ὁρισμὸς τοῦ γάμου ἀποκλειστικὰ ὡς «ἕνωση ἑνὸς ἄνδρα μὲ μία γυναίκα».

Στὸ δημοψήφισμα ποὺ διεξήχθη, μὲ καταμετρημένο τὸ 100% τῶν ψήφων , τὸ «ὄχι» συγκέντρωσε 21,27%, ἐνῶ ἡ συμμετοχὴ κρίθηκε ἱκανοποιητικὴ καθὼς κυμάνθηκε στὸ 65% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος.
Μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπίμαχες τροπολογίες δίνει στὸν Βλαντίμιρ Πούτιν τὴν ἐπιλογὴ νὰ διεκδικήσει δύο ἐπιπλέον θητεῖες μετὰ τὴ λήξη τῆς τρέχουσας, τὸ 2024. Θὰ ἔχει ἔτσι τὴ δυνατότητα νὰ παραμείνει στὸ Κρεμλίνο μέχρι τὸ 2036, ὅταν θὰ εἶναι 84 ἐτῶν.
Μὲ βάση τὶς προτεινόμενες ἀλλαγὲς , στο Σύνταγμα θὰ περιληφθοῦν ἄρθρα ποὺ προβλέπουν τὴν προστασία του θεσμοὺ τοῦ γάμου ως ἕνωσης ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας...
γυναίκας, τὸν καθορισμὸ τῶν παιδιῶν ὡς προτεραιότητα τῆς ἐσωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ρωσίας καὶ τὴν ὑποχρέωση ὑποστήριξης καὶ προστασίας τοῦ πολιτισμοῦ ὡς τῆς μοναδικῆς κληρονομιᾶς τοῦ πολυεθνικοῦ ἔθνους τῆς Ρωσίας. Ἄλλες τροπολογιες αναφερουν ὅτι ἡ Ρωσία προστατεύει τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ τιμᾶ τὶς προσπάθειες ὅσων ὑπερασπίζονται τὴν πατρίδα

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.