3 Ιουν 2020

ΔΙΣ: Σύσταση γιὰ ἀποχὴ ἀπὸ κάθε ἐκδήλωση ποὺ διοργανώνεται ἀπὸ τὶς ὀργανώσεις Rotary καὶ Lions!

«Ἀπεφάσισε νὰ συστήσει δι’ Ἐγκυκλίου Σημειώματος στοὺς Σέβ. Μητροπολίτες καὶ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀπέχουν ἀπὸ κάθε ἐκδήλωση ποὺ διοργανώνεται ἀπὸ τὶς ὀργανώσεις Rotary καὶ Lions, ἐπειδὴ δὲν περιορίζονται μόνον σὲ κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις, ἀλλὰ ἐπεκτείνονται καὶ σὲ πράξεις θρησκευτικοῦ χαρακτήρα, καθ’ ὅσον διαθέτουν τυπικὸ τελετουργίας εἰσδοχῆς νέων μελῶν καὶ καθορίζουν προσευχὴ ποὺ ἀπευθύνεται ἀδογμάτιστα σὲ ἕνα θεό, μὲ τὴν γενικὴ ἔννοια τοῦ ὄρου καὶ ὄχι κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας»

Συνῆλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Ἰουνίου 2020, στὴ δευτέρα Συνεδρία της γιὰ τὸν μήνα Ἰούνιο ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.
Ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος καὶ τὰ Μέλη τῆς ΔΙΣ δέχθηκαν τὸν Ἀξιότιμο Ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο καὶ τὸν Ἀξιότιμο Ὑπουργὸ Ὑγιείας κ. Βασίλειο Κικίλια, στὸν ὁποῖο ἐπεδόθη, ὡς δωρεὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑγιειονομικὸ ὑλικὸ γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγιείας, ἤτοι δέκα (10) monitors γιὰ τὸν.... ἐξοπλισμὸ τῶν μονάδων ἐντατικῆς θεραπείας, ἀξίας 85.000,00 € & ἕνας (1) κεντρικὸς σταθμὸς παρακολουθήσεως γιὰ τὶς ΜΕΘ, ἀξίας 12.000,00 €.
Κατὰ τὴν σημερινὴ Συνεδρία ἡ ΔΙΣ:
- Ἐπεκύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς προηγουμένης Συνεδρίας.
- Ἔλαβε γνώση του ἀπὸ 17-5-2020 Γράμματος τῆς ΑΘΠ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου σχετικοῦ πρὸς τὸ θέμα τῆς κοινῆς πορείας στὴν ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν ἀμφισβητήσεων τοῦ καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας, ὡς καὶ τοῦ ἀπὸ 19-5-2020 Γράμματος τῆς ΑΜ τοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιὴλ σχετικοῦ πρὸς τὸ ἴδιο θέμα.
Η ΔΙΣ ἀπεφάσισε, ὁμοφώνως, νὰ ἀποσταλοῦν ἀπαντητικῶς ἀνάλογα Συνοδικὰ Γράμματα, στὰ ὁποῖα θὰ προσεπιδηλοῦται καὶ πάλι τὸ ὅτι, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐμμένει στὴν ἐξ ἀρχῆς ἐκφρασθεῖσα δογματικὴ καὶ θεολογικὴ ἐπιβεβαίωσή της ὅτι «τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας παραμένει ἀδιαπραγμάτευτο ὅπως μᾶς παρεδόθη ἀπὸ τὴν περὶ αὐτοῦ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας», ὡς ἐπίσης καὶ τὸ ὅτι «ἡ διαδικασία μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας πρὸς τοὺς πιστοὺς παραμένει ὡς ἔχει καὶ ὅπως μᾶς ἔχει παραδοθεῖ ὑπὸ τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς μας Παραδόσεως».
- Ἔλαβε γνώση τοῦ Ἀπολογισμοῦ τῶν Δαπανῶν γιὰ τὸ προσφερθὲν ἔργο τῆς Φιλανθρωπίας ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὸ ἔτος 2019.
Πρὸς τοῦτο θὰ ἐκδοθεῖ σχετικὴ Ἀναλυτικὴ Ἔκθεση γιὰ τὶς παραπάνω δαπάνες.
- Ὤρισε τὸ Πρόγραμμα τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου, ἰδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἑξῆς:
α) Τὴν Κυριακὴ 28 Ἰουνίου 2020 στὶς 7 μ.μ., στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Παύλου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ψαρῶν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, θὰ τελεσθεῖ ὁ Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός, στὸν ὁποῖο θὰ χοροστατήσει ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ΔΙΣ ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος.
Ὁμιλητῆς ὠρίσθη ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Σεραπίων Μιχαλάκης, Β’ Γραμματεὺς – Πρακτικογράφος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
β) Τὸ πρωὶ τῆς ἑορτῆς, Δευτέρα 29 Ἰουνίου 2020, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Παύλου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ψαρῶν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, θὰ τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, μὲ τὴν συμμετοχὴ δύο βοηθῶν Ἐπισκόπων της Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ ὁμιλήσει ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Φιλόθεος, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
γ) Τὴν Κυριακὴ 28 Ἰουνίου 2020 στὶς 7 μ.μ., στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, θὰ τελεσθεῖ ὁ Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός, στὸν ὁποῖο θὰ χοροστατήσει ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ΔΙΣ, ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ἐπ’ εὐκαιρία τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ὑπὸ τὸν τίτλο «ΙΔ’ Κορίνθου Παύλεια 2020».
- Ἐνέκρινε τὴν πρόταση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων περὶ τῆς διοργανώσεως τῆς ΛΒ’ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Ἱερῶν Μητροπόλεων διὰ θέματα Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκείας.
Ἡ Συνδιάσκεψη θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸν Πύργο Ἠλείας ἀπὸ τὴν 19η ἕως καὶ τὴν 21η Ὀκτωβρίου 2020.
Η ΔΙΣ λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τὴν ἀπὸ 2-6-2020 ἐκδοθεῖσα ΚΥΑ περὶ ἐπιβολῆς μέτρων στοὺς θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας γιὰ τὴν προστασία τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντί του κορωνοϊοῦ Covid-19 γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 6-6-2020 ἕως καὶ 9-7-2020, ἀπεφάσισε νὰ ἀποστείλει τὶς σχετικὲς ὁδηγίες πρὸς τοὺς Σέβ. Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Η ΔΙΣ λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τὶς εἰσηγήσεις τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων:
α) Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συστάσεως ὑπὸ διαφόρων φορέων καὶ μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως, «τῆς τεχνικῆς της Γιόγκα» ὡς τρόπου ἀντιμετωπίσεως τοῦ ἄγχους, κατὰ τὴν περίοδο τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τὸ ἀπὸ 16ης Ἰουνίου 2015 Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περὶ «τῆς τεχνικῆς της Γιόγκα» καὶ στὸ πλαίσιο τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία στὴ Χώρα μᾶς εἶναι συνταγματικῶς κατωχυρωμένη καὶ σεβαστή, ἀλλὰ καὶ τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης Αὐτῆς γιὰ τὴν ἀποφυγὴ δημιουργίας κλίματος θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, ὁμοφώνως ἀπεφάσισε νὰ ὑπενθυμίσει στὸ χριστεπώνυμο Πλήρωμα ὅτι ἡ «Γιόγκα» ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, διαθέτει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καὶ τάσεων καὶ δὲν ἀποτελεῖ «εἶδος γυμναστικῆς».
Ὡς ἐκ τούτου ἐπισημαίνει γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ ὅτι ἡ «Γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας καὶ δὲν ἔχει καμμία θέση στὴν ζωὴ τῶν Χριστιανῶν.
β) Ἐνημερώνει τὸ Ὀρθόδοξο Πλήρωμα γιὰ τὴν νέα προσηλυτιστικὴ δραστηριότητα τῆς νεοπροτεσταντικῆς ὀργανώσεως «Ἑλληνικὴ Ἱεραποστολικὴ Ἕνωση», ἐπισημαίνουσα ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἑνὸς καὶ μοναδικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἔχουν ἀνάγκη τὶς διάφορες νεοφανεῖς αἱρετικὲς κινήσεις, οὔτε τοὺς διαφόρους κήρυκες αὐτῶν ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ ἡ τὸ ἐξωτερικό, καὶ παραμένουν πιστοὶ στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως αὐτὸ παρεδόθη ἀπ’ ἀρχῆς ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Εὐαγγελιστὲς καὶ ἑρμηνεύθηκε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
γ) Ἀπεφάσισε νὰ συστήσει δι’ Ἐγκυκλίου Σημειώματος στοὺς Σέβ. Μητροπολίτες καὶ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀπέχουν ἀπὸ κάθε ἐκδήλωση ποὺ διοργανώνεται ἀπὸ τὶς ὀργανώσεις Rotary καὶ Lions, ἐπειδὴ δὲν περιορίζονται μόνον σὲ κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις, ἀλλὰ ἐπεκτείνονται καὶ σὲ πράξεις θρησκευτικοῦ χαρακτήρα, καθ’ ὅσον διαθέτουν τυπικὸ τελετουργίας εἰσδοχῆς νέων μελῶν καὶ καθορίζουν προσευχὴ ποὺ ἀπευθύνεται ἀδογμάτιστα σὲ ἕνα θεό, μὲ τὴν γενικὴ ἔννοια τοῦ ὄρου καὶ ὄχι κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας.
Τέλος ἡ ΔΙΣ ἐνέκρινε ἀποσπάσεις κληρικῶν, ἀσχολήθηκε μὲ θέματα Ἱερῶν Μητροπόλεων, Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ μὲ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ ζητήματα.

4 σχόλια:

 1. Γκιουλέκας και Άδωνις στη φώτο!
  Οι αγαπημένοι πολιτικοί των χριστιανούληδων που τους ψηφίζουν μονοκούκι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σωστά έπραξε η Σύνοδος εδώ.

  Φιλευλαβής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτή όμως η ταχύτητα της Συνόδου... Κάτι μεταξύ χελώνας και σαλιγκαριού...

   Διαγραφή
 3. Πολύ σωστά συστήνει την αποχή από τις εκδηλώσεις των συγκεκριμένων οργανώσεων (αν και θα έπρεπε να επεκταθεί και για τις ίδιες τις οργανώσεις, τα μέλη και τις σχέσεις... όχι μόνο τις εκδηλώσεις), όπως λέει "...καθορίζουν προσευχὴ ποὺ ἀπευθύνεται ἀδογμάτιστα σὲ ἕνα θεό, μὲ τὴν γενικὴ ἔννοια τοῦ ὄρου καὶ ὄχι κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας".
  Γιατί όμως δεν παίρνουν θέση με τον ίδιο τρόπο και για τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς και αλλόθρησκους, που κι εκεί έχουμε αδογμάτιστη προσευχή σε ένα κοινό θεό ή θεό με τη γενική έννοια κι όχι την Ορθόδοξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.