1 Ιουν 2020

ΟΗΕ: οἱ λέξεις «ἄνδρας» καὶ «γυναῖκα» δὲν εἶναι πιὰ πολιτικὰ ὀρθοὶ ὅροι! Προτροπή γιὰ χρήση «άφυλου» λεξιλογίου!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Γράφει ὁ Robert Bridge 
Ἐνῶ ἑκατομμύρια παντρεμένα ζευγάρια ἀνὰ τὸν κόσμο νοιώθουν ἔντονη πίεση τώρα ποὺ ἀναγκάζονται νὰ μένουν μαζὶ λόγω τῆς πανδημίας, τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ἀποφάσισαν ὅτι εἶναι ἡ μία καλὴ στιγμὴ νὰ ἀφαιρέσουν τὶς λέξεις «ἄνδρας» καὶ «γυναίκα» ἀπὸ τὴν καθομιλουμένη. 
Σὲ περίπτωση ποὺ κάποιος σκέφτηκε ὅτι οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς «κοινωνικῆς δικαιοσύνης» θὰ ἔκαναν μία πολὺ ἀναγκαία παύση ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία τοὺς ἐνάντια στὸ wrong think (σημείωση: wrong think εἶναι οἱ λέξεις καὶ οἱ φράσεις ποὺ δὲν εἶναι ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὴν ἀριστερά-τους φιλελεύθερους), εἰδικὰ στὸ ἀποκορύφωμα μιᾶς πανδημίας, ἂς τὸ σκεφτεῖ ξανά. Αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα ἡ διοικητικὴ ὑπηρεσία τοῦ ΟΗΕ βρῆκε νέους ἔξυπνους τρόπους νὰ χωρίσει καὶ νὰ ἀποξενώσει τὸν παγκόσμιο πληθυσμό, τὴν ὥρα ποὺ οἱ κανόνες τῆς κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης ἔχουν ἤδη καταστήσει τοὺς ἀνθρώπους ἀπόμακρους μεταξύ τους. 
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, ἡ ὁμάδα τῶν μέσων ἐνημέρωσης τοῦ πρακτορείου ἔκανε τὸ ἑξῆς tweet: «Βοήθησε στὴ δημιουργία ἑνὸς κόσμου μὲ περισσότερη ἰσότητα μὲ τὴ χρήση οὐδέτερης φυλετικὰ γλώσσας ἂν εἶσαι ἀβέβαιος σχετικὰ μὲ τὸ φύλο κάποιου ἢ...
ἀναφέρεσαι σὲ μία ὁμάδα ἀνθρώπων». 
Τὸ τί ἀκολούθησε ἦταν μία λίστα ἀπὸ “κάντε τὸ” ἢ “μὴν τὸ κάνετε” (dos and don’ts), πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποία εἶναι ἤδη πολὺ γνωστά, ὅπως ἡ ἀντικατάσταση τῆς λέξης “manpower” (ἔχει τὸ συνθετικὸ man, ποὺ σημαίνει ἄνδρας) μὲ τὴ λέξη “workforce”, οἱ ὁποῖες σημαίνουν καὶ οἱ δύο «ἀνθρώπινο δυναμικό», καὶ τῆς λέξης “salesman” μὲ τὴ λέξη “salesperson”, ποὺ εἶναι συνώνυμες γιὰ τὴ λέξη «πωλητής». Ἐντάξει, τὸ καταλαβαίνουμε. Ἀλλὰ ὁ ΟΗΕ ἔκανε «διακριτικὰ» καὶ κάποιες ἀκόμη προσθῆκες οἱ ὁποῖες ἐξέπληξαν, γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ὅτι ἐξόργισαν, κάποιους, ἀπαιτώντας οἱ ὄροι «ἄνδρας» καὶ «γυναίκα», οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦνται χωρὶς πρόβλημα ἐδῶ καὶ αἰῶνες, νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ τὸν γενικὸ καὶ ἄφυλο ὄρο «σύζυγος» (“spouse”). 
Ἐντωμεταξύ, οἱ λέξεις «ἀγόρι» (“boyfriend”) καὶ «κορίτσι» (“girlfriend”) ἐπίσης δὲν ἔλειψαν ἀπὸ τὸ γραμματικὸ ξεσκατάρισμα, μὲ τὴ λέξη «σύντροφος» (“partner”) νὰ εἶναι τώρα ὁ ὅρος ποὺ προτιμᾶται. 
Κάποιοι μπορεῖ νὰ ἀναρωτιοῦνται, γιατί ὅλη αὐτὴ ἡ ἀναταραχὴ σὲ μία τέτοια περίοδο; Μήπως οἱ φιλελεύθεροι προσπαθοῦν ἁπλὰ νὰ σταθοῦν ἀντάξιοί του NPC Wojak, ἑνὸς meme ποῦ τοὺς ἀπόδωσαν οἱ ἐναλλακτικοὶ δεξιοὶ ; (Σημείωση: ὁ NPC Wojak ἀντιπροσωπεύει τὸν χαρακτήρα ποὺ δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ σκεφτεῖ γιὰ τὸν ἑαυτὸ τοῦ καθὼς τὰ ἀρχικὰ NPC σημαίνουν non-player character- δηλαδὴ χαρακτήρας ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν ποὺ δὲν παίρνει μέρος στὸ παιχνίδι). Ἢ ὑπάρχει κάτι πιὸ οὐσιῶδες σὲ αὐτὴ τὴν ξαφνικὴ βουτιὰ στὸν βυθὸ τῆς τρέλας; Μετὰ ἀπ’ αὐτά, δὲν θὰ ὑπάρχουν ὡς ὑπονοούμενοι ἀπὸ τὴν λέξη “husband” ὄροι “man” («ἄνδρας») ἢ “toxic masculinity” («τοξικὴ ἀρρενωπότητα») ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ σκανδαλίσουν ἀκόμη καὶ τοὺς πιὸ ἐνάρετους ἀνάμεσά μας. 

Ἡ λέξη “husband” προέρχεται ἀπὸ τὴ λέξη husbondi τῆς Ἀρχαίας Νορδικῆς γλώσσας, ἡ ὁποία μεταφράζεται κυριολεκτικὰ ὡς «ἔνοικος σπιτιοῦ». Ὄχι καὶ τὸ πιὸ καταπιεστικὸ πράγμα ποὺ ἀκούγεται στὸν κόσμο. Βέβαια, ἀκόμη καὶ ἂν ἀναλογιστοῦμε τὶς λιγότερο πολιτικῶς ὀρθὲς προελεύσεις τῆς λέξης, μὲ τὴν προέλευση «κύριος του σπιτιοῦ» νὰ εἶναι μία ἀπὸ αὐτές, ἡ λέξη “husband” ὑπάρχει ἐδῶ καὶ τόσο καιρὸ ποὺ ὁποιαδήποτε συνυποδήλωση ἀνδρικῆς κυριαρχίας μέσω αὐτῆς τῆς λέξης ἔχει πιὰ ἐξαφανιστεῖ ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό. 

Ὅσον ἀφορᾶ τὴ λέξη “wife”, αὐτὴ πιστεύεται ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὴ λέξη wif τῆς Ἀρχαίας Ἀγγλικῆς γλώσσας, ποὺ σημαίνει ἁπλὰ γυναίκα, θηλυκό, κυρία. Ξανά, ὅπως καὶ μὲ τὸν ὄρο “husband”, οἱ ἐτυμολογικὲς ρίζες τῆς λέξης “wife” ἀποκαλύπτουν πολὺ λίγα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ πυροδοτήσουν τὸ πλῆθος ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ δῆθεν «ἠθικοὺς» ἀνθρώπους. 

Ἕνας πιθανὸς λόγος γιὰ αὐτὴ τὴν ἀναίτια καταστροφὴ λέξεων θὰ μποροῦσε νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία νὰ δεχτοῦμε ὁμόφυλα ζευγάρια, τὰ ὁποῖα δὲν ταιριάζουν στὸ παραδοσιακὸ μοντέλο ἄντρα-γυναίκας (ἑτερόφυλων συζύγων). Ἔτσι, ὁ ΟΗΕ φαίνεται νὰ νομίζει ὅτι ἡ λύση εἶναι ἁπλὰ νὰ ξεφορτωθοῦν τὶς λέξεις “husband” καὶ “wife” ἀντὶ νὰ ἀφήσουν τοῦ πάντες- ἑτερόφυλους, ὁμοφυλόφιλους, καὶ διεμφυλικοὺς- νὰ διαλέξουν γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους πῶς θέλουν νὰ χαρακτηρίζονται. Ο ΟΗΕ θέλει νὰ φέρεται σὲ ὅλους μας σὰν ἀπείθαρχα παιδιά, ἐνῶ δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ νὰ ἀποπνέει μίσος ἢ νὰ εἶναι σεξιστικὸ ὅσον ἀφορᾶ αὐτὲς τὶς λέξεις καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐπιβάλλεται στοὺς ἀνθρώπους νὰ νοιώθουν ἔνοχοι ποὺ τὶς χρησιμοποιοῦν. 

Ὅποτε, ποῦ ἀκριβῶς εἶναι τὸ ὅριο ὅσον ἀφορᾶ τὴ θέσπιση περιορισμῶν στὸ τί μποροῦν καὶ τί δὲν μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ λένε χωρὶς νὰ προσβάλλουν κάποιον; Ποιὸς θὰ μᾶς φυλάξει ἀπὸ τοὺς «φύλακες»; Ποιὸς θὰ μᾶς προστατέψει ἀπὸ τοὺς «προσβεβλημένους»; Ὑπάρχει πρόβλεψη στὸ καταστατικό του ΟΗΕ ποῦ δίνει τὴν ἁρμοδιότητα στὸν Ὀργανισμὸ νὰ ἐξαφανίζει λέξεις ποῦ ὑπῆρχαν ἤδη ἀπὸ τὴν περίοδο πρὶν τὴν αὐγὴ τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας; 

Ἐνῶ καθόμαστε στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ μὲ πιθανότητα μίας βουτιᾶς στὸν κατήφορο, ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι κάθε ἄνδρας-σύζυγος ἦταν κάποτε γιός, καὶ κάθε γυναίκα-σύζυγος ἦταν κάποτε κόρη, γιὰ νὰ μὴν ποῦμε γιὰ ἀνιψιοὺς καὶ ἀνιψιές. Ὁμοίως, μερικοὶ ἄνδρες-σύζυγοι θὰ συνεχίσουν, καὶ θὰ γίνουν παπποῦδες καὶ οἱ σύζυγοι-γυναῖκες γιαγιάδες. Ἂν μείνουμε τώρα σιωπηλοί, ὅσο σίγουρο εἶναι ὅτι ὁ ἥλιος βγαίνει ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ τόσο σίγουρο εἶναι ὅτι ὁ ΟΗΕ θὰ ἀπαιτήσει – καὶ σύντομα μάλιστα – τὸν ἀποκλεισμὸ καὶ αὐτῶν τῶν ὅρων, οἱ ὁποῖοι βασίζονται στὸ φύλο. Οἱ λέξεις «γιοὶ» καὶ «κόρες» θὰ κατηγοριοποιηθοῦν ὡς «ἀπόγονοι» καὶ ἡ λέξη παπποῦδες θὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴ λέξη «πρόγονοι», ἢ κάτι ἄλλο – ἐξίσου ἐξευτελιστικὸ καὶ ἀπάνθρωπο. 

Αὐτὴ ἡ τρέλα πρέπει νὰ τελειώσει. Ο ΟΗΕ δὲν ἔχει καμμία δουλειὰ νὰ λειτουργεῖ ὡς «ἀστυνομία τῆς σκέψης» καὶ τοῦ λόγου σὲ μία ἀναίσχυντη ἐκστρατεία γιὰ νὰ καταστρέψει τὶς ὄμορφα ἐπινοηθεισες μέσα στὸν χρόνο λέξεις μας, οἱ ὁποῖες δικαιοῦνται προστασία ὡς μέρος τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως κάθε ἔργο τέχνης.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.