12 Ιουν 2020

Διωγμὸς τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὸ Μαυροβούνιο

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος Μεαντζια

Ποιὸς θὰ ἔλεγε ὅτι στὸ 21ο αἰώνα θὰ ζοῦμε τὸ διωγμὸ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὅπως στὴν ἐποχὴ τοῦ Διοκλητιανοῦ ἢ τοῦ Στάλιν. Τόσα ἀνθρώπινα δικαιώματα τοῦ ΟΗΕ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σὰν νὰ μὴν ἰσχύουν, καὶ αὐτὸ μποροῦμε νὰ δοῦμε ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας στὸν Μαυροβούνιο.
Μὲ κάθε ὕπουλο καὶ δόλιο τρόπο ἡ Κυβέρνηση τοῦ Μαυροβουνίου προσπαθεῖ νὰ ὑποβαθμίσει τὴν κανονικότητα τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὸ Μαυροβούνιο.
Στο Μαυροβούνιο ἔχουμε μία Μητρόπολη Μαυροβουνίου μὲ τον Μητροπολίτη Ἀμφιλόχιο καὶ τρεῖς Ἐπισκοπές: τὴν Ἐπισκοπὴ Μπούδιμλε καὶ Νίκσιτς μὲ τὸ Ἐπίσκοπο Ἰωαννίκιο, τὴ Ἐπισκοπὴ Μιλέσεβα μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Ἀθανάσιο καὶ τὴν Ἐπισκοπὴ Ζάχουμλιε καὶ Ἐρζεγοβίνης μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Δημήτριο. Δηλαδὴ τέσσερις κανονικὲς Ἐπισκοπὲς τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας. Ὅλες αὐτὲς Ἐπισκοπὲς ὑπάρχουν σχεδὸν 10 αἰῶνες ἐνῶ τὸ σημερινὸ κράτος Μαυροβουνίου ὑπάρχει ἀπὸ τὸ ἔτος τοῦ 2006. 
Μάλιστα ἀπὸ τὸ 1852 ἕως 1910 ἦταν Πριγκιπάτο τοῦ Μαυροβουνίου ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1910 ἕως 1918 ἦταν...
Βασιλιὰς τοῦ Μαυροβουνίου. Ὅμως κανένας ἀπὸ τοὺς Ἡγέτες τοῦ Μαυροβουνίου δὲν θεωροῦσε τὸν ἑαυτὸ τοῦ κάτι ἄλλο ἐκτὸς ὅτι εἶναι Σέρβοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὅπως μαρτυροῦν τὰ γραπτά τους.
Μὲ τὴν ἔλευση τῶν κομμουνιστῶν στὴν ἡγεσία μετὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησε φρικτὸς διωγμὸς τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Οἱ κομμουνιστὲς ἐκτέλεσαν τὸν Μητροπολίτη Ἰωαννίκιο μαζὶ μὲ 120 Ὀρθόδοξους Κληρικοὺς μετὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Δυστυχῶς καὶ στὶς μέρες μᾶς συνεχίζεται διωγμὸς τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὸ Μαυροβούνιο ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῶν κομμουνιστῶν ποὺ σκότωσαν τὸν Μητροπολίτη Ἰωαννίκιο καὶ τοὺς ἱερεῖς.
Ντυμένοι στὰ ροῦχα τῆς Δημοκρατίας πρώην κομμουνιστὲς τοῦ Μαυροβουνίου δὲν ἔμαθαν νὰ σέβονται οὔτε τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα οὔτε τοὺς τάφους τῶν προγόνων τους, οἱ ὁποῖοι ἦταν Ὀρθόδοξοι Σέρβοι.
Τὸ νὰ ἀρνοῦνται νὰ εἶναι ἀπόγονοι τῶν Σέρβων δικαιώματα τοὺς ὅμως τὴν κανονικότητα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας καὶ τὴν περιουσία της δὲν μποροῦν νὰ ἁρπάξουν μὲ τὸ δῆθεν Νόμο τοὺς Περὶ τῆς νομιμότητας τῆς περιουσίας πρὶν τὸ ἔτος τοὺ 1918.
Τὰ λόγια του Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ.κ. Βαρθολομαίου ὅτι ἡ μόνη κανονικὴ Ἐκκλησία στὸ Μαυροβούνιο εἶναι τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας μὲ τὶς Μητροπόλεως τῆς περιφρόνησαν καὶ ὑποστηρίζουν τὴν ψεύτικη Ἐκκλησία τοῦ Μαυροβουνίου.
Τὰ προηγούμενα χρόνια ἀλλὰ ἰδιαίτερά τους τελευταίους μῆνες καὶ μέρες ἡ Κυβέρνηση τοῦ Μαυροβούνιο παραβίαζε ὅλα ἀνθρώπινα δικαιώματα τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὸ Μαυροβούνιο. Προσφατα ἔχουν συλλάβει τὸν Ἐπίσκοπο Ἰωαννίκιο καὶ τοὺς ἱερεῖς ποὺ συμμετεῖχαν στὴν Λιτανεία τὴν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοὺ Ὄστρογκ.
Ὅμως σήμερα τὸ πρωὶ ἦρθαν στὸ νέο Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Ὄστρογκ κοντὰ στὴν παραθαλάσσια πόλη Οὔλτσιν καὶ κατεδάφισαν τὸ κονάκι τῆς Μονῆς μὲ τὶς μπουλντόζες, μάλιστα μὲ τὴν ἔντονη παρουσία τῶν ἀστυνομικῶν.
Χωρὶς καμμία προηγούμενη εἰδοποίηση ἦρθαν καὶ κατεδάφισαν τὸ κτίριο τῆς Μονῆς μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς Εἰδικῆς Κατασταλτικῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς Μονάδας σὰν νὰ εἶναι οἱ μοναχὲς τρομοκράτες!
Μὲ τέτοιο τρόπο ἡ σύγχρονη Κυβέρνηση τοῦ Μαυροβούνιου συνεχίζει τὰ ἔργα τῶν προγόνων τοὺς των κομμουνιστῶν καὶ χωρὶς ντροπὴ ἤδη δημοσίευσε τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο τοῦ Μαυροβουνίου στὸ Twitter τοῦ ὅτι κατεδάφισαν τὸ κτίριο ἐπειδὴ δὲν εἶχε οἰκοδομικὴ ἄδεια.
Τέτοια ὑποκρισία ντυμένη δῆθεν στὸ ροῦχο τῆς Δημοκρατίας δὲν ὑπάρχει πουθενά. Ἂν ἦταν πραγματικὰ Δημοκράτες πρῶτα ἔπρεπε νὰ ἐνημέρωσαν τὴν Μητρόπολη Μαυροβουνίου ἀλλὰ ἀφοῦ δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴν Δημοκρατία τὸ ἔγκλημά τους θὰ παραμείνει στὴν ἱστορία.
Ἤδη ὁ Μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος δήλωσε σήμερα μετὰ τὴν Λειτουργία «ὅτι μὲ τέτοια συμπεριφορὰ ἡ Κυβέρνηση τοῦ Μαυροβούνιο θὰ μείνει χωρὶς τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Ὄστρογκ!»
Ὁ Θεὸς νὰ δώσει δύναμη στὸ Μητροπολίτη Ἀμφιλόχιο καὶ στὶς μοναχές της Μονῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Ὄστρογκ, ὅπως καὶ σὲ ὅλους τους Ὀρθόδοξους Σέρβους στὸ Μαυροβούνιο μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ ξεπεράσουν αὐτὸ πειρασμὸ καὶ νὰ βγοῦνε νικητὲς.
enromiosini

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.