5 Ιουν 2020

Βασιλεύουσα Πόλη: Ὑπῆρξες πεδίο μάχης φοβερὸ μεταξὺ πνευματικῶν ἀντιπάλων: βλάσφημων αἱρετικῶν καὶ Ἁγίων τοῦ Θεοῦ !

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος» τοῦ Ἄγ.Νικολάου Βελιμίροβιτς 

Βασιλεύουσα Πόλη, δίπλα στὸν καταγάλανο Βόσπορο, ποιᾶς ἄλλης πόλης ἡ δόξα μπορεῖ ποτὲ μὲ τὴ δική σου νὰ συγκριθεῖ; Ὑπῆρξες πεδίο μάχης φοβερὸ μεταξὺ πνευματικῶν ἀντιπάλων: βλάσφημων αἱρετικῶν καὶ Ἁγίων του Θεοῦ. 

Σὰν κόσκινο τοὺς ξεκαθάρισες ὅλους στὸ μακραίωνο πέρασμα τῶν αἰώνων, ἀποκαλύπτοντας τοὺς ἀποστάτες, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ. στὴ Σελεύκεια ὡς χριστιανὴ καὶ μαρτύρησε διὰ στραγγαλισμοῦ . 
Σπιλώθηκες μὲ ἁμαρτίες πολλῶν καὶ μὲ τὴ δυσωδία τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλὰ καθαγιάστηκες μὲ τὸ ποτάμι αἵματος τῶν μαρτύρων. Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀπαριθμήσει τὶς στρατιὲς ὅλων τῶν πνευματικῶν σου ἡρώων, ὅλες τὶς οὐράνιες ὀπτασίες κι oλα τὰ μυστήριά σου; 
Συχνὰ οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ κατέρχονταν, χαμήλωναν πρὸς ἐσένα, Βασιλεύουσα- καὶ ἀπo σένα ὑψώνονταν πρὸς τὸν οὐρανὸ ἄνθρωποι ἰσάγγελοι. Ἡ Θεοτόκος ἐμφανίστηκε ἐντὸς...
τῶν τειχῶν σου πολλάκις, γιὰ νὰ ἐλευθερώσει τοὺς κινδυνεύοντες καὶ νὰ γιατρέψει τοὺς ἀσθενεῖς. 
Τὸ νέφος τῶν ἐξαίσιων ἅγιων, ὡς σκέπη ἁγία σὲ στέφει καὶ οἱ προσευχὲς τῶν παιδιῶν σου ὡς θυμίαμα ἀνεβαίνουν στὸν Ὕψιστο. Ώ, πόσοι πολλοὶ ἅγιοι ἦταν δικά σου παιδιά! 
Ὅσα ἀμέτρητα ὑπάρχουν κρίνα τοῦ ἀγροῦ, τόσοι ὑπάρχουν ἅγιοι ἐπὶ ἅγιων! 
‘Έγραψες ἱστορία. Βασιλεύουσα Πόλη, καὶ τὸ ἡμερολόγιο τῆς ἱστορίας μὲ βαθυκόκκινο μελάνι- μὲ τοὺς ἀγῶνες σου γράφτηκε καὶ τὸ ἀκρογωνιαῖο της Ἐκκλησίας Σύμβολο τῆς Πίστεως! 
’Ἔτσι λοιπόν, μπορεῖ γιὰ σένα τοῦτο νὰ εἰπωθεῖ: ἀνάμεσα στὶς πόλεις τὶς πολλές, ἐσὺ μόνη ξεχωρίζεις, πορφυρὴ γραφή. 
Φώτισες τὴν οἰκουμένη μὲ τὴν Ἁγία Πίστη. 
Γιάτρεψες τὸν κόσμο ἂπ’ τὴν εἰδωλολατρία καὶ τὶς αἱρέσεις. Βασανισμένη ἀλλὰ ὄχι θανατωμένη, ἀκόμη δὲν ἔχεις τελειώσει. Γιὰ αὐτὸ ὅλοι ἐμεῖς σὲ ἑορτάζουμε, Πόλη τῶν Ὁμολογητῶν! 
Σ’ ὅλη τὴν γῆ καὶ στοὺς οὐρανοὺς ἡ δόξα σου μεγαλόπρεπη ἀντηχεῖ καὶ ὃ κάθε βαπτισμένος χρέος βαρὺ ἔχει, εὐγνωμοσύνης πρὸς ἐσένα, ὀφειλή!

1 σχόλιο:

  1. Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος μιλᾶ γιὰ τὴ Νέα Ἐποχὴ καὶ τὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων (3.6.2020).

    http://immorfou.org.cy/speeches-mitropoliti/2091-om4620.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.