30 Ιουν 2020

Ἐγκώμιο στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους

Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου

Χαίρετε, ἅγιοι Ἀπόστολοι, βασιλεῖς τοῦ Χριστοῦ· διότι σ’ ἐσᾶς ἐμπιστεύθηκε τὴν ἐπουράνια καὶ τὴν ἐπίγεια βασιλεία. Σᾶς ἔδωσε τὴν ἐξουσία νὰ κυβερνᾶτε καὶ νὰ φροντίζετε καὶ τοὺς δύο θρόνους, θέλοντας ἀπὸ τὴ μία νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ κληρονομιὰ τῆς ἐπίγειας βασιλείας, ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ ἀστράψει ἡ δόξα, νὰ πλεονάσει ἡ ὀμορφιά, νὰ φανερωθεῖ τὸ φῶς, νὰ γίνουν γνωστὰ τὰ μυστήρια, νὰ κηρυχθεῖ ἡ δύναμη τῆς ἐπουράνιας βασιλείας. 

Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ ἅλας τῆς γής, ποὺ ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ χάσει τὴ δύναμή του. Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου (Μάτθ. 5:13-14), ποὺ μένει στὴν ἀνατολὴ καὶ λάμπει παντοῦ, ποὺ φωτίζει αὐτοὺς ποὺ...
βρίσκονται στὸ σκοτάδι, ποὺ καίει χωρὶς ξύλα. Τὸ λυχνάρι εἶναι ὁ Χριστός, καὶ λυχνοστάτης ὁ Πέτρος, καὶ λάδι ἡ χορηγία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 


Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου, στὸ ὁποῖο ὑποχωρεῖ ἡ νύχτα ὅλη· ποὺ δὲν τὸ σκιάζει ἡ νεφέλη, δὲν τὸ ἀντιμάχεται ἡ καταιγίδα, οὔτε ἡ λαίλαπα τὸ πλησιάζει, ἀπεναντίας φωτίζονται μ’ αὐτὸ τὰ σκοτάδια ποὺ ἔχουμε μέσα μας, φανερώνονται τὰ κρυφά, διασαφηνίζονται τὰ ἀσαφῆ, καθαρίζονται οἱ λογισμοί. 

Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε οἱ σφραγιστὲς τῶν ἱερέων (1), οἱ ἐκπαιδευτὲς τῶν διδασκάλων, οἱ ψαράδες τῶν ἐθνῶν, οἱ κήρυκες τῶν λαῶν, οἱ παιδαγωγοὶ τῶν δικαίων, οἱ πλύντες τῶν ἁμαρτωλῶν, οἱ σφάκτες τῆς ἁμαρτίας, οἱ φωτιστὲς τῶν ἀπίστων, οἱ ἀνίκητοι φύλακες, οἱ δραστήριοι ἔμποροι. 

Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ εἶστε οἱ χαλκουργοὶ καὶ τῆς δικῆς μου φωνῆς, οἱ χορηγοί τῆς ἁμαρτωλῆς γλώσσας μου, οἱ ἐνδυναμωτὲς τῆς ἀδυναμίας μου, οἱ γυμναστὲς τῆς παρρησίας μου, οἱ τεχνίτες τῶν λόγων μου. 

Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ δὲν κρατᾶτε σακκούλι (Μάτθ. 10:9-10) καὶ ὅμως γεμίσατε μὲ πλοῦτο ὅλη τὴν οἰκουμένη· ἐσεῖς ποὺ δὲν εἴχατε περιττὸ ραβδί, καὶ ὅμως διώξατε τοὺς λύκους ἀπὸ παντοῦ· ἐσεῖς ποὺ δὲν εἴχατε δεύτερο χιτώνα, καὶ ὅμως ντύθηκαν ἀπὸ σᾶς βασιλιάδες· ἐσεῖς ποὺ δὲν εἴχατε διπλὰ ὑποδήματα, καὶ ὅμως ταράξατε τὴ γῆ μὲ τὶς πορεῖες σας καὶ οἱ νεφέλες ἔτρεχαν κάτω ἀπὸ τὰ πόδια σας. Οἱ Ἄγγελοι ἔδειχναν τὸ δρόμο, τακτοποιώντας τὸν, ἡ θάλασσα ἐπίσης καθὼς βαδίζατε στὴν ἐπιφάνειά της σᾶς κρατοῦσε σὰν πλοῖα ἱστιοφόρα. Ἐσεῖς ποὺ δὲν εἴχατε ἀσημένια νομίσματα στὴ ζώνη σας, καὶ δὲν εἶχε τὸ βαλάντιό σας χρυσάφι, ὅμως δανείζατε ἀπὸ τὸ σακκούλι σᾶς πολλὰ στοὺς χωλούς· καὶ ὅταν ἄγγιξε ὁ τυφλὸς τὴ ζώνη σας, ἄρχισε νὰ μετρᾶ τὴν πάροδο τῶν ἡμερῶν, καὶ νὰ ὑπολογίζει μὲ τὰ μάτια τοῦ τὸν ἥλιο, καὶ νὰ δείχνει μὲ τὸ δάχτυλό του τὰ ἀστέρια, κάτι ποὺ προηγουμένως δὲν τὸ γνώριζε. 

Χαίρετε, οἱ ἐμποδιστὲς τοῦ Διαβόλου καὶ οἱ ἀνατροπεῖς τῶν δαιμόνων· οἱ καθαιρέτες τῆς πλάνης· ἐσεῖς ποὺ ἀφαιρέσατε τὴν ἀπάτη ἀπὸ τὶς ψυχές· ποὺ τὰ μαντήλια σᾶς (Πράξ. 19:12) μιμοῦνται τὶς ἄκρες τῶν ἐνδυμάτων τοῦ Κυρίου· ποὺ οἱ σκιὲς σᾶς πραγματοποίησαν πολλὲς καὶ διάφορες θεραπεῖες (Πράξ. 5:15) στὶς πόλεις καὶ στὶς χῶρες. 

Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ βρήκατε τὸ θησαυρὸ τὸν κρυμμένο στὸ χωράφι (Μάτθ. 13:44)· ἐσεῖς ποὺ δείξατε στὴ γυναίκα τὴ δραχμὴ ποὺ ἔχασε (Λούκ. 15:9)· ἐσεῖς ποὺ προσκομίσατε στὸν Χριστὸ διπλὰ τὰ τάλαντα τοῦ κηρύγματος, τὰ ὁποία σᾶς ἐμπιστεύθηκε· ἐσεὶς ποὺ ρίξατε στὸ βυθὸ τῆς οἰκουμένης τὸ δίχτυ, καὶ ἐπίασε κάθε λογὴς ψάρια· ἐσεῖς ποὺ πιάσατε ψάρια, μὲ τὰ ὁποῖα, καὶ ὡς τώρα ἀκόμη δειπνώντας στὸν οὐρανὸ ὁ Βασιλιάς, εὐφραίνεται· ἐσεῖς ποὺ διδάξατε τὴ σοφὴ γυναίκα νὰ ἀνακατώσει τὰ τρία σάτα ἀλεύρι καὶ νὰ κάνει μία ζύμη (Μάτθ. 13:33· Λούκ. 13:21)· ἐσεῖς ποὺ ἀφαιρέσατε τοὺς φράχτες καὶ ἀναγκάσατε τοὺς περαστικοὺς καὶ ἀναζητήσατε τὶς ἐρήμους καὶ γεμίσατε μὲ καλεσμένους τοὺς θαλάμους τοῦ γάμου τοῦ Νυμφίου (Λούκ. 14:23). 

Χαίρετε ἐσεῖς ποὺ βρήκατε τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο (Χριστό), καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ λίθο τόσους πολλοὺς βασιλικοὺς νυφικοὺς θαλάμους ἀνυψώσατε, τόσες πολλὲς ἐκκλησίες ἀνοικοδομήσατε ἐπάνω στὴ γῆ, ὅμοιες μὲ οὐρανούς, τόσα πολλὰ θυσιαστήρια θεμελιώσατε γιὰ τὴ θυσία ποὺ γεννᾶ τὴ ζωή. 
________________ 

(1) Ἀναφέρεται στὴν ἐξουσία τῶν Ἀποστόλων νὰ ἐπικυρώνουν μὲ τὴ σφραγίδα τῆς χειροτονίας τὸ ἀξίωμα τῆς ἱεροσύνης. 
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τ. Ζ’, «Ἐγκώμιο στὸν Πέτρο καὶ στὸν Παῦλο…». Ἐκδόσεις «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας», Θεσσαλονίκη 1998, σέλ. 112) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.