11 Ιουν 2020

Πρώην ἱδρυτὴς τῶν "Antifa" στὴν Αὐστραλία: "Ὁ Soros μᾶς χρηματοδοτοῦσε"

Στὶς 25 Ὀκτωβρίου 2017 το news.com.au, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες εἰδησεογραφικὲς ἰστοσελίδες στὴν Αὐστραλία, εἶχε παρουσιάσει συνέντευξη του Shayne Hunter, ὁ ὁποῖος ἰσχυριζόταν ὅτι ὑπῆρξε ὁ ἱδρυτὴς τοῦ κινήματος Antifa στην Αὐστραλία, τὸ ὁποῖο εἶχε ἐγκατελείψει, θεωρώντας τὸ "πιὸ ἐπικίνδυνο ἀπὸ τὸ ISIS" καὶ καταγγέλοντας ὅτι ὁ Σόρος τὸ χρηματοδοτοῦσε "γιὰ νὰ ξεκινήσουν ἐμφύλιους πολέμους σὲ κάθε χώρα".

Παρακάτω τὰ κυριότερα σημεῖα της:

Αὐτὸς εἶναι ὀ Shayne Hunter, ὁ ἱδρυτὴς της Antifa Australia, ποὺ λέει ὅτι ἔφυγε ἀπὸ τὴ ριζοσπαστικὴ ἀριστερὴ ὁμάδα μετὰ ἀπὸ 4 χρόνια, ἀφοῦ συνειδητοποίησε ὅτι «ὀ Soros μας χρησιμοποιοῦσε γιὰ νὰ ξεκινήσουμε ἐμφύλιους πολέμους σὲ κάθε χώρα τοῦ κόσμου». 
Σὲ μία συνέντευξη στο News.com.au, ὀ Shayne περιγράφει τὴν ἐμπειρία του: 
«Ἔγινα ριζοσπαστικὸς στὸ Σίδνεϊ. Ἀρχικὰ ἀνησυχοῦσα...
γιὰ τὴ δυτικὴ παρέμβαση στὴ Συρία. Οἱ ριζοσπαστικοὶ ἀριστεροὶ κυριάρχησαν στὶς διαμαρτυρίες καὶ ἄρχισα νὰ συνδέομαι περισσότερο μαζί τους. Οἱ λεγόμενοι «κανονικοὶ» φίλοι μου ἔφυγαν. Μαζευόμασταν σὲ μία ἀναρχικὴ βιβλιοθήκη στὸ Σίδνεϊ. Ἦταν σὰν ἕνα ἐξτρεμιστικὸ δίκτυο. Πίστεψα ὅτι ὁ πόλεμος ἦταν ἕνα σύμπτωμα μεγαλύτερων συστημάτων στὴν κοινωνία καὶ ὅτι ὁ πραγματικὸς ἐχθρὸς ἦταν ἡ λευκὴ ὑπεροχὴ καὶ ἡ πατριαρχία. Τὸ κίνημα Antifa πιστευει ὅτι αὐτὰ τὰ συστήματα πρέπει νὰ καταστραφοῦν μέσω μίας διαδικασίας "deplatforming" (νὰ τοὺς ἀφαιρεθεῖ τὸ βῆμα) γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ κόσμος. Αὐτὸς ὁ μικρόκοσμος ἔγινε ἡ ζωή μου γιὰ τέσσερα χρόνια. Πιστεύουν ὅτι ἱστορικὰ οἱ ρίζες τοὺς εἶναι στὴν καταπολέμηση τῆς ναζιστικῆς καταπίεσης. Διαχειρίζονται ἕναν ἰστότοπο ποὺ ἐνημερώνεται κάθε δύο ἑβδομάδες μὲ μία λίστα ἀπὸ ἄτομα ποὺ ἀνήκουν στὸν χῶρο τῆς δεξιᾶς. Πιστεύουν ὅτι ἐὰν αὐτὰ τὰ ἄτομα ἀκούγονται, ἡ κοινωνία θὰ ὑποφέρει, ὅποτε πρέπει νὰ ἀποκρουσθοῦν καὶ νὰ τοὺς ἀφαιρεθεῖ ὁ λόγος.
Χρησιμοποιοῦν μία ἐπικίνδυνη ρητορική. Ὑπάρχουν πολλοὶ πολὺ «χαλασμένοι» ἄνθρωποι ποὺ προσελκύονται ἀπὸ αὐτήν. 
Πολλοὶ ἀκτιβιστὲς ἦρθαν ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σίδνεϊ. Μὲ προσκάλεσαν σὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς διαλέξεις τους. Ὅταν ὀργάνωσα τὴν συγκέντρωση «Reclaim Australia» καὶ προώθησα την Antifa στο Μπρίσμπεϊν, ἀναθέσαμε ρόλους σὲ ὅλη τὴ συγκέντρωση. Κάποιος θὰ τύπωνε φυλλάδια μὲ τὴν προπαγάνδα μας. Κάποιος ἄλλος θὰ φρόντιζε τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καὶ στὸ διαδίκτυο, ὅλοι συγκεντρώσαμε ἀνθρώπους νὰ ἔρθουν. 
Διάβασα ὅτι ἠ Antifa στις Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐκπαιδεύει ἀνθρώπους νὰ πυροβολοῦν καὶ νὰ χτυποῦν. Εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα ποὺ συμβαίνει ἐδῶ (στὴν Αὐστραλία). Η Antifa στο Σίδνεϊ ἐκπαιδεύει τοὺς ἀνθρώπους της στὶς πολεμικὲς τέχνες, ὅπως λένε, «πολεμῆστε τοὺς Ναζί». Εἶναι μία παραστρατιωτικὴ νοοτροπία». 
Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ο Shayne Hunter συνειδητοποίησε ὅτι ἦταν σχεδὸν σὰν μία αἵρεση τὴν ὁποία χρηματοδοτοῦσε ὁ Σόρος. 

Εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνη ἀπὸ το ISIS. 

Παρουσιάζονται ὅτι ἔχουν συμπόνια καὶ ἐνσυναίσθηση, ἀλλὰ πρόκειται γιὰ ἕνα Δούρειο Ἵππο. Ὅλο μιλᾶνε γιὰ δικαιώματα, ποτὲ γιὰ εὐθύνη. Ὅταν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν γιὰ ἐλευθερία, ἐννοοῦν πραγματικὰ ἐλευθερία ἀπὸ τὴν εὐθύνη. 

Συχνὰ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἕλκονται ἀπὸ αὐτὴν τὴ σέκτα δὲν ἔχουν ἰσχυρὴ ταυτότητα ἔξω ἀπὸ αὐτήν. Δὲν εἶμαι ψυχολόγος, ἀλλά, ὅπως γίνεται στο ISIS, δίνει στοὺς ἀνθρώπους τὴν αἴσθηση ὅτι ἀνήκουν σὲ κάτι καὶ ἔχουν σκοπό. 

Ὅταν ἕνα τρομακτικὸ βίντεο μὲ τὸν τίτλο ‘social justice warrior’ ἐμφανίστηκε στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, στὴν ἀρχὴ δὲν τὸ παρακολούθησα. Λίγες ἑβδομάδες ἀργότερα ἐμφανίστηκε ξανὰ καὶ ἔτσι πάτησα το play. Ἦταν σὰν νὰ βλέπεις ὁλόκληρη τὴ σέκτα μέσα ἀπὸ ἕναν ἐξωτερικὸ φακό. Μὲ ξύπνησε. Συνειδητοποίησα ὅτι ὅλα ὅσα εἶχα ἀρχίσει νὰ πιστεύω ἦταν λάθος. Ἔχασα τέσσερα χρόνια ἀπὸ τὴν ζωή μου. 

Ἔκοψα κάθε δεσμὸ ἂν καὶ εἶμαι ἀκόμα σὲ ἐπαφὴ μὲ κάποια πρώην μέλη, ἀλλὰ δὲν βλέπω κανέναν ποὺ εἶναι ἀκόμα ἐνεργός. 

Στὴ γενιά μου 20 καὶ κάτι, τὰ κοινωνικὰ μέσα διαδραματίζουν τὸ ρόλο ἑνὸς ἱεροκήρυκα πού σου κηρύττει 24 ὧρες τὸ 24ωρο, σὰν ἕνας ἱεροκήρυκας τσέπης. 

Χωρὶς ἀμφιβολία εἶναι μία τεράστια καὶ αὐξανόμενη ἀπειλῆ γιὰ τὴν αὐστραλιανὴ κοινωνία. Εἶναι μία ἄθλια νοοτροπία. Ὅταν βγῆκα ἀπὸ αὐτὸ καὶ σταμάτησα νὰ αἰσθάνομαι καταπιεσμένος, τελικὰ ἐνίωσα ὅτι μποροῦσα νὰ ἀναλάβω τὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς μου. Αυτό σκοπεύω νὰ κάνω τώρα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.