20 Μαΐ 2020

Ἡ Μicrosoft ἐξαγόρασε τὴν ἑλληνικὴ Softomotive ἔναντι 100 ἑκατ. εὐρώ.

Πρόκειται γιὰ τὴ μεγαλύτερη ἐξαγορὰ ἑλληνικῆς ἑταιρείας τεχνολογίας ποὺ ἔχει μέχρι στιγμῆς πραγματοποιηθεῖ. 

Ἔκλεισε ἡ ἐξαγορὰ τῆς ἑταιρείας ἑλληνικῶν συμφερόντων Softomotive ἀπὸ τὸν ἀμερικανικὸ κολοσσὸ Microsoft, σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες τῆς «Κ». Πρόκειται γιὰ τὴ μεγαλύτερη ἐξαγορὰ ἑλληνικῆς ἑταιρείας τεχνολογίας ποὺ ἔχει πραγματοποιηθεῖ μέχρι στιγμῆς, μὲ τὸ τίμημα νὰ ὑπερβαίνει τὰ 100 ἑκατ. εὐρώ. 
Η Softomotive, μὲ ἕδρα τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, ἱδρύθηκε τὸ 2005 ἀπὸ τὸν Μάριο Σταυρόπουλο καὶ θεωρεῖται πρωτοπόρος στὸν τομέα τῆς ρομποτικῆς αὐτοματοποίησης διεργασιῶν (RPA - robotic process automation). Ο RPA, ποὺ συνιστᾶ πλέον ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ περιζήτητους κλάδους στὸν τομέα τῆς τεχνολογίας, ἀφορᾶ λογισμικὸ ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ αὐτοματοποιήσει διεργασίες ποὺ θὰ ἐκτελοῦσε κάποιος χρήστης / ἐργαζόμενος στὸν ὑπολογιστή. Πρόκειται, δηλαδή, γιὰ ἐπαναλαμβανόμενες ἐργασίες, τὶς ὁποῖες οἱ χρῆστες ἐκτελοῦν ἀφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο. Γιὰ μεγάλες ἑταιρεῖες οἱ ἐπαναλαμβανόμενες αὐτὲς ἐργασίες μπορεῖ νὰ εἶναι ἑκατοντάδες. 
Συνεπῶς, μέσω τῆς τεχνολογίας ποὺ ἔχει ἀναπτύξει ἡ Softomotive, οἱ ἐπιχειρήσεις ἐξοικονομοῦν χρόνο, μειώνουν τὸ...
κόστος, αὐξάνουν τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐργασιῶν καὶ ἀπαλλάσσουν τοὺς ἐργαζομένους ἀπὸ δουλειὲς ποὺ γίνονται μὲ μηχανικὸ τρόπο. 
Τὸ προϊόν της ἑταιρείας ἔχει ἐφαρμογὴ στὸν τραπεζικὸ καὶ στὸν ἀσφαλιστικὸ κλάδο, ἐνῶ χρησιμοποιεῖται καὶ ἀπὸ ἑταιρεῖες ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὸν τομέα τῆς ὑγείας. Ὅπως ἀναφέρουν πληροφορίες, τὸ πιὸ σημαντικὸ στοιχεῖο τῆς συγκεκριμένης ἐξαγορᾶς εἶναι ὅτι ἕνας τεχνολογικὸς γίγαντας ὅπως ἡ Microsoft ἐπιλέγει νὰ ἐπεκτείνει τὸν κλάδο τοῦ RPA μέσω τῆς τεχνολογίας τῆς Softomotive. Ἐπίσης, δὲν ἀποκλείεται τὸ κέντρο ἔρευνας καὶ ἀνάπτυξης τοῦ RPA τῆς Microsoft νὰ στεγαστεῖ στὴν Ἑλλάδα. 

Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ 2018 ἡ ἑταιρεία λογισμικοῦ ἄντλησε 25 ἑκατ. δόλ. ἀπὸ τὴν ἐπενδυτικὴ ἑταιρεία Grafton Capital, ποὺ συστάθηκε τὸ 2014 στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ ἡ ὁποία ἔχει χρηματοδοτήσει ἐπιχειρήσεις ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὸν τομέα τῆς τεχνολογίας. Ὅπως ἀναφέρουν πληροφορίες, ἀκόμη καὶ ἡ σύνθεση τοῦ Δ.Σ. ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐξαγορᾶς. Αὐτὸ γιατί ἡ Grafton Capital, ἀφοῦ ἐπένδυσε στὴν ἑταιρεία πρὶν ἀπὸ περίπου ἐνάμιση χρόνο, τοποθέτησε πρόεδρο (chairman) τοῦ Δ.Σ. τὸν Γάλλο ἐπιχειρηματία Guy Berruyer, ποὺ ἦταν πρώην διευθύνων σύμβουλος τῆς ἑταιρείας λογισμικοῦ Sage. Ἡ συγκεκριμένη εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες εὐρωπαϊκὲς ἑταιρεῖες στὸν κλάδο τοῦ software, γεγονὸς ποὺ ἐπηρέασε θετικὰ τὴν ἐπιλογὴ τῆς Microsoft. 

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἑταιρεία ἱδρύθηκε στὴν Ἀθήνα, ἐνῶ τὸ 2015 ἄνοιξε γραφεῖα στὸ Λονδίνο. Ἐπίσης, ἔχει παρουσία στὴ Νέα Ὑόρκη, στὴν Ἰνδία καὶ στὴ Νότια Κορέα. Ὅπως ἔχει ἤδη γράψει καὶ τὸ Bloomberg σὲ σχετικὸ δημοσίευμά του, λόγω τῆς ἀνοδικῆς πορείας της ἡ Softomotive ἔχει φθάσει νὰ ἀνταγωνίζεται πολλὲς startups καὶ ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ. Τέτοιες εἶναι ἡ Automation Anywhere καὶ ἡ UiPath, ἡ ὁποία, ὅπως ἀναφέρει σὲ προηγούμενο δημοσίευμα τὸ Bloomberg, προγραμματίζει τὴν εἰσαγωγή της στὸ χρηματιστήριο καὶ πρόσφατα ἀποτιμήθηκε στὰ 7 δίσ. δολάρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.