30 Μαΐ 2020

Ἀξιωματοῦχος τοῦ ΟΗΕ ἐγκαταλείπει τὴν θέση της λόγῳ ψευδοῦς βιογραφικοῦ καὶ σταδιοδρομεῖ σὲ ὀργάνωση ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων καὶ κατὰ τῆς οἰκογένειας

Εἰσαγωγικὸ Σχόλιο: H κ. Kate Gilmore διορίστηκε Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Διεθνοῦς Ὀργάνωσης Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ (International Planned Parenthood Organization), μίας ὀργάνωσης ποὺ ἀποτελεῖ κόκκινο πανὶ γιὰ ὅσους εἶναι ὑπὲρ τῆς στήριξης τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς μητρότητας. H Kate Gilmore διορίστηκε στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη τὸ 2015 καὶ ὑπηρέτησε ἐκεῖ ὡς τὸ 2019 στὸν τομέα τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ἀναγκάστηκε νὰ παραιτηθεῖ γιατί εἶχε δώσει ψεύτικο βιογραφικό. Ἡ ἀμοιβὴ τῆς αὐτὰ τὰ χρόνια ἦταν ἀστρονομική. Ἐν τῷ μεταξὺ τοποθετήθηκε ἐπικεφαλῆς τῆς Διεθνοῦς Ὀργάνωσης Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ, ἡ ὁποία τρέχει τὰ προγράμματα ἐλέγχου τοῦ πληθυσμοῦ σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο, ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. ὡς τὴν Κίνα καὶ τὴν Ἀφρική. Καὶ ἀπὸ τὴν νέα θέση ἐξαπολύει ἐπίθεση σὲ ὅσους στὸν Ο.Η.Ε. ἀντιστέκονται σὲ ὅσα προωθεῖ. Παραθέτουμε σχετικὸ ἄρθρο τῆς διδάκτορος Susan Yoshihara, ποὺ δημιοσιεύτηκε στὶς 22 Μαίου 2020 στὴν σελίδα του FAM (Center for Family and Human Reproduction).
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΑΦΗΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΤΙ ΕΔΩΣΕ ΨΕΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ἀθόρυβα ὁ Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Ο.Η.Ε.) ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὴ θέση τῆς μία κορυφαία ἀξιωματοῦχο καὶ ἀκτιβίστρια τῆς ὑπεράσπισης τοῦ δικαιώματος στὴν ἄμβλωση, ἀντὶ νὰ τῆς ζητήσει νὰ λογοδοτήσει ἐπειδὴ παραποίησε τὰ τυπικὰ τῆς προσόντα ὥστε νὰ δικαιολογήσει τὸ ὑψηλό της ἀξίωμα καὶ τὶς ὑψηλὲς ἀπολαβές της. 
Η Kate Gilmore ἐπρόκειτο νὰ ἐκτίσει μία ἀκόμη θητεία στὴ θέση τῆς Ἀναπληρώτριας Ὑπάτης Ἀρμοστοῦ γιὰ τὴν Προστασία τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἀξίωμα ποὺ κατεῖχε τὴν περίοδο 2015-2019, ὅμως τῆς ἐπετράπη νὰ προΐσταται στὸ διοικητικὸ συμβούλιο τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Οἰκογενειακοῦ...
Προγραμματισμοῦ (IPPF), τοῦ μεγαλύτερου δικτύου παγκοσμίως γιὰ τὴν προάσπιση τοῦ δικαιώματος στὴν ἄμβλωση. 

Τὸ Νοέμβριο ὁ δημοσιογράφος τῆς Inner City Press, Matthew Lee προειδοποίησε τὸ κοινὸ γιὰ τὴν ὅλη ἱστορία. Ο Lee κατηγόρησε τὸν Ο.Η.Ἐ ὅτι δὲν ἔλεγξε τὰ τυπικὰ προσόντα τῆς κ. Gilmore, ὥστε νὰ δικαιολογοῦνται ἡ θέση καὶ ἡ ὑψηλὴ ἀμοιβή της, ἡ ὁποία ἀνέρχεται σὲ περίπου 2 ἑκατ. δολάρια στὴ διάρκεια τῆς θητείας της. 

Ο Lee σημείωσε ὅτι πληροφόρησε τὸν Γέν. Γραμματέα τοῦ Ο.Η.Ε, ὅτι στὸ βιογραφικό της κυρίας Gilmore, στὴν ἰστοσελίδα τοῦ ὀργανισμοὺ ψευδῶς ἀναφέρεται ὅτι «ἡ κυρία Gilmore κατέχει πτυχίο τεχνῶν ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Νέας Ἀγγλίας καὶ μεταπτυχιακοὺς τίτλους στὴν Κοινωνικὴ Ἐργασία καὶ στὴν Ἀνάπτυξη τῆς Κοινότητας ἀπὸ τὸ RMIT (Βασιλικὸ Τεχνολογικὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς Μελβούρνης). 

Δύο πηγὲς προερχόμενες ἀπὸ τὸ γραφεῖο τῆς Gilmore γνωστοποίησαν τὶς ἀσυμβατότητες τὸν Μάιο τοῦ 2019, ἀφοῦ προέβησαν σὲ ἐπαληθεύσεις ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα πανεπιστήμια, οἱ ὁποῖες κατέδειξαν ὅτι ἡ ἀξιωματοῦχος δὲν διέθετε τὰ τυπικὰ προσόντα, σύμφωνα μὲ ὅσα δήλωσε στὸ Friday Fax ὁ Peter Gallo, πρώην ἐρευνητὴς τοῦ Γραφείου Διεθνῶν Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Οι κανονισμοὶ γιὰ τὸ προσωπικὸ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν προβλέπουν, ὅτι «τὰ μέλη τοῦ προσωπικοῦ θὰ πρέπει νὰ διαθέτουν ὑψηλὲς προϋποθέσεις τῆς ἀκεραιότητας συμπεριλαμβανομένης, τῆς ἐντιμότητας καὶ τῆς φιλαλήθειας σὲ ὅλα τὰ γεγονότα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐργασία καὶ τὴ θέση τους». 

Σύμφωνα μὲ τὸν Gallo, ὁ διευθυντὴς ἐρευνῶν Ben Swanson καὶ ἡ Βοηθὸς Γενικὴ Γραμματέας Ἀνθρωπίνων Πόρων Martha Helena Lopez γνωστοποίησαν τὰ ψευδῆ στοιχεῖα τῆς Gilmore, ἀλλὰ δὲν προχώρησαν περισσότερο τὸ θέμα, ἀναφέροντας τὸ ὅμως στὸν Γενικὸ Γραμματέα Antonio Guterres. Ο Gutteres ἀπέδωσε τὸ ζήτημα σὲ «ἕνα λάθος στὴν ἰστοσελίδα». 

«Κατώτερο προσωπικό του ΟΗΕ ἔχει ἀπολυθεῖ γιὰ παρόμοια σκάνδαλα» σημείωσε ὁ Gallo, ἀλλὰ «ὁ Γενικὸς Γραμματέας ἐμφανίζεται πρόθυμα τυφλὸς σὲ ἀνάλογες διαστρεβλώσεις ἀπὸ ἀνώτατα στελέχη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν». 

Ἔξι μῆνες ἀργότερα τὸ βιογραφικό της Gimore ἐμφανίζεται ἀλλαγμένο. «Ἡ κυρία Γκίλμορ ἔκανε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν κοινωνικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς κοινότητας στὴν Αὐστραλία». Δὲν ὑπάρχει τέτοιος μεταπτυχιακὸς τίτλος σ’ αὐτὸ τὸ ἀντικείμενο στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μελβούρνης καὶ ἡ ἀναφορὰ στὸ Βασιλικὸ Ἰνστιτοῦτο Τεχνολογίας τῆς Μελβούρνης καταρρίφθηκε, ἐπεσήμανε ὁ Lee. Τὸ βιογραφικό της κυρίας Gilmore στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Harvard δίνει μία ἄλλη ἐκδοχὴ ἀναφέροντας ὅτι ἔχει ἕνα πτυχίο καὶ ὅτι μεταπτυχιακὰ ἀπὸ τὰ Πανεπιστήμια τῆς Μελβούρνης καὶ τὸ Βασιλικὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς Μελβούρνης. 

Η Gilmore δὲν ἐλέγχθηκε πειθαρχικὰ καὶ ἄφησε τὸν ΟΗΕ ἀπολαμβάνοντας πλήρη ὀφέλη. Πρὶν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴ θέση τῆς εἶχε μετακινήσει ἕναν ἀπὸ τοὺς καταγγέλλοντες σὲ μία ἀπομακρυσμένη, ἀνίσχυρη θέση. Καὶ οἱ δύο καταγγέλλοντες παρέμειναν στὴ μαύρη λίστα, σημείωσε ὁ Gallo καὶ οἱ κατηγορίες τοὺς ἐνάντια στὴ Gilmore γιὰ ἐκφοβισμὸ (bullying) σὲ βάρος τους δὲν συζητήθηκαν. 

Ἐπὶ μακρὸν ἡ Gilmore θεωρεῖτο ἀμφιλεγόμενη προσωπικότητα στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη. Βρέθηκε σὲ κορυφαία θέση στὸ ἵδρυμα τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ καὶ πολλὲς φορὲς τῆς ἀσκήθηκε κριτικὴ γιὰ σκληρὲς τακτικὲς ἀπέναντι σὲ ἐκπροσώπους παραδοσιακών κρατῶν, πιέζοντας γιὰ τὴ νομιμοποίηση τῆς πορνείας καὶ τῆς υἱοθέτησης τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθέρωσης. 

Ἀπὸ τὴ θέση τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἀναπληρώτριας Γέν. Γραμματέως τῆς Διεθνοῦς Ἀμνηστίας , ἡ Gilmore ἡγήθηκε τὸ 2007 στὸ νὰ συμπεριληφθεῖ ἡ ὑπεράσπιση τοῦ δικαιώματος στὴν ἄμβλωση στὴν ἐργασία τῆς Διεθνοῦς Ἀμνηστίας ὡς ἀπάντηση στὴ βία ποὺ ἀσκεῖται μὲ βάση τὸ φύλο. 

Η Gilmore ἦταν γνωστὴ γιὰ τὸ ἄσχημο ἐργασιακὸ περιβάλλον ποὺ δημιούργησε στὴ Διεθνῆ Ἀμνηστία τόσο ποὺ ὁ ὀργανισμὸς πλήρωσε ἁδρὰ γιὰ νὰ φύγει. 

Στὸ νέο της ρόλο στὴν IPPF αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα, ἡ Gilmore καταδίκασε ἐπιστολὴ τοῦ ἀσκοῦντα καθήκοντα ὑπευθύνου της USAID, John Barsa πρὸς τὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ Gutteres, στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὄτι «ἡ σεξουαλικὴ καὶ ἀναπαραγωγικὴ ὑγεία δὲν ἀποτελεῖ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ συμπεριληφθεῖ στὴν ἐπείγουσα οἰκονομικὴ ἀρωγὴ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση του COVID-19». 

H Gilmore ἐπισημαίνει ὅτι «ἡ ἄρνηση τῆς πρόσβασης» στὴν ἄμβλωση ἀντιτίθεται στὶς ἀνθρώπινες ἀξίες» παρότι τὸ αἴτημα αὐτὸ δὲν ἔχει νομικὴ βάση ἢ παγκόσμια συναίνεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.