10 Μαΐ 2020

Ellinika Hoaxes: Τὸ μεγάλο... fake news τῆς ἐνημέρωσης!

Ποιοὶ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴν ἐταιρία ποὺ ἔχει ἀναλάβει μὲ ἀδιαφανεῖς διαδικασίες ρόλο λογοκριτή, ἀκυρώνοντας ἀκόμη καὶ πραγματικὲς εἰδήσεις 

Οἱ ὑπεύθυνοί της ἐταιρίας Ellinika Hoaxes, ποὺ διασταυρώνουν τὴν ἐγκυρότητα τῶν εἰδήσεων γιὰ λογαριασμὸ τοῦ κολοσσοῦ facebook (fact-checkers), ἰσχυρίζονται πὼς ἡ προσπάθειά τους ξεκίνησε τὸ 2013 καὶ ἦταν «ἡ πρώτη συντονισμένη προσπάθεια ἐλέγχου εἰδήσεων». Ὁ ἰσχυρισμὸς τοὺς αὐτὸς ὅμως εἶναι στὴν πραγματικότητα fake news, καθὼς δὲν ἐπρόκειτο γιὰ τὴν ἵδρυση μίας ἐταιρίας ἢ γιὰ κάποια συντονισμένη προσπάθεια, ἀλλὰ γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς ἁπλοῦ blog. Μάλιστα, μέχρι τὸ 2017 δὲν εἶχαν καν καταθέσει τὰ ἀπαραίτητα δικαιολογητικὰ γιὰ νὰ ἐγγραφοῦν στὸ Μητρῶο Ἐπιχειρήσεων Ἠλεκτρονικῶν Μέσων Ἐνημέρωσης τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἐνημέρωσης καὶ Ἐπικοινωνίας. 
Ἡ ἐγγραφὴ αὐτὴ πρέπει νὰ ἔγινε κάποια στιγμὴ μέσα στὸ 2018, ἐνῶ λίγους μῆνες ἀργότερα, συγκεκριμένα τὸν Νοέμβριο τῆς ἴδιας χρονιᾶς, ἀποφάσισαν νὰ ἀποκτήσουν καὶ νομικὸ πρόσωπο, καταθέτοντας στὸ Γενικὸ Ἐμπορικὸ Μητρῶο τὴ σύσταση μίας ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς καὶ μὴ κυβερνητικῆς ἐταιρίας (ΜΚΟ). Ἡ ἐξέλιξή τους ἀπὸ blog σὲ ἐταιρία ποὺ συνεργάζεται μὲ τὴ facebook ἦταν ραγδαία. Τόσο ραγδαία ποὺ γεννᾶ πολλὰ ἐρωτήματα, ἀφοῦ στὶς ἀρχὲς τοῦ 2019 πῆραν τὴν πιστοποίηση Ιnternational Fact – Checking Network (IFCN), ἑνὸς διεθνοῦς ὀργανισμοῦ ὁ ὁποῖος πιστοποιεῖ ἐταιρίες ποὺ κάνουν διασταύρωση εἰδήσεων, καὶ τὸν Μάιο τοῦ 2019 ἔκλεισαν τὴ δουλειὰ μὲ τὸν ἀμερικανικὸ κολοσσό. Ἡ ἀνεπιβεβαίωτη πληροφορία ἀπὸ πηγὲς πὼς κάποιοι στὴν Ἑλλάδα τοὺς προώθησαν γιὰ τὴ συγκεκριμένη δουλειὰ δὲν μοιάζει ἀβάσιμη. Φανταστεῖτε τί δύναμη ἔχουν στὰ χέρια τους! Μποροῦν νὰ χαρακτηρίζουν μία εἴδηση ψευδῆ κατὰ βούληση καὶ ἐν συνέχεια νὰ περιορίζουν τὴν...
ἐπισκεψιμότητα μέσω facebook γιὰ τὸν ἑκάστοτε ἐνημερωτικὸ ἰστότοπο. Φυσικά, αἴτημα ὅλου του δημοσιογραφικοῦ κόσμου εἶναι ὁ περιορισμὸς τῶν fake news. 

Τὸ ἐρώτημα, ὅμως, εἶναι ποιοὶ κάνουν τὴ διασταύρωση καὶ μὲ ποιὰ κίνητρα. Ἀποκαλύπτουν fake news ἢ δημοσιεύουν οἱ ἴδιοι fake news γιὰ νὰ ἀκυρώσουν πραγματικὲς εἰδήσεις μὲ προσωπικὴ στόχευση; Στὸ ἐρώτημα «ποιοί», ἡ ἀπάντηση στὴ συγκεκριμένη περίπτωση εἶναι πὼς ἡ πλειονότητα τῶν βασικῶν συντελεστῶν τῶν Ellinika Hoaxes δὲν ἔχει δημοσιογραφικὴ διαδρομὴ καὶ ἐμπειρία. Κι αὐτὸ κάνει τὴν ὑπόθεση ἀκόμη πιὸ ὕποπτη. 

Ὡς ἱδρυτὴς καὶ διαχειριστὴς ἐμφανίζεται ὁ Θοδωρὴς Δανιηλίδης, ὁ ὁποῖος δηλώνει στρατιωτικὸς ἐν ἀποστρατεία μὲ εἰδικότητα ναρκαλιευτή, ἀλλὰ καὶ μέλος τῆς Ἕνωσης Δημοσιογράφων Περιοδικοῦ καὶ Ἠλεκτρονικοῦ Τύπου Μακεδονίας – Θράκης, ἂν καὶ δὲν ἔχει κάποια δημοσιογραφικὴ διαδρομή. Ὁ μόνος ποὺ ἔχει ἴσως νὰ παρουσιάσει κάποια δημοσιογραφικὴ ἐργασία εἶναι ὁ ἀρχισυντάκτης τῆς σελίδας Δημήτρης Ἁλικάκος, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου ἀκούστηκε ὅταν ἐξέδωσε τὸ βιβλίο «Λύτρωση – Περὶ τοῦ Ἁγίου Φωτός», στὸ ὁποῖο ὑποστηρίζει πὼς ἡ ἁφὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς δὲν εἶναι θαῦμα. Ἐναντίον τοῦ κ. Ἁλικάκου ἔχουν, μάλιστα, ἀσκηθεῖ ἀγωγὲς ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, τόσο γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου ὅσο καὶ γιὰ παράνομη ὑποκλοπὴ συνομιλιῶν καὶ γιὰ «δόλια συρραφή». 

Ὅσο γιὰ τὸ ἐρώτημα μὲ «ποιὰ κίνητρα», αὐτὸ θὰ ἀπαντηθεῖ στὸ μέλλον. Γιατί κάποια προσωπικὰ κίνητρα θὰ πρέπει νὰ ἔχουν γιὰ νὰ ποινικοποιοῦν ἐπιστημονικὲς ἀπόψεις καὶ νὰ χαρακτηρίζουν fake διασταυρωμένα news. 

Στὴ Δικαιοσύνη 

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ περασμένου ἔτους τὰ Ellinika Hoaxes δημοσιεύουν ἄρθρο μὲ τὸ ὁποῖο καταφέρονται ἐναντίον μέλους τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων Φυσικῶν, καθὼς καὶ τοῦ Ἃ’ ἀντιπροέδρου τῆς Ἕνωσης Παναγιώτη Φιλντίση, κατηγορώντας τους ὅτι προβάλλουν ψευδοεπιστημονικὲς θεωρίες. Τὸ ἄρθρο ὑπογράφει ὁ Θάνος Σιτίστας, ἐν ἐνεργεία στέλεχος τοῦ ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἄμυνας καὶ διαχειριστὴς τῆς ἐν λόγω ἰστοσελίδας. 

Τὸ πρῶτο ἐρώτημα ποὺ ἀβίαστα ἐγείρεται εἶναι πῶς ἄτομα ἀναρμόδια ἀξιολογοῦν ἐπιστημονικὲς ἀπόψεις. Ὡς ἀπάντηση, λοιπόν, ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Φυσικῶν ἀποστέλλει τὸν Μάρτιο τοῦ 2019 διὰ τοῦ δικηγόρου τῆς Ἰωάννη Σπηλιόπουλου (διδάκτωρ τῆς Νομικῆς του Πάν. τῆς Κολονίας) δύο ἐξώδικα πρὸς τὰ Ε.H., ἀπαιτώντας τὴν ἀνάκληση τοῦ δημοσιεύματος, τὸ ὁποῖο χαρακτηρίζουν «ἄκρως συκοφαντικό, δυσφημιστικό, ἐξυβριστικὸ καὶ ἀπαξιωτικό», καὶ τῶν ἐκφράσεων ποὺ περιλαμβάνονται σὲ αὐτό, ὅπως «ψευδοεπιστήμη», «ἡ ὑποτιθέμενη ἔρευνα» καὶ «ὁ κρυφὸς πάτος». 

Στὰ Ellinika Hoaxes, πάντως, δὲν ἱδρώνει τὸ αὐτί τους, καθὼς ὡς φαίνεται θεωροῦν ἑαυτὸν προστατευμένο. Οὐδεμία λύπη ἢ ἀνάκληση τῶν δηλώσεων διατυπώνεται. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Φυσικῶν διὰ τοῦ προέδρου Εὐστράτιου Θεοδοσίου, τοῦ Ἃ’ ἀντιπροέδρου κ. Φιλντίση, ἀκόμη ἑνὸς μέλους τοῦ Δ.Σ. καὶ ἀκόμη δύο μελῶν τῆς ἕνωσης προχωρεῖ στὴν κατάθεση ἀγωγῆς, ἡ ὁποία ἐκδικάστηκε τὸν περασμένο Ἰανουάριο. Ἡ ἐπίδοση ὅμως τῆς ἀγωγῆς ποὺ στρέφεται κατὰ τοῦ Θ. Σιτίστα καὶ τοῦ Ἀνδρόνικου Κουτρουμπέλη (διαχειριστὲς τῆς ἰστοσελίδας) ἐπιφύλασσε μία δυσάρεστη ἔκπληξη γιὰ τὸν κ. Σπηλιόπουλο, καθὼς οἱ διευθύνσεις τῶν σπιτιῶν τους ποὺ ἔχουν καταχωριστεῖ ἀποδεικνύονται ψευδεῖς (!). Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἀπαιτήθηκε εἰσαγγελικὴ παραγγελία καὶ στὴ συνέχεια προσφυγὴ στὴν ΑΑΔΕ προκειμένου νὰ ἀνευρεθοῦν οἱ πραγματικὲς διευθύνσεις. 

H ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου ἀναμένεται. «Ἐκτιμῶ ὅτι ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Φυσικῶν εἶναι ὁ πρῶτος φορέας ποὺ καταθέτει ἀγωγὴ ἐναντίον τοὺς» ἀναφέρει στὴν «κυριακάτικη δημοκρατία» ὁ κ. Σπηλιόπουλος. «Διερωτῶμαι πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνας ναρκαλιευτὴς καὶ ἕνας ἐν ἐνεργεία στρατιωτικός της Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, ὅπως ἀποδείχτηκε καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δίκης, νὰ ἐλέγχουν ἐπιστημονικὲς θεωρίες. 

Μὲ ποιὰ ἀκριβῶς ἁρμοδιότητα; Κατὰ τὴν ἄποψή μου, ἡ συγκεκριμένη ἰστοσελίδα, ποὺ ἔχει ἀναλάβει τὸν ρόλο ἐλεγκτὴ τῶν εἰδήσεων, βρίσκεται σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία, ἐπιχειρώντας νὰ ἀποδομήσει ἐπιστημονικὲς θεωρίες ποὺ δὲν εἶναι ἀρεστές. 

Παρεμπιπτόντως, ἡ ἰδιότητα τοῦ στρατιωτικοῦ ἐν ἐνεργεία εἶναι παντελῶς ἀσυμβίβαστη μὲ τοὺς ὅρους ποὺ τίθενται ἀπὸ τὸν ὀργανισμὸ The International Fact Checking Network, o ὁποῖος ἔχει πιστοποιήσει τὴν ἰστοσελίδα. Μὲ τὸν τρόπο δὲ ποὺ λειτουργοῦν παραβιάζουν συνταγματικὲς διατάξεις καθώς, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ἐλέγχου, στὴν πραγματικότητα λογοκρίνουν» καταλήγει ὁ κ. Σπηλιόπουλος. 

Ἡ παρέμβαση στὴν Ε.Ε. ποῦ ἔμεινε στὰ συρτάρια 

Τὸν Μάιο τοῦ 2019 ὁ τότε ὑφυπουργὸς Ψηφιακῆς Πολιτικῆς Λευτέρης Κρέτσος (φωτό), ὁ ὁποῖος νωρίτερα εἶχε ἐκφράσει σχετικὲς ἀπορίες γιὰ τὸ πῶς τὰ Ellinika Hoaxes εἶχαν ἐπιλεγεῖ γιὰ μία τέτοιας ἐμβέλειας ἐργασία ἀπὸ τὸν ἀμερικανικὸ κολοσσό, ἀπὸ τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ τὰ ἴδια «ἔχουν παγιδευτεῖ καὶ ἔχουν πέσει θύμα τῶν fakes news πολλὲς φορές», φέρνει τὸ θέμα τῶν fact-checkers στὸ Συμβούλιο Ὑπουργῶν τῆς Εὐρώπης. Ἐκεῖ ὁ κ. Κρέτσος ἀναφέρεται στὸ φαινόμενο ποὺ παρατηρεῖται στὴ χώρα μας, ὅπου «ἀπαιτεῖται check» τῶν «fact checkers». Ἡ συγκεκριμένη παρέμβαση -μεταξὺ ἄλλων- ὁδηγεῖ στὴν ἐκπόνηση ἑνὸς σχεδίου δράσης ποὺ περιλαμβάνει τὴ λήψη νομοθετικῶν μέτρων. Ἡ ἐφαρμογή, ὡστόσο, τοῦ σχεδίου παραμένει κάπου στὰ συρτάρια τοῦ πολυδαίδαλου γραφειοκρατικοῦ λαγουμιοῦ ποὺ ὀνομάζεται Ε.Ε. 

Συκοφάντηση καὶ πλήρης φίμωση ὅσων ἔχουν διατυπώσει ἀντιρρήσεις γιὰ τὸ νέο δίκτυο 5G 

Τὰ Εllinika Hoaxes ἔχουν ἐπιδοθεῖ σὲ ἀγώνα δρόμου προκειμένου νὰ μπλοκαριστεῖ ὁποιαδήποτε συζήτηση διεξάγεται γύρω ἀπὸ τὴν τεχνολογία 5G. 

Οὐκ ἔστιν ἀριθμὸς τῶν ἄρθρων ποὺ ἔχουν γραφτεῖ προκειμένου νὰ ἀποδείξουν ὅτι δὲν τίθεται ζήτημα ἀσφάλειας γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὑγεία. 

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2017 180 ἐπιστήμονες καὶ γιατροὶ ἀπὸ 36 χῶρες παγκοσμίως συγκεντρώνουν ὑπογραφές, ζητώντας ἐπὶ τῆς οὐσίας ἕνα μορατόριουμ πρὸ τῆς ἔναρξης τῆς πέμπτης γενιᾶς στὶς τηλεπικοινωνίες, ἐκφράζοντας ἀνησυχίες γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν ἀνθρώπινη ὑγεία καὶ στὸ περιβάλλον ἀπὸ τὴ σημαντικὴ αὔξηση τῆς ἔκθεσης σὲ ἠλεκτρομαγνητικὰ πεδία ραδιοσυχνοτήτων. Μὲ τὶς ὑπογραφὲς τοὺς ἔθεταν παράλληλα θέμα διερεύνησης τῶν ἐπιπτώσεων ἀπὸ ἀνεξάρτητους ἀπὸ τὴ βιομηχανία ἐπιστήμονες. 

Τὰ Εllinika Hoaxes οὔτε λίγο οὔτε πολὺ μπλοκάρουν τὴν ἀναπαραγωγὴ τῆς εἴδησης, χαρακτηρίζοντας τοὺς 180 ἐπιστήμονες (μεταξὺ αὐτῶν καὶ δύο Ἕλληνες) ψευδοεπιστήμονες. 

Οὐδεμία σημασία εἶχε τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ 180 αὐτοὶ ἐπιστήμονες καὶ γιατροὶ ἔχουν σπουδαῖες ἀκαδημαϊκὲς περγαμηνές, ὅτι κάποιοι ἐξ αὐτῶν εἶναι ἀπόφοιτοί του Harvard ἢ ὅτι μεταξὺ τῶν ὑπογραφόντων βρίσκονται καὶ διευθυντὲς ἰνστιτούτων ποὺ συνεργάζονται μὲ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας. 

Ὅπως φαίνεται, τὰ Ellinika Hoaxes συντάσσονται πάντα μὲ τοὺς ἰσχυροὺς αὐτοῦ του πλανήτη. 

Ἡ ὠμὴ προπαγάνδα γιὰ τὴ Μοnsanto καὶ ἡ ἀμφισβήτηση Αὐγερόπουλου – ΑΠΕ 


Τo 2018 τὰ Ellinika Hoaxes ἀναλαμβάνουν τὴν ὑπεράσπιση τοῦ πολυεθνικοῦ κολοσσοῦ Monsanto. To ἐπίδικο ἀφορᾶ τὴν οὐσία γλυφοσάτη ποὺ βρίσκεται στὸ ζιζανιοκτόνο Roundup καὶ ἡ ὁποία ἐλέγχεται γιὰ τὴν πρόκληση καρκίνου στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό. H ἰστοσελίδα The press project διενεργεῖ ἐκτενῆ ἔρευνα μὲ ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν πολύκροτη δίκη τοῦ Ντουέιν Τζόνσον, ὁ ὁποῖος ἐκδήλωσε καρκίνο μέσω τοῦ Roundup καὶ ἀποζημιώθηκε μὲ 289.000.000 δολάρια ἀπὸ τὴ Monsanto. Τὰ Ellinika Hoaxes κάνουν λόγο γιὰ «παραπλάνηση τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ», ἐνῶ γιὰ τὴ δίκη σημειώνουν: «Τὸ ἐπιχείρημα ὅτι οἱ ἔνορκοι ἀποφάσισαν μὲ βάση τὸ συναίσθημα καὶ ὄχι τὰ στοιχεῖα δὲν εἶναι ἀστεῖο… Σὲ μία δίκη ὅπως αὐτὴ γίνεται εὔκολα κατανοητὸ ὅτι ἡ ἐναπόθεση τῆς τύχης τοῦ κατηγορουμένου σὲ ἀνειδίκευτο κοινὸ εἶναι ἀνοιχτὴ σὲ κριτική», καταλήγοντας πάντως πὼς «κανεὶς δὲν ἀμφισβήτησε ὅτι εἶναι δυνητικὰ καρκινογόνος ἡ οὐσία». Θὰ χρειαζόμασταν βιβλίο γιὰ νὰ περιγράψουμε τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τῶν Ηoaxes. Θὰ περιοριστοῦμε σὲ μερικὰ μόνο παραδείγματα: 

Τὸ 2018 ἡ ἰστοσελίδα ἀναλαμβάνει τὴν ὑπεράσπιση τῆς ΜΚΟ Λευκὰ Κράνη. Χαρακτήρισαν, λοιπόν, μᾶλλον ψεύτικες τὶς εἰκόνες ποὺ πιστοποιοῦσαν ὅτι ἡ συγκεκριμένη ὀργάνωση ποὺ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ δραστηριοποιήθηκε στὴ Συρία εἶχε σκηνοθετήσει ψεύτικες εἰκόνες ἐπιθέσεων μὲ θύματα ἀπὸ χημικὲς ἐπιθέσεις. Τὰ Ellinika Hoaxes ἔσπευσαν -μεταξὺ ἄλλων- νὰ χαρακτηρίσουν fake news τὴν ἀνάκληση τῆς ἀπόφασης τῆς ΕΡΤ νὰ συμμετάσχει ὡς συμπαραγωγὸς στὴ νέα ταινία τοῦ δημοσιογράφου Γιώργου Αὐγερόπουλου. Ἀνάκληση δημοσιευμένη ἐπισήμως στὴ Δι@ύγεια καὶ ἐπιβεβαιωμένη ἀπὸ τὸν δημοσιογράφο. 

Τὸ 2018, ἐπίσης, τὰ Ellinika Ηoaxes κατηγοροῦν γιὰ παραπληροφόρηση τὴν ἰστοσελίδα Ἀτέχνως (atexnos.gr) τοῦ δημοσιογράφου Ἡρακλῆ Κακαβάνη, ὁ ὁποῖος δημοσιεύει πρῶτος εἴδηση ποὺ ἀφορᾶ νομοσχέδιο τῆς Δανίας, τὸ ὁποῖο ἐπιχειροῦσε ποινικοποίηση τῆς κριτικῆς πρὸς τὸ ΝΑΤΟ. Φυσικὰ καὶ διαψεύστηκαν, καθὼς τὸ θέμα ἐπιβεβαιώθηκε πανηγυρικὰ ἀπὸ τὸν Τύπο τῆς Δανίας. 

Ἡ ζημία ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ δημοσιογράφοι καὶ ἰστοσελίδες ἀπὸ τὸ μπλοκάρισμα τῶν εἰδήσεων ποὺ δὲν εἶναι ἀρεστὲς στοὺς «ἐλεγκτὲς» τοῦ διαδικτύου εἶναι πολὺ σοβαρή. Ὅπως σημειώνει ὁ κ. Κακαβάνης: «Ἡ δυνατότητα ποὺ τοὺς παρέχεται νὰ πέφτουν ἐνημερωτικὲς σελίδες ἐξαιρετικὰ χαμηλὰ στὴν κατάταξη καὶ στὴ δυνατότητα διαδράσης μὲ τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ συνεπάγεται σοβαρὲς ἀπώλειες. Ἐπίσης, ἡ ἀναγραφὴ μίας εἴδησης ὡς fake news πλήττει θανάσιμα τὴν ἀξιοπιστία ἑνὸς ἐνημερωτικοῦ μέσου». 

Ἀπὸ τὰ δίχτυα τοὺς φυσικὰ δὲν ἔχει ξεφύγει οὔτε τὸ Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (ΑΠΕ). Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2018 τὸ πρακτορεῖο μεταδίδει πὼς «οἱ Θεσμοὶ θεωροῦν βιώσιμο τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα τῆς χώρας» καὶ δὲν μιλοῦν πλέον γιὰ μείωση τῶν συντάξεων. Τὰ Ellinika Hoaxes χαρακτηρίζουν τὴν εἴδηση fake καὶ πολιτικολογοῦν. Ἡ ἱστορία ἐπιβεβαιώνει τὸ ΑΠΕ, καθὼς πράγματι καμία περικοπῆ δὲν πραγματοποιήθηκε στὴ συνέχεια. Τὸ πρακτορεῖο ἐπιβεβαιώθηκε καὶ τὸν περασμένο Μάρτιο, ὅταν μετέδωσε τὴν εἴδηση πὼς 15 χῶρες ζητοῦν νὰ προμηθευτοῦν τὸ κουβανικὸ ἀντιιικὸ φάρμακο ἰντερφερόνη ἄλφα 2Β κατὰ τοῦ νέου κορονοϊοῦ, παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς τὰ Ellinika Hoaxes ἤθελαν ὁπωσδήποτε νὰ εἶναι ψέμα! Χαρακτηριστικὸ τῶν περίεργων κινήτρων τοὺς εἶναι πὼς ἡ συγκεκριμένη εἴδηση μεταδόθηκε ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα διεθνῆ πρακτορεῖα, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴ γερμανικὴ Deutsche Welle, ἡ ὁποία παρουσίασε κι ἕναν Γερμανὸ ἐπιχειρηματία ποὺ εἶχε ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν κουβανικὴ φαρμακευτικὴ BioCubaFarma γιὰ νὰ εἰσαγάγει τὸ φάρμακο στὴ Γερμανία. 

Ἡ περίεργη σιωπὴ τῆς ΕΣΗΕΑ στὶς συνεχεῖς καταγγελίες 

Γιὰ τὸ μεῖζον, ὅπως ἀποδεικνύεται, ζήτημα μὲ τὰ Εllinika Hoaxes ὁ κ. Κακαβάνης ἀπέστειλε στὴν Ἕνωση Συντακτῶν ὑπόμνημα, θέτοντας ἐρωτήματα γιὰ τὸν ρόλο τους. 

Ἀναφέρθηκε δὲ στὸ συνέδριο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ποὺ διενεργήθηκε στὶς Βρυξέλλες τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2018, μὲ ἀντικείμενο τὶς ψευδεῖς εἰδήσεις στὴν Εὐρώπη. 

Στὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση γινόταν λόγος γιὰ 60 ἐμπειρογνώμονες ποὺ ἐκπροσωποῦν τὶς χῶρες τῆς Ε.Ε. Τέθηκε, λοιπόν, τὸ ἐρώτημα «ἐὰν ἔχει προσκληθεῖ ἡ ΕΣΗΕΑ ἢ ἄλλη δημοσιογραφικὴ ἕνωση τῆς χώρας καὶ ἐὰν εἶναι τουλάχιστον ἐνήμερη γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτό». Ἡ Ἕνωση Συντακτῶν ρωτήθηκε ἐπίσης «μὲ ποιὰ κριτήρια καὶ ἀπὸ ποιὸν τὸ συγκεκριμένο site κατατάσσεται στοὺς ἐμπειρογνώμονες, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦν τὶς περισσότερες χῶρες τῆς Ε.Ε.». 

Ἄγνοια 

Η ΕΣΗΕΑ δήλωσε ἄγνοια ἐπὶ τοῦ θέματος. Στὶς συνεχεῖς ὀχλήσεις τοῦ διαχειριστῆ τῆς ἰστοσελίδας Ἀτέχνως πρὸς τὴν Ἕνωση Συντακτῶν γιὰ τὸν ρόλο καὶ τὰ κριτήρια μὲ τὰ ὁποῖα ἡ ἐν λόγω ἰστοσελίδα ἀνέλαβε τὸν ρόλο τοῦ ἐλεγκτῆ τῶν εἰδήσεων ἀπάντηση μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει δοθεῖ… 

Τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ὑπόθεσης εἶναι ὅτι ὁ Θ. Σιτίστας, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, εἶναι ἐν ἐνεργεία στρατιωτικός, καὶ ὁ Ἄνδ. Κουτρουμπέλης, ποὺ δηλώνει web developer, δηλώνουν ἀμφότεροι μέλη τῆς Ἕνωσης Περιοδικοῦ καὶ Ἠλεκτρονικοῦ Τύπου Μακεδονίας – Θράκης, ὅπως ἀποκάλυψε τὸ zougla.gr. Ὁ πρῶτος ἀπὸ τὸ 2017 καὶ ὁ δεύτερος ἀπὸ τὸ 2018. Ὡστόσο, δὲν πληροῦν καμία ἀπὸ τὶς προϋποθέσεις ποὺ θέτουν τὰ καταστατικὰ τῶν ἑνώσεων γιὰ τὴν ἐγγραφή τους ὡς τακτικῶν μελῶν. Μὲ τὸ πλέον ἐξωφρενικό, ἐν ἐνεργεία στρατιωτικός του Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἀεροπορίας νὰ δηλώνει ἀμειβόμενος δημοσιογράφος. Γιὰ τὸ «ἀμειβόμενος» οὐδόλως ἀμφιβάλλουμε, γιὰ τὸ «δημοσιογράφος» θὰ μᾶς ἐπιτρέψετε νὰ τὸ ἀμφισβητήσουμε.
dimokratianews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.