5 Μαΐ 2020

Νέο χτύπημα: σεξουαλικὴ ἀγωγὴ ἢ βάρβαρη ἐπίθεση κατά… «νηπίων»;

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκὶς
«Ἀνάθεμα τὴν ὥρα ποιὸς ὁρίζει ἐδῶ
Τὸ ἀνάποδο βαφτίζει καὶ τὸ λέει σωστὸ»
Ὄδ. Ἐλύτης, «ὁ Ἥλιος ὁ Ἠλιάτορας»

«Πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται, πάλιν ταράσσεται, πάλιν ὀρχεῖται, πάλιν τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ζητεῖ λαβεῖν ἐπὶ πίνακι». Θέλω νὰ ρωτήσω; Ποτὲ στὰ τριάντα χρόνια ποὺ εἶμαι δάσκαλος, κυρίως Ε’ καὶ Στ’ δημοτικοῦ, δὲν ἄκουσα γονέα νὰ ἀναφέρει κάτι, νὰ διαμαρτύρεται, γιὰ ἀπουσία τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στὸ δημοτικὸ σχολεῖο. Ποτέ! Μάλιστα, ὅταν στὶς ἐνημερώσεις γονέων γινόταν συζήτηση γι’ αὐτὸ τὸ τόσο λεπτὸ θέμα, ὅλοι οἱ γονεῖς συμφωνοῦσαν ὅτι οἱ μόνοι ἁρμόδιοι νὰ καθοδηγήσουν τὰ παιδιὰ τοὺς εἶναι οἱ ἴδιοι καὶ δὲν ἔχει καμμιὰ δουλειὰ τὸ ὑπουργεῖο νὰ ἐμπλέκεται σ’ αὐτὴν τὴν κρίσιμη διαδικασία. Γιατί λοιπὸν καὶ πάλιν «ἡ Ἡρωδιάδα», ἢ καλύτερα ὁ Ἡρώδης, ταράσσεται; Τὸ 2008, ἡ ἀπόπειρα εἰσαγωγῆς τοῦ μαγαρισμοῦ ἁγνῶν ψυχῶν ποὺ ὀνομάζεται «Σεξουαλικὴ Ἀγωγὴ» ἀπέτυχε, χάρις στὴν σθεναρὴ ἀντίσταση Συλλόγων Γονέων, τῆς Ὁμοσπονδίας Πολυτέκνων, τῆς Ἐκκλησίας. Τώρα τί ἄλλαξε; Μᾶς ταλαιπώρησαν οἱ προηγούμενοι, οἱ ἐθνομηδενιστές, πολέμιοι τῆς οἰκογένειας μὲ τὶς «θεματικὲς-(ἐμετικὲς)- «ἑβδομάδες» τους, μὲ τὶς «διαφορετικότητες» καὶ ὅλες τὶς διαστροφὲς τῆς οἰκουμένης, τώρα γιατί «οἱ νοικοκυραῖοι τῆς Νέας Δημοκρατίας» ἐπανέρχονται;

Τὸ 2008 εἶχα δημοσιεύσει ἕνα κείμενο μὲ τίτλο; «Τὰ τσίσα τοῦ Ἀσκητῆ στὸ δημοτικὸ σχολεῖο». Τὰ τότε βιβλία γιὰ τὴν Σεξουαλικὴ Ἀγωγὴ τὰ εἶχε γράψει ὁ γνωστὸς τηλεσεξολόγος Θ. Ἀσκητὴς καὶ ἀπὸ κάποιες φράσεις τῶν βιβλίων τού
εἶχα «ἐμπνευστεῖ» τὸν τίτλο. (Δὲν γνωρίζω ἂν θὰ χρησιμοποιηθοῦν τὰ δύο βιβλία τοῦ Ἀσκητῆ. Ἂν ἰσχύει θὰ δημοσιεύσουμε ἀποσπάσματα γιὰ νὰ γνωρίζουμε τὰ μέσα καταμόλυνσης ἀθώων, ἁγνῶν καὶ ἀνύποπτων παιδικῶν ψυχῶν). Ἀπὸ τὸ παλαιότερο κείμενο ἀποσπῶ κάποια ἐρωτήματα ποὺ καὶ σήμερα νομίζω ἰσχύουν: 


Πρώτον: Δὲν θὰ ἔπρεπε πρῶτα νὰ ἐφαρμοστεῖ πειραματικὰ ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ σὲ κάποια σχολεῖα, νὰ ἐξαχθοῦν συμπεράσματα, νὰ ἀνιχνευτοῦν ἀντιδράσεις μαθητῶν καὶ γονέων καὶ νὰ διαπιστωθεῖ ἡ καταλληλότητα τῶν ἐγχειριδίων ἢ τοῦ μαθήματος καὶ ἡ ὡριμότητα τῶν μαθητῶν νὰ τὴν ἀποδεχτοῦν; 

Δεύτερον: Ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ὁ σοφὸς παιδαγωγός, μιλώντας κάποτε γι’ αὐτὸ τὸ θέμα εἶχε πεῖ: «Δὲν εἶναι εὔκολο πράγμα νὰ μιλήσεις στὰ παιδιὰ γιὰ τὸ σέξ, χωρὶς τὸν κίνδυνο νὰ τὰ φοβίσεις, νὰ τὰ γεμίσεις μὲ ἀηδία ἢ τὸ χειρότερο νὰ τὰ ὁδηγήσεις σὲ ἐκτραχηλισμούς». Μπορεῖ μία τόσο λεπτὴ καὶ σοβαρὴ διαπαιδαγώγηση νὰ φύγει ἀπὸ τὰ χέρια τῶν κατ’ ἐξοχὴν ἁρμοδίων, τῶν γονέων καὶ νὰ περάσει στὰ χέρια ἀνθρώπων ποῦ μπορεῖ νὰ εἶναι-ποιὸς τοὺς γνωρίζει;- ἀκατάλληλοι ἢ ἀκόμη καὶ ἀνήθικοι ἢ διεστραμμένοι; 

Τρίτον: Κανεὶς δάσκαλος δὲν ἔχει τὶς γνώσεις καὶ τὴν ἐμπειρία ποὺ ἀπαιτεῖ ἕνα τόσο κρίσιμο θέμα. Πῶς θὰ τὸ διδάξει; Εἶναι ἕτοιμοι οἱ γονεῖς νὰ ἐμπιστευτοῦν σὲ ἀναρμόδιους καὶ ἀκατάρτιστους, σ’ αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς ἀγωγῆς, ἐκπαιδευτικούς, ὅταν ὁ φυσικός του χῶρος εἶναι τὸ σπίτι; 

Τέταρτον: Ἔχουμε ὡς λαὸς τὸ προνόμιο νὰ εἴμαστε πίσω ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ δεδομένα. Ἔτσι μᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ ἐπωφεληθοῦμε ἀπὸ τὴ λάθη καὶ τὶς ἀστοχίες ποὺ ξεβράζονται. (Εἴδαμε πῶς κατέρρευσαν τὰ λαμπρὰ κατὰ τὰ ἄλλα συστήματα ὑγείας τους. Μία ροπή, ἕνας ἰός, καὶ ταύτα πάντα ὀνείρων ἀπατηλότερα). 

Ὅμως ὡς μειονεκτικοὶ Βαλκάνιοι χάσκουμε ἔκθαμβοι ἀπὸ τὶς «ἐπιδόσεις» τῆς Βαβυλώνας Δύσης, τὶς μιμούμαστε ἄκριτα καὶ ἀλόγιστα. Εἶχα διαβάσει παλαιότερα πὼς στη Σουηδία, χώρα ποὺ διδάσκεται ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγή, ἔχουν αὐξηθεῖ κατακόρυφα οἱ ἐγκυμοσύνες σὲ δεκατριάχρονα καὶ δεκατετράχρονα κορίτσια, μὲ παράλληλη αὔξηση τῶν ἀφροδίσιων νοσημάτων. 

Ἔχω κρατήσει μία εἴδηση ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν ἔφ. «Ἐλευθεροτυπία», τῆς 24ης Μαΐου 2005. Συνέβη στὴν Ἀγγλία. «Τρεῖς ἀδελφὲς 16, 14 καὶ 12 ἐτῶν εἶναι κιόλας μητέρες. Δύο ἀπ’ αὐτὲς δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τοὺς μπαμπάδες τῶν παιδιῶν τους. 

Ἡ μητέρα τοὺς κ. Ἄτκιν ειπε στὴν ἐφημερίδα «Sunday Mercury» ὅτι τὰ κορίτσια της καταστρέψανε τὴ ζωή τους καὶ τὴν δικιά της ζωή, ἐξαιτίας τῆς κακῆς ἐκπαίδευσης σὲ θέματα σὲξ ποὺ λαμβάνουν τὰ παιδιὰ στὰ δημόσια σχολεῖα τῆς χώρας». 

Ἤδη ἡ τάση διεθνῶς εἶναι νὰ φύγει ἀπὸ τὸ σχολεῖο ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ καὶ νὰ ξαναγυρίσει στὸ σπίτι. 

Γιατί, λοιπόν, αὐτὴ ἡ σπουδή; γιατί καὶ πάλι οὐραγοὶ τῶν ἐξελίξεων; μήπως για εμπορικοὺς σκοπούς; Μήπως γιὰ ἀκόμη ταπεινότερους σκοποὺς ὁδηγηθοῦμε στὸν ἐξευτελισμὸ μίας τόσο ἱερῆς λειτουργίας, τοῦ ἔρωτα, ποὺ ὅπως λέει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, «ὁ Θεὸς τὴν ἐγκατέσπειρε στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου». «Πρῶτον μὲν οὒν αὐτὸ (τὸ παιδὶ) θεαμάτων αἰσχρῶν καὶ ἀκουσμάτων ἀπάγωμεν», νὰ ἀπομακρύνουμε τὰ παιδιὰ ἀπὸ αἰσχρὰ θεάματα καὶ ἀκούσματα, λέει ὁ ἴδιος ἅγιος στὴν ἔξοχη πραγματεία τοῦ «Περὶ κενοδοξίας καὶ ἀνατροφῆς τέκνων», ἡ ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ διδάσκεται στὰ παιδαγωγικὰ τμήματα, ποὺ παραμένουν αἰχμάλωτα στὴν νεοταξική…παρανόηση. 

Ὅπως εὔστοχα ἔχει εἰπωθεῖ ὅλη αὐτὴ ἡ βιασύνη νὰ διδαχτοῦν τὰ παιδιὰ τὴν σεξουαλικὴ ἀγωγὴ εἶναι ἕνας πυρήνας ἀπὸ-ἀθωοποιήσεως. Ἐὰν ὅλα τὰ μυστήρια τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μᾶς ξεγυμνωθοῦν, ἡ σημαντικὴ γοητεία τοῦ «ζῆν» καὶ τοῦ «ἀναπτύσσεσθαι» ἔχει ἀποκλειστεῖ. Κάθε πράμα στὸν καιρὸ τοῦ λέει ὁ σοφὸς λαός μας. Ἡ δυναμικὴ ἀντίδραση νὰ ἐπαναληφθεῖ. Νὰ μὴν περνοῦν ἀντουφέκιστα ὅλα τὰ ἐθνοκτόνα νομοθετήματα. Μᾶς ἔκλεισαν τοὺς ναούς, νὰ μὴν μᾶς «κλείσουν» καὶ τὰ σπίτια μας. Ἡ οἰκογένεια εἶναι τὸ ἔσχατο ὀχυρὸ ποὺ μᾶς ἀπέμεινε καὶ ὡς κοινωνία καὶ ὡς ἔθνος. Ἂς μείνει καὶ κάτι ὄρθιο… 

Δημήτρης Νατσιὸς 
δάσκαλος-Κιλκὶς

5 σχόλια:

 1. Ντροπή και Αίσχος μαζί μυριάδες φορές!

  Εκκλησιαστικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΘΙΚΟΣ,ΑΚΡΩΣ ΔΙΑΒΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΘΩΑ ΝΗΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΗ.
  ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΝΣΕΞΟΥΑΛΙΣΜΟ,ΤΟΝ
  ΠΑΝΗΔΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ....
  ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ
  ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟ....
  ΣΥΨΗ,ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΨΥΧΩΝ,ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΗ,
  ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ,ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ
  ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ,ΨΥΧΙΚΗ.
  ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
  ΑΠΕΡΑΝΤΟ "ΣΚΟΤΑΔΙ" ΤΗΣ ΑΝΥΠΟΛΗΨΙΑΣ
  ΤΗΣ ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ "ΣΚΛΑΒΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΟ ΑΘΕΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ.ΑΥΤΟ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ.
  ΕΥΧΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΥΧΟΥΝ ΟΙΚΤΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λες μεγάλες αλήθειες. Δυστυχώς. Νομίζω ότι πέφτουν και οι μάσκες της δεξιάς. Νέα Τάξη. Ό άνθρωπος ως ζωώδης ύπαρξη. Ό απόλυτος ευτελισμός του ανθρώπινου προσώπου. Μόνο που την ανθρώπινη φύση προσέλαβε και ο αγαπημένος μας Θεός. Και δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο για το αγαπημένο πλάσμα του. Να έχουμε πίστη αδέρφια μου καινα ομολογούμε τον Αγαπημένο μας .

   Διαγραφή
 3. Πολλά Αίσχος!
  Και πάλι Ντροπή και Αίσχος!!!
  Και ξανά Ντροπή!

  Περιμένουμε τους κληρικούς να μιλήσουν και γίνουν πρωτοπόροι στην απόσυρση τέτοιας προσπάθειας.

  Στ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.