8 Μαΐ 2020

Κυβερνοεπιθέσεις σὲ κέντρα ἔρευνας γιὰ τὸ ἐμβόλιο τοῦ κορονοϊού

Οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ Ἡνωμένου Βασίλειου κατήγγειλαν τὴν ὕπαρξη «ἀναγνωριστικῶν» κυβερνοεπιθέσεων, μὲ στόχο τὴν ὑποκλοπὴ δεδομένων γιὰ τὸν κορονοϊό. 

Στόχος «ἀναγνωριστικῶν» κυβερνοεπιθέσεων φαινεται πὼς ἀποτέλεσε τὸ ἐρευνητικὸ ἰατρικὸ κέντρο των ΗΠΑ, τὸ ὁποῖο ἐργάζεται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἐμβολίου ἐναντίον τοῦ κορονοϊοῦ. 
Ἡ εἴδηση ἔγινε γνωστὴ ἀπὸ τὸν Μπὶλ Ἐβανίνα, διευθυντὴ του Εθνικοὺ Κέντρου Ἀσφάλειας των ΗΠΑ, ὁ ὁποῖος μίλησε στὸ τηλεοπτικὸ δίκτυο «BBC». 
Μάλιστα, ὑποστήριξε ὅτι οἱ ἐπιθέσεις προῆλθαν ἀπὸ το εξωτερικό, ἐνῶ προειδοποίησε γιὰ ἀντίστοιχες κυβερνοεπιθέσεις καὶ σὲ κέντρα ἔρευνας ἄλλων χωρῶν. 
Ἐκτίμησε, μάλιστα, ὅτι ἠ Κίνα – στὸ μέλλον – θὰ μποροῦσε νὰ προσφύγει σὲ τέτοιου εἴδους ἐπιθέσεις, προκειμένου νὰ ὑποκλέψει τμήματα τῆς ἔρευνας γιὰ τὸ ἐμβόλιο. 
Δὲν ἀπέκλεισε δέ, τὸ ἐνδεχόμενο τὸ Πεκίνο νὰ ἐνορχήστρωσε καὶ τὶς τρέχουσες «ἀναγνωριστικὲς» κυβερνοεπιθέσεις. 
«Πρέπει νὰ ἐργαστοῦμε στενὰ γιὰ νὰ...
διασφαλίσουμε ὅτι θὰ προστατεύσουμε τὴν ἔρευνα καὶ τὰ δεδομένα. Ἔχομε τὴν ἐκτίμηση ὅτι οἱ ξένες ὑπηρεσίες πληροφοριῶν, συμπεριλαμβανομένων καὶ αὐτῶν τῆς Κίνας, θὰ προσπαθήσουν νὰ ἀποκτήσουν ὅ,τι ἔχουμε κάνει». 

Ἄλλωστε, κατὰ τὸν ἴδιο, ἡ ἔρευνα γιὰ τὴν COVID-19 αὐτὴ τὴ στιγμὴ συνιστᾶ τὸ πλέον πολύτιμο «ἀντικείμενο» στὸν κόσομο. 

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι πέραν τῶν ἀμερικανικῶν ἰσχυρισμῶν, καὶ οἱ ἀρχὲς ἀσφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου εχουν διαπιστώσει ἴχνη κυβερνοεπιθέσεων. 

Τόσο οἱ ΗΠΑ, ὅσο καὶ ἡ Κίνα καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἐνός νεου ἐμβολίου εναντιόν του κορονοϊοῦ. 

Τὴν ἴδια ὥρα, ὁρισμένες χῶρες ἔχουν ἐπιλέξει νὰ συμμετάσχουν στὴν κοινὴ ἐπιστημονικὴ προσπάθεια, ἡ ὁποία συντονίζεται ἀπὸ τον Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας. 

Σύμφωνα μὲ τὰ διαθέσιμα στοιχεῖα, αὐτὴ τὴ στιγμή, βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη πάνω ἀπὸ 90 ἔρευνες, ἐνῶ τουλάχιστον ἔξι ἐμβόλια δοκιμάζονται ἤδη σὲ ἀνθρώπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.