12 Μαΐ 2020

Γιατί τηροῦμε ἀπόλυτη ἡσυχία στὸν ἑξάψαλμο;

Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου
Εἶναι γεγονὸς οἱ πατέρες ὁρίζουν κατὰ τὴν ὥρα ποὺ διαβάζεται στὴν Ἐκκλησία ὁ ἑξάψαλμος, νὰ μὴ κάνουμε καμιὰ κίνηση, νὰ μὴ μιλοῦμε, νὰ μὴ κουνηθοῦμε ἀπὸ τὴ θέση μας, νὰ τηροῦμε ἀπόλυτη ἡσυχία καὶ νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτικοί.
Τηροῦμε τὴν ἀπόλυτη ἡσυχία κατὰ τὸν ἑξάψαλμο, γιατί εἶναι ἡ ὥρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μᾶς θυμίζει τὴν Δευτέρα Παρουσία καὶ τὴν Κρίση Τοῦ Θεοῦ καὶ πρέπει νὰ ἀκοῦμε τὸν ἑξάψαλμο μὲ ἄκρα σιωπῆς καὶ εὐλαβείας καὶ νὰ ἑνωθεῖ ἡ ψυχή μας μὲ τὸ νόημα τῶν ψαλμῶν ἐκείνων ποὺ εἶναι τόσο ὡραῖοι καὶ τόσο σημαντικοὶ καὶ τόσο κατανυκτικοί.

Καὶ ὅταν τελειώσει ὁ ἑξάψαλμος καὶ θὰ ποῦμε τὸ αλληλούια τρεῖς φορές, ἐκεῖ θὰ κάνουμε τὸ σταυρό μας τρεῖς φορὲς μὲ τρεῖς μικρὲς μετάνοιες. Γιὰ νὰ μὴν...
ταράζεται καθόλου ἡ προσοχὴ μας ἀπὸ τὴν μελέτη, τὴν ἀκοὴ καὶ τὴν ἀνάγνωση τοῦ ἑξαψάλμου ποὺ εἶναι μιὰ πολὺ σημαντικὴ στιγμὴ μέσα στήν ὅλη ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.
Γιὰ αὐτὸ οἱ πατέρες ὁρίζουν αὐτὴ τὴν τακτική, αὐτὴ τὴν τυπικὴ διάταξη. Καὶ καλὸ εἶναι βέβαια νὰ φροντίζουμε νὰ εἴμαστε στὴν ἐκκλησία νὰ ἀκοῦμε τὸν Ὄρθρο καὶ νὰ ἀκοῦμε τὸν ἑξάψαλμο ποὺ ἀναγιγνώσκεται μὲ τόση εὐλάβεια καὶ ἔχει τόση δύναμη πνευματικὴ καὶ νὰ εἴμαστε ἀπὸ νωρὶς στὴν Ἐκκλησία νὰ μετέχουμε στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.

2 σχόλια:

  1. Καλή η ενημέρωση για τον Εξάψαλμο.

    Φιλευλαβής

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οπου ναναι θα τον ακουσει και η "κυβερνηση"....τον εξαψαλμο...!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.