31 Μαΐ 2020

Ἑταιρεία ἢ αἵρεση;

τοῦ Ἄλκη Τζαφέρου 

Στὶς 14 Νοεμβρίου 2019 λίγο πρὶν ξεσπάσει τὸ ζήτημα τοῦ κορονοϊοῦ στὴν Κίνα, διοργανώθηκε στὴ Νέα Ὑόρκη ἕνα γκαλὰ κινεζοαμερικακὴς φιλίας στὸ ὁποῖο παρέστη καὶ μίλησε ὁ Χένρυ Κίσσινγκερ. Στὸ γκαλὰ συμμετεῖχαν 480 ἐπιχειρηματίες, στρατιωτικοὶ καὶ διπλωμάτες ἀπὸ τὶς δύο χῶρες. Στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ τιμήθηκε ὁ Ray Dalio, ἱδρυτὴς τῆς ἑταιρείας, Bridgewater Associates, LP, ἡ ὁποία εἶναι τὸ μεγαλύτερο hedge fund τοῦ κόσμου. Ο Ray Dalio εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπιχειρηματίες ποὺ ἀποδέχθηκε τὴν πρόσκληση τοῦ Bill Gates νὰ «δωρίσει» τὴν περιουσία του. 
O Dalio εἶναι ἀνταγωνιστὴς καὶ «διάδοχός» του Georges Soros στὴν κορυφὴ τῶν χρηματοοικονομικῶν καὶ ἔχει τόσο ἰδιαίτερο τρόπο νὰ διοικεῖ τὴν ἑταιρεία του, ὥστε πολλοὶ λένε ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ ἑταιρεία ἀλλὰ γιὰ «αἵρεση» (cult). Πάντως πρόσφατα ἄλλαξε τὸ ὄνομά του στὴν ἑταιρεία ἀπὸ CEO σὲ «μέντορα»! 
Τὸ ἵδρυμα Dalio χρηματοδοτεῖ γενναία τὸ Ἵδρυμα τοῦ Ντέιβιντ Λυντς γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση ποὺ στηρίζεται στὴν Συνειδητότητα καὶ γιὰ τὴν Παγκόσμια Εἰρήνη (David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace). Τὸ ἵδρυμα αὐτὸ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν σκηνοθέτη καὶ δάσκαλο τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ Ντέιβιντ Λυντς γιὰ νὰ χρηματοδοτήσει τὴν διδασκαλία του στὰ σχολεῖα. 
Ὁ ὑπερβατισκὸς διαλογισμὸς ἦλθε στὴ μόδα στὶς Η.Π.Α. ὅταν τὸ 1959, ὁ Μαχαρίσι Μαχὲς Γιόγκι ἐπισκέφθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὴ χώρα ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Σὰν Φρανσίσκο. Ἦταν ἡ δεύτερη ἤπειρος ποὺ ἐπισκέφθηκε στὸ παγκόσμιο ταξίδι του γιὰ τὴν...
διάδοση τοῦ ὑπερβατικοῦ διαλογισμοῦ στὸν κόσμο. Ὁ Μαχαρίσι ἔδωσε διαλέξεις σὲ ἑκατοντάδες ἀνθρώπους κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δίμηνης παραμονῆς του καὶ πολλοὶ ἔμαθαν τὴν τεχνική του. 

Ο Ray Dalio ὅπως καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι Ἀμερικανοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σήμερα βρίσκονται στὸ προσκήνιο τῆς ἐπικαιρότητας ἔχουν προχωρήσει σὲ μία ἀποχριστιανοποίηση τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσης τοὺς ὑποστηρίζοντας οὐσιαστικὰ τὰ φιλοσοφικὰ καὶ θρησκευτικὰ κινήματα τῆς Νέας Ἐποχῆς. 

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Μαχαρίσι ἔζησε τὰ τελευταία χρόνια της ζωῆς τοῦ ἀπομονωμένος σὲ δύο ἀπὸ τὰ 200 δωμάτια τοῦ μοναστηριοῦ ποὺ εἶχε γιὰ κατοικία του στὸ Ὀλλανδικὸ χωριὸ Φλόντροπ καὶ ὅτι μιλοῦσε στοὺς συνεργάτες τοῦ ἀκόμη καὶ μέσα στὸ ἴδιο κτίριο μόνον μέσω βίντεο. Ὁ Μαχαρίσι ἀπέκτησε μία τεράστια περιουσία καὶ ἔγινε διάσημος λόγω τῶν Μπητλς. 

Τώρα ὁ Dalio καὶ ὁ David Lynch ἐπιχειροῦν νὰ βοηθήσουν στὴ διάδοση τοῦ ὑπερβατικοῦ διαλογισμοῦ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. 

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλες πεποιθήσεις τοῦ Ray Dalio δημιουργοῦν ἐρωτήματα: 

Σὲ παλιότερη συνέντευξή του ὁ Ray Dalio εἶχε πεῖ ὅτι γιὰ νὰ κάνεις μία ὀργάνωση μεγαλειώδη χρειάζεται δυνατὸς χαρακτήρας καὶ ὑψηλὴ ἱκανότητα. Ἐπίσης ὅτι γιὰ νὰ προοδεύσεις μπορεῖ νὰ χρειαστεῖ νὰ ἀφήσεις κάποιον ποὺ ἀγαπᾶς νὰ φύγει. Γιατί ἡ πρόοδος εἶναι: ΠΟΝΟΣ σὺν ΣΚΕΨΗ! 

ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΟΝΟΣ ΣΥΝ ΣΚΕΨΗ 

Τὴν ὥρα ποὺ κάποιος μιλάει σὲ μία σύσκεψη τῆς ἑταιρείας τοῦ Dalio, ὅλοι ἔχουν ἕνα κομπιοῦτερ ἐμπρός τους καὶ βαθμολογοῦν τὸν ὁμιλητή, ὁ ὁποῖος βλέπει τὴν βαθμολογία τοῦ καθὼς μιλάει. Ἂν αὐτὰ ποὺ ὁ συνάδελφός τους διατυπώνει στὴν εἰσήγησή του πιστεύουν ὅτι τοὺς προσφέρουν κάτι, βάζουν ἕνα βαθμὸ ποὺ ξεπερνάει τὴ βάση τοῦ 5 καὶ ἐκτείνεται ὡς τὸ 10. Ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ προσλαμβάνονται στὴν ἑταιρείας στοὺς πρώτους 18 μῆνες, ἀπολύονται τὸ 30% γιατί δὲν ἀντέχουν τὴν ψυχολογικὴ πίεση καὶ παραιτοῦνται. Εἶναι μία ἐργασιακὴ κοινωνία ὅπου τὰ πάντα ἔχουν πάρει τὴν ὄψη ποὺ ἔχουν οἱ ἐπικοινωνίες στὸ Facebook καὶ στὰ ὑπόλοιπα Social Media: Like, Dislike. 

Ο Ray Dalio ἔχει ἀναπτύξει διάφορα συστήματα παρακολούθησης τῶν ἐργαζομένων, ἀλλὰ καὶ προγράμματα λογισμικοῦ ποὺ ἀσκοῦν ψυχολογικὴ βία στοὺς ἐργαζόμενους. Ἠχογραφοῦνται καὶ βιντεοσκοποῦνται τὰ πάντα γιὰ νὰ τὰ δοῦν ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι. Βεβαίως κάτι τέτοιο γίνεται καὶ στὶς μεγάλες ἀνώνυμες ἑταιρεῖες στὴν Ἑλλάδα. 

Ἐπίσης ὁ Ray Dalio πιστεύει ὅτι οἱ ἀποφάσεις δὲν πρέπει νὰ παίρνονται μὲ αὐταρχικότητα, οὔτε μὲ δημοκρατία ἀλλὰ μὲ βάση τοὺς ἀλγόριθμους! 

Ἂς δοῦμε καὶ ἄλλες ἀρχὲς ποὺ διέπουν τὴν λειτουργία τῆς ἑταιρείας του: 

1. Radical transparency Principle (Ἀρχὴ τῆς Ριζοσπαστικῆς Διαφάνειας): 

Ὁ σύγχρονος ὁρισμὸς αὐτοῦ του ὄρου ταυτίζεται μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Ο David Brin στὸ ἔργο τοῦ «The Trasnparent Society» συσχετίζει τὴν Ριζοσπαστικὰ Διαφανῆ Κοινωνία μὲ τὸ 1984 τοῦ Ὄργουελ. Ἡ Ἀρχὴ τῆς Ριζοσπαστικῆς Διαφάνειας προϋποθέτει ὅτι θὰ ἀρθοῦν ὅλα τὰ νομικὰ ἐμπόδια γιὰ τὴν ἐλεύθερη καὶ δημόσια πρόσβαση τῶν ἑταιρειῶν στὴν πολιτκὴ καὶ στὴν προσωπικὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. 

2. Ἡ «Ριζοσπαστικὴ Εἰλικρίνεια» (Radical Truthfullness) εἶναι μία πρακτικὴ ποὺ πρεσβεύει ὅτι ἡ ἀλήθεια πρέπει νὰ λέγεται ὅσο σκληρὴ καὶ ἂν εἶναι. 

Ο Ray Palio μὲ τὴν σύζυγό του δροῦν μέσα ἀπὸ τὸ Φιλανθρωπιικὸ Ἵδρυμα Palio Foundation καὶ εἶναι ἀνάμεσα στοὺς ἐπιχειρηματίες ποὺ ἀποδέχτηκαν νὰ συνεργαστοῦν μὲ τὸν Bill Gates δίνοντας μεγάλο μέρος τῶν ἐσόδων τους γιὰ «φιλανθρωπικὸ» σκοπό. 

ΣΤΡΕΣ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ 

Σχολιάζοντας τὴν κρίση ποὺ ξέσπασε μετὰ τὴν ἐκτεταμένη καραντίνα ποὺ ἐπιβλήθηκε στὸν πλανήτη ἔδωσε μία συνέντευξη στὴν ὁποία μεταξὺ ἄλλων δήλωσε: 

«Τώρα (στὴν κρίση τοῦ κορονοιοῦ) εἴμαστε σὲ στρὲς τέστ. Πρέπει νὰ ξαναδοῦμε ποιὸς κατέχει τί; 

– Εἴμαστε σὲ ὕφεση; ρωτάει ἡ δημοσιογράφος. 

– Ναί, ἔχουμε πτώση στὴν οἰκονομία καὶ ἀνεργία μὲ διψήφιο νούμερο, ἐπιτόκια μηδενικά. Αὐτὸ θὰ γεννήσει πάλι ἀνάπτυξη ἀλλὰ θὰ χρειαστεῖ πολὺ χρόνο γιὰ νὰ γίνει. Τὸ ἔχουμε δεῖ πολλὲς φορὲς στὴν ἱστορία. Θὰ δοῦμε ἐκτύπωση χρήματος, ἀναδιανομή πλουτου. Αὐτὴ ἡ διαδικασία μπορεῖ νὰ κρατήσει κάπου 3 χρόνια καὶ μετὰ θὰ ἀρχίσει ἡ ἀνάπτυξη. Θὰ δοῦμε ἐπινοητικότητα καὶ προσαρμογή. Ὁ κόσμος θὰ εἶναι πολὺ διαφορετικός, θὰ εἶναι μία Νέα Τάξη πραγμάτων. Εἶναι κατὰ βάθος μία ὑγιὴς διαδικασία. Εἶναι ἕνα στρὲς τέστ. Εἶναι μία διαδικασία ποὺ θὰ μᾶς κάνει νὰ ἐκτιμήσουμε τὰ βασικά της ζωῆς». 

Μὲ ἄλλα λόγια: 

«Μπορῶ νὰ γίνω εὐτυχισμένος μὲ τὰ πιὸ ἁπλὰ πράγματα καὶ μὲ τὰ πιὸ μικρά… Καὶ μὲ τὰ καθημερινότερα τῶν καθημερινῶν», γιατί πολὺ ἁπλὰ οἱ δυνατοί του κόσμου ἔχουν βαλθεῖ νὰ πάρουν ἀπὸ τὸ στόμα τῆς φτωχολογιᾶς καὶ τὸ τελευταῖο ψίχουλο. Μόνον τὰ πολὺ ἁπλὰ θὰ μείνουν γιὰ τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους. 

Πηγὲς-σημειώσεις 

– President Xi meets Kissinger , Xinhua| 2019-11-22 19:40:40, huaxia – http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/22/c_138576081.htm – https://www.youtube.com/watch?v=yrxYhv2O3wU 

What coronavirus means for the global economy – Ray Dalio

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.